|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
 สพม.พระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
05464324  
   ขณะนี้  00000014   
 
 
 
 
 
 
 
 
ราชบุรีจัดพิธีลงนาม MOU สร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน "สถานศึกษาสีขาว"
ราชบุรีจัดพิธีลงนาม MOU สร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน "สถานศึกษาสีขาว"
บ่ายวันนี้(๒๓กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมแม่กลองชั้น๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU สร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน "สถานศึกษาสีขาว"โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว จังหวัดราชบุรีโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีลงนามMOU ...
จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567...
จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567
จังหวัดราชบุรี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรมต่างๆ และคัดเลือกชมรมระดับดีเด่น ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ต่อไป
เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ...
ราชบุรีออกหน่วยโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
ราชบุรีออกหน่วยโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ที่วัดตาลเตี้ย อำเภอบางแพ
จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567...
จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567
จังหวัดราชบุรี จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรมต่างๆ และคัดเลือกชมรมระดับดีเด่น ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ต่อไป
เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
EIT
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.พ. 67 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (621 KB)
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
 
23 ก.พ. 67 ขายทอดตลาด(อ.สวนผึ้ง)  (1046 KB)
23 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)  (1546 KB)
23 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)  (1506 KB)
21 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)  (2295 KB)
20 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)  (1566 KB)
20 ก.พ. 67 ขายทอดตลาด(อบจ.ราชบุรี)  (1795 KB)
20 ก.พ. 67 ขายพัสดุชำรุด(เทศบาลตำบลหนองโพ)  (940 KB)
14 ก.พ. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)  (643 KB)
12 ก.พ. 67 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์(อ.จอมบึง)  (817 KB)
12 ก.พ. 67 ประกาศขายทอดตลาด(อบต.ตะนาวศรี)  (1323 KB)
 
22 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและกา..  (1233 KB)
14 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภา..  (687 KB)
12 ก.พ. 67 เผยแพร่ผลงานสื่่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  (599 KB)
03 ม.ค. 67 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (4983 KB)
02 ม.ค. 67 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ..  (1924 KB)
25 ธ.ค. 66 เอกสารประกอบการประชุม การจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (4776 KB)
08 ธ.ค. 66 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (3450 KB)
06 ธ.ค. 66 การถอดบทเรียน Sustainability Expo 2023 ของกระทรวงมหาดไทย  (2411 KB)
06 ธ.ค. 66 กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั..  (4859 KB)
27 พ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม..  (1380 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 29780829  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU