|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

29 พ.ย. 66 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิ..  (194 KB) 673
16 พ.ย. 66 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 256..  (1056 KB) 906
15 พ.ย. 66 หนังสือเชิญประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  (418 KB) 273
27 ต.ค. 66 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาค..  (114 KB) 760
27 ต.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5  (619 KB) 210


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 4620
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 2308
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 2230
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 2277
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 2264


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27916853  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU