|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00644853  
   ขณะนี้  00000049   
 
 
 
 
  
นายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่จังหวัดราชบุรี
วันนี้(23 พ.ค. 61) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 เพื่อให้การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เกิดขึ้นให้ได้ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากร ...
  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันนี้(10 พ.ค. 61) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีโดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดราชบุรี ผู้บังคับการมณฑลทหารบก16 ราชบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดั ...
  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
วันนี้ 10 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ”
ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และคณะครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาคลองแควอ้อม
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาคลองแควอ้อมทั้งนี้เพื่อรวมพลังทั้งภาครัฐประชาชนกำจัดผักตบชวาคลองแควอ้อมลดปัญหาการปิดทางระบายช่วงฤดูฝนอีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของตลาดน้ำ 3 อำเภอด้วย
เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณคลองแควอ้อมหน้าวัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาคลองแควอ้อม ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานป้อ ...
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (586 KB)
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำ..  (432 KB)
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)  (164 KB)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต..  (1967 KB)
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (862 KB)
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)  (2179 KB)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  (4622 KB)
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)  (1368 KB)
 
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่..  (423 KB)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท..  (412 KB)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN1..  (410 KB)
15 พ.ค. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง..  (136 KB)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว(อ.ดำเนิดสะดวก)  (380 KB)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อแมน) ประปา(อ.ดำเนิดสะดวก)  (172 KB)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(อ.ดำเนิดสะดวก)  (456 KB)
08 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดอ..  (1525 KB)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) ขนาด dia 140 ม..  (1154 KB)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเ..  (983 KB)
 
10 พ.ค. 61 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล  (797 KB)
01 พ.ค. 61 การออกหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่  (2083 KB)
30 เม.ย. 61 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  (1404 KB)
18 เม.ย. 61 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเ..  (1811 KB)
18 เม.ย. 61 การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสื..
11 เม.ย. 61 ขอความร่วมมือการตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใ..  (2293 KB)
02 เม.ย. 61 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2561  (155 KB)
30 มี.ค. 61 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (78 KB)
28 มี.ค. 61 การจัดงาน "ราชบุรี รวมใจภักดิ์ จักรีวงศ์"  (589 KB)
27 มี.ค. 61 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา  (790 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 17238589  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU