|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00616242  
   ขณะนี้  00000015   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีนำหน่วยบริการส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
วันนี้(19 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการให้บริการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่วัดท่ายาง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสการบำเพ็ญกุศลครบ ...
  
ราชบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลฯ
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (19 ม.ค. 60) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำใน ...
  
จังหวัดราชบุรีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี)
จังหวัดราชบุรีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี) รุ่นที่ 3
วันนี้ (18 ม.ค. 60) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธิปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หรือ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 3 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้เสพยาเสพติดจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นการฝึกอาชีพให้ผู้เสพยาเสพติด ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีมีคุณภาพของส ...
  
วันพระนเรศวรมหาราช ที่ราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสัการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560
เช้าวันนี้(18 มกราคม 2560) ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันยุทธหัตถี ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมข ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
23 ม.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (283 KB)
16 ม.ค. 60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  (1160 KB)
04 ม.ค. 60 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (14/2560)  (48 KB)
04 ม.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (13/2560)  (447 KB)
29 ธ.ค. 59 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (1199 KB)
23 พ.ย. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4296/2559)  (44 KB)
14 พ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4295/2559)  (288 KB)
21 ต.ค. 59 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (49 KB)
11 ต.ค. 59 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (354 KB)
13 ก.ย. 59 แบบรายงานการบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  (64 KB)
 
14 ม.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้มฯ)  (938 KB)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง..  (617 KB)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)  (393 KB)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายปากดง-วัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)  (750 KB)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ซอยคึกฤทธิ์ (อบต.วัดแก้ว)  (734 KB)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายเลียบคลองหลังวัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)  (718 KB)
14 ม.ค. 60 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (ทต.บ้านสิงห์)  (750 KB)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ เลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่านัด (..  (578 KB)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสามัคคี หมู่ที่ ๒ (อบจ.ร..  (750 KB)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)  (526 KB)
 
19 ม.ค. 60 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560"  (1400 KB)
17 ม.ค. 60 การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2560  (370 KB)
16 ม.ค. 60 การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  (154 KB)
13 ม.ค. 60 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256..  (649 KB)
10 ม.ค. 60 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0"  (632 KB)
04 ม.ค. 60 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  (145 KB)
30 ธ.ค. 59 แบบรายงานการบันทึกข้อมูลจุดติดตั้งระบบ CCTV   (29 KB)
30 ธ.ค. 59 ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  (498 KB)
29 ธ.ค. 59 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอ..  (1705 KB)
29 ธ.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (722 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14050692  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU