|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
ปรับปรุงล่าสุด : 30 พ.ย. 60

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2531 -

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) กิ่งอำเภอผาขาว อ.ภูกระดึง จ.เลย

  - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.เชียงคาน จ.เลย
พ.ศ. 2534 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 4) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2541 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2542 - ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
พ.ศ. 2550 - นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2552 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อ.หันคา จ.ชัยนาท
พ.ศ. 2555 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2556 - นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2558 - นายอำเภอ(ผู้อำนวยการสูง) อ.เมืองราชบุรี
  - ปลัดจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2560 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

 

 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-30112560-39.jpg (822 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 19439 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
10 ต.ค. 61 นางอังคณา ชิตะติตติ
30 พ.ย. 60 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
10 ต.ค. 61 นายวีรัส ประเศรษโฐ
30 ก.ย. 60 นายชยาวุธ จันทร
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21623458  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU