|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00613018  
   ขณะนี้  00000024   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารครบ 7วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เช้าวันที่ 20 ต.ค. 59 ที่ธรรมศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 7 วัน หรือเรียกว่า ‘สัตตมวาร’ ซึ่งเป็นประเพณีตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พลเรือน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเนืองแน่น ขณะที่ในเวลา 19.00 น. ของทุกวันวัดมหาธาตุวรวิหารกำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บ่ายวันที่ 19 ต.ค. 59 ที่ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบกำหนดสัตตมวาร(อ่านว่า สัด-ตะ-มะ-วาน) (7 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระครูสุนทรสารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูมทาราม เทศนาธรรม และพระสงฆ์สมณะศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีข้าราช ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการราชการ และประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมี พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี จะจัดต่อเนื่องทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ตามมติ ของมหาเถรสมาคม โดย กำหนด ประกอบพิธี เวลา 19.00น. ทุกวัน จึงขอเ ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
บ่ายวันที่ 14 ต.ค. 59 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า สรงน้ำพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์และอยู่ในอาการโศกเศร้า
ขณะที่วัดมหาธาตุวรวิหารและวัดทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีกำหนดสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน ยกเว้นวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา
//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
21 ต.ค. 59 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (49 KB)
11 ต.ค. 59 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (354 KB)
13 ก.ย. 59 แบบรายงานการบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  (64 KB)
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (1052 KB)
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้..  (275 KB)
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
 
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.โพธาราม)  (483 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.รบ.)  (532 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)  (534 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสำนักงาน สบส เขต ๕ จังหวัดราชบุรี (สนง...  (352 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ และส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ (ร.ร.วัดเขาปิ่..  (366 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัด ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)  (395 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ปากท่อ)  (373 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)  (864 KB)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (สนง..  (854 KB)
22 ต.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ ๘ (อ..  (760 KB)
 
20 ต.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (906 KB)
13 ต.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง  (185 KB)
05 ต.ค. 59 การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน  (1157 KB)
04 ต.ค. 59 แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางรา..  (206 KB)
26 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  (1494 KB)
19 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้..  (954 KB)
07 ก.ย. 59 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  (1911 KB)
23 ส.ค. 59 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  (1039 KB)
08 ส.ค. 59 การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โ..
04 ส.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)  (436 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13706723  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU