|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00758123  
   ขณะนี้  00000015   
 
 
 
 
  
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
...
  
ผู้ว่าฯราชบุรีมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวหนุ่มวิศวกรชาวราชบุรีที่เสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่โคราช
วันที่ 13 ก.พ. 63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเปิดรับบริจาคก่อนหน้านี้ เป็นเงิน 300,000 บาท แก่ครอบครัวนายพีระพัฒน์ พละสาร วิศกรหนุ่มชาวราชบุรี ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ที่บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรียังได้มอบเงินจาก พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2554 จำ ...
  
ก.พ.ร.ประชุมร่างข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ จ.ราชบุรี
วันที่ 13 ก.พ. 63 นายไมตรี อินทุสุต ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นประธานประชุมทดสอบ (ร่าง) ข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โดยการประชุมนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหาร ทั้งระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลัง ...
  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายพีระพัฒน์ พละสาร ที่เสียชีวิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายพีระพัฒน์ พละสาร ที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โคราช

เวลา 18.00 น. วันที่ 10 ก.พ. 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่นายพีระพัฒน์ พละสาร วิศกรโยธาโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหตุคนร้ายก่อเหตุขโมยอาวุธปืนสงครามมากราดยิงผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ที่บริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้า Terminal 21 (เทอร์มินอลทเวนตี้วัน) จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยนายช ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (1155 KB)
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
 
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไ..  (91 KB)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)  (86 KB)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ  (92 KB)
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน..  (92 KB)
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวา..  (94 KB)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสินค้า Rat..  (87 KB)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (92 KB)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขอำเภอจอมบึง)  (93 KB)
12 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบสาย LAN พร้อมตัวกระจายสัญญาณ (ปกครอง..  (342 KB)
07 ก.พ. 63 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง..  (40 KB)
 
17 ก.พ. 63 ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2562  (188 KB)
06 ก.พ. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (729 KB)
17 ม.ค. 63 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14  (3019 KB)
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (1003 KB)
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญและงานสำคัญของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563  (676 KB)
02 ม.ค. 63 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศก..  (801 KB)
23 ธ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (683 KB)
16 ธ.ค. 62 แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2563  (4238 KB)
06 ธ.ค. 62 กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (ฉบับแก้ไข..  (463 KB)
06 ธ.ค. 62 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22482431  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU