|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
01033466  
   ขณะนี้  00000016   
 
 
 
 
  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/68006
วันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธา ...
  
ราชบุรีจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื่องใน "วันดินโลก&quo
ราชบุรีจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื่องใน "วันดินโลก" (World Soil Day)
เช้าวันนี้(๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) ที่ไร่สุขพ่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ปลูกต้นไม้ ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เนื่องใน "วันดินโลก" (World Soil Day)โดยนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีนางณิชารี ภควัตชัย ประ ...
  
ชาวราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ...
ชาวราชบุรีร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรhttps://ratchaburi.prd.go.th/…/categ…/detail/id/33/iid/60955

วันที่ 5 ธ.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ...
  
จ.ราชบุรีจัดจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ...
จ.ราชบุรีจัดจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรhttps://ratchaburi.prd.go.th/…/categ…/detail/id/33/iid/60951

วันที่ 5 ธ.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสม ...
 
 
จิตอาสา
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
21 ม.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สำน..  (323 KB)
07 ม.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (208 KB)
29 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ..  (1311 KB)
08 ธ.ค. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสด..  (765 KB)
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ..  (2077 KB)
02 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง...  (1062 KB)
30 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติแล..  (1607 KB)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.สวัสดิการและคุ้มคร..  (1860 KB)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ประกันสังคม)  (2076 KB)
24 มิ.ย. 64 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)   (72 KB)
 
25 ม.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โรงพยาบาลบางแพ  (156 KB)
20 ม.ค. 65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (อ..  (262 KB)
19 ม.ค. 65 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTV แบบIP/Network Cameraพร้อมติดตั้ง แยกบางแพ-แย..  (91 KB)
27 ธ.ค. 64 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (103 KB)
17 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ..  (66 KB)
17 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทาง..  (121 KB)
15 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1(จอมบึง) (ทร..  (91 KB)
09 ธ.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง และถังเก็บน้ำฝน 1 ร..  (145 KB)
07 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(เป็นช่วงๆ)ตอนเจ็ดเสมี..  (153 KB)
25 พ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ร..  (76 KB)
 
24 ม.ค. 65 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  (1070 KB)
13 ม.ค. 65 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตแ..  (76 KB)
11 ม.ค. 65 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค..
05 ม.ค. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  (3054 KB)
30 พ.ย. 64 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม..  (1143 KB)
16 พ.ย. 64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริ..  (328 KB)
15 พ.ย. 64 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.  (356 KB)
25 ต.ค. 64 การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ..  (708 KB)
15 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม..  (1160 KB)
14 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม..  (2325 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23888305  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU