|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

21 ม.ค. 63 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (509 KB) 43
21 ม.ค. 63 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562  (518 KB) 24
25 ธ.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.4  (1112 KB) 309
25 ธ.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2  (472 KB) 81
25 ธ.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (517 KB) 85


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 15
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 91
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 56
02 ธ.ค. 62 เดือนกันยายน 2562  (4779 KB) 12
02 ธ.ค. 62 เดือนสิงหาคม 2562  (4348 KB) 12


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22430014  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU