|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

26 พ.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6  (782 KB) 237
26 พ.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5  (78 KB) 68
26 พ.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (2778 KB) 72
26 พ.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1  (816 KB) 62
26 พ.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.4  (475 KB) 68


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 2816
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 1569
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 1498
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 1545
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 1533


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27283479  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU