|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00685044  
   ขณะนี้  00000030   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรี ทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1
วันที่ 19 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเข้าติดตามผลการดำเนินงาน และเก็บคะแนนระดับประเทศ ประเภทจังหวัด ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี นำโดย นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวนำเสนอผลงาน พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานในแต่ละด้าน ที่นำหลักคิด “พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผล” มาปรับใช้ในการดูแลเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ...
  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดราชบุรี
วันที่ 17 มิ.ย. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดราชบุรี นำถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 14 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนายสุนทร สานทองกล่ำ พร้อมเพื่อนบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อีก 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โอกาสนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหว ...
  
จังหวัดราชบุรีทำพิธีเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
จังหวัดราชบุรีทำพิธีเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ค่ำวันนี้วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่โรงยิมเนเซียมราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงาน ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวส ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ”จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”คลองหนองใหญ่เฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ”จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”คลองหนองใหญ่เฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
บ่ายวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณคลองหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นาชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาร่วมโครงการ”จิตอาสาพัฒนาคูคลอง”คลองหนองใหญ่เฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี การดำเน ...
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
 
14 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคสโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)  (901 KB)
10 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)  (234 KB)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)  (168 KB)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)  (92 KB)
24 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำห้วยอ่าง..  (131 KB)
17 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)  (593 KB)
16 พ.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)  (27 KB)
16 พ.ค. 62 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก..  (39 KB)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่า(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 รา..  (278 KB)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม..  (86 KB)
 
19 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  (1139 KB)
13 มิ.ย. 62 โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน  (3958 KB)
13 มิ.ย. 62 การจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน  (721 KB)
07 มิ.ย. 62 พระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชย  (548 KB)
04 มิ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ..  (613 KB)
29 พ.ค. 62 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  (419 KB)
23 พ.ค. 62 เอกสารประกอบการบรรยายตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (4667 KB)
16 พ.ค. 62 การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (1699 KB)
10 พ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1076 KB)
10 พ.ค. 62 ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"  (1693 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21900852  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU