|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

17 ก.ค. 60 เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่..  (83 KB) 252
17 ก.ค. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2560  (1155 KB) 134
21 มิ.ย. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2560  (1039 KB) 281
19 มิ.ย. 60 เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที..  (108 KB) 62
22 พ.ค. 60 รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560  (975 KB) 239


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

24 ก.ค. 60 เดือนมิถุนายน 2560  (196 KB) 32
27 มิ.ย. 60 เดือนพฤษภาคม 2560  (485 KB) 43
24 พ.ค. 60 เดือนเมษายน 2560  (184 KB) 51
26 เม.ย. 60 เดือนมีนาคม 2560  (488 KB) 46
26 เม.ย. 60 เดือนกุมภาพันธ์ 2560  (205 KB) 23


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน

10 พ.ค. 53 เดือนกุมภาพันธ์ 2553  (238 KB) 3344
10 พ.ค. 53 เดือนพฤศจิกายน 2552  (171 KB) 603


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14581515  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU