|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00804688  
   ขณะนี้  00000030   
 
 
 
 
  
ราชบุรีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น ราชบุรีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม๒๕๖๓ ที่ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว
//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก
วันที่ 12 ส.ค. 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563 และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตสาธารณะ ทำความดี รู้จักการให้ เสียสละ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน แก่คนกลุ่มเปราะบางของสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอ ...
  
ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ
ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563

วันที่ 12 ส.ค. 63 ที่เรือนจำกลางราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
  
จิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล
จิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563

วันที่ 12 ส.ค. 2563 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563 ที่สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

โดยจิตอาสาพระราชทาน ส่วนราช ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง..  (2629 KB)
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3642 KB)
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  (1551 KB)
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"  (725 KB)
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
 
31 ก.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (สาธารณสุขจังหวัดร..  (79 KB)
11 มิ.ย. 63 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 59 รายการ (เทศบาลเมื..  (130 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)โครงการบูรณาการสร้างรอย..  (36 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ..  (43 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หน้าวัดบ้า..  (43 KB)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี..  (47 KB)
26 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)   (71 KB)
26 พ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใ..  (37 KB)
22 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (78 KB)
22 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน  (45 KB)
 
11 ส.ค. 63 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่ง..  (2546 KB)
11 ส.ค. 63 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองส..  (3424 KB)
10 ส.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..  (293 KB)
06 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2563  (2491 KB)
04 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร..  (2776 KB)
29 ก.ค. 63 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue"  (2564 KB)
21 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (3456 KB)
08 ก.ค. 63 ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563  (292 KB)
01 ก.ค. 63 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (2259 KB)
24 มิ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกิจกรรมจ..  (785 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23101137  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU