|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอสวนผึ้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

         อำเภอสวนผึ้ง เดิมเป็นตำบลสวนผึ้งขึ้นอยู่กับอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ได้อนุมัติให้ตั้งกิ่งอำเภอสวนผึ้งขึ้นเมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2517  เปิดทำการบริการประชาชน  เมื่อวันที่ 15  พฤศิกายน  2517                     
        มีเขตการปกครอง  5  ตำบล  คือ  ตำบลสวนผึ้ง  ตำบลป่าหวาย  ตำบลบ้านบึง  ตำบลท่าเคย และตำบลบ้านคา  สภาพท้องถิ่นทุรกันดาร  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไม้  มีภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ทั่วไป  ระยะทางจากอำเภอจอมบึง  30 ก.ม.  ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี  60  กิโลเมตร  และได้ประกาศตั้งเป็นอำเภอเมื่อวันที่  1  เมษายน  2525                   
        อำเภอสวนผึ้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง  ริมฝั่งซ้ายของลำน้ำภาชีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี

 

 

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่ออำเภอเมืองกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

 

 

 

 

พื้นที่
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2,145 ตารางกิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ
   
          อำเภอสวนผึ้ง มีสภาพที่เป็นป่าและภูเขามีที่ราบตามไหล่เขาและที่ราบตอนกลางของพื้นที่ใช้สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์บ้างเล็กน้อย

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 20618 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26651510  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU