|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   ประวัติจังหวัด
   สัญลักษณ์จังหวัด
   ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
   เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
   ประวัติอำเภอ
         อำเภอเมือง
         อำเภอบางแพ
         อำเภอบ้านโป่ง
         อำเภอดำเนินสะดวก
         อำเภอจอมบึง
         อำเภอปากท่อ
         อำเภอวัดเพลง
         อำเภอโพธาราม
         อำเภอสวนผึ้ง
         อำเภอบ้านคา
   แผนที่จังหวัดราชบุรี
   โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
หน้าหลัก
อำเภอเมือง
ปรับปรุงล่าสุด : 06 พ.ย. 52

           อำเภอเมืองราชบุรี  เดิมเป็นที่ตั้งเมืองเรียกว่า  " เมืองราชบุรี "  มีฐานะเป็น มณฑลราชบุรี  อันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร  " ทวาราวดี "  ของชนชาติลาว  เล่ากันว่า   เมืองราชบุรีนี้ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่  (เดิมชื่อตำบลอู่เรือ )  อำเภอเมืองราชบุรี  ในปัจจุบัน  ต่อมาเมืองราชบุรีได้ร้างไปประมาณ  300 - 400 ปี  ภายหลังพระเจ้าอู่ทอง  ได้สร้างเมืองราชบุรีขึ้นใหม่ทีวัดมหาธาตุซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง ต่อมา  เมื่อ พ.ศ. 2360  ( ร.ศ. 36 )      ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรี  มาตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง  คือที่ตั้งจังหวัดทหารบกราชบุรี
          ครั้นปี  พ.ศ. 2440  (ร.ศ. 116 )        ได้เริ่มจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในครั้งนั้น  ได้แบ่งการปกครองท้องที่ออกเป็น  5  อำเภอ เฉพาะอำเภอเมืองราชบุรี  เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสน  อำเภอโพธาราม ในครั้งนั้น จึงเรียกว่า  "แขวง"  ต่อมา    พ.ศ. 2441      จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลธรรมเสนมาตั้งที่ถนนอัมรินทร์  ตำบลหน้าเมือง มีพระแสนท้องฟ้า ( ป๋อง  ยมคุปต์ ) เป็นนายอำเภอ   ครั้นต่อมาบริเวณที่ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี  ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การค้า  จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี    ไปปลูกสร้างใหม่ณ บริเวณที่มีโครงการจัดตั้ง   เป็นศูนย์ราชการปัจจุบัน

อาณาเขต
 
   
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอบางแพ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อ
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี  และอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ

 

 

 

 

พื้นที่
อำเภอเมืองราชบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  454.239  ตารางกิโลเมตร

 

 

แผนที่
(จำนวนผู้เข้าชม 43257 ครั้ง)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26651012  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU