|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00643218  
   ขณะนี้  00000070   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดราชบุรีสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

วันนี้(18 เม.ย. 61)ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ซึ่งยอดการเกิดอุบัติเหตุ และผู้บ ...
  
จังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นป้องปราม
จังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นป้องปราม และอำนวยความสะดวก

เช้าวันนี้(11 เม.ย. 61) ที่บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จัทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และปล่อยขบวนรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร ชมรมรถจักรยานยนต์บี๊กไบค์ ร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ว ...
  
ราชบุรีจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมตลาดน้ำดำเนินฯปลอดบุหรี่
อำเภอดำเนินสะดวก ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และ ภาคประชาสังคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ ร่วมผลักดันตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นตลาดน้ำต้นแบบไร้ควันบุหรี่
เช้าวันนี้(9 เมษายน 2561) ที่ท่าเรือยุวันดา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตลาดน้ำปลอดบุหรี่ต้นแบบ ด ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี
เช้าวันที่ 6 เม.ย.2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาล ที่ 1 เชิงเขาเขาแกนจันทน์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทั้ ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)  (164 KB)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต..  (1967 KB)
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (862 KB)
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)  (2179 KB)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  (4622 KB)
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)  (1368 KB)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (2010 KB)
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)  (203 KB)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)  (1444 KB)
 
09 เม.ย. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ(องค์การ..  (91 KB)
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมือง..  (81 KB)
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราดยางพาราแอสฟัลติก(อบต.เกาะพล..  (202 KB)
30 มี.ค. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (410 KB)
30 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-5 (ถนนสายดอนทอง) ต.แพ..  (232 KB)
30 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี(ที่ท..  (68 KB)
26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 3 (พาณิชย์จังหวัดรา..  (116 KB)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพร..  (254 KB)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ..  (1599 KB)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)  (146 KB)
 
18 เม.ย. 61 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเ..  (1811 KB)
18 เม.ย. 61 การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสื..
11 เม.ย. 61 ขอความร่วมมือการตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใ..  (2293 KB)
02 เม.ย. 61 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2561  (155 KB)
30 มี.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (78 KB)
28 มี.ค. 61 การจัดงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"  (589 KB)
27 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา  (790 KB)
14 มี.ค. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา..  (931 KB)
08 มี.ค. 61 การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าป..  (1907 KB)
06 มี.ค. 61 ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภท..  (1186 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 16758483  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU