|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
  
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เบอร์โทรศัพท์ 0-3232-5855 / 08-9203-0401

  
นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

เบอร์โทรศัพท์ 0-3233-7896 / 08-9203-2707

  
นายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เบอร์โทรศัพท์ 0-3233-8996 / 08-9203-3990

  
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

เบอร์โทรศัพท์ 0-3231-5315 / 08-5484-2083

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27283522  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU