|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

29 ม.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1  (696 KB) 390
29 ม.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.7  (1079 KB) 67
29 ม.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6  (2323 KB) 65
29 ม.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5  (4482 KB) 60
29 ม.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (755 KB) 64


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

14 ก.พ. 62 เดือนมกราคม 2562  (970 KB) 43
08 ม.ค. 62 เดือนธันวาคม 2561  (83 KB) 159
17 ธ.ค. 61 เดือนพฤศจิกายน 2561  (578 KB) 94
09 พ.ย. 61 เดือนตุลาคม 2561  (88 KB) 135
09 ต.ค. 61 เดือนกันยายน 2561  (280 KB) 140


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21591017  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU