|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

14 ส.ค. 62 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (2245 KB) 53
24 ก.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5  (231 KB) 321
24 ก.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4  (489 KB) 61
24 ก.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1  (1032 KB) 70
26 ก.ค. 62 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2  (4727 KB) 94


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

14 ส.ค. 62 เดือนกรกฎาคม 2562  (2599 KB) 8
14 ก.พ. 62 เดือนมกราคม 2562  (970 KB) 356
08 ม.ค. 62 เดือนธันวาคม 2561  (83 KB) 209
17 ธ.ค. 61 เดือนพฤศจิกายน 2561  (578 KB) 143
09 พ.ย. 61 เดือนตุลาคม 2561  (88 KB) 170


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22154355  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU