|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

22 ก.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (2175 KB) 343
22 ก.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3  (2567 KB) 89
22 ก.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (476 KB) 88
22 ก.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (478 KB) 109
22 ก.ค. 64 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม 25..  (504 KB) 208


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 739
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 195
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 132
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 180
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 160


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23644363  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU