|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก PMQA

เอกสารเผยแพร่

อ่าน

09 มี.ค. 66 รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี ปี 2566  (350 KB) 2288
06 ม.ค. 65 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกา..  (773 KB) 2498
16 ม.ค. 61 แบบรายงานตัวชี้วัด 4.2  (32 KB) 3826
12 ต.ค. 60 รายงานพลังงาน 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (3392 KB) 2471
12 ต.ค. 60 Conference 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (1082 KB) 2444
10 ต.ค. 60 การรายงานกิจกรรมลดพลังงาน2425
10 ต.ค. 60 หนังสือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิ..  (159 KB) 2435
10 ต.ค. 60 แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2  (50 KB) 2517
14 ม.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด..  (270 KB) 3230
28 ส.ค. 58 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559  (2386 KB) 2691


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 30226928  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU