|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

27 มี.ค. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (340 KB) 59
27 มี.ค. 63 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  (1630 KB) 25
27 มี.ค. 63 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนมีนาคม 25..  (1456 KB) 37
25 มี.ค. 63 งดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3..  (306 KB) 68
26 ก.พ. 63 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1  (2081 KB) 418


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 49
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 93
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 49
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 103
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 68


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22574099  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU