|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

19 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ..  (1107 KB) 11
28 มี.ค. 61 ระเบียบวาระประชุม เดือนมีนาคม 2561  (2075 KB) 143
20 มี.ค. 61 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่3..  (1591 KB) 161
23 ก.พ. 61 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561  (1375 KB) 228
19 ก.พ. 61 ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่2..  (77 KB) 177


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

11 เม.ย. 61 เดือนมีนาคม 2561  (190 KB) 17
14 มี.ค. 61 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  (219 KB) 64
15 ก.พ. 61 เดือนมกราคม 2561  (1164 KB) 80
15 ม.ค. 61 เดือนธันวาคม 2560  (183 KB) 115
12 ธ.ค. 60 เดือนพฤศจิกายน 2560  (620 KB) 62


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 16719660  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU