|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (อบจ.ราชบุรี)
ปรับปรุงล่าสุด : 09 ก.ค. 67

ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ อาร์มยาว จำนวน 1 คัน
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-9072567-48.pdf (694 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
18 ก.ค. 67 ยกเลิกประกาศ(อ.สวนผึ้ง)
18 ก.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(อ.สวนผึ้ง)
18 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)
16 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)
16 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming (อบจ.ราชบุรี)
12 ก.ค. 67 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (อำเภอสวนผึ้ง)
10 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วสแตนเลสและป้ายสำนักงาน(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (อบจ.ราชบุรี)
09 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี)
08 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
08 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.สวนผึ้ง)
08 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
08 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
05 ก.ค. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
03 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหอประชุม (อ.เมืองราชบุรี)
02 ก.ค. 67 ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 105 รายการ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
02 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
02 ก.ค. 67 การประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง (รพ.ดำเนินสะดวก)
02 ก.ค. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(อ.สวนผึ้ง)
02 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม(อ.สวนผึ้ง)
02 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กพร้อมปรับปรุงสนามเด็กเล่น (อบจ.ราชบุรี)
02 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน 1 คัน (อบจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
28 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อ(อบจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี(อ.เมืองราชบุรี)
27 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบต.แพงพวย)
27 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
21 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)
21 มิ.ย. 67 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
19 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(อ.เมืองราชบุรี)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง(อบจ.ราชบุรี)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง(อบจ.ราชบุรี)
18 มิ.ย. 67 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
18 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
17 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
17 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
17 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
12 มิ.ย. 67 ประกาศขายทอดตลาดบ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เลขที่ 4 (ครั้งที่ 2)(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
10 มิ.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ.เมืองราชบุรี)
07 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อรถปูยาง จำนวน 1 คัน(อบจ.ราชบุรี)
06 มิ.ย. 67 ขายทอดตลาดบ้านพักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี(อบจ.ราชบุรี)
06 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(อบจ.ราชบุรี)
05 มิ.ย. 67 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
05 มิ.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
06 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(สำนักงานที่ดิน จังหวัดราชบุรี)
04 มิ.ย. 67 ประกาศขายทอดตลาด(ฉบับแก้ไข)(เทศบาลตำบลกระจับ)
06 มิ.ย. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(สำนักงานที่ดิน จังหวัดราชบุรี)
23 พ.ค. 67 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(อ.เมืองราชบุรี)
23 พ.ค. 67 การขายทอดตลาด(เทศบาลตำบลกระจับ)
23 พ.ค. 67 ขายทอดตลาดรถยนต์(ครั้งที่2)(ศาลปกครองเพชรบุรี)
21 พ.ค. 67 ประมูลขายทอดตลาด (อบต. บ้านบึง)
17 พ.ค. 67 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
13 พ.ค. 67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.บางแพ)
13 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)
09 พ.ค. 67 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(อบจ.ราชบุรี)
08 พ.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.รบ)
08 พ.ค. 67 ขายทอดตลาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 พ.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
30 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (อบจ.)
30 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดัน (อบจ.)
30 เม.ย. 67 การขายทอดตลาดพัสดุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
30 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (อ.บางแพ)
26 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.เมืองราชบุรี)
25 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
25 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
25 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 เม.ย. 67 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
23 เม.ย. 67 ประมูลขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
23 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.เมืองราชบุรี)
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม(อบจ.ราชบุรี)
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรีึ)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
18 เม.ย. 67 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ชุด(อบจ.)
17 เม.ย. 67 เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมหอประชุม(อ.เมืองราชบุรี)
17 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้า(แขวงทางหลวงราชบุรี)
17 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
17 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 เม.ย. 67 ขายทอดตลาด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.บางแพ)
09 เม.ย. 67 ประมูลขายทอดตลาดอาคารหอพักพยาบาล 1 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
05 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวง)
05 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวง)
05 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ทางหลวงราชบุรี)
05 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ทางหลวงราชบุรี)
04 เม.ย. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ.เมืองราชบุรี)
03 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.บางแพ)
01 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
28 มี.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
27 มี.ค. 67 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวง)
27 มี.ค. 67 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ(พลังงานจังหวัดราชบุรี)
25 มี.ค. 67 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(รพ.ปากท่อ)
20 มี.ค. 67 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
19 มี.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอำเภอเพื่อบริการประชาชน(อำเภอเมือง)
15 มี.ค. 67 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด(เทศบาลตำบลปากท่อ)
14 มี.ค. 67 ขายทอดตลาด(รพ.สวนผึ้ง)
14 มี.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
11 มี.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(อ.บางแพ)
11 มี.ค. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
11 มี.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ.บ้านคา)
11 มี.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ.บ้านคา)
08 มี.ค. 67 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ(เทศบาลตำบลปากท่อ)
07 มี.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ที่ทำการปกครอง จ.ราชบุรี)
01 มี.ค. 67 ขายทอดตลาดพัสดุ(รพ.ราชบุรี)
01 มี.ค. 67 รขายทอดตลาดพัสดุ(รพ.ดำเนินสะดวก)
01 มี.ค. 67 ประกวดราคาจ้าง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
01 มี.ค. 67 เผยแพร่ประกาศ (ราคากลาง) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
23 ก.พ. 67 ขายทอดตลาด(อ.สวนผึ้ง)
23 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
23 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
21 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)
20 ก.พ. 67 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
20 ก.พ. 67 ขายทอดตลาด(อบจ.ราชบุรี)
20 ก.พ. 67 ขายพัสดุชำรุด(เทศบาลตำบลหนองโพ)
14 ก.พ. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
12 ก.พ. 67 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์(อ.จอมบึง)
12 ก.พ. 67 ประกาศขายทอดตลาด(อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.พ. 67 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(อบจ.ราชบุรี)
07 ก.พ. 67 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)
02 ก.พ. 67 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(บางแพ)
01 ก.พ. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน (อ.บ้านโป่ง)
26 ม.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.แพงพวย)
24 ม.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี)
24 ม.ค. 67 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคลุมสนามฟุตซอลบริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี(อบจ)
22 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
22 ม.ค. 67 ขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อ.บ้านโป่ง)
16 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
15 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
12 ม.ค. 67 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (บ้านโป่ง)
10 ม.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.บ้านโป่ง)
10 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
10 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
10 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
05 ม.ค. 67 จำหน่ายพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลโพธาราม(โรงพยาบาลโพธาราม)
05 ม.ค. 67 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 600 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อบจ.)
05 ม.ค. 67 ยกเลิกประกาศการประมูลขายทอดตลาดอาคารหอพักพยาบาล 1 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
03 ม.ค. 67 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
28 ธ.ค. 66 ประกวดราคา(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
25 ธ.ค. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
25 ธ.ค. 66 สอบราคา(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
25 ธ.ค. 66 ขายทอดตลาด(สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี)
21 ธ.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.บ้านโป่ง)
21 ธ.ค. 66 การขายทอดตลาด(อบจ.ราชบุรี)
15 ธ.ค. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
15 ธ.ค. 66 การขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุข อ.โพธาราม)
12 ธ.ค. 66 ประกวดราคา(สำนักงานประกันสังคม จ.ราชบุรี)
12 ธ.ค. 66 ประมูลขายทอดตลาด(รพ.บ้านโป่ง)
07 ธ.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (อำเภอบางแพ)
01 ธ.ค. 66 ขายทอดตลาด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
29 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
20 พ.ย. 66 ขายทอดตลาด (สนจ.รบ.)
10 พ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรี อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(อบจ.รบ)
03 พ.ย. 66 ประกวดราคา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
31 ต.ค. 66 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (เทศบาลเมืองจอมพล)
30 ต.ค. 66 การจัดสรรงบประมาณ(อบจ.ราชบุรี)
30 ต.ค. 66 การขายทอดตลาด(สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี)
30 ต.ค. 66 ขายทอดตลาด(สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี)
17 ต.ค. 66 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพราณ(อบจ.ราชบุรี)
10 ต.ค. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)
10 ต.ค. 66 การขายทอดตลาด(อบจ.ราชบุรี)
05 ต.ค. 66 การขายทอดตลาดพัสดุ(รพ.นภาลัย)
21 ก.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี(สนจ.รบ)
21 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ (อบจ.ราชบุรี)
21 ก.ย. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหะนะ ครั้งที่ 2 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
19 ก.ย. 66 ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
13 ก.ย. 66 ประมูลขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
13 ก.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลเมืองจอมพล)
11 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
11 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
11 ก.ย. 66 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
08 ก.ย. 66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)
08 ก.ย. 66 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง(อบจ.ราชบุรี)
08 ก.ย. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(สำนักงานสาธ่ารณสุขอำเภอวัดเพลง)
06 ก.ย. 66 ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
30 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
29 ส.ค. 66 การขายทอดตลาดพัสดุ(อบจ.ราชบุรี)
29 ส.ค. 66 ประมูลขายทอดตลาด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
25 ส.ค. 66 การประมูลขายทอดตลาด(รพ.นภาลัย)
24 ส.ค. 66 ขายทอดตลาด(สำนังานจังหวัดราชบุรี)
23 ส.ค. 66 ขายทอดตลาด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ส.ค. 66 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
18 ส.ค. 66 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการเลขที่ 421/5 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
15 ส.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบต.แพงพวย)
15 ส.ค. 66 ประกวดราคา(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
15 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ส.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
10 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.ปากท่อ)
07 ส.ค. 66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ส.ค. 66 ประกวดราคาจ้าง(สำนักงานเทศบาลเมืองจอมพล)
04 ส.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบต.แพงพวย)
27 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบต.แพงพวย)
27 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.ดำเนินสะดวก)
25 ก.ค. 66 การขายทอดตลาด(สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ)
24 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
24 ก.ค. 66 ร่างขอบเขตของงาน(อำเภอปากท่อ)
24 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อำเภอปากท่อ)
21 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ก.ค. 66 การขายทอดตลาด(สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ)
21 ก.ค. 66 การขายทอดตลาด(สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ)
20 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
18 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.บางแพ)
18 ก.ค. 66 การขายทอดตลาดพัสดุ(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
14 ก.ค. 66 ประมูลขายทอดตลาด(สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดราชบุรี)
14 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้าง(อบจ.ราชบุรี)
14 ก.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.บางแพ)
14 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
12 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
12 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
12 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.บางแพ)
12 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)
11 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
07 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
07 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.ดำเนินสะดวก)
07 ก.ค. 66 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด(ศาลากลางจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ค. 66 ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ(อบจ.ราชบุรี)
04 ก.ค. 66 ราคากลางโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (บก. 01)(สนจ.รบ)
04 ก.ค. 66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(อ.ดำเนินสะดวก)
04 ก.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน(อ.ดำเนินสะดวก)
30 มิ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
29 มิ.ย. 66 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี 2
28 มิ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (สนจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สนจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 66 ขอความอนุเคราะห์หารือการยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา(อบต.ดอนคลัง)
27 มิ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง(อบจ.ราชบุรี)
23 มิ.ย. 66 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างระบบประปา(อ.ปากท่อ)
23 มิ.ย. 66 ร่างขอบเขตงานโครงการขุดเสาไฟ(อ.ปากท่อ)
23 มิ.ย. 66 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้าง(อ.เมืองราชบุรี)
23 มิ.ย. 66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(อ.เมืองราชบุรี)
23 มิ.ย. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)
23 มิ.ย. 66 การประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล(สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
21 มิ.ย. 66 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
20 มิ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อ.ดำเนินสะดวก)
15 มิ.ย. 66 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ(รพ.นภาลัย)
14 มิ.ย. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(อ.บางแพ)
14 มิ.ย. 66 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
14 มิ.ย. 66 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อ.เมืองราชบุรี)
13 มิ.ย. 66 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
09 มิ.ย. 66 กำหนดราคากลางจ้างขุดลอกคลอง(อ.ดำเนินสะดวก)
08 มิ.ย. 66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล(รถตู้) (อบจ.ราชบุรี)
08 มิ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบต.แพงพวย)
02 มิ.ย. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
01 มิ.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
30 พ.ค. 66 ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์(สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี)
29 พ.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
29 พ.ค. 66 เผยแพร่ราคากลาง(สำนักงานจังหวัดราชบรี)
29 พ.ค. 66 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
24 พ.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 พ.ค. 66 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
12 พ.ค. 66 ประกาศราคากลาง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
08 พ.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคเนื้อ(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
03 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สนจ.ราชบุรี)
02 พ.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
25 เม.ย. 66 ขายทอดตลาด(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
25 เม.ย. 66 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 เม.ย. 66 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
18 เม.ย. 66 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 เม.ย. 66 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสปรับอากาศ(อบจ.ราชบุรี)
12 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
07 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง(อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
04 เม.ย. 66 การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
04 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
03 เม.ย. 66 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรี)
31 มี.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
30 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 66 ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง(องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย)
28 มี.ค. 66 การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี)
27 มี.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
22 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง(อำเภอบางแพ)
17 มี.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
16 มี.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
13 มี.ค. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(สนจ.ราชบุรี)
10 มี.ค. 66 การประกวดราคาจ้างตามโครงการ"สงกรานต์ อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ถนนยอดเขาแก่นจันทร์"(อบจ.ราชบุรี
07 มี.ค. 66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ที่ว่าการอำเภอปากท่อ)
03 มี.ค. 66 เผยแพร่แแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
03 มี.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
01 มี.ค. 66 การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ(สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
01 มี.ค. 66 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(อบจ.ราชบุรี)
23 ก.พ. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ(อบจ.ราชบุรี)
22 ก.พ. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ก.พ. 66 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ)
21 ก.พ. 66 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด(สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่)
20 ก.พ. 66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(สนจ.รบ.)
17 ก.พ. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี (ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
16 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 ก.พ. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ก.พ. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.แพงพวย)
10 ก.พ. 66 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
03 ก.พ. 66 ประกวดราคาซื้อเครื่องตีเส้นถนนแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์(อบจ.ราชบุรี)
27 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
27 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 ม.ค. 66 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ที่ว่าการอำเภอปากท่อ)
23 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน(อบต.แพงพวย)
23 ม.ค. 66 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างรั้วและผนังกั้นดิน(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
18 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
17 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างโครงการพานิชย์..ลดราคา(สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 ม.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
16 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร(อบจ.ราชบุรี)
13 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง(อบจ.ราชบุรี)
13 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง(อบจ.ราชบุรี)
13 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
11 ม.ค. 66 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
10 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่(อบจ.ราชบุรี)
10 ม.ค. 66 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ราชบุรี)
09 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
06 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.ราชบุรี)
06 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ม.ค. 66 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ(อบต.หนองกบ)
05 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
04 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ม.ค. 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำ คทช.อำเภอไทรโยค(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
29 ธ.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ธ.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ธ.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ธ.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ธ.ค. 65 ประกวดราคาปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
22 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
22 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
21 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.ราชบุรี)
21 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ธ.ค. 65 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างรั้วและผนังกั้นดิน(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี )
15 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
13 ธ.ค. 65 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 หลัง(สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี)
08 ธ.ค. 65 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้(รพ.ดำเนินสะดวก)
07 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
07 ธ.ค. 65 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
06 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร(สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี)
02 ธ.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
02 ธ.ค. 65 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี)
01 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
30 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร(อบจ.ราชบุรี)
29 พ.ย. 65 ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร(อบจ.ราชบุรี)
28 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม(สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี)
25 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
25 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
24 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
22 พ.ย. 65 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการจำนวน 1 หลัง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
22 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)
18 พ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์(อ.ปากท่อ)
17 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
15 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)
14 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน(อบจ.ราชบุรี)
14 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโป่งน้ำดูด(อบจ.ราชบุรี)
11 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
11 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
09 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
08 พ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
04 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2)
02 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนน(อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนน(อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ย. 65 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
01 พ.ย. 65 ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้)(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
31 ต.ค. 65 ขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้นพร้อมรื้อถอนจำนวน 2 หลัง(ศาลากลางจังหวัดราชบุรี)
31 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์(ที่ว่าการอำเภอปากท่อ)
28 ต.ค. 65 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน(ศาลากลางจังหวัดราชบุรี)
28 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน(สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดราชบุรี)
28 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
27 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้พร้อมก่อสร้างกันกัดเซาะตลิ่ง(อบจ.ราชบุรี)
27 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
27 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
21 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
21 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
21 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
20 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในสถานที่ราชการ(อบจ.ราชบุรี)
20 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการ(อบจ.ราชบุรี)
20 ต.ค. 65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
20 ต.ค. 65 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
20 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหมี-บ้านกล้วย (อบจ.ราชบุรี)
19 ต.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สนจ.รบ.)
19 ต.ค. 65 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวง ราชบุรี)
19 ต.ค. 65 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวง ราชบุรี)
18 ต.ค. 65 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด12ที่นั่ง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) )
18 ต.ค. 65 ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักข้าราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี(ศาลากลางจังหวัดราชบุรี)
12 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)
10 ต.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
07 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุหวาย-ไทยประจัน(อบจ.ราชบุรี)
06 ต.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ(ครั้งที่2)(อบจ.ราชบุรี)
05 ต.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายการ(ครั้งที่2)(อบจ.ราชบุรี)
05 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกะเหรี่ยง(อบจ.ราชบุรี)
04 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ต.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ต.ค. 65 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด(งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
30 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์(เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
30 ก.ย. 65 เผยแพร่แผนการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก(ที่ว่าการอำเภอวังเย็น)
29 ก.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช(อบจ.ราชบุรี)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 คัน(อบจ.ราชบุรี)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.ราชบุรี)
26 ก.ย. 65 การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565(สำนักงานพานิชย์ จ.ราชบุรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง(อบจ.ราชบุรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(อบจ.ราชบุรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์(อบจ.ราชบรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง(อบจ.ราชบุรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ(สำนักงานสาธาราณสุขจังหวัดราชบุรี)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.ย. 65 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ก.ย. 65 ประกาศผลการประกวดราคาราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ก.ย. 65 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ก.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สนจ.)
19 ก.ย. 65 การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
13 ก.ย. 65 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
13 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
13 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย(สำนักงานเทศบาลเมืองจอมพล)
09 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(อบต.แพงพวย)
08 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อบจ.ราชบุรี)
06 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน)(อบจ.ราชบุรี)
06 ก.ย. 65 ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(สนจ.ราชบุรี)
30 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 คัน(อบจ.ราชบุรี)
30 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อบจ.ราชบุรี)
30 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน)(อบจ.ราชบุรี)
12 ก.ย. 65 เผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (อำเภอปากท่อ)
24 ส.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
19 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี (อบจ.รบ.)
16 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) 6 ล้อ (อบจ.ราชบุรี)
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว(อบจ.ราชบุรี)
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือพอนทูน1ลำ และรถขุดตีนตะขาบบูมยาว1คัน)(อบจ.ราชบุรี)
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือกำจัดวัชพืช15ลำ และชุดเครื่องหางเรือ15ชุด)(อบจ.ราชบุรี)
08 ส.ค. 65 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด ม.2 ต.ยางหัก(อำเภอปากท่อ)
05 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด-โพหัก(อบจ.ราชบุรี)
05 ส.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)
05 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรวมมิตร) (อบจ.ราชบุรี)
03 ส.ค. 65 ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
02 ส.ค. 65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(อำเภอบางแพ)
02 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำตำบลท่าเคยพร้อมอัฒจันทร์(อบจ.ราชบุรี)
02 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน(อบจ.ราชบุรี)
01 ส.ค. 65 การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
01 ส.ค. 65 การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
01 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน)(อบจ.ราชบุรี)
26 ก.ค. 65 จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลโพธาราม(โรงพยาบาลโพธาราม)
21 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือวน-คลองสนอง(อบจ.ราชบุรี)
21 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเหนือวน-คลองสนอง(อบจ.ราชบุรี)
21 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายคีรีวงค์(อบจ.ราชบุรี)
21 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอนต้า-ฝั่งแฟร์ (อบจ.ราชบุรี)
21 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง(อบจ.ราชบุรี)
19 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำห้วยตั้ง(อบจ.ราชบุรี)
19 ก.ค. 65 ประกวดราคาซื้อเครื่องปูยางแอสฟัลท์ จำนวน 1 คัน(อบจ.ราชบุรี)
19 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกใหม่-เขารัง(อบจ.ราชบุรี)
18 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเต่าดำ-ซอนต้า (อบจ.ราชบุรี)
18 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(อำเภอบางแพ)
08 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
08 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
06 ก.ค. 65 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2565(ศาลากลางจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพุยาง-หินสีเก่า(เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
30 มิ.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(อำเภอเมืองราชบุรี)
29 มิ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายท่าราบ-บ้านซ่อง)(อบจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถบดล้อยาง)จำนวน 2 คัน(อบจ.ราชบุรี)
28 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(รถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็ก)จำนวน 2 คัน(อบจ.ราชบุรี)
21 มิ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.แพงพวย)
15 มิ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดนอนแร่-เขาพระเอก(อบจ.ราชบุรี)
10 มิ.ย. 65 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(กรมทางหลวง)
09 มิ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
07 มิ.ย. 65 การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
07 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 1 คัน (อบจ.ราชบุรี)
07 มิ.ย. 65 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และความจำเป็นต้องใช้งานในราชการของโรงพยาบาลราชบุรี(รพ.ราชบุรี)
07 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 2 คัน (อบจ.ราชบุรี)
07 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ (ดีเซล) 6 ล้อ จำนวน 2 คัน(อบจ.ราชบุรี)
07 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ (บูมสั้น) จำนวน 1 คัน) (อบจ.ราชบุรี)
06 มิ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
01 มิ.ย. 65 ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพ(สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
31 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)
31 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลวังเย็น ตำบลบางแพ(อบจ.ราชบุรี)
27 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ(กรมทางหลวง)
24 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี(อบจ.ราชบุรี)
24 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.ราชบุรี)
24 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางสายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต(อบจ.ราชบุรี)
24 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามัคคี 2(อบจ.ราชบุรี)
20 พ.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหม้อ-เลี่ยงเมืองราชบุรี(อบจ.ราชบุรี)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวสาร(อบจ.ราชบุรี)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวทุ่ง-ห้วยยาง(อบจ.ราชบุรี)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายปลักแรด-หนองหิน(อบจ.ราชบุรี)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมสุข ล๊อค1(อบจ.ราชบุรี)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนแร่-เขาถ้ำ(อบจ.ราชบุรี)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยปลาดุก (อบจ.ราชบุรี)
10 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสายโคกหม้อ-บางลี่(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
10 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายวัดเตาอิฐ-บ้านหนองม่วง(อบจ.ราชบุรี)
10 พ.ค. 65 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานทุนฯ (แขวงทางหลวงราชบุรี )
05 พ.ค. 65 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลห้วยไผ่ เชื่อมต่อตำบลหินกอง (อบจ.ราชบุรี)
05 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชื่อมต่อถนนทางหลวงหมายเลข 325(อบจ.ราชบุรี)
05 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณทีคอนออกถนนเขางูสายเก่า)(อบจ.ราชบุรี)
05 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงนม-อ่างเก็บน้ำซอนต้า(อบจ.ราชบุรี)
05 พ.ค. 65 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปี 2564 (อบจ.ราชบุรี)
03 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
03 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายเลียบลำรางกระดี่และก่อสร้างกำแพงกันดิน(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกก-บ้านหนองศาลเจ้า(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนน สายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ประกวดราราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านหัวรอ-บ้านหุบพังพาย(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ปิดประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 (ที่ทำการปกครอง)(อำเภอบางแพ)
27 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายถนนสายบ้านลำพระ-บ้านหนองจอก(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลบ้านไร่(อบจ.ราชบุรี)
27 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนน สายบ้านรางม่วง-บ้านหนองชะนาง(อบจ.ราชบุรี)
22 เม.ย. 65 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 46 รายการ(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)
22 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ้านหัวรอ-ท่าชุมพล(อบจ.ราชบุรี)
22 เม.ย. 65 ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี(ครั้งที่4)
19 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
19 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
18 เม.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินถนนเหมืองหลังป่า(องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี)
08 เม.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่ิอนป้องกันตลิ่ง คสล.(อำเภอบางแพ)
08 เม.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอบางแพ)
01 เม.ย. 65 ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร1(ครั้งที่3)(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
30 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่ที่12เชื่อมต่อหมู่ที่5ตำบลแพงพวย(อบต.แพงพวย)
28 มี.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)
28 มี.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวั (สนจ.รบ.)
25 มี.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ(ที่ทำการปกครอง)
22 มี.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง2รายการ(เรือพอนทูนกำจัดวัชพืช,รถขุดไฮดรอลิคชนิดตีนตะขาบ)(อบจ.ราชบุรี)
22 มี.ค. 65 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ(บูมยาว)(อบจ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ที่ทำการปกครอง)
16 มี.ค. 65 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร 1(สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
16 มี.ค. 65 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด(สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
16 มี.ค. 65 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ
15 มี.ค. 65 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์(เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี)
15 มี.ค. 65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ
11 มี.ค. 65 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ชนิดหิ้วถือ จำนวน 4 เครื่อง (สาธารณสุขจังหวัด)
10 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาคต ด้านขวาคลอง(อำเภอบางแพ)
10 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตาคต ดอนเซ่ง(อำเภอบางแพ)
10 มี.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ของเทศบาลเมืองท่าผา
08 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี - หลักห้า(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
04 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาคต(อำเภอบางแพ)
04 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตาคต ดอนเซ่ง(อำเภอบางแพ)
04 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(อบต.แพงพวย)
04 มี.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ ประจำปี 2565(อบจ.ราชบุรี)
03 มี.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านดอนเสลา-บ้านหนองเสือ(อบจ.ราชบุรี)
02 มี.ค. 65 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและโครงการก่่่่่อสร้างถนน(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
02 มี.ค. 65 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกวาง(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
24 ก.พ. 65 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ 77 รายการ (อ.บ.ต.สี่หมื่น)
22 ก.พ. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ม.11 (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
22 ก.พ. 65 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
22 ก.พ. 65 ประกวดราคาจ้างก้อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี... (สนจ.รบ.)
21 ก.พ. 65 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้จากการรื้อหลังคาอาคาร 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
21 ก.พ. 65 ประกาศราคากลางและประกวดราคาจัดซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)(ตำบลแพงพวย)
17 ก.พ. 65 ประกวดราคาซื้อชุดตรวจ COVID-19 (ATK) สำหรับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(สาธารณสุขจังหวัด)
15 ก.พ. 65 ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
03 ก.พ. 65 ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการที่มีสภาพชำรุด(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
03 ก.พ. 65 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2564(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
02 ก.พ. 65 ขายทอดตลาดบ้านพักอาศัยชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
25 ม.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด โรงพยาบาลบางแพ
20 ม.ค. 65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (อำเภอบางแพ)
19 ม.ค. 65 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดCCTV แบบIP/Network Cameraพร้อมติดตั้ง แยกบางแพ-แยกห้วยชินสีห์(อบจ.ราชบุรี)
27 ธ.ค. 64 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
17 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง
17 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1(จอมบึง) (ทรัพยากรป่าไม้ที่10)
09 ธ.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง และถังเก็บน้ำฝน 1 รายการ รพ.สต.หินกอง
07 ธ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(เป็นช่วงๆ)ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ(แขวงทางหลวง)
25 พ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
19 พ.ย. 64 รายงานโครงการของรัฐ การรับฟังความเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองตาจ่า(ทรัพยากรน้ำภาค7)
16 พ.ย. 64 ประกวดราคาซื้อและติดตั้งจอ LED พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเดิมบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี
16 พ.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รพ.สต.เจดีย์หัก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ประมาณ 652 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
15 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2)อำเภอปากท่อ
10 พ.ย. 64 จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลโพธาราม
10 พ.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารส่วนต่อเติมบ้านพักข้าราชการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
27 ต.ค. 64 ขอบเขตงานและราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2)ปากท่อ
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (อำเภอบางแพ)
01 ต.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น(อำเภอบางแพ)
29 ก.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา จำนวน 65 รายการ
27 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลของ อ.บ.ต.ห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2) อำเภอปากท่อ
20 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ(แบบแชมเปญ) บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
20 ก.ย. 64 แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เลขที่2(สำนักงานจังหวัด)
17 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
14 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนโคกสูง-หนองเป็ด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มประสิทธิภาพ ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
13 ก.ย. 64 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลราชบุรี(ครั้งที่2)
09 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา (อำเภอบ้านคา)
07 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ(แบบเเชมเปญ) บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
07 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยต้นสำโรง ม.9 ต.บางแพ(อำเภอบางแพ)
03 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น (อำเภอบางแพ)
02 ก.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนจ.รบ.)
02 ก.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนจ.รบ.)
01 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลบ้านไร่ ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง(อบจ.ราชบุรี)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ถนน สายบ้านอ่างทอง-บ้านท่าช้าง(อบจ.ราชบุรี)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านหนองเจ๊ ต.เจดีย์หัก(อบจ.ราชบุรี)
30 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยตาเมือง 2 ม.1 ต.แพงพวย(อบต.แพงพวย)
27 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera พร้อมติดตั้ง(อบจ.ราชบุรี)
26 ส.ค. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน(เทศบาลตำบลด่านทับตะโก)
25 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย 18/1 ม.3 (เทศบาลหลักเมือง)
25 ส.ค. 64 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ(คลองยายนาค) ม.4-5 ต.บ้านไร่ (อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อรถบดสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน (อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง อบต.เขาชะงุ้ม-วัดเขาพระ(อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแยกพงสวาย 14 (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
20 ส.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น(อำเภอบางแพ)
18 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองซอย4 (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
16 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปศุุสัตว์จังหวัด)
16 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองลัดชู (อบต.แพงพวย)
22 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(อ.บางแพ)
19 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(อำเภอเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 64 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(โรงพยาบาลราชบุรี)
13 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวัดท่าเรือ ม.2 ต.แพงพวย(อบต.แพงพวย)
09 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยข้างรั้ววัดบางลี่ฯ(เทศบาลหลักเมือง)
09 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (อำเภอบ้านโป่ง)
07 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างโครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ค. 64 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (อำเภอเมืองราชบุรี)
05 ก.ค. 64 ร่างขอบเขตงาน ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (อำเภอเมืองราชบุรี)
02 ก.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี)
30 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ พร้อมผิวจราจรถนน ม.9 ต.พงสวาย(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
23 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(อำเภอบ้านโป่ง)
21 มิ.ย. 64 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
21 มิ.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
16 มิ.ย. 64 ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(ปกครองอำเภอบ้านโป่ง)
16 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(ปกครองอำเภอบ้านโป่ง)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา เพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(อำเภอบ้านโป่ง)
04 มิ.ย. 64 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว (แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัยหลังเก่า รพ.สต.ยางหัก อ.ปากท่อ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี2563 โดยวิธิขายทอดตลาด(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
28 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
26 เม.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี)
23 เม.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 3 หลัง
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะนาว
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต
19 เม.ย. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (อำเภอบางแพ)
16 เม.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (อำเภอบ้านโป่ง)
16 เม.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 20 รายการ (อบต.หนองโพ)
16 เม.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 20 รายการ (อบต.หนองโพ)
01 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
01 เม.ย. 64 ประกวดราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตรและวัดเกาะ(โยธาธิการและผังเมือง)
01 เม.ย. 64 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อม (โยธาธิการและผังเมือง)
01 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
29 มี.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัย(หลังเก่า) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง
18 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการขยายช่องทางและเพิ่มรายได้ตลาดสินค้าเกษตร(พาณิชย์)
18 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
17 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงย่านชุมชน ตอนราชบุรี-ปากท่อ(สำนักงานทางหลวงที่15)
17 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว(สำนักงานทางหลวงที่15)
17 มี.ค. 64 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ(ปกครองจังหวัด)
17 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ว่าการอำเภอบ้านคา)
16 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่(สำนักงานทางหลวงที่15)
08 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี)
05 มี.ค. 64 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี)
25 ก.พ. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน20รายการ (ตำบลหนองโพ)
24 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพัก 2 ห้องนอน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 ก.พ. 64 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณหลังปั้ม ปตท. ถนนบ้านดอนตูม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย่านชุมชน ตอน ราชบุรี-ปากท่อ(สำนักงานทางหลวงที่15)
19 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทาง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
19 ก.พ. 64 ประมูลเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ติดตั้งตู้หยอดเงินขายเครื่องดื่ม จำนวน3แห่งๆละ1ตู้
17 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
17 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา เพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ หลุมดิน-ห้วยชินสีห์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง หนองตะแครง-ลูกแก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ดันท่อลอดลำห้วยอีโป่ง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานปกครอง(ที่ทำการปกครองจังหวัด)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ หลุมดิน-ห้วยชินสีห์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนแยกหนองปลาหมอ ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบ้านซ่อง (โยธาธิการและผังเมือง)
02 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง หนองตะแครง-ลูกแก เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดันท่อลอดลำห้วยอีโป่ง ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพัก 2 ห้องนอน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
01 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย(เทศบาลตำบลบัวงาม)
28 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระ ต.หนองกลางนา ความยาว 120 ม.
28 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
27 ม.ค. 64 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
27 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อมและกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
25 ม.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง เจดีย์หัก-หนองหอย (แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง ราชบุรี-แก้มอ้น(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกสัมมาราม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(อ.บางแพ)
07 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1
06 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
30 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า
30 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
30 ธ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
29 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ
29 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดคลองโพธฺ์ หมู่ 5 ตำบลท่าราบ
29 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
22 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2564
18 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ที่มิใช่จากการใช้งานปกติ(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
18 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อ.จอมบึง
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ (โยธาธิการและผังเมือง)
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2ชั้น (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงให้เป็นห้องประชุม ขนาด 135 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคนจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ของโรงพยาบาลสวนผึ่ง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
15 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
09 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE
09 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 ธ.ค. 63 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
04 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อ.จอมบึง
04 ธ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ที่ทำการปกครองจัีงหวัดราชบุรี)
02 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
26 พ.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทและปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าสำนักงานที่ดิน(โพธาราม)
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เทศบาลตำบลหนองโพ)
14 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโก-เขาแหลม
08 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี)
08 ต.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
29 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัด
28 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ป้องกันควบคุมโรคที่5)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ป้องกันควบคุมโรคที่5)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโก-เขาแหลม(อำเภอบ้านคา)
23 ก.ย. 63 ขายทอดตลาดวัสดุไม้เนื้อแข็งที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราบุรีหลังเดิม
22 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาด
18 ก.ย. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ.บางแพ)
17 ก.ย. 63 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง
17 ก.ย. 63 ราคากลาง โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง
15 ก.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา)
15 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว
09 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกและลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1-12 ต.แพงพวย
09 ก.ย. 63 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 ชุด
08 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2564
02 ก.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ส.ค. 63 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ (ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
31 ก.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
11 มิ.ย. 63 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 59 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ้านไท แยกชลประทาน ม.8
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หน้าวัดบ้านกุ่ม
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาคต(ด้านขวาคลอง)
26 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
26 พ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครอง)
22 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
22 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
19 พ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด(รพ.สต.ดอนทราย)
19 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ตอนเตาปูน-เบิกไพร
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
29 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำ เตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ขยายไหล่ทาง จากบ้านคา ไปโป่งกระทิง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ้านไท แยกคลองชล ม.8 (อำเภอบางแพ)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม (อำเภอบางแพ)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
24 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาคต(ด้านขวาคลอง) อำเภอบางแพ
24 เม.ย. 63 ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
24 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (สนจ.รบ.)
24 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)ใช้ในโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
22 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนบางแพ-บางพรม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 เม.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 63 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 327 รายการ(อบต.หินกอง)
20 เม.ย. 63 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 327 รายการ(อบต.หินกอง)
16 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 เม.ย. 63 ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)ใช้ในโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน(ปกครองจังหวัด)
15 เม.ย. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครอง)
10 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนบางแพ-บางพรม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานขยายไหล่ทางจากบ้านคา ไปโป่งกระทิง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 เม.ย. 63 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 รายละเอียดประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
08 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดิน สาขาจอมบึง
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์
26 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(เป็นช่วงๆ)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(เป็นช่วงๆ)ตำบลน้ำพุ
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทานกรับใหญ่
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกหนองใยบัว
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกวัดบ้านเลือก
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทาน ตำบลเขาชะงุ้ม
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกไพรสะเดา
26 มี.ค. 63 รายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและเรือนแถว 6 ห้อง
25 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
24 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
24 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเชล (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร)
24 มี.ค. 63 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
24 มี.ค. 63 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
19 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ(สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
19 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
17 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3206)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ทางหลวงหมายเลข 3526)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชล(ทางหลวงหมายเลข3394)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(ทางหลวงหมายเลข 32)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(ทางหลวงหมายเลข 4)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ทางหลวงหมายเลข 3208)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอด่านช้าง
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอสวนผึ้ง
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอทองผาภูมิ
11 มี.ค. 63 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเชล) 1ตัน 4ประตู จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร)
11 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
10 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
06 มี.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
06 มี.ค. 63 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานปกครอง จังหวัดราชบุรี
05 มี.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
03 มี.ค. 63 ถอนคืนเงินหลักประกันสัญญา(ที่ทำการปกครอง อ.ดำเนินสะดวก)
28 ก.พ. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
27 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสินค้า Ratchaburi Premium
27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี)
28 ก.พ. 63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
26 ก.พ. 63 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่่งริมแม่น้ำแม่กลอง(บริเวณวัดลาดเมธังกร)
26 ก.พ. 63 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่่งริมแม่น้ำแม่กลอง(บริเวณวัดพญาไม้)
25 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
24 ก.พ. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โรงพยาบาลปากท่อ)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา)
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสินค้า Ratchaburi Premium
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขอำเภอจอมบึง)
12 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบสาย LAN พร้อมตัวกระจายสัญญาณ (ปกครอง)
07 ก.พ. 63 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปค)
07 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง(ปกครอง)
07 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัด)
07 ก.พ. 63 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)
06 ก.พ. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ประจำปี2563
05 ก.พ. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
04 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
30 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
28 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
27 ม.ค. 63 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราม
23 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
17 ม.ค. 63 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
16 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
14 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
13 ม.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
07 ม.ค. 63 ยกเลิกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง หมู่ที่1,4,5และ6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
06 ม.ค. 63 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อม ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์(วิทลัยเทคนิคโพธาราม)
16 ธ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและบ้านโป่ง
20 พ.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
24 ต.ค. 62 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
18 ต.ค. 62 ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.วัดเพลง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.วัดเพลง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(อ.บางแพ)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(อ.วัดเพลง)
23 ก.ย. 62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (เทศบาลเมืองราชบุรี)
23 ก.ย. 62 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
19 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ.โพธาราม)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6นิ้ว 8แห่ง(อำเภอโพธาราม)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอโพธาราม)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ2563(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง(อำเภอบางแพ)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านในเขตตำบลคลองข่อย จำนวน 4 จุด (อ.โพธาราม)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ในเขตตำบลหนองกวาง 8 จุด (อ.โพธาราม)
17 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (อ.วัดเพลง)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองภายใน ต.คุ้งกระถิน (อ.เมือง)
17 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ (อ.บางแพ)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง (อ.บางแพ)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.คุ้งกระถิน (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจัางก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ต.หินกอง (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 ต.คูบัว (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5,6,7 ต.คุ้งน้ำวน (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสายคลองจิกกานเหลือง หมู่ที่ 3 ต.พิกุลทอง (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี (อ.เมืองราชบุรี)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2,3 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี (อ.เมืองราชบุรี)
16 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ.วัดเพลง)
16 ก.ย. 62 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง (รพ.สต.บ่อกระดาน)
16 ก.ย. 62 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 โครงการ (อำเภอวัดเพลง)
12 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง(สสจ.รบ.)
11 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดราชบุรี)
10 ก.ย. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)
03 ก.ย. 62 จำหน่ายพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลโพธาราม)
27 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
27 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
23 ส.ค. 62 การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ(โรงพยาบาลราชบุรี)
23 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดใหม่ต้นกระทุ่ม(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
22 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการเพาะชำกล้าไม้(ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี)
20 ส.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09 ส.ค. 62 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ จำนวน 3 รายการ(สสจ.รบ.)
09 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อ.วัดเพลง)
09 ส.ค. 62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพัก ผวจ.(จังหวัดราชบุรี)
09 ส.ค. 62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
05 ส.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอวัดเพลง)
09 ส.ค. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอวัดเพลง)
30 ก.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ (สสจ.รบ.)
19 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
18 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(จังหวัดราชบุรี)
18 ก.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(จังหวัดราชบุรี)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่อเที่ยวและบริการ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 1 รายการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม(จังหวัดราชบุรี)
08 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อำเภอจอมบึง)
27 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
21 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สสจ.รบ.)
14 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคสโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)
10 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
24 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำห้วยอ่างทอง (อำเภอเมืองราชบุรี)
17 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)
16 พ.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 62 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครองจังหวัด)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่า(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
30 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอบ้านคา)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่น)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวง)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหลวง)
11 เม.ย. 62 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ (แขวงทางหลวง)
01 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (โยธา)
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ปกครอง)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถเก๋ง ฮอนด้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถกระบะ โตโยต้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
28 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยว (ปค.)
28 ก.พ. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (สสจ.รบ.)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
21 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด(สนจ.รบ.)
15 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
15 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
13 ก.พ. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
08 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
08 ก.พ. 62 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ (สนง.ธนารักษ์)
06 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
31 ม.ค. 62 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (เทศบาลตำบลบ้านไร่)
23 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
23 ม.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง (อ.วัดเพลง)
23 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง (อ.วัดเพลง)
21 ม.ค. 62 ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
21 ม.ค. 62 ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัด)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
11 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่โครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อ.บ้านโป่ง)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ประกาศ(ราคากลาง)(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัด)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมือง)
04 ม.ค. 62 ยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้าย(อ.บ้านโป่ง)
24 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (อ.ปากท่อ)
21 ธ.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.วัดเพลง)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมูที่ 5 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่ที่ 15 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
14 ธ.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป จำนวน 46 กอง(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 เผยแพร่ประกาศราคากลาง(สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังใหม่
12 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.ปากท่อ)
11 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม (โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ
04 ธ.ค. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
03 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ต.เขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
29 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
28 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พ.ย. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
26 พ.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
14 พ.ย. 61 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมผ้าด้วยอุณหภูสูง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
29 ต.ค. 61 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสื่อสารการสอนออกแบบสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม(เทคนิคโพธาราม)
26 ต.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง (อ.บ้านโป่ง)
19 ต.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
16 ต.ค. 61 สอบราคาซื้อถุงยังชีพโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"ประจำปี2562 (เหล่ากาชาดจังหว
02 ต.ค. 61 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ก.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 จำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
20 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวกลุ่มทวารวดีท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ต.ห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
15 ส.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าเกริงกระเวียจังหวัดกาญจนบุรี(อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ
15 ส.ค. 61 การประมูลขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
10 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ตำบลห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
09 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ส.ค. 61 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อเส้นด้ายฝ้าย เบอร์ 40s/2 เมอร์เซอร์ไรด์(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
26 ก.ค. 61 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ก.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร (อ.เมือง)
12 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างขนถุงไปรษณีย์เส้นทางสาย ศป.ราชบุรี-สวนผึ้ง(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
12 ก.ค. 61 การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี)
21 มิ.ย. 61 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(โรงพยาบาลราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง(อ.สวนผึ้ง)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
11 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
08 มิ.ย. 61 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
04 มิ.ย. 61 ขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอนโรงจอดเรือยนต์ดับเพลิง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
01 มิ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
31 พ.ค. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
24 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1-4 ต.ดอนคลัง (อ.ดำเนิน)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (อ.ดำเนินสะดวก)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) อ.ดำเนินสะดวก
15 พ.ค. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อแมน) ประปา(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(อ.ดำเนิดสะดวก)
08 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดอนคลัง (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) ขนาด dia 140 มม. ฯ (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยง ฯ (อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯ อ.ดำเนินสะดวก)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3090 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3273 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ค. 61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบั(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
09 เม.ย. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองบ้สนโป่ง)
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราดยางพาราแอสฟัลติก(อบต.เกาะพลับพลา)
30 มี.ค. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
30 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-5 (ถนนสายดอนทอง) ต.แพงพวย (อบต.แพงพวย)
30 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 3 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อ.วัดเพลง)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (อ.วัดเพลง)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
22 มี.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(อบต.คุ้งพยอม)
22 มี.ค. 61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)
21 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บ้านคา)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายใหญ่ ต่อเติม หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัดฯ(อ.วัดเพลง)
13 มี.ค. 61 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
12 มี.ค. 61 ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 3 คัน (สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ(โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay สายท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 5 (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay ทางเข้าบ้านหนองกระเฉด (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลดงปากท่อ (อบต.ปากท่อ)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล น้ำยาล้างจาน สบู่อาบน้ำ แป้งเด็ก (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์เก๋ง (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์กระบะ (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ทีวี ตู้เย็น พัดลม (กาชาด)
28 ก.พ. 61 ประกาศราคาจ้างดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
27 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวจังหวัดราชบุรี(สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี)
23 ก.พ. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 2 (ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
23 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2560(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 2 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางฯ ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพิทาบฯ ม.10 ต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
09 ก.พ. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
07 ก.พ. 61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ (อ.สวนผึ้ง)
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.1 ต.ชำแระ
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.9 ต.บ้านเลือก
05 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อ(อ.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ (BOILER)จำนวน 1 เครื่อง(สถาบันการอีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ชำแระ
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศาลเจ้าพ่อมะขามเอน-หนองกลางเนิน (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยบัวขาว (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองหมี-บ้านกล่วย ล็อก 2 (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด(ขนส่งจังหวัดราชบุรี)
01 ก.พ. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์(โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ.)
01 ก.พ. 61 การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรศณีย์(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.บางแพ)
30 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 ม.6 ต.ชำแระ
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สสจ.รบ)
25 ม.ค. 61 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
23 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
23 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น(อ.บางแพ)
19 ม.ค. 61 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 8 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 1 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
17 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ตำบลนครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
15 ม.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ (อ.บ้านโป่ง)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
11 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
05 ม.ค. 61 ปรพกาศซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 )
05 ม.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัญฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลังวัดดอนคา (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
27 ธ.ค. 60 รายละเอียดการคำนวนราคากลาง (อ.บางแพ)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณท่าราบ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านลำน้ำ - บ้านบางแขม(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา (อ.ปาดท่อ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอบ้านคา)
20 ธ.ค. 60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 3 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(อ.ปากท่อ)
18 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ เขาพลอง ม.10 ต.เกาะพลับพลา (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง ม.1 ม.6 และ ม.7 ต.หินกอง (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 สอบราคาซื้อถุงยังชีพ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(เหล่ากาชาดจังหว
13 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยางพารายืนต้น สวนป่าทองผาภูมิ (อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 ธ.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองปะติ (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม(อำเภอบางแพ)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนราดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อ.ปากท่อ)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
07 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางแพ
04 ธ.ค. 60 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแก้ว หมู่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
04 ธ.ค. 60 ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อำเภอปากท่อ)
04 ธ.ค. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบ้านคา)
04 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาบ้ารเหล่ามะละกอ (อ.ปากท่อ)
01 ธ.ค. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบางแพ)
01 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเล็กพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคา(อำเภอบ้านคา)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการกำจัดผักตบชวาในลำคลองฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกลำห้วยแก้วฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง (อ.เมือง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ (อ.เมือง)
27 พ.ย. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอปากท่อ)
27 พ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 1 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
13 พ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.น้ำพุ)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
10 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ต.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ(เทศบาลเมืองท่าผา)
05 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 (สนจ.)
22 ก.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลกระจับ(เทศบาลตำบลกระจับ)
18 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 ก.ย. 60 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศครั้งที่ 2 (สนจ.รบ.)
08 ก.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโปง)
07 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัด)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 )
28 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ และ 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ข้าวสาร(รพ.ราชบุรี)
28 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน(รพ.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL BISUPLHATE 75 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประมูลซ์้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งครบวงจร (ทต.กระจับ)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติก จำนวน 6 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล ขนาด 1 ตัน (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (ทม.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีฝึกนิศิษย์คณะวนศาสตร์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยพิิทักษ์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (อบต.เจดีย์หัก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่อยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา OLANZAPINE 10 MG. ORALLY DISINTEGRATING TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE 3.75 MG. (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DASATINIB 70 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบบันทึกภาพได้พร้อมอุปกรณ์บริเวณเรือนเพาะชำและโรงพัสดุ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 ชุด(เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างงานโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำความสะอาด(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว(อบต.วัดแก้ว)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วม(สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกซอย(อบต.เจดีห์หัก)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 โครงการ (อบจ.รบ.)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
23 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
23 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(แขวงการทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงราย ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จำนวน 5 ฉบับ(ป่าไม้จังหวัดเชียงราย)
21 ส.ค. 60 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-หาดขี้นก หมู่ที่ 8(อบต.เกาะพลับพลา)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3090(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอัตราย ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3206(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ(อบต.ด่านทับตะโก)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เ?ศบาลตำบลจอมบึง)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร(สนง.สบับสนุนบริการสุขภาพเขต 5)
18 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ(อบจ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล(ทม.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ทม.ท่าผา)
18 ส.ค. 60 ประมูลงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(อบต.เจดีย์หัก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ERYTHOPOETIN ALPHA 40,000 IU. FOR INJECTION(โรงพยาบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การประมูลราคาให้เช่าท่าเรือและท่าข้าม(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารศูนย์บริการ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหนึ่งช่องทาง หมู่ที่ 1(อบต.ด่านทับตะโก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(โรงพยาบาลราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (สนจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(อบจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลส. พร้อมขยายถนน (เทศบาลตำบลบ้านไร่)
17 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ(อบต.ป่าหวาย)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานด้านหลังสำนักงานป้องกันฯ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำและจ้างเหมาปรับปรุงถนน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG / 0.6 ML INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับห้องศูนย์กลางข้อมูล (โรงพยาบาลราชบุรี)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา NILOTINIB 150 MG CAPSULE (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4(อบต.ปากแรต)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 323,3525,3090,3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 330 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3291(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.(เทศบาลตำบลบ้านไร่)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4)
15 ส.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(อบต.เกาะพลับพลา)
15 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนงน 1,028 เครื่อง (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
15 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE 100 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 ส.ค. 60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์(อบต.เตาปูน)
11 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน(อบต.ห้วยไผ่)
11 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล.(ครั้งที่ 3)(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
11 ส.ค. 60 ประมวลจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภาย(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ เขาแหลม(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพัก เขาแหลม(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ สามร้อยยอด(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 6 ครอบครัว(บริการสุขภาพเขต 5)
10 ส.ค. 60 ประมูลจ้างจำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(เทศบาลเมืองราชบุรี)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
10 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับภูมิทัศน์(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
10 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น(เรือนจำกลางราชบุรี)
10 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (โรงพยาบาลราชบุรี)
10 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลานจอดรถในอุทยานแห่งชาติ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักาษืที่ 3)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง(สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 )
09 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 )
09 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น (อบต.สามเรือน)
09 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนทรงพล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
09 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3)
09 ส.ค. 60 ประมูลจ้างจำนวน 2 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
04 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
04 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ (ถังน้ำ) เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อชุมชน(เทศบาลเมืองท่าผา)
04 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ(เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)
04 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน(สนง.สบับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี)
04 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างแบบ LED (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)
03 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร 5 โครงการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสือป่า (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)
03 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อและระบบกรองน้ำ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 ส.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 โครงการ(อบจ.รบ.)
02 ส.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ(เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
02 ส.ค. 60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลเขางู)
02 ส.ค. 60 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งในสนามเด็กเล่น(โรงเรียนวัดบ้านกล้วย)
02 ส.ค. 60 เผยแพร่ราคากลาง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
02 ส.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 โครงการกล้องวงจรปิดและระบบน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
02 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 5(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำตาข่ายกันนอพิราบและทาสี(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ(อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้(อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
31 ก.ค. 60 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 (อบต.ปากแรต)
31 ก.ค. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ(เทศบาลตำบลหนองโพ)
31 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ บริเวณจุดชมวิวป้อมปี่(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 3(สสจ.สมุทรสงคราม)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.)
24 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
20 ก.ค. 60 จำหน่ายพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลโพธาราม)
20 ก.ค. 60 สอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี)
20 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองท่าผา)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมรั้วด้านหน้า(เทศบาลเมืองราชบุรี)
19 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลเขางู
19 ก.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(อบต.ปากแรต)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างที่ทำการอุทยานขนาดเล็ก(พื้นที่อนุรักษ์ที่3)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
17 ก.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
17 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์โรคเรื้อนเขต 5 ราชบุรี(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมภายในศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทรงพล(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 ก.ค. 60 ประกวดจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 10 ล้ออบต.ยางหัก)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเพชรเกษมเก่า(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 4,5,6 (อบต.ดอนแร่)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาถนนเพชรเกษม(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อประธานจ่ายน้ำ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเจดีย์หัก(เทศบาลเมืองราชบุรี)
13 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
13 ก.ค. 60 ประมูลจ้างงานก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ (อบต.วัดแก้ว)
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบต.สี่หมื่น)
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างหลังคาคลุมถนน BBL (โรงเรียนวัดบ้านกล้วย)
12 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี(เทศบาลเมืองราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
12 ก.ค. 60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา TRAMADOL 37.5 MG. + PARACETAMOL 325 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5 MG.(โรงพยาบาลราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาโครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา (เทศบาลตำบลเขาขวาง)
12 ก.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
03 ก.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหนองกลางด่าน(เทศบาลตำบลกรับใหญ่)
03 ก.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป จำนวน 1 กอง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(เทศบาลตำบลด่านทับตะโก)
03 ก.ค. 60 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ(อบต.บ้านบึง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(โรงเรียนวัดเขาวัง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
03 ก.ค. 60 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด(สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด(เทศบาลเมืองท่าผา)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบ่อพักระบายน้ำ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา QUETIAPINE FUMARATE 50 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.หนองโพ)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้าง โครงการจัดทำประตูรั้วเข้า-ออกโรงเรียนเทศบาล 1(เทศบาลเมืองราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา KETOANALOGUE & NITROGEN FREE ESSENTIAL(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE 60 MG. SR TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 การขายทอกตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน(เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน(จังหวัดชัยภูมิ)
23 มิ.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลปากท่อ)
23 มิ.ย. 60 ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ (อบจ)
23 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน 3 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบประติมากรรมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
22 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 3 โครงการ (อบต.สามเรือน)
22 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการโดยวิธีสอบราคา(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
21 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยรางอำพัน เชื่อมต
21 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง
19 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
16 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 2 โครงการ(อบจ.)
14 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าหญ้าแฝก (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
14 มิ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป
14 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ะประปา ถนนไกรเพชร(เทศบาลเมืองราชบุรี)
13 มิ.ย. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
13 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
13 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก (อบต.เกาะพลับพลา)
13 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 152 รายการ (โรงเรียนเทศบาล 5)
12 มิ.ย. 60 การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์(ไปรษณีย์)
12 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน(โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
08 มิ.ย. 60 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง (อบต.แพงพวย)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.แพงพวย)
08 มิ.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เทศบาลเมืองราชบุรี)
08 มิ.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจ(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิ่มอุ่น (เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
06 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา ARIPIPRAZOLE 15 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา CYCLOSPORINE 25 MG. CAPSULE หรือ CICLOSPORINE 25 MG. CAPSULE (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนน รวม 3 โครงการ (อบจ.)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เทศบาลเมืองโพธาราม)
02 มิ.ย. 60 ประมูลซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน (อบต.สามเรือน)
02 มิ.ย. 60 ประมวลจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ (อบจ.)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 ประกวดประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง(สำนักบริหารพื้นที่อ
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (เทศบาลเมืองราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SWAL (อบจ.ราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 60 การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา STRONTIUM RANELATE 2 GM. SACHE (โรงพยาบาลราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
30 พ.ค. 60 กเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโ
30 พ.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม)
30 พ.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
29 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
29 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ 2 โครงการ (โครงการชลประท
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE 500 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ (โครงการชลประทานราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-9ตำบลห้วยไผ่ (อบจ.)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่อเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
24 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
24 พ.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
22 พ.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง (เทศบาลตำบลกระจับ)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ESOMEPRAZOLE 40 GM. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ESCITALOPRAM 20 GM. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ (อบต.บ่อกระดาน)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เกษตรจังหวัดราชบุรี)
22 พ.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (อบต.ปากแรต)
22 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา OXALIPLATIN 100 MG. / 20 ML.SOLUTION FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 17(อบต.เขาขลุง)
16 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา IDARUBICIN HYDROCHLORIDE 10 MG. INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลเมืองโพธาราม)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเขางู (เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อบต.แพงพวย)
16 พ.ค. 60 การประมูลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย หมู่ที่ 6
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการกั้นห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)
09 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
09 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.รบ.)
09 พ.ค. 60 ยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
09 พ.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสือป่า (เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 พ.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
05 พ.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ 3 โครงการ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
05 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่และยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ (เทศบาลเมืองท่าผา)
04 พ.ค. 60 ประกาศผลปรับลดราคางานประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ประกาศผลปรับลดราคางานประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
04 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 3 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
03 พ.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโรงพยาบาล - บ้านฆ้อง (เทศบาลเมืองโพธาราม)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(โรงเรียนวัดเขาวัง)
01 พ.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล5)
28 เม.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
28 เม.ย. 60 ประกวดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
28 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน(เทศบาลเมืองท่าผา)
27 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
27 เม.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (อบต.ท่าชุมพล)
27 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
27 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองท่าผา)
27 เม.ย. 60 การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดพิกุลทอง (อบต.พิกุลทอง)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 (อบต.หนองโพ)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมผิวจราจร 3 โครงการ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา PYRITINOL diHCL 200 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 1)
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทย่ศาสตร์เพื่อการศึกษา (โรงเรียนวัดเขาวัง)
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม)จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 เม.ย. 60 สอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
21 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ ท่อสั้นเหล็กหล่อฯ ท่อเหล็กกล้าฯ GATE
21 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
21 เม.ย. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยตะแคง-ห้วยจำปา (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 4)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 4)
20 เม.ย. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ( อบจ.ราชบุรี )
20 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขเมืองบางคนที)
20 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองบางคนที)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา LEVOCETIRIZINE diHCL 5 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
19 เม.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
19 เม.ย. 60 สอบราคาโครงการขุดลอกคลองและโครงการปรับปรุงผิวจราจร(เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
19 เม.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (ที่ทำการสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
19 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างและบำรุงถนน 3 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (อบต.ยางหัก)
12 เม.ย. 60 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ (อบต.ยางหัก)
12 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล)
12 เม.ย. 60 การประมูล โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษ (อบต.แพงพวย)
12 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
12 เม.ย. 60 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
12 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
12 เม.ย. 60 สอบราคาโครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา (เทศบาลตำบลเขาขวาง)
12 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานจังหวัดราชบุรี)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 7-8) (อำเภอสวนผึ้ง)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (เทศบาลตำบลหนองโพ)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (เทศบาลตำบลหนองโพ)
11 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (อบต.แพงพวย)
07 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จังหวัดสมุทรสงคราม)
07 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา COLISTIMETHATE 150 MG.FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
07 เม.ย. 60 ระกาศประมูลจำหน่ายไม้สัก (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
07 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกสับปะรด (เกษตรจังหวัดราชบุรี)
07 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน,จ้างปรับปรุงผิวจราจร,สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(อบต.ตะนาวศรี)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน จำนวน 1 คัน (อบต.หนองอ้อ)
05 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (รร.เทศบาลหลักเมือง)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ (อบต.เจดีย์หัก)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ (อบต.เจดีย์หัก)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay และซ่อมทางผิวจราจร (อบต.หนองกระทุ่ม)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานจังหวัดราชบุรี)
05 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ระบบน้ำการเกษตรแบบสปิงเกอร์ พื้นที่ 90 ไร่ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM.FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
31 มี.ค. 60 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
31 มี.ค. 60 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
29 มี.ค. 60 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.)
29 มี.ค. 60 สอบจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดืม (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (อบต.หนองโพ)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
29 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล (อบต.ท่าชุมพล)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเบสอินดิเคเตอร์และเครื่องสกรูเพส (สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก ขนาด 1 ตัน (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์ (ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีั)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโภชนาการ จำนวน 1 งาน (โรงพยาบาลราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากป่าด่านช้าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (อบต.แก้มอ้น)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 มี.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
24 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
24 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล
23 มี.ค. 60 จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน 325 และหมู่ที่ 8,9,10 ตำบลดำเนินสะดวก
23 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,028 เครื่อง
21 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก)
21 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดอุบล (อบจ.รบ.)
21 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อ (อบจ.รบ.)
20 มี.ค. 60 ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมถังโฟมในตัว (ทต.บ้านสิงห์)
20 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบมีระบบสุญญากาศ (รพ.ดำเนินสะดวก)
20 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ (รพ.นครชัยศรี)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุราษฎร์ ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ่)
19 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE (รพ.รบ.)
19 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดไทรฯ (ทม.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
16 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.รบ.)
16 มี.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
16 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
16 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายพุพิน ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมและเครื่องเสียงเคลื่อนที่) (ทม.บ้านโป่ง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
15 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกสูง (อบต.เขาขลุง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (๙๐.๑๕.๑๘.๐๒) (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
15 มี.ค. 60 ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 มี.ค. 60 สอบราคาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ (อบต.เกาะพลับพลา)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังสถานีรถไฟช่วงวงเวียนช้าง ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐ จุด (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (สสจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายเขา หมู่ที่ ๑๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ เลียบคลองชลประทาน (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา FENOFIBRATE ๒๐๐ MG.CAP ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.บ้านโป่ง)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE ๔ MG. CONTROL RELEASE TABLET (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE ๑๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านนายชำนาญ (อบต.หนองกระทุ่ม)
13 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (รพ.โพธาราม)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฯลฯ (รร.รุจิรพัฒน์)
13 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง (รร.วัดพเนินพลู)
13 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลบ.ม./ช.ม. (ทต.ทุ่งหลวง)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM ๕๐ MG./ML. (รพ.รบ.)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. ๗๐ MG.+VITAMIN D๓ ๕,๖๐๐ IU.TABLET (รพ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ สายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ฯ จากสะพานข้ามคลองหนองรี ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลหินกอง หมู่ที่ ๙ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา TELMISARTAN ๔๐ MG.+HCTZ ๑๒.๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
12 มี.ค. 60 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ (อบต.ด่านทับตะโก)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลบ.ม./ช.ม. ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ หมู่ที่ ๙ สายหนองช่องลม ๑ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านโป่งใหญ่ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (อ.สวนผึ้ง)
10 มี.ค. 60 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 7-8) (อ.สวนผึ้ง)
05 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ฯลฯ(ครั้งที่ ๒) (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
05 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ (ทต.ดำเนินสะดวก)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน รับ – ส่ง ผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.โพธาราม.)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผุ้ป่วย ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.บ้านโป่ง)
05 มี.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนน ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
28 ก.พ. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคม LED ๗ เมตร หมู่ที่ ๕ (อบต.เขาขลุง)
28 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
28 ก.พ. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรงยกระดับ หมู่ที่ ๑๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายหนองไผ่ – หนองตาอ้น (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายมะค่า – พุลุ้ง หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายพุน้ำร้อน – บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองสำโรง – สำนักมะเขือ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองพันจันทร์ – หนองตาเล็ก (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ ๗ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถุนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกอก-หนองข่อย (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลน้ำพุ ฯลฯ (อบจ..รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่องจี้ endocut จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ฯลฯ (ร.ร.บ้านจอมบึง ฯ)
22 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี ฯลฯ (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกและลงลูกรัง ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเรือ (อบต.แพ.งพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนตำบลแพงพวย (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕.๑ หมู่ที่ ๔ (อบต.แก้มอ้น)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเปลี่ยนแทงค์น้ำหมู่บนบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๓ (อบต.แก้มอ้น)
18 ก.พ. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (งวดที่ ๑) (องค์การอุตสาหกรรมฯ)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่อง Microdebride จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๓,๕๐๐ โหล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ฯลฯ (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าชนิด X-ray ผ่านได้ (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ หมู่ ๙ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนลาดยาง ฯลฯ สายป่าหลวง-ทัพโพธิ์ทอง (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ สายท้าวอู่ทอง (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ สายท่าไม้แดง-ห้วยไทร (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลพรัอมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พร้อมระบบระบายน้ำ) ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ดำเนินสะดวก)
14 ก.พ. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายเขาช้าง-หนองน้ำใส หมู่ที่ ๘ (อบต.หนองกระทุ่ม)
14 ก.พ. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บัวงาม)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
11 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ฯลฯ (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฯลฯ (สนง..เกษตร จ.รบ.)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
11 ก.พ. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ฯ สายแยกเข้าบ้านลุงถวิล (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หมู่ที่ ๓ (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๙ หมู่ที่ ๒ (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชน หมู่ ๑๕ (ทม.ท่าผา)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังบ้านคุณธเนศ (ทม.ท่าผา)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อยา ITOPRIDE HCL ๕๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
11 ก.พ. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยลูกนก หมู่ที่ ๙ (อบต.เกาะพลับพลา)
10 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ทม.โพธาราม)
11 ก.พ. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน ผญ.จักรกฤษ พื้นที่หมู่ที่ ๑ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
04 ก.พ. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบฯ ๒๕๕๙ (รพ.ดำเนินสะดวก)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯ สายบ้านหนองกบ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองหมี – บ้านกล้วย ล็อค ๑ หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุมพล (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ จากสี่แยกวัดกำแพงใต้ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคุณภาพ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
04 ก.พ. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคุณภาพ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
02 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายสังเวียน (ทต.ดำเนินสะดวก)
02 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายสังเวียน (ทต.ดำเนินสะดวก)
02 ก.พ. 60 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณตำบลเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ทม.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 60 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณตำบลเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ทม.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน (อบต.บ้านม่วง)
02 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน (อบต.บ้านม่วง)
31 ม.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ (อบต.ดอนกระเบื้อง)
26 ม.ค. 60 การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายมะขามเอน (อบต.ท่าเคย)
26 ม.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้มฯ)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายปากดง-วัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ซอยคึกฤทธิ์ (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายเลียบคลองหลังวัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (ทต.บ้านสิงห์)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ เลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่านัด (อบจ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสามัคคี หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟสาธารณะ High Mast (อบต.พิกุลทอง)
14 ม.ค. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (สนง.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
14 ม.ค. 60 ประมูลซื้อ ฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บัวงาม)
05 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทม.บ้านโป่ง)
05 ม.ค. 60 ประมูลไม้ยางยืนต้นตายในที่ราชพัสดุ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
05 ม.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
05 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.ราชบุรี)
05 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖๙ สายทาง ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ฯลฯ บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ฯลฯ บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ บริเวณวัดถ้ำน้ำ (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
03 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพจากเลือดแบบอัตโนมัติ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
03 ม.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปากท่อ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
03 ม.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
03 ม.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
30 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเตืมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 (สนจ.)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (ดีเซล) ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พร้อมระบบระบายน้ำ) (ทต.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องไตเทียม (รพ.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ฯลฯ (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทา ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสวนสุขภาพ ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดอมรินทราราม ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลจอมบึง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) แยกหนองกวาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ธ.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
23 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณลานจอดรถ ฯล ฯ (ทม.ท่าผา)
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตำบลสวนกล้วย
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านคุณมงคล ปานจับ ฯ ตำบลดอนกระเบื้อง
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง
21 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต PaveMent in-Place-Recycling (อ.เมืองราชบุรี)
15 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำขาว ม.7 บ้านห้วยผาก (อ.สวนผึ้ง)
13 ธ.ค. 59 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบPavement in-Place Recycling(อ.เมืองราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านหนองจาน (อ.เมืองราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
13 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 การประมูลจ้าง ฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหลวง (อบต.แพงพวย)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (อบต.บ้านบึง)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายทางบ้านหนองม่วง (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายท้าวอู่ทอง (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนพิทักษ์ (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) (รพ.บ้านคา)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมฯ ราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ผช.สุเทพ ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
13 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (๙๐.๑๕.๑๘.๐๒) (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
09 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาวังสดึงษ์-บ้านตากแดด ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมือง)
09 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกโดยวิธี Pavement In-Place Recycling (อ.เมือง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองหิน - บ้านกล้วย ม.10 ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายโป่งนกกระทา (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนรอบอ่างเก็บน้ำม.1 ต.ท่าเคย(อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.10 บ้านหนองหิน ต.ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 บ้านจัดสรร ต.ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
07 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนหลังคาสถานีรถไฟ ช่วงชุมชนโรงธูป (ทม.บ้านโป่ง)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ คลองตาคต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลองลำห้วยโรง (อ.ปากท่อ)
07 ธ.ค. 59 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
06 ธ.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปากท่อ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ฯลฯ (รพ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯลฯ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
30 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
28 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๔ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างสินค้าอื่น ๆ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
28 พ.ย. 59 การประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.คุ้งกระถิน)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล (ทม.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) (ทม.โพธาราม)
28 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สพป.รบ.๑)
28 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (สพป.รบ.๑)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ (รพ.สวนผึ้ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓,๕๐๐ โหล (รพ.รบ.)
28 พ.ย. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ฯลฯ (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
24 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำฯ ตำบลดอนกระเบื้อง
24 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านม่วง
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะพลับพลา)
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าว ฯลฯ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บ่อกระดาน)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแจง (อบต.แก้มอ้น)
23 พ.ย. 59 การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (อบต.หนองโพ)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
22 พ.ย. 59 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๔ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
22 พ.ย. 59 ราชบุรีจัดกิจกรรมซื้อข้าวช่วยเหลือชาวนา
18 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านน้ำพุ (อ.เมืองราชบุรี)
16 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
16 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๓ (อบต.แก้มอ้น)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ (สนง.กส.จ.รบ.)
16 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ (สนง.กส.จ.รบ.)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ (อบต.แพงพวย)
11 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดฮาโลเจน (รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
11 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (ร.ร.ธรรมศาสตร์-จุฬา๒)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.๑ก. ฯลฯ (ร.ร.วัดหนามพุงดอ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (สพป.รบ.๑)
11 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ฯลฯ (สพป.รบ.๑)
11 พ.ย. 59 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.หนองโพ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (อบจ.รบ.)
10 พ.ย. 59 ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
07 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านดอนตาสน ม. 8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ฯลฯ (ปค.อ.บางแพ)
03 พ.ย. 59 ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๓๐๑/๒๖ ฯลฯ (ร.ร.น้ำตกห้วยสวนพลู)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ฯลฯ (ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ และซ่อมแซมบ้านพักครู (ร.ร.วัดเขาวัง)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ (ร.ร.บ้านเบิกไพร)
03 พ.ย. 59 ขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี
03 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
02 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
28 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
27 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทีทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (ร.ร.สินแร่สยาม)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ตำบลแก้มอ้น (อบต.แก้มอ้น)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.โพธาราม)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสำนักงาน สบส เขต ๕ จังหวัดราชบุรี (สนง.สนับสนุนฯ สุขภาพเขต ๕ จ.ร
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ และส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ (ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัด ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ปากท่อ)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
22 ต.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ทม.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.๑ก. ฯลฯ (ร.ร.บ้านโป่ง)
22 ต.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๙ (อบต.ด่านทับตะโก)
18 ต.ค. 59 ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร ฯลฯ (สนง..พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
18 ต.ค. 59 ขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค..จ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
18 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตฯ)
18 ต.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักสถานีอนามัย จำนวน ๑ หลัง (สสจ.รบ.)
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัด
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี (กษ.จ.รบ.)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี (กษ.จ.รบ.)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕)
13 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
13 ต.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ต.ค. 59 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ทต.หลักเมือง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ทต.หลักเมือง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองโพ (ทต.หนองโพ)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Glipizide ๕ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Pioglitazone ๓๐ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Meropenam ๑ mg. for injection (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
09 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Enalapril Maleated ๕ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Fenofibrate ๒๐๐ mg.cap (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาแรงงานรับ – ส่งผู้ป่วย ห้องผ่าตัด (รพ.รบ.)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.ดำเนินสะดวก)
09 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยาง ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาค่าเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) (รพ.ดำเนินสะดวก)
06 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
06 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) (ทต.หลักเมือง)
06 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Manidipine Hcl ๑๐ mg. (รพ.รบ.)
06 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Levofloxacin ๒๕๐ mg.injection (รพ.บ้านโป่ง)
05 ต.ค. 59 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
05 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL ๑๐ MG. (รพ.รบ.)
05 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งพื้นยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.ด่านทับตะโก)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รพ.รบ.)
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๘ รายการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.กระจับ)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
23 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง ฯลฯ (อบต.หนองกระทุ่ม)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้า อบต.วัดแก้ว แห่งใหม่) (อบต.วัดแก้ว)
24 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมณ ๒๕๖๐ (สนจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 ประมูลค่าเช่าส้วมสาธารณะเทศบาล (ทม.โพธาราม)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างบำรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ฯลฯ (ทม.รบ.)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ รวม ๕ แห่ง (อบจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนพิทักษ์ (อบจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
16 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเหวี่ยง, ตู้อบลมร้อน) (ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก)
16 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีฯ) (ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกั้นอันตราย (ทต.กระจับ)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำฯลฯ (ทต.กระจับ)
16 ก.ย. 59 ขายทอดตลาด (เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เรือนจำกลางเขาบิน)
16 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีต ฯลฯ (อบต.บ้านไร่)
13 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สถานีอุตุฯ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ร.ร.หนองโพวิทยา)
13 ก.ย. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ฯลฯ (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา MONTELUKAST SODIUM ๑๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา INSURIN GLARGINE PRE-FILLED PEN ๑๐๐ IU/ML. (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา FOSFOMYCIN SODIUM ๔ MG.INJECTION (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สนจ.รบ.)
08 ก.ย. 59 ประมูลการงานจ้างเหมาบริการกองช่าง ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
08 ก.ย. 59 ประมูลการงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
08 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (รพ.บ้านโป่ง)
08 ก.ย. 59 สอบราคายา Methyldopa 250 mg tablet (รพ.โพธาราม)
07 ก.ย. 59 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
01 ก.ย. 59 จ้างขุดลอกคลองเดิมพร้อมกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ 8,9,10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
29 ส.ค. 59 ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
29 ส.ค. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ (อบต.ท่าเคย)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางวาส ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสายนำส่งสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
29 ส.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างงปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ (เรือนจำเก่า) (ทม.รบ.)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (อบจ.รบ.)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการจัดทำฝาตะแกรงรางยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านการเคหะฯ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจดีย์หัก (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเจดีย์หัก (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งปอ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเจ๊ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
25 ส.ค. 59 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
25 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
25 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
25 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ฯลฯ (อบต.หนองกวาง)
25 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.หนองกวาง)
18 ส.ค. 59 ประกวดราคาซื้อสารเคมีกำจัดยุง ซีต้าไซเปอร์เมทิน ๒% จำนวน ๒,๔๕๐ ลิตร (สสจ.ราชบุรี)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา (ร.พ.ร
18 ส.ค. 59 สอบราคายา Gemfibrozil ๖๐๐ mg tablet (ร.พ.โพธาราม)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพงพวย (อบต.แพง
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ช่วงที่ ๓) สายบ้านอดีตผู้ใหญ่จักรกฤษ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลประสาท
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบมีไฟฟ้า) จำนวน ๗ บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ (ร.พ.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 59 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ – ขนส่ง รายการรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน (
15 ส.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง (สสจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวโพ (อบจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กรูปแชมเปญเพื่อเป็นหอถังส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ๖ ล้อ (ทม.รบ.)
15 ส.ค. 59 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ปค.จ.รบ.)
09 ส.ค. 59 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) (เรือนจำกลางราชบุรี)
09 ส.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
09 ส.ค. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดิน ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง (อบต.พิกุลทอง)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ (ทม.ท่าผา)
09 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาฝายทดน้ำหนองเต่าดำ ๑ ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (อบจ.รบ.)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ทม.บ้านโป่ง)
09 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
09 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทต.กระจับ)
03 ส.ค. 59 ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
03 ส.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำภายในศูนย์เยาวชนฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) หมู่ที่ ๓ (อบต.ปากแรต)
03 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN ๓๐๐ IU (รพ.รบ.)
03 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางบ่อพักน้ำ คสล. (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายเหล่ามะละกอบน (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลอง ๑๘ (อบต.ดอนทราย)
25 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
25 ก.ค. 59 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic ฯลฯ (รพ.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (อบต.ยางหัก)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (สสจ.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๒
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรีนยการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงแชมเปญฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔ (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโคม LED (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดเสา HIGHT MAST (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse osmosis)) (รพ.ดำเนินสะดวก)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาตำบลห้วยไผ่ (อบต.ห้วยไผ่)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ทม.บ้านโป่ง)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ (อบจ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกระทุ่ม (อบจ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
16 ก.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน ๒ โครงการ (อบต.ท่าราบ)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ทม.ท่าผา)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯลฯ อบต.สี่หมื่น)
16 ก.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.บางแพ)
16 ก.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
13 ก.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพหมู่ที่ 3 (อบจ.รบ.)
13 ก.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยูตาลิปตัส (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวนกล้วย ๗ (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรังสายบ้านลุงสุข-อ่างเก็บน้ำ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายบ้านลุงกระรอก (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายวัดบ่อหวี-ห้วยผาก (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำตะเคียนทอง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายหน้าวัดสวนผึ้ง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีวังตาล, ถนนสุขาวดี ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนทางข้ามทางรถไฟ ฯลฯ ( (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ทต.เขาขวาง)
12 ก.ค. 59 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นหัวใจ (รพ.ดำเนินสะดวก)
12 ก.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ทต.เจ็ดเสมียน)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ Mediastinum ชนิดวิดิทัศน์ (Video mediastinoscopy) จำนวน ๑ ชุด (รพ.ราชบุร
01 ก.ค. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (องค์การอุตสาหกรรมป่
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG. TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด (รพ.ราชบุรี)
01 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ หลัง (รพ.สวนผึ้ง)
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (อบต.แก้มอ้น)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารและเครื่องเสียง จำน
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML. INJECTION (ร.พ.ราชบุรี)
01 ก.ค. 59 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดสอดแขน จำนวน ๑๓ เครื่อง (
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๗ เมตร จากแยกถนนเลียบคลองชลประทาน
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูง HIGH MAST ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าผา (ทม.ท่าผา)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้งตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเร
01 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเล็ก(ดีเซล) (อบจ.ราชบุรี)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ริมแม่นำ้แม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทม.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกและลงลูกรัง (อบต.แพงพวย)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑/๑ (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายสวนพระหฤทัย ๒ (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางฯ สายพงสวาย-บางป่า (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ทม.บ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเครื่องหมายจราจรพร้เอมติดตั้ง (อบจ.รบ.)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพประจำตำบลคุ้งกระถิน หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
22 มิ.ย. 59 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นชนิดรถยนต์ ๑๐ ล้อ (ทต.หนองโพ)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (ร.พ.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณพงสวาย ซ. 33 ม.6 ต.พง
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาต
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปา ม.16 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ ม.1๘ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ ม.๘ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) ม.1๑ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) ม.13 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๗ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.รา
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ร.พ.ปากท่อ)
15 มิ.ย. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 1 จ.กาญจนบุรี แปลงปี 2518 งวดที่ 1 จ
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ม.4 บ้านหนองจอกบน ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (อบ
06 มิ.ย. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารฯ ที่ ๓)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (มูลนิธิ รพ.รบ.)
06 มิ.ย. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
06 มิ.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.เจ็ดเสมียน)
06 มิ.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด รวม ๙๐๒ รายการ (สสอ.โพธาราม)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ทม.โพธาราม)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน (ทต.กระจับ)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแขมเปญ (อบต.หนองโพ)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๑๓ (อบจ.รบ.)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกิมเซียงกง (อบจ.รบ.)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายหนองหมี-บ้านกล้วย (อบจ.รบ.)
31 พ.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยางยืนต้นตายในที่ราชพัสดุ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านคา (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคา (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูง (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลกระจับ หมู่ที่ ๑๑ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวงาม (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาขลุง)
30 พ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ (อบต.ด่านทับตะโก)
30 พ.ค. 59 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน (รพ.รบ.)
24 พ.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยตะแคง หมู่ที่ื 10,11,12 ต.เกาะพลับพลา (อ.เมือง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสามเรือน-บางปา ต.สามเรือน หมู่ 1-7 (อ.เมือง)
18 พ.ค. 59 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ (ทม.บ้านโป่ง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ฯลฯ (สพม.๘)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ประกอบอาหาร ฯลฯ (รพ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๗๐๐ ชิ้น (รพ.โพธาราม)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Fiberoptic Videosope) (รพ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ ขุด (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐)
18 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านฆ้อง (อบจ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (รพ.บ้านโป่ง)
18 พ.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ (Overlay)สายหลังสถานีรถไฟ (อบจ.รบ.)
13 พ.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
13 พ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 (สนจ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง (สสจ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้การไม่ได้ (รพ.ดำเนินสะดวก)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.ดำเนินสะดวก)
10 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ทม.บ้านโป่ง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ร.ร.เทศบาลหลักเมือง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักเมือง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ )
04 พ.ค. 59 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
04 พ.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระทุ่ม (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองข่อย (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งใต้) (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ ๑) (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๕๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๘๕ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจโดยใช้หัวกรอกากเพชร (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (รพ.โพธาราม)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถสุขาเคลื่อนที่ (ทม.ท่าผา)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE ๕๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสนซอย ๑ (ทต.สวนผึ้ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยตาม่วง (อบต.แก้มอ้น)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา NICARDEPINE ๑๐ MG ./๑๐ ML. (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา ZOLEDRONIC ACID ๕ MG ./๑๐๐ ML. (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ) (รพ.บ้านโป่ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัดฯ) (รพ.บ้านโป่ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
25 เม.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.บ้านโป่ง)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ (รพ.โพธาราม)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา ETANERCEPT ๒๕ MG. (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา OL ANZAPINE ๑๐ MG. ZYDIS (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา PACLITAXEL ๓๐๐ MG. (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN ๓๐๐ IU (รพ.รบ.)
18 เม.ย. 59 รายละเอียดโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
17 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
17 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๘ รายการ (ทม.โพธาราม)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายระบบ UHF-FM ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติก) (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๕๘๒ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๖๐๒ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๑,๔๕๐ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL ๖.๒๕ MG.TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
17 เม.ย. 59 สอบราคางานจ้างตัดเย็บชุดเครื่องนอนผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าพิมพ์ รพ.ราชบุรี) (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังตรุ ฯลฯ (อบต.พังตรุ)
17 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ฯลฯ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
08 เม.ย. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
04 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
04 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (อบต.บ่อกระดาน)
04 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ (รพ.บ้านโป่ง)
04 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง (ทม.บ้านโป่ง)
04 เม.ย. 59 ประมูลซื้อฯ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง แบบ ๖ ล้อ (อบต.แพงพวย)
04 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ
04 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวงาม (อบจ.รบ.)
29 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
24 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งห้องเรียน ๒๑๖ จำนวน ๕๑ เครื่อง (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
24 มี.ค. 59 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (อบต.เจดีย์หัก)
24 มี.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ (อบต.เกาะศาลพระ
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๕-๘ ตำบลท่านัด (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ บ้านหนองฟัก (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE ๑๐๐ MG./TABLET (รพ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลปูหญ้า ฯลฯ (อบต.หนองโพ)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED (อบต.ท่าชุมพล)
18 มี.ค. 59 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา (ทต.บ้านไ
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเมตตาฯ ชั้น ๔ (รพ.รบ.)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (อบจ.รบ.)
18 มี.ค. 59 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ (ครั้งที่ ๒) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ ศส.ปชต. ฯลฯ (กกต.จ.รบ.)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ข้ามคลองจุดที่ ๓) ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายระบบ UHF-FM บริเวณสี่แยกปากท่อ (อบต.ดอนทราย)
18 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห์ฯ (อบต.หนอ
15 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
10 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ (ทต.บ้านเลือก)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตาหลวง (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรถุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ..รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก (อบต.หนองพันจันทร์)
10 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CIlOSTAZOL ๑๐๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
10 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CALCIUM POLYSTYLENE SULFONATE ๕ GM.SACHE (รพ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทม.บ้านโป่ง)
10 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3 ช่องทาง ม.5 บ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง (อ.สวนผึ้ง)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (อบต.ตะนาวศรี)
03 มี.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ฯลฯ (ถนนสายช่องมะกล่ำ-เขาวังสดึงษ์) (อบต.เกาะพลับพล
03 มี.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) (อบจ.รบ.)
03 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา SILDENAFIL ๒๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
03 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิดรถยนต์ ๑๐ ล้อ (อบต.ท่าเคย)
03 มี.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู๋ที่ ๔ ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
03 มี.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู๋ที่ ๔ ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
03 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี(อำเภอบ้านโป่ง)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
29 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
29 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ ๒ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
29 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สนง.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
29 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ASPHALT CONGRETE (อบต.เกาะพลับพลา)
26 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (ครั้งที่ 3) (รพ.เจ็ดเสมียน)
24 ก.พ. 59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
24 ก.พ. 59 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
21 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม (รพ.โพธาราม)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อยา IRBESARTAN ๓๐๐ MG.+ HCTZ ๑๒.๕ MG. TABLET (รพ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน ๖,๒๐๐ กิโลกรัม (รพ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ จำนวน ๑๕๒ รายการ (สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสันดอน-เขาสามประแจ หมู่ที่ ๑๒ (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพ ตำบลดอนคา (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแคพซีล บริเวณถนนสายบ้านรางข่อย – บ้านบางตาล (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย (สนง.อธิบดีผู้พิพากษา
17 ก.พ. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อ.บ้านโป่ง)
17 ก.พ. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อ.บ้านโป่ง)
11 ก.พ. 59 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตรฯหมู่ 5 ถึงหมู่ 3 ต.น้ำพุ
11 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตรฯหมู่ 5 ถึงหมู่ 3 ต.น้ำพุ
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร (อบต.บ่อกระดาน)
11 ก.พ. 59 สอบราคาจัดจ้างถมปรับพื้นที่ดินบริเวณ 7 ไร่ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน (รพ.บ้านโป่ง)
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.19 (บ้องตี้) (ป่าไม้ที่ 10)
05 ก.พ. 59 สอบราคาเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมหอถังน้ำประปา ม.1 ต.น้ำพุ (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 30 ลบ.ม. ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพุตะเคียน ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงจุดชมวิว หมู่ที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
05 ก.พ. 59 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประปาผิวดิน ฯลฯ (ทต.หลุมดิ
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (ทม.โพธาราม)
05 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามไปบึงกาจับ) (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งแฝก-แยกบ้านตากแดด (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนามพุงดอ (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ สายด่านทับตะโก-หนองไผ่ (สองฝั่ง) (ทต.ด่านทับตะโก)
05 ก.พ. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๗๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.กระจับ)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำประปา (ทม.รบ.)
05 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด นอกเงินทุน (ครั้งที่ ๒) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (รพ.เจ็ดเสมียน)
01 ก.พ. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับฯ (อ.บ้านโป่ง)
31 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ สวนป่าทองผาภูมิ แปลงปี ๒๕๓๐ (ครั้งที่ ๑) (องค์การฯ ป่า
31 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (ทม.โพธาราม)
27 ม.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ แปลงปื 2530 งวดที่ ๑ จำนวน ๔๐ กอง (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
27 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE ๕๐๐ MG. (รพ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนคลัง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ คันคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายปลักแรด-หนองหิน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (เสาไฮแมท) (ทต.กระจับ)
27 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
22 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๖ (ทม.รบ.)
22 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล (ทม.รบ.)
22 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (กอ.รมน.จังหวัด รบ.)
22 ม.ค. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ฯลฯ (อบต.บางป่า)
22 ม.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (การเคหะแห่งชาติ)
22 ม.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานราขบุรี)
22 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
22 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อชุด Manifold Oxygen Fully Automatic จำนวน ๓ ชุด (รพ.รบ.
20 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (ทต.บ้านสิงห์)
20 ม.ค. 59 จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ครั้งที่ ๒) (ทต.หนองโพ)
20 ม.ค. 59 ประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบางโตนด เป็นที่ทำการองค์การ ฯลฯ (อบต.บางโตนด)
20 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็กเก็บน้ำทรงฟุตบอล ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
20 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา GLIMEPIRIDE๒ MG. + METFORMIN HCL ๕๐๐ MG.SR TABLET (รพ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ สาธารณะป่าสะเดา ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.บ้านฆ้อง)
20 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
20 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา OXCARBAZEPIN ๓๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.กระจับ)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่เมนท์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและติดหอถังประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๖ (ทม.รบ.)
16 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน้ำโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลำห้วย ฯลฯ (โครงการชลประทาน ราชบุรี)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
16 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา VERO CELLS RABIES VACCINE (รพ.รบ.)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองราชบุรี ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
13 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล ม.4 ต.คุ้งน้ำวน (อ.เมืองราชบุรี)
12 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลานตลาดนัดการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-หมู่กระเหรี่ยง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดอัดสายดอนไผ่พัฒนา ๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๑๙ (สำนักจัดการฯ ที่ ๑๐)
12 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB ๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
12 ม.ค. 59 สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ร.ร.หนองโพวิทยา)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตำบลหนองปลาหมอ(อ.บ้านโป่ง)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ม.6 ต.หลุมดิน (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ม.4 ต.หลุมดิน (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคสแตนเลส ม.1 ต.พิกุลทอง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านคลองเตย ม.7 ต.พงสวาย (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.4 ต.สามเรือน (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างขุดลอกหนองหม้อข้าวหม้อแกง ม.1 ต.สามเรือน (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
08 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (อบต.เขาขลุง)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓ (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแดง-พุบอนล่าง (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะ (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตาหลวง (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE ๓.๗๕ MG. (รพ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา DESFLURANE INHALATION SOL ๑๐๐ % (รพ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
08 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งฯ หมู่ที่7 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่6 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนท์ประปาฯ หมู่ที่5 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งฯ หมู่ที่4 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งฯ หมู่ที่3 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบประปาฯ หมู่ที่2 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาฯ หมู่ที่1 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.6 ต.เจดีย์หัก (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายโคกใหม่นาดี ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านตากแดด ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
04 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๕ เป็นบึงประดิษฐ์ (ทม.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะแคง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๕, ๙ , ๑๒ และหมู่ที่ ๑๕ (อบจ.รบ.)
06 พ.ย. 66 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายบึงกาจับ หมู่ที่ ๖-๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 36287275  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU