|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผู้บริหารจังหวัดราชบุรี
นายชยาวุธ จันทร
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 60


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-30092560-52.jpg (285 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 102595 ครั้ง)
ข้อมูลผู้บริหารท่านอื่น 
นายชยาวุธ จันทร
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22574157  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU