|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

25 พ.ย. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2  (496 KB) 194
25 พ.ย. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1  (1329 KB) 81
25 พ.ย. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2  (264 KB) 91
25 พ.ย. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (488 KB) 100
25 พ.ย. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (531 KB) 113


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 355
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 139
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 87
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 135
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 113


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23279594  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU