|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00636226  
   ขณะนี้  00000019   
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
วันที่ 15 พ.ย. 2560 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการเปิดถนนสายวัฒนธรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) พร้อมกล่าวว่า จากนโยบายนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ วัดสัตตนารถปริวัตร วัดเกาะนัมมทา วัดแจ้งเจริญ
นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีต้องการที่จะปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า ซึ่งสร้างมาตั้งแต ...
  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
วันนี้ (15 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 4 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของส่วนราขการในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ประกอบด้วย การติดตามผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม, การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย, และโครงการตลาดประชารัฐ ที่มุ่งเน้นเปิดตลาดใหม่และมีอยู่เดิม เป็นช่องทางการจำหน ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
เช้าวันนี้ (14 พ.ย. 60) ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โดยพระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้า ตลอดจนก ...
  
จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมรวมพลังชาวราชบุรีร่วมก้าวไปกับตูนบอดี้สแลม
วันที่ 13 พ.ย. 60 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมพลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง, พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16, นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี, นายแพทย์นิคม มะลิทอง ผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี, และนางวลัยรัตน์ ทรัพย์คีรี ประธานคณะกรมการพัฒนาโรงพยาบาลราชบุรี, แถลงข่าวโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเ ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)  (144 KB)
13 พ.ย. 60 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดรา..  (129 KB)
24 ต.ค. 60 การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  (2946 KB)
20 ต.ค. 60 การขอหนังสือรับรอง  (465 KB)
24 ต.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจ (จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร..  (104 KB)
06 ต.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3965)  (47 KB)
10 ต.ค. 60 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3964)  (4013 KB)
04 ต.ค. 60 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซ์้อจัดจ้าง  (803 KB)
29 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (504 KB)
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าร..  (70 KB)
 
16 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ..  (172 KB)
13 พ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงราชบุรี)  (124 KB)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.น้ำพุ)  (167 KB)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)  (186 KB)
10 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (121 KB)
10 ต.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ(เทศบาลเมืองท่าผา)  (77 KB)
05 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (123 KB)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (849 KB)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (843 KB)
29 ก.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจ..  (843 KB)
 
17 พ.ย. 60 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี  (428 KB)
15 พ.ย. 60 มาตรการป้องก้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแ..  (3382 KB)
25 ต.ค. 60 กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดราชบุรี  (411 KB)
24 ต.ค. 60 วีดิทัศน์สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
18 ต.ค. 60 การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญกระทรวงมหาด..  (1449 KB)
17 ต.ค. 60 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560..
13 ก.ย. 60 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ก.ย. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  (1064 KB)
18 ส.ค. 60 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  (1535 KB)
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวั..  (2610 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14801995  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU