|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

26 ต.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.2  (342 KB) 20
26 ต.ค. 64 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (584 KB) 11
26 ต.ค. 64 ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนตุลาคม 256..  (491 KB) 64
19 ต.ค. 64 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (378 KB) 145
19 ต.ค. 64 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (378 KB) 75


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

16 มี.ค. 63 เดือนกุมภาพันธ์ 2563  (864 KB) 866
07 ก.พ. 63 เดือนมกราคม 2563  (996 KB) 211
17 ม.ค. 63 เดือนธันวาคม 2562  (883 KB) 145
17 ธ.ค. 62 เดือนพฤศจิกายน 2562  (1099 KB) 192
02 ธ.ค. 62 เดือนตุลาคม 2562  (1193 KB) 175


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23709613  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU