|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

19 พ.ค. 65 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี (2 ฉ..  (932 KB) 76
20 พ.ค. 65 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565  (142 KB) 24
28 เม.ย. 65 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5  (623 KB) 332
28 เม.ย. 65 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5  (177 KB) 107
28 เม.ย. 65 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (64 KB) 99


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 1179
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 275
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 190
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 238
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 224


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 24229787  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU