|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก PMQA

เอกสารเผยแพร่

อ่าน

12 ต.ค. 60 รายงานพลังงาน 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (3392 KB) 18
12 ต.ค. 60 Conference 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (1082 KB) 3
10 ต.ค. 60 การรายงานกิจกรรมลดพลังงาน55
10 ต.ค. 60 หนังสือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิ..  (159 KB) 29
10 ต.ค. 60 แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2  (50 KB) 38
14 ม.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด..  (270 KB) 827
28 ส.ค. 58 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559  (2386 KB) 354
28 ส.ค. 58 ปฏิทินตัวชี้วัดปี 2559  (120 KB) 125
28 ส.ค. 58 กรอบตัวชี้วัดปี 2559  (174 KB) 134
17 ก.ค. 58 แผนสร้างความผาสุกจังหวัดราชบุรี ปี 2558  (301 KB) 137


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14702929  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU