|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ปรับปรุงล่าสุด : 24 พ.ค. 64


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

วันเดือนที่เกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2506

ภูมิลำเนา :  จังหวัดนครปฐม

การศึกษา       
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการปกครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม    
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52
- หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 46
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

ผลงานดีเด่น : ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดนครปฐม (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2554

การรับราชการ  
- พ.ศ. 2532 ปลัดอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
- พ.ศ. 2548 นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2553 นายอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
- พ.ศ. 2554 นายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2556 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- พ.ศ. 2557 ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ. 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมการปกครอง
- พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
- พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


เบอร์ติดต่อ 0-3233-7096
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-24052564-9.jpg (217 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 120798 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23709636  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU