|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

18 ธ.ค. 61 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (919 KB) 10
18 ธ.ค. 61 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  (1413 KB) 8
28 พ.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1  (838 KB) 345
28 พ.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.7  (334 KB) 73
28 พ.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.6  (124 KB) 71


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

17 ธ.ค. 61 เดือนพฤศจิกายน 2561  (578 KB) 13
09 พ.ย. 61 เดือนตุลาคม 2561  (88 KB) 114
09 ต.ค. 61 เดือนกันยายน 2561  (280 KB) 118
12 ก.ย. 61 เดือนสิงหาคม 2561  (185 KB) 114
10 ส.ค. 61 เดือนกรกฎาคม 2561  (155 KB) 102


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21412343  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU