|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00630884  
   ขณะนี้  00000028   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนสวมใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนสวมใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560
บ่ายวันที่ 25 ก.ค.2560 ที่ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนจังหวัดราชบุรีเพื่อสวมใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร ...
  
ราชบุรีจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดราชบุรีจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
บ่ายวันที่ 24 ก.ค.2560 ที่บริเวณชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงาน ...
  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันนี้ (18 ก.ค. 60) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีศิริพัฒน์ สุขเจริญ เป็นผู้เชิญอุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวม 220 คน ด้วยทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ทั้งยังทรง ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
วันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 17.30 น. ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อา ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTION SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE CAPSULE(โรงพยาบาลรา..  (105 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)  (103 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5 MG CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)  (103 KB)
06 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว(สำนักบริหารพื้นที่..  (174 KB)
06 ก.ค. 60 จัดซื้อเต็นท์ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 30 หลัง(อบต.เกาะพลับพลา)  (100 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)  (106 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดห้องผู้ป่วย(โรงพยาบาลโพธาราม)  (249 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(สาธารณสุขจังหวัดราช..  (97 KB)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(เทศบาลเมืองโพธาราม)  (107 KB)
06 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (มาตรวัดน้ำชำรุด) ของกองการประปา(เทศบาลเมืองโพธาราม)  (73 KB)
 
24 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ..  (228 KB)
20 ก.ค. 60 จำหน่ายพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลโพธาราม)  (99 KB)
20 ก.ค. 60 สอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี)  (89 KB)
20 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรั..  (181 KB)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล(เทศ..  (111 KB)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมรั้วด้านหน้า(เทศบาลเมืองราชบ..  (110 KB)
19 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(เท..  (136 KB)
19 ก.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(อบต.ปากแรต)  (104 KB)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างที่ทำการอุทยานขนาดเล็ก(พื้นที่อนุรักษ์ที่3)  (117 KB)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)  (89 KB)
 
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560  (516 KB)
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (124 KB)
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)  (3042 KB)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (162 KB)
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ..  (262 KB)
05 มิ.ย. 60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4  (324 KB)
25 พ.ค. 60 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งย..  (45 KB)
17 พ.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  (1668 KB)
16 พ.ค. 60 การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย..  (553 KB)
09 พ.ค. 60 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี" และ..  (1534 KB)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลองของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14547399  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU