|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

24 ก.พ. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3  (1735 KB) 203
24 ก.พ. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1  (169 KB) 76
24 ก.พ. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (422 KB) 86
24 ก.พ. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (597 KB) 93
24 ก.พ. 64 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์..  (355 KB) 124


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 505
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 159
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 102
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 150
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 128


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23539041  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU