|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

21 ก.ย. 63 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (785 KB) 94
18 ก.ย. 63 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563  (421 KB) 96
26 ส.ค. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5  (844 KB) 421
26 ส.ค. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5  (526 KB) 87
26 ส.ค. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (427 KB) 89


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 271
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 127
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 72
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 123
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 97


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23188999  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU