|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00652376  
   ขณะนี้  00000052   
 
 
 
 
  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯราชบุรี...
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯราชบุรี เชิญพวงมาลาหลวงพระราชทานวางหน้าหีบศพ นายเลื่อม พะยอมหอม

เวลา 16.30 น. วันที่ 10 ธ.ค. 61 วัดโพธิ์บัลลังก์ อ.บ้านโป่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ นายเลื่อม พะยอมหอม อายุ 73 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากการนำจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของ จ.ราชบุรี ในระยะทาง 26 ...
  
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดอบรมแกนนำเยาวชนรวมพลัง Gen Z ราชบุรีปลอดบุหรี่
วันที่ 26 พ.ย. 61 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และสถานศึกษา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะแกนนำเยาวชน Gen Z ราชบุรีปลอดบุหรี่ เพื่อให้มีความรู้ ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ พร้อมรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่โรงแรมเดอะคาแนล ราชบุรี

สำหรับการอบรมแกนนำเยาวชนรวมพลัง Gen Z ราชบุรีปลอดบุหรี ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ อำเภอวัดเพลง

วันนี้ (23 พ.ย. 61) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ที่วัดเกาะศาลพระ อ.วัดเพลง ภายในงานมีการการมอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส พร้อมกันนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาให้บ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561
วันที่ 20 พ.ย. 61 ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี เพื่อนำรายได้ไปสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีจำนวน 268 กองทุน ปัจจุบันมีเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน 2,144,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดหาทุนศรัทธา และทุนปัญญาสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้ รับความร่วมมือ เป็นอย่างดีจากส่วนราชการ ประชาชน และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ ...
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (586 KB)
 
14 ธ.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป จำนวน 46 กอง(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้าน..  (83 KB)
13 ธ.ค. 61 เผยแพร่ประกาศราคากลาง(สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (191 KB)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้..  (340 KB)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชกา..  (674 KB)
12 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหล..  (113 KB)
11 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.ปากท่อ)  (122 KB)
11 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม (โ..  (100 KB)
04 ธ.ค. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป..  (251 KB)
03 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ต.เขาขลุง(อ.บ้าน..  (315 KB)
29 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้าน..  (4261 KB)
 
06 ธ.ค. 61 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จั..  (2329 KB)
06 ธ.ค. 61 การจัดกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี  (594 KB)
05 ธ.ค. 61 กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี  (588 KB)
30 พ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร..  (948 KB)
29 พ.ย. 61 พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอร..  (102 KB)
26 พ.ย. 61 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดร่าชบุรี  (687 KB)
26 พ.ย. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี (เพิ..  (884 KB)
23 พ.ย. 61 การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางการจัดทำและการดำเนินโครงการต..  (232 KB)
21 พ.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็..  (1645 KB)
19 พ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห..  (928 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21400947  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU