|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00751440  
   ขณะนี้  00000018   
 
 
 
 
  
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสุนัขและแมว
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสุนัขและแมว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 22 ม.ค. 63 ที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสุนัขและอาหารแมวพระราชทาน จำนวน 77 กระสอบ ไปมอบแก่นางธัญพร ตู้ทอง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ...
  
จัดหางานจังหวัดราชบุรีจัดงานถนนงาน ลานอาชีพ
จัดหางานจังหวัดราชบุรีจัดงานถนนงาน ลานอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชน นักศึกษาสมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง

วันที่ 21 มกราคม 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “ถนนงาน ลานอาชีพ” โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูงจากกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมในงาน ที่อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยงาน “ถนนงาน ลานอาชีพ” สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ...
  
ราชบุรีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
วันที่ 17 ม.ค. 63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้แทนกรมพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 7 ครัวเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพนี้เป็นการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร ...
  
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อ.วัดเพลง
วันที่ 17 ม.ค. 63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยนำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาภูมิทัศน์ถนน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ลานกีฬา อาคารสถานที่ ตัดแต่งกิ่งไม้กวาดเศษใบไม้ และทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม เป็นระ ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (1155 KB)
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจัง..  (209 KB)
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
 
17 ม.ค. 63 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี(องค์การอุตสาหกรร..  (322 KB)
16 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา  (93 KB)
14 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ  (66 KB)
13 ม.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)  (153 KB)
07 ม.ค. 63 ยกเลิกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง หมู่ที่1,4,5และ6 ตำบลหัวโพ อำเภอบาง..  (49 KB)
06 ม.ค. 63 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อม ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์(วิทลัยเทค..  (74 KB)
16 ธ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและบ้..  (78 KB)
20 พ.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)  (64 KB)
24 ต.ค. 62 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลบ้าน..  (216 KB)
18 ต.ค. 62 ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี  (95 KB)
 
17 ม.ค. 63 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14  (3019 KB)
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (1003 KB)
06 ม.ค. 63 การจัดงานรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญและงานสำคัญของจังหวัด ในปี พ.ศ. 2563  (676 KB)
02 ม.ค. 63 นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเทศก..  (801 KB)
23 ธ.ค. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (683 KB)
16 ธ.ค. 62 แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ พ.ศ. 2563  (4238 KB)
06 ธ.ค. 62 กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (ฉบับแก้ไข..  (463 KB)
06 ธ.ค. 62 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
06 ธ.ค. 62 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Th..  (3682 KB)
04 ธ.ค. 62 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (กรณีรับบริจาคพ..  (1718 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22430014  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU