|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอโพธาราม
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

          อำเภอโพธาราม เล่ากันว่า เมื่อสมัยก่อนประชาชนเรียกว่า  "บ้านโพธิ์ตาดำ"   การที่ได้รับนามว่า  "บ้านโพธิ์ตาดำ"  เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นหมู่  และใกล้หมู่ต้นโพธิ์บ้านของนายดำ  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีตั้งอยู่ด้วย  เลยเรียกกันติดปากว่า  "บ้านโพธิ์ตาดำ"  โดยสำเนียงของชาวจีนมักเรียกถิ่นนี้ว่า  "พอไจ่ล้ำ"  และชาวมอญเรียกว่า  "โพธาราม"  ต่อมาเมื่อสมัยจังหวัดราชบุรียังมีฐานะ  การปกครองแบบมณฑล  พระภักดีดินแดน  ( พลอย  วงศาโรจน์) ปลัดมณฑลราชบุรี  ได้ดำเนินการปรับปรุงเขตและนามตำบลโดยเห็นว่าถิ่นนี้  มีต้นโพธิ์  และมีวัด (อาราม)           ทางราชการจึงตั้งนามว่า  "ตำบลโพธาราม"    
          โพธาราม  เดิมตั้งอยู่ที่ปากคลองบางโตนด  ตำบลบางโตนด ฝั่งตะวันตก  แม่น้ำแม่กลอง  เรียกชื่อว่า  แขวง  ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี  ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อใดไม่ปรากฎหลักฐาน  ต่อมา  พ.ศ. 2436  ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากปากคลองบางโตนด  มาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฟากตะวันออกเยื้องกับวัดเฉลิมอาสน์  ที่ตำบลโพธาราม  ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากริมฝั่งแม่น้ำมาอยู่ที่บริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2495   ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ  ตั้งอยู่ถนนหน้าอำเภอ  ตำบลโพธาราม  ในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม  อยู่ห่างจากสถานีรถไฟโพธาราม  ประมาณ  400 เมตร  ห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายเพชรเกษม (สายเก่า) ประมาณ   1.5  กิโลเมตร 

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  และอำเภอเมืองนครปฐม 
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเมื่องราชบุรี  และอำเภอดำเนินสะดวก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรีี

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 394 ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
          ด้านทิศตะวันออกและตอนกลางของพื้นที่อำเภอ  เป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้  เป็นที่ราบสูงมีภูเขาและเนินเขาอยู่ทั่วไปพื้นที่ที่เป็นเนินเขาประมาณ  6.60  ตารางกิโลเมตร มีป่าไม้เบญจพรรณอยู่บ้างประปรายลำน้ำทีสำคัญ  มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน  ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี  ไหลผ่านท้องที่อำเภอโพธาราม  ในตำบลชำแระ  สร้อยฟ้า  คลองตาคต  โพธาราม  ท่าชุมพลบางโตนด  คลองข่อย  และเจ็ดเสมียน ผ่านอำเภอเมืองราชบุรี  ลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม์

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 20914 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27376431  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU