|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าแรก PMQA

เอกสารเผยแพร่

อ่าน

06 ม.ค. 65 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกา..  (773 KB) 166
16 ม.ค. 61 แบบรายงานตัวชี้วัด 4.2  (32 KB) 1745
12 ต.ค. 60 รายงานพลังงาน 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (3392 KB) 420
12 ต.ค. 60 Conference 9 ต.ค.60 ตัวชี้วัด  (1082 KB) 407
10 ต.ค. 60 การรายงานกิจกรรมลดพลังงาน395
10 ต.ค. 60 หนังสือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิ..  (159 KB) 338
10 ต.ค. 60 แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 4.2  (50 KB) 465
14 ม.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด..  (270 KB) 1173
28 ส.ค. 58 รายละเอียดตัวชี้วัดปี 2559  (2386 KB) 668
28 ส.ค. 58 ปฏิทินตัวชี้วัดปี 2559  (120 KB) 412


 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 24229780  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU