|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00656550  
   ขณะนี้  00000025   
 
 
 
 
  
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชุมชนคุณธรรม เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ 28 ก.พ. 62 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรม รวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ทั้งนี้ตามที่สำนักพระราชวังมีประกาศแจ้ง ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพร ...
  
ราชบุรีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดี
เช้าวันที่ 27 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองดีให้กับนางบุญตา บุตรขวัญ ซึ่งเป็นพลเมืองดี ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บริเวณข้างซุ้มวัดพญาไม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบพบเงินในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวน32,000บาทจึงนำเงินดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของมารับคืนไปแล้ว ทางจังหวัดราชบุรีเห็นความสำคัญนับเป็นบุคคลที่สมควรยกย่องจึงได้ทำพิธีมอบเกียรติเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติพลเมืองด ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ค่ำวันที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 20.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 โดยก่อนเริ่มพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี สัมโมทนียคาถาถึงหลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชา วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นับเป็นวันสำคัญตามพุทธประวัติ โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 19 ก.พ. 62 วัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยโคที่รับมอบในครั้งนี้ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกร ที่แสดงค ...
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
 
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถเก๋ง ฮอนด้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (57 KB)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถกระบะ โตโยต้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (55 KB)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (583 KB)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (522 KB)
28 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่อ..  (37 KB)
28 ก.พ. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (สสจ.รบ.)  (79 KB)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)  (237 KB)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)  (237 KB)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)  (239 KB)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)  (240 KB)
 
21 มี.ค. 62 มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำพิธีจัดทำน้ำอภืเษกของจังหวัดราชบุรี  (946 KB)
21 มี.ค. 62 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)  (1251 KB)
21 มี.ค. 62 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน  (3314 KB)
21 มี.ค. 62 การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา..  (4589 KB)
07 มี.ค. 62 การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (2913 KB)
18 ก.พ. 62 แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด  (91 KB)
11 ก.พ. 62 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า..  (1015 KB)
06 ก.พ. 62 แบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์  (46 KB)
06 ก.พ. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (1964 KB)
30 ม.ค. 62 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำ..  (1206 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21627088  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU