|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

17 พ.ค. 67 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ..  (2624 KB) 33
26 เม.ย. 67 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษาย..  (243 KB) 218
22 เม.ย. 67 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2..  (888 KB) 149
27 มี.ค. 67 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาค..  (276 KB) 286
15 มี.ค. 67 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2..  (886 KB) 259


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 4820
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 2346
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 2256
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 2304
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 2292


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 30487443  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU