|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

27 พ.ย. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3  (1460 KB) 199
27 พ.ย. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2  (854 KB) 70
27 พ.ย. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (825 KB) 72
27 พ.ย. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (525 KB) 78
27 พ.ย. 62 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนพฤศจิกายน ..  (327 KB) 110


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 5
02 ธ.ค. 62 เดือนกันยายน 2562  (4779 KB) 2
02 ธ.ค. 62 เดือนสิงหาคม 2562  (4348 KB) 2
02 ธ.ค. 62 เดือนมิถุนายน 2562  (2097 KB) 1
02 ธ.ค. 62 เดือนพฤษภาคม 2562  (2830 KB) 1


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22342330  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU