|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

18 ม.ค. 61 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ..  (472 KB) 68
18 ม.ค. 61 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ครั้งที่ 12/256..  (1075 KB) 35
28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค.60  (511 KB) 138
15 ธ.ค. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560  (1085 KB) 202
15 ธ.ค. 60 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ..  (455 KB) 72


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

15 ม.ค. 61 เดือนธันวาคม 2560  (183 KB) 24
12 ธ.ค. 60 เดือนพฤศจิกายน 2560  (620 KB) 55
14 พ.ย. 60 เดือนตุลาคม 2560  (214 KB) 80
30 ต.ค. 60 เดือนกันยายน 2560  (140 KB) 62
22 ก.ย. 60 เดือนสิงหาคม 2560  (205 KB) 72


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน

10 พ.ค. 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2553  (238 KB) 3483
10 พ.ค. 53 เดือนพฤศจิกายน 2552  (171 KB) 608


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14997068  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU