|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00855027  
   ขณะนี้  00000003   
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีจัดหน่วยทะเบียนเคลื่อนที่ทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ 5 มี.ค. 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค7 สาขา จังหวัดราชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกตามที่ได้ร้องขอ โดยมีน.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เข้าเยี่ยมและนำเครื่องอุปโภค บริโภคมอบแก่ครอบครัวรายดังกล่าว พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ประสานกับธ ...
  
ราชบุรีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔
เช้าวันนี้(๓ มีนาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับจังหวัดราชบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้ารา ...
  
จ.ราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันที่ 2 มี.ค. 64 ที่โรงยิมเนเซียมราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ร่วมว ...
  
จ.ราชบุรี จับมือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ส่งมะม่วงกระจายสู่สาขาทั่วประเทศ
วันที่ 1 มี.ค. 2564 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ ห้างค้าส่งขนาดใหญ่ มีน.ส.ผุสมี เม่งสวัสดิ์ ผจก.ฝ่ายจัดซื้ออาหารสดส่วนภูมิภาค ตัวแทนของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในการจัดซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี มีนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศที่เป็นตลาดหลักได้ เบื้องต้นจากการหารือ บริษัท สยา ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและร..  (925 KB)
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (4111 KB)
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..  (1253 KB)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  (2604 KB)
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี..  (2839 KB)
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง..  (2629 KB)
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3642 KB)
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
 
05 มี.ค. 64 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ..  (147 KB)
25 ก.พ. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน20..  (134 KB)
24 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพัก 2 ห้องนอน(สำนักจัดการทรัพยาก..  (89 KB)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย(แขวงทางหลวงราช..  (54 KB)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ(แขวงทางหลวงราชบุรี..  (55 KB)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงร..  (53 KB)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงร..  (54 KB)
22 ก.พ. 64 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณหลังปั้ม ปตท. ถนนบ้านดอนตูม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)  (97 KB)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทา..  (137 KB)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย่านชุมชน ตอน ราชบุรี-ปากท่อ(สำนักงานทางหลวงท..  (139 KB)
 
02 มี.ค. 64 การศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)  (3250 KB)
23 ก.พ. 64 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป..  (76 KB)
19 ก.พ. 64 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค..  (92 KB)
04 ก.พ. 64 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน..  (791 KB)
26 ม.ค. 64 ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด  (822 KB)
25 ม.ค. 64 รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหร..  (3254 KB)
15 ม.ค. 64 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  (2436 KB)
15 ม.ค. 64 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปนะจำปี พ.ศ. 2563 และแบบประวัติ/ราย..  (1239 KB)
08 ม.ค. 64 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564  (845 KB)
23 ธ.ค. 63 แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (1114 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก





 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23538028  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU