|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00734249  
   ขณะนี้  00000014   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้องค์ความรู้ร่วมกัน
จังหวัดราชบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากรบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้องค์ความรู้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 พ.ย. 62 ที่ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะ ในโอกาสบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดราชบุรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยได้หารือถึงความร่วมมือถึงการขับเคลื่อน ...
  
จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
วันนี้ (18 พ.ย. 62 ) ที่ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการจังหวัดราชบุรี ในมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานในมูลนิธิคุณพุ่มได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กพิการที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษานี้มีผู้ได้รับทุนทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5 ...
  
งานวันออมแห่งชาติที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 31 ต.ค. 62 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจัดกิจกรรมเดิน ปั่นจักรยานรณรงค์ เนื่องในวันออมแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นพร้อมกันทุกประเทศ 6 ภูมิภาค ส่วนภาคตะวันตกจัดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตก ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
19.30 น. วันที่ 23 ต.ค. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า จุดเทียน ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 57 วินาที อย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพระราชกรณียกิจสำคัญ คือการเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช”พระบา ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (1155 KB)
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
 
20 พ.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)  (64 KB)
24 ต.ค. 62 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลบ้าน..  (216 KB)
18 ต.ค. 62 ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี  (95 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)  (48 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)  (40 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)  (49 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)  (41 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)  (49 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)  (73 KB)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)  (48 KB)
 
19 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
19 พ.ย. 62 ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  (3448 KB)
14 พ.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห..  (892 KB)
04 พ.ย. 62 การอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ..  (4526 KB)
01 พ.ย. 62 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผ..  (1055 KB)
18 ต.ค. 62 การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดจากมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่..  (2555 KB)
11 ต.ค. 62 การจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (2069 KB)
11 ต.ค. 62 แบบฟอร์มการเสนอตัวชี้วัดและแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  (63 KB)
10 ต.ค. 62 การปฏิบัติสำหรับผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา  (227 KB)
08 ต.ค. 62 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเ..  (574 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22317703  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU