|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00626930  
   ขณะนี้  00000010   
 
 
 
 
  
พอ.สว. จังหวัดราชบุรีนำหน่วยออกให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง
วันนี้(25 พ.ค. 60) หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังชาย 250 ราย ในเรือนจำกลางราชบุรี ซึ่งให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม และแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกพอ.สว. จังหวัดราชบุรี
สำหรับสมาชิก พอ.สว. จังหวัดราชบุรี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท ...
  
องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันนี้(24 พ.ค. 60) พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำงานและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับฟังบรรยายสรุป 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจอมบึงมาราธอน ,โครงการครูพันธุ์บึง ,โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลจอมบึง และโครงการตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง โดยในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะได้ไปเยี่ยมชมการดำเนิ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ช่วงเย็นวันที่ 23 พ.ค. 60 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพระสมณศักดิ์จากวัดในจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ...
  
ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จ.รบ.
ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ราชบุรี
เช้าวันนี้(18พ.ค.2560) ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี พลโทชาติชาย แจ้งสี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และ พลตรีมงคล รอดสวาสดิ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ราชบุรี โดยมีน ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
16 พ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1881/2560)  (467 KB)
24 เม.ย. 60 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (25 KB)
21 เม.ย. 60 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง  (1017 KB)
21 เม.ย. 60 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (406 KB)
20 เม.ย. 60 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  (34 KB)
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี..  (766 KB)
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (61 KB)
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1   (61 KB)
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประ..  (83 KB)
 
29 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)  (113 KB)
29 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์..  (255 KB)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)  (91 KB)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE 500 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)  (102 KB)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)  (90 KB)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์..  (244 KB)
25 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-9ตำบลห้วยไผ่ (อบจ.)  (112 KB)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (สำนักบริหารพ..  (90 KB)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่อเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง (สำนักบริหาร..  (90 KB)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว (สำนักบริหาร..  (160 KB)
 
25 พ.ค. 60 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งย..  (45 KB)
17 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  (1668 KB)
16 พ.ค. 60 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย..  (553 KB)
09 พ.ค. 60 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" และ..  (1534 KB)
24 เม.ย. 60 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (3956 KB)
21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "สมโภชศาลหลักเมือง 200 ปี"  (675 KB)
21 เม.ย. 60 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจ..
19 เม.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย  (1337 KB)
20 มี.ค. 60 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ..  (77 KB)
20 มี.ค. 60 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  (335 KB)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลองของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14426849  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU