|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00648895  
   ขณะนี้  00000031   
 
 
 
 
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งคลองแควอ้อม
บ่ายวันที่ 16 ก.ย. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายอำเภอเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมและมอบถุงยังชีพบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งคลองแควอ้อม หมู่ที่ 8 และ 9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี โดยคลองแห่งนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก กรอปกับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมีระดับสูงขึ้น จึงเกิดน้ำท่วมขังบ้านที่อยู่บริเวณริมคลองแควอ้อม รวมกว่า 20 หลังคาเรือน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดราช ...
  
บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีมอบทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 16 ก.ย. 61 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด แก่นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 6 ตำบล ในระดับชั้นประถมศึกษา ถึงปริญญาตรี แบ่งเป็นทุนเรียนดีเลิศ ทุนเรียนดีเด่น และทุนเรียนดี รวม 644 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000 บาท

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว
  
จังหวัดราชบุรีสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาจังหวัด แก่ภาครัฐ และเอกชน
วันนี้(12 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุม โรงแรม ณ เวลา นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประเมินสถานการณ์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจนถึงในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อการวางแผนธุรกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชน ที่จะดำเนินการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
...
  
จังหวัดราชบุรีร่วมกันถอดบทเรียนกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
วันนี้(12 ก.ย. 61) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำ จังหวัดราชบุรี เพื่อทบทวนสถานการณ์น้ำที่ผ่านมา และร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่โรงแรม ณ เวลา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรงและเกี่ยวข้องกับน้ำ รวมทั้ง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่รับผิดชอบริมน้ำสำคัญ ได้มารับทราบถึงบทเรียนจากภัยพิบัติท ...
 
 
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (586 KB)
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำ..  (432 KB)
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)  (164 KB)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต..  (1967 KB)
 
06 ก.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุ..  (387 KB)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรค..  (133 KB)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโร..  (133 KB)
05 ก.ย. 61 จำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)  (98 KB)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7ต.หินกอง (อ.เมืองรา..  (4337 KB)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง..  (4337 KB)
20 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวกลุ่มทวารวดีท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่..  (122 KB)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 บ้านหนองตาหลวง ต.หิน..  (689 KB)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.หินกอง (อ.เมืองร..  (699 KB)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ต.ห้วยไผ่ (..  (4836 KB)
 
17 ก.ย. 61 การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทาง..  (1492 KB)
13 ก.ย. 61 กาาเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (3774 KB)
13 ก.ย. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั..  (149 KB)
23 ส.ค. 61 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา  (1757 KB)
15 ส.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระร..  (294 KB)
09 ส.ค. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอ..  (629 KB)
03 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช..  (2987 KB)
01 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช..  (187 KB)
25 ก.ค. 61 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  (460 KB)
24 ก.ค. 61 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561  (904 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 18755491  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU