|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00634550  
   ขณะนี้  00000012   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (16 ต.ค. 60) ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน อุปสมบทในครั้งนี้จำนวน 108 คน กำหนดระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวม 15 วัน ภายในพิธีมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส
สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ปล ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
เวลา 16.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์ พร้อมกันนี้มีพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
เช้าวันที่ 13 ต.ค. 60 ที่บริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และยารักษาโรค พระสงฆ์ 89 รูปจากวัดในจังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการร่วมกันปลูกต้นพยุง ซึ่งเป็นไม้มงคลในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี จำนวน 15 ต้น

วรป ...
  
จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ทุกโครงการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานแถลงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรจังหวัดราชบุรี และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า)
โดยจังหวัดราชบุรี ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ต.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3965)  (47 KB)
10 ต.ค. 60 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3964)  (4013 KB)
04 ต.ค. 60 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซ์้อจัดจ้าง  (803 KB)
29 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (504 KB)
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าร..  (70 KB)
08 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ปกครอง)  (172 KB)
07 ก.ย. 60 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบป..  (1127 KB)
28 ก.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (3914 KB)
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปกครอง)  (185 KB)
25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ค..  (353 KB)
 
10 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (121 KB)
10 ต.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ(เทศบาลเมืองท่าผา)  (77 KB)
05 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (123 KB)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (849 KB)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (843 KB)
29 ก.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจ..  (843 KB)
22 ก.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลกระจับ(เทศบาลตำบลกระจับ)  (83 KB)
18 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (13 KB)
15 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนั..  (82 KB)
11 ก.ย. 60 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ป..  (141 KB)
 
17 ต.ค. 60 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560..
13 ก.ย. 60 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ก.ย. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  (1064 KB)
18 ส.ค. 60 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  (1535 KB)
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวั..  (2610 KB)
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560  (516 KB)
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (124 KB)
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)  (3042 KB)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (162 KB)
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ..  (262 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14700859  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU