|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
 สพม.พระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
05962490  
   ขณะนี้  00000052   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ราชบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ...
ราชบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา๑๓.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง ชั้น๔ เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี โดยมีนายณัชวันภ์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ...
  
จ.ราชบุรี จัดทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมชมห้องต่างฯ ที่ เรือนจำกลางเขาบิน ปี 2567
จ.ราชบุรี จัดทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมชมห้องต่างฯ ที่ เรือนจำกลางเขาบิน ปี 2567
16 พ.ค. 2567 ที่ อาคารราชทัณฑ์วัฒนา เรือนจำกลางเขาบิน ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาว วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี หน้าพระรูป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในกิ ...
  
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี...
🔹 มมท.ราชบุรี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์งานผ้าของจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”
🔹 (วันนี้) วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
🔹 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัด ประจำปี 2567 โดยมีนางพรศรี ตรงศิริ ประธานแม่บ้า ...
  
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
>
 
 
จิตอาสา
 
 
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
EIT
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.พ. 67 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (621 KB)
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
 
17 พ.ค. 67 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)  (617 KB)
13 พ.ค. 67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.บางแพ)  (566 KB)
13 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)  (180 KB)
09 พ.ค. 67 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(อบจ.ราชบุรี)  (329 KB)
08 พ.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.รบ)  (1528 KB)
08 พ.ค. 67 ขายทอดตลาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (4010 KB)
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (672 KB)
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (621 KB)
30 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อบจ.)  (1334 KB)
30 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดัน (อบจ.)  (1212 KB)
 
01 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ..  (152 KB)
11 เม.ย. 67 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2567  (166 KB)
25 มี.ค. 67 การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ..  (312 KB)
21 มี.ค. 67 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการวของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนพั..  (354 KB)
05 มี.ค. 67 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศ..  (2141 KB)
22 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและกา..  (1233 KB)
14 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภา..  (687 KB)
12 ก.พ. 67 เผยแพร่ผลงานสื่่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  (599 KB)
03 ม.ค. 67 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (4983 KB)
02 ม.ค. 67 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ..  (1924 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 30487369  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU