|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00625950  
   ขณะนี้  00000020   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีปล่อยปลายี่สกไทยเพื่อเพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำสาธารณะ
วันนี้ (24 เม.ย. 60) สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปลายี่สกไทยในแหล่งน้ำจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ปล่อยปลายี่สกไทยจำนวน 75,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำสำนักห้วยไม้เต็ง อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณของปลายี่สกไทยและเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนโครงการดังกล่าวได้จัดหาพันธุ์ปลายี่สกไทย สำหรับเลี้ยงเป็นพ่อ – แม่พันธุ์ ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดราชบุรี เพื่อใ ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการออกกำลังกาย ทั้งเต้นและทำความสะอาดลานหน้าศาลากลาง
บ่ายวันนี้(19 เม.ย. 60) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับข้าราชการ อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ในทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง โดยร่วมกันเต้นแอโรบิคด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบศาลากลางจังหวัดซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบ
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
  
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะที่จังหวัดราชบุรี
บ่ายวันที่ 18 เม.ย.60 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับรถพระประเทียบ ไป ณ มณฑลพิธีโรงยิมเนเซียม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ คณะสงฆ์ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและประชาชน
ภายในพิธีมีสมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระโอวาทความตอนหนึ่งถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ ...
  
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทำบุญถวายบูรพาจารย์ ที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 เม.ย. 60 เวลา 09.10 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จโดยรถพระประเทียบ ยังบ้านประสัตถพงศ์ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสักการะอัฐิพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ ประชาชน และ พุทธศาสนิกชน ที่มารอกราบ สักการะถวายมุทิตาจิตด้วยดอกไม้ พวงมาลัย และ ธูปเทียนแพ อย่างเนืองแน่น
จากนั้นในช่วงบ่ายสมเด็จพระสังฆราช เสด็จในพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุฑิตาสักการะ ณ มณฑลพ ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
24 เม.ย. 60 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (25 KB)
21 เม.ย. 60 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง  (1017 KB)
21 เม.ย. 60 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (406 KB)
20 เม.ย. 60 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  (34 KB)
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี..  (766 KB)
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (61 KB)
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1   (61 KB)
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประ..  (83 KB)
09 ก.พ. 60 ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ..  (349 KB)
 
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทย่ศาสตร์เพื่อการศึกษา (โรงเร..  (96 KB)
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม)จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)  (95 KB)
25 เม.ย. 60 สอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)  (114 KB)
21 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ ท่อสั้นเหล็ก..  (153 KB)
21 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)  (109 KB)
21 เม.ย. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยตะแคง-ห้วยจำปา (อบต.เกาะพ..  (96 KB)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศ..  (77 KB)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศ..  (72 KB)
20 เม.ย. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (โยธาธิการและผัง..  (148 KB)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ( อบจ.ราชบุรี )  (109 KB)
 
24 เม.ย. 60 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (3956 KB)
21 เม.ย. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "สมโภชศาลหลักเมือง 200 ปี"  (675 KB)
21 เม.ย. 60 การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจ..
19 เม.ย. 60 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย  (1337 KB)
20 มี.ค. 60 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ..  (77 KB)
20 มี.ค. 60 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560  (335 KB)
14 มี.ค. 60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประช..  (405 KB)
13 มี.ค. 60 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
09 มี.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู..  (1895 KB)
08 มี.ค. 60 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้..  (169 KB)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลองของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14339790  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU