|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

27 ม.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6  (179 KB) 192
27 ม.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.4  (1841 KB) 87
27 ม.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.3  (85 KB) 79
27 ม.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (1022 KB) 78
27 ม.ค. 66 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (609 KB) 100


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 2279
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 1131
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 1055
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 1102
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 1089


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 26652414  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU