|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ย. 60

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2531 -

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) กิ่งอำเภอผาขาว อ.ภูกระดึง จ.เลย

  - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.เชียงคาน จ.เลย
พ.ศ. 2534 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2541 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2542 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
พ.ศ. 2550 - นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2552 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อ.หันคา จ.ชัยนาท
พ.ศ. 2555 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2556 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2558 - นายอำเภอ(ผู้อำนวยการสูง) อ.เมืองราชบุรี
  - ปลัดจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2560 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 

 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-30112560-39.jpg (822 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 19756 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายชยาวุธ จันทร
นายวีรัส ประเศรษโฐ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นางอังคณา ชิตะติตติ
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21803345  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU