|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกณฑ์ราคาพื้นฐานคอมพิวเตอร์
  ทั้งหมด
00611366  
   ขณะนี้  00000016   
 
 
 
 
  
ผู้ว่าฯราชบุรีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพลตรีนวพัฒน์ มณีโชติ
ผู้ว่าฯราชบุรีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ พลตรีนวพัฒน์ มณีโชติ ที่เสียชีวิตเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกจังหวัดเชียงใหม่
ค่ำวันนี้(17 สิงหาคม 2559) เวลา 19.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โปรดเกล้าฯให้นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพลตรีนวพัฒน์ มณีโชติที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกจังหวัดเชียงใหม่ขณะปฏิบัติราชการ ยังความปลาบปลื้มมายังครอบครัวมณีโชติเป็นอย่างยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณข ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
วันนี้(16 ส.ค. 59) จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ภายในงานมีพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมใหม่ 11 หมู่บ้าน และมอบประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็ง 11 แห่ง
สำหรับกองทุนแม่ของ ...
  
จังหวัดราชบุรีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดราชบุรีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันนี้(14 ส.ค. 59) ที่บริเวณโรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรี สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนในตำบลบ้านคา จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้กิจ ...
  
ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีนำประชาชนชาวราชบุรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีนำประชาชนชาวราชบุรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
เมื่อค่ำวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.19 น. นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี โดยมีข้าราชก ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (1052 KB)
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้..  (275 KB)
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  (33 KB)
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  (188 KB)
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏ..
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเช..  (536 KB)
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (38 KB)
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (176 KB)
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี  (123 KB)
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหา..  (198 KB)
 
18 ส.ค. 59 ประกวดราคาซื้อสารเคมีกำจัดยุง ซีต้าไซเปอร์เมทิน ๒% จำนวน ๒,๔๕๐ ลิตร (สสจ.รา..  (682 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด สำหรับ..  (807 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคายา Gemfibrozil ๖๐๐ mg tablet (ร.พ.โพธาราม)  (491 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเรือ หมู่..  (824 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ช่วงที่ ๓) สายบ้านอดีตผู้ใหญ่จักรกฤษ พื..  (821 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบมีไฟฟ้า) จำนวน ๗ บ่อ เพื่อ..  (1959 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ..  (767 KB)
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ (ร.พ.บ้านโป่ง)  (775 KB)
18 ส.ค. 59 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ – ขนส่ง รายการรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกร..  (541 KB)
15 ส.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง (สสจ.รบ.)  (696 KB)
 
23 ส.ค. 59 แนวทางการเสนอเอกสารกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  (1039 KB)
08 ส.ค. 59 การสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โ..
04 ส.ค. 59 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)  (436 KB)
13 ก.ค. 59 การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2559  (452 KB)
12 ก.ค. 59 เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
04 ก.ค. 59 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (636 KB)
27 มิ.ย. 59 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559  (350 KB)
22 มิ.ย. 59 แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  (599 KB)
21 มิ.ย. 59 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี..  (364 KB)
21 มิ.ย. 59 การประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.  (1002 KB)
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คุยสบายๆ สไตล์ ผู้ว่าฯ ราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
E-mail Directory
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3232 2677 Hotline 61728
คุณเข้าชมลำดับที่ 13496922  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU