|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
  
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-5855 / 08-9203-0401

  
นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

เบอร์โทรศัพท์ 0-3233-7896 / 08-9203-2707

  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่

เบอร์โทรศัพท์ 0-3233-8996 / 08-9203-3990


  
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เบอร์โทรศัพท์ 0-3231-5315 / 08-5484-2083

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27916984  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU