|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00633419  
   ขณะนี้  00000013   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของอำเภอและจังหวัด
วันนี้ 18 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของอำเภอ และจังหวัด ที่อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยพิธีเริ่มจากนายอำเภอ 10 แห่ง เชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของแต่ละอำเภอ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วางช่อดอกไม้จันทน์ของจังหวัด บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐาน เป็นเวลา 89 วินาที
สำหรับดอกไม้จันทน์ที่ใช้เป็ ...
  
จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอวัดเพลง
วันนี้ (7 ก.ย. 60) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมมอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ให้แก่นางบุญสม อนุกรมดำรงกิจ อายุ 70 ปี ซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านกาชาด เพื่อคนราชบุรียากไร้ ปี 2560 สร้างบ้านมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันนางบุญสม อาศัยอยู่กับลูกรวม 2 คน ประกอบ ...
  
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
วันที่ 6 ก.ย. 60 ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่าบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” ในวาระครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้ารับฟัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักสำ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานโอสถสภา โร้ด ทู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2017 ติวเข้มเตรียมสอบของนักเรียนกว่า 4,000 คน
วันนี้(23 ส.ค. 60) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด และสถาบันกวดวิชาชั้นนำ จัดโครงการโอสถสภา โร้ด ทู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2017 (OSOTSPA Road to University 2017) สานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเรียนที่เดินทางเข้าร่วมโครงการกว่า 4,000 คน จากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ใช้ระยะเวลาในการกวดวิชา ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม, 2560 รวม 2 วัน โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวั ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าร..  (70 KB)
08 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ปกครอง)  (172 KB)
07 ก.ย. 60 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบป..  (1127 KB)
05 ก.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (2408 KB)
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปกครอง)  (185 KB)
25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ค..  (353 KB)
21 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (685 KB)
17 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.อุตสาหกรรม)  (246 KB)
07 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (183 KB)
08 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..  (670 KB)
 
18 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (13 KB)
15 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนั..  (82 KB)
11 ก.ย. 60 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ป..  (141 KB)
08 ก.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ(องค์การอ..  (115 KB)
07 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ...  (26 KB)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 )  (133 KB)
28 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ และ 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)  (152 KB)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)  (134 KB)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)  (114 KB)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)  (131 KB)
 
13 ก.ย. 60 สาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01 ก.ย. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  (1064 KB)
18 ส.ค. 60 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  (1535 KB)
07 ส.ค. 60 รายงานการลงพื้นที่ของพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จังหวั..  (2610 KB)
12 ก.ค. 60 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560  (516 KB)
06 ก.ค. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (124 KB)
26 มิ.ย. 60 สื่อสิ่งพิมพ์ (Infographic)  (3042 KB)
13 มิ.ย. 60 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ  (162 KB)
09 มิ.ย. 60 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ..  (262 KB)
05 มิ.ย. 60 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4  (324 KB)
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14644017  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU