|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก การประชุมจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อ่าน

19 ต.ค. 61 หนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้..  (527 KB) 5
19 ต.ค. 61 รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561  (596 KB) 2
26 ก.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.3  (716 KB) 360
26 ก.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.2  (182 KB) 53
26 ก.ย. 61 เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1  (557 KB) 57


การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

อ่าน

09 ต.ค. 61 เดือนกันยายน 2561  (280 KB) 66
12 ก.ย. 61 เดือนสิงหาคม 2561  (185 KB) 103
10 ส.ค. 61 เดือนกรกฎาคม 2561  (155 KB) 94
09 ก.ค. 61 เดือนมิถุนายน 2561  (166 KB) 97
08 มิ.ย. 61 เดือนพฤษภาคม 2561  (224 KB) 76


การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี)

อ่าน


ยังไม่มีข้อมูล 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 18837577  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU