|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

16 ต.ค. 60 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือ..  (81 KB) 41
16 ต.ค. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2560  (889 KB) 26
19 ก.ย. 60 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่9..  (115 KB) 277
18 ก.ย. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั่งที่ 8/2560  (1116 KB) 84
17 ส.ค. 60 เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่..  (118 KB) 275


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

22 ก.ย. 60 เดือนสิงหาคม 2560  (205 KB) 41
28 ส.ค. 60 เดือนกรกฎาคม 2560  (186 KB) 39
24 ก.ค. 60 เดือนมิถุนายน 2560  (196 KB) 72
27 มิ.ย. 60 เดือนพฤษภาคม 2560  (485 KB) 48
24 พ.ค. 60 เดือนเมษายน 2560  (184 KB) 55


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน

10 พ.ค. 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2553  (238 KB) 3390
10 พ.ค. 53 เดือนพฤศจิกายน 2552  (171 KB) 605


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14702929  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU