|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

18 เม.ย. 62 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (890 KB) 49
18 เม.ย. 62 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562  (3610 KB) 23
25 มี.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6  (831 KB) 416
25 มี.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3  (2285 KB) 95
25 มี.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2  (246 KB) 75


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

14 ก.พ. 62 เดือนมกราคม 2562  (970 KB) 142
08 ม.ค. 62 เดือนธันวาคม 2561  (83 KB) 176
17 ธ.ค. 61 เดือนพฤศจิกายน 2561  (578 KB) 104
09 พ.ย. 61 เดือนตุลาคม 2561  (88 KB) 149
09 ต.ค. 61 เดือนกันยายน 2561  (280 KB) 154


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21742889  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU