|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00641560  
   ขณะนี้  00000038   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561
วันที่ 15 มี.ค. 61 ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอเมืองราชบุรี โดยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งด้านการ ...
  
จังหวัดราชบุรีมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายฤดูร้อน
วันที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอจอมบึง และอำเภอบ้านคา เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่บ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา รวม 90 หลังคาเรือน จากการสำรวจส่วนใหญ่หลังคาจะได้รับความเสียหาย ซึ่งทางจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อกระเบื้องและสังกะสีเร่งซ่อมแซม ตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว < ...
  
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 มี.ค. 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสนองพระราชดำริ และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมการพัฒนาโรงพ ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำกลุ่มข้าราชการภายในศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย“แอรโรบิคแดนซ์&
บ่ายวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำกลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “แอรโรบิคแดนซ์” ตามนโยบายรัฐบาล ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ให้ข้าราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (862 KB)
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)  (2179 KB)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  (4622 KB)
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)  (1368 KB)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (2010 KB)
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)  (203 KB)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)  (1444 KB)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  (243 KB)
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (326 KB)
 
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)  (146 KB)
22 มี.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (74 KB)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(อบต.คุ้งพยอม)  (158 KB)
22 มี.ค. 61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)  (531 KB)
21 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บ้านคา)  (60 KB)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก..  (292 KB)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก..  (287 KB)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระร..  (889 KB)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายใหญ่ ต่อเติม หมู่ที่ 5 ตำบ..  (755 KB)
13 มี.ค. 61 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)  (113 KB)
 
14 มี.ค. 61 การจัดพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา..  (931 KB)
08 มี.ค. 61 การกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตั้งสินค้าป..  (1907 KB)
06 มี.ค. 61 ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภท..  (1186 KB)
23 ก.พ. 61 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อ..  (1460 KB)
21 ก.พ. 61 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอ..  (361 KB)
19 ก.พ. 61 การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้..  (1027 KB)
12 ก.พ. 61 การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ  (1326 KB)
09 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ๋  (1915 KB)
08 ก.พ. 61 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ..  (933 KB)
02 ก.พ. 61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กฎหมายสำคัญลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอ  (3952 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 16328297  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU