|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00653648  
   ขณะนี้  00000014   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีระลึกถึงพระบูรพาจารย์เนื่องในวันครูประจำปี 2562
เช้าวันนี้(16 ม.ค.2562) ที่หอประชุมอาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีระลึกถึงพระบูรพาจารย์เนื่องในวันครูประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบูรพาจารย์ โดยภายในงานจัดให้มีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วย ต่อจากนั้นศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้อ่านสารพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมน ...
  
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ 10 มกราคม 2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา ...
  
จังหวัดราชบุรีพร้อมจัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสม 15-20 มกราคมนี้
วันที่ 9 ม.ค. 62 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "เทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี ” โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-20 มกราคมนี้ ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมใหม่ของจังหวัดราชบุรีเนื่องจากเป็นการจัดงานในรูปแบบนี้ครั้งแรก ซึ่งจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
วันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยรณรงค์ให้ลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึก ...
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
 
16 ม.ค. 62 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราช..  (105 KB)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (49 KB)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (49 KB)
14 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจัง..  (284 KB)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)  (51 KB)
11 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (80 KB)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่โครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (97 KB)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อ.บ้านโป่ง..  (93 KB)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)  (98 KB)
10 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (51 KB)
 
16 ม.ค. 62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
14 ม.ค. 62 การจัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี  (2104 KB)
08 ม.ค. 62 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (1418 KB)
07 ม.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (1596 KB)
02 ม.ค. 62 คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
17 ธ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (578 KB)
06 ธ.ค. 61 การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จั..  (2329 KB)
06 ธ.ค. 61 การจัดกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี  (594 KB)
05 ธ.ค. 61 กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดราชบุรี  (588 KB)
30 พ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร..  (948 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21518710  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU