|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ผลการปฏิบัติราชการฯ
ปี 2554
ปรับปรุงล่าสุด : 11 ก.ย. 55

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ปี 2554
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-11092555-18.pdf (358 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 2802 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
04 มี.ค. 56 รายงานตามคำรับรองฯ ราชบุรี (Sar Card)
04 มี.ค. 56 ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
11 ก.ย. 55 ปี 2554
13 มี.ค. 55 ปี 2553
06 ส.ค. 53 ปี 2552
22 ธ.ค. 52 ปี 2551
22 ธ.ค. 52 ปี 2550
22 ธ.ค. 52 ปี 2549
22 ธ.ค. 52 ปี 2548
22 ธ.ค. 52 ปี 2547
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14984608  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU