|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00647357  
   ขณะนี้  00000046   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการดูการบริหารจัดการน้ำเขื่อนใหญ่สร้างการรับรู้ป้องกันอุกทกภัย
วันที่ 13 ส.ค. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และเทศบาลในพื้นที่ติดแม่น้ำแม่กลอง เข้าศึกษาดูงานระบบชลประทานเพื่อการพัฒนาจังหวัด และจัดการภัยพิบัติ ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยไปที่เขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ประกอบด้วยสำนักชลประทานที่ 13 เขื่อนแม่กลอง อำเภอท่าม่วง และเขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ โดยเขื่อนทั้งสองแห่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเกษตรและใช้เพื่ออุปโภคบริโภค รวมทั้งใช้ด้านการชลประทาน ตลอดจนผลิตไฟฟ้า
สำหรับส ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ ลานกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งย ...
  
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี”
องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชก ...
  
วันรพีที่จังหวัดราชบุรี
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในโอกาสวันรพี 7 สิงหาคม 2561

ที่ ศาลจังหวัดราชบุรี นายสรพงษ์ ตรีธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีสดุดีพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี วงการนักกฎหมายไทยจะรู้จักดีว่าเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชน ...
 
 
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (586 KB)
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำ..  (432 KB)
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)  (164 KB)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต..  (1967 KB)
 
15 ส.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าเกริงกระเวียจังหวัดกาญจน..  (105 KB)
15 ส.ค. 61 การประมูลขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (110 KB)
10 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ตำบ..  (898 KB)
09 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท..  (145 KB)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)  (276 KB)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)  (276 KB)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)  (279 KB)
08 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)  (164 KB)
06 ส.ค. 61 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (126 KB)
06 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อเส้นด้ายฝ้าย เบอร์ 40s/2 เมอร์เซอร์ไรด์(สถาบันการอาชีวศึกษาภา..  (121 KB)
 
15 ส.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระร..  (294 KB)
09 ส.ค. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอ..  (629 KB)
03 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช..  (2987 KB)
01 ส.ค. 61 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัช..  (187 KB)
25 ก.ค. 61 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  (460 KB)
24 ก.ค. 61 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561  (904 KB)
19 ก.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที..  (199 KB)
19 ก.ค. 61 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
16 ก.ค. 61 ขอเชิญบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศเนื่องในงาน "ร่วมจิตต์น้อมเ..  (187 KB)
13 ก.ค. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (เพิ่..  (264 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 17760615  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU