|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
 สพม.พระนครศรีอยุธยา
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดราชบุรี (พมจ.ราชบุรี)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
06126256  
   ขณะนี้  00000067   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ราชบุรีประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษก"พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทีย
ราชบุรีประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษก"พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์"ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ศาลาสุภัทโท วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษก"พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์" โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าค ...
  
ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพตลาดโอ๊ะป๋อย-เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง...
ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพตลาดโอ๊ะป๋อย-เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง ราชบุรี ยกย่องเป็นชุมชนต้นแบบปี 66 ปักหมุดแลนด์มาร์ควัฒนธรรมกะเหรี่ยงแห่งใหม่ให้นักท่องเที่ยว หนุนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะขาม โดยมีนางาสววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสำรวย นักการเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรร ...
  
เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 35...
เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 35
จังหวัดราชบุรีร่วมกับมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย จัดงานวิ่งงานเขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 35 Kao Pratubchang Trail KPTC TRAIL 2024 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาออกกำลังกายในท่ามกลางธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พิธีปล่อยตัวนักวิ่งง ...
  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่จ.ราชบุรี...
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่จ.ราชบุรี
เวลา 08.40 น.วันที่ 16 มิ.ย. 2567 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ที่จังหวัดราชบุรี โดยใช้โรงแรม ณ เวลา ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเป็นสถานที่ในการคัดเลือก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม พล.ต.ต. วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อำนว ...
>
 
 
จิตอาสา
 
 
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
EIT
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.พ. 67 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (621 KB)
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
 
19 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(อ.เมืองราชบุรี)  (799 KB)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(อบจ.ราชบุรี)  (1405 KB)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง(อบจ.ราชบุรี)  (1401 KB)
18 มิ.ย. 67 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)  (1181 KB)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  (1612 KB)
17 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (621 KB)
17 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  (1623 KB)
17 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  (1291 KB)
12 มิ.ย. 67 ประกาศขายทอดตลาดบ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เลขที่ 4 (ครั้งที่ 2)(สำน..  (890 KB)
10 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ.เมืองราชบุรี)  (794 KB)
 
17 มิ.ย. 67 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567  (1821 KB)
30 พ.ค. 67 เชิญร่วมงานกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด..  (922 KB)
28 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวั..  (2263 KB)
23 พ.ค. 67 การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญ..  (2352 KB)
01 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ..  (152 KB)
11 เม.ย. 67 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2567  (166 KB)
25 มี.ค. 67 การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ..  (312 KB)
21 มี.ค. 67 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการวของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนพั..  (354 KB)
05 มี.ค. 67 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศ..  (2141 KB)
22 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและกา..  (1233 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 31764330  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU