|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00675892  
   ขณะนี้  00000037   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ค่ำวันที่ 22 พ.ค. 62 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดราชบุรีจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท ...
  
จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวัดเขาราบ
จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวัดเขาราบ อ.โพธาราม

วันที่ 22 พ.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดเขาราบ ต.เตาปูน อ.โพธาราม โดยมอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส

โดยภายในงานจังหวัดราชบุรีพร้อมกับหน่วยงาน ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่วัดเขาราบ อ.โพธาราม
วันนี้ (22 พ.ค. 62) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วัดเขาราบ อ.โพธาราม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้บริการทางทันตกรรม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ด้านการแพทย์แผนไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ทั้งนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้บูรณาการร่วมกับโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ออกไปให้บริการประชาชนหมุนเวียนไป ...
  
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่22-24 พฤษภาคม 2562
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่22-24 พฤษภาคม 2562
วันที่ 16 พ.ค.62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าว จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกล่าวว่า รัฐบาล คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ให้ทุกจังหวัดจัดงานมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรีจึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เ ...
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
 
17 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)  (593 KB)
16 พ.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)  (27 KB)
16 พ.ค. 62 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก..  (39 KB)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่า(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 รา..  (278 KB)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม..  (86 KB)
30 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอบ้านคา)  (459 KB)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..  (90 KB)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหล..  (133 KB)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหล..  (136 KB)
11 เม.ย. 62 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ (แขวงทางห..  (499 KB)
 
23 พ.ค. 62 เอกสารประกอบการบรรยายตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  (4667 KB)
16 พ.ค. 62 การแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (1699 KB)
10 พ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (1076 KB)
10 พ.ค. 62 ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"  (1693 KB)
10 พ.ค. 62 พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  (754 KB)
01 พ.ค. 62 แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรีพย์สิน  (74 KB)
01 พ.ค. 62 การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (3439 KB)
01 พ.ค. 62 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม..  (78 KB)
08 พ.ค. 62 การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย..  (1319 KB)
04 พ.ค. 62 การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดราชบุรี  (3476 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21816911  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU