|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอวัดเพลง
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

         อำเภอวัดเพลง ปัจจุบันอยู่ฝั่งขวาของลำแม่น้ำ  แควอ้อม  ซึ่งเป็นสายน้ำแยกแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกที่ตำบลแควอ้อม  อำเภออัมพวา      อำเภอวัดเพลง   มีประวัติความเป็นมาดังนี้    เมื่อตั้งขึ้นครั้งแรกชื่ออำเภอวัดประดู่  เพราะสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งแรก  อยู่ริมคลองวัดประดู่  บริเวณหน้าวัดประดู่อ้อม   ตำบลจอมประทัดขณะนี้  การปกครอง  การไปติดต่อกับจ้งหวัดราชบุรี  ซึ่งในฤดูแล้งน้ำลดมากก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง  จึงอนุญาตกระทรวงมหาดไทยย้ายอำเภอแม่น้ำอ้อมไปตั้งใหม่ ณ ตำบลปากท่อ  ริมสถานีรถไฟ  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากท่อ  เมื่ออำเภอแม่น้ำอ้อมได้ถูกโอนไปตั้งเป็น  อำเภอปากท่อ  แล้ว  ทางราชการคงให้สถานีตำรวจภูธรอยู่ตามเดิมมิได้ย้ายไปด้วย  เพราะเกรงว่าเหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและทางราชการก็เห็นสมควรให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นแทน โดยตั้งชื่อว่ากิ่งอำเภอวัดเพลง  มีอาณาเขต  3  ตำบล  คือ  ตำบลวัดเพลง  ตำบลเกาะศาลพระ   ตำบลจอมประทัด    และได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2516   อำเภอวัดเพลง  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามแม่น้ำแควอ้อมฝั่งขวา

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตำบลบ้านไร่  อำเภอเมืองราชบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอบางคนที่  จังหวัดสมุทรสงคราม   อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอเมือง  อำเภอปากท่อ    จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 37,892 ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
สภาพท้องที่เป็นที่ราบลุ่ม  ที่ดอนมีเล็กน้อยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก  พื้นที่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรี  มีนายอำเภอคนแรก  คือ  พระสุนทรบริรักษ์

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 17005 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 29780833  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU