|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวบริการ
เชิญเข้าร่วมงาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum
ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิ.ย. 67

เชิญเข้าร่วมงาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-20062567-14.pdf (2870 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
27 มิ.ย. 67 การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี
20 มิ.ย. 67 เชิญเข้าร่วมงาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum
17 มิ.ย. 67 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
30 พ.ค. 67 เชิญร่วมงานกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
28 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
23 พ.ค. 67 การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ...
01 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567
11 เม.ย. 67 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2567
25 มี.ค. 67 การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราช
21 มี.ค. 67 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการวของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ...
05 มี.ค. 67 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้...
22 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและการจัดการผู้มีส่วนได้...
14 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567
12 ก.พ. 67 เผยแพร่ผลงานสื่่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.
03 ม.ค. 67 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"
02 ม.ค. 67 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ...
25 ธ.ค. 66 เอกสารประกอบการประชุม การจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"
08 ธ.ค. 66 ขอเชิญประชุมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"
06 ธ.ค. 66 การถอดบทเรียน Sustainability Expo 2023 ของกระทรวงมหาดไทย
06 ธ.ค. 66 กรอบระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
27 พ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
21 พ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
13 พ.ย. 66 การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
30 ต.ค. 66 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหารา
30 ต.ค. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
04 ต.ค. 66 คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
03 ต.ค. 66 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 ก.ย. 66 การประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ ภายในปี...
11 ก.ย. 66 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567
07 ก.ย. 66 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 ทรัพย์สินที่ได้จากเงินงบประมาณจังหวัด
05 ก.ย. 66 การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
11 ส.ค. 66 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม)
04 ส.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
27 ก.ค. 66 การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 ก.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2
30 มิ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม..
26 มิ.ย. 66 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) เพิ่มเติม
19 มิ.ย. 66 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช...
12 มิ.ย. 66 การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน..
24 พ.ค. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
02 พ.ค. 66 การจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา...
28 เม.ย. 66 การเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของงบกรมจังหวัดราชบุรี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
19 เม.ย. 66 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
19 เม.ย. 66 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
11 เม.ย. 66 แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา...
05 เม.ย. 66 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2566
04 เม.ย. 66 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
03 เม.ย. 66 การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน...
23 มี.ค. 66 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
22 มี.ค. 66 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนา...
28 ก.พ. 66 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2565
23 ก.พ. 66 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ...
15 ก.พ. 66 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ครั้งที่ 2)
14 ก.พ. 66 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ...
10 ก.พ. 66 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT)
26 ม.ค. 66 การปิดช่องทางจราจร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
20 ม.ค. 66 กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566
16 ม.ค. 66 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่...
11 ม.ค. 66 การเร่งรัดการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดราชบุรี กรณีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี....
11 ม.ค. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
06 ม.ค. 66 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
05 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
05 ม.ค. 66 ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
27 ธ.ค. 65 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
22 ธ.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส...
07 ธ.ค. 65 ข้อมูลประชาสัมพันธ์เตือนภัยเรื่อง ถุงลมนิรภัยทาคาตะของสภาองค์กรของผู้บริโภค
06 ธ.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ๒๕๖๕ [เล่มจบ]
06 ธ.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ๒๕๖๕
30 พ.ย. 65 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
25 พ.ย. 65 คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปี 2565
25 พ.ย. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕
23 พ.ย. 65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
22 พ.ย. 65 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตร...
17 พ.ย. 65 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
14 พ.ย. 65 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบหลักฐาน..
10 พ.ย. 65 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2566
01 พ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
19 ต.ค. 65 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหารา
11 ต.ค. 65 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
10 ต.ค. 65 พระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565
10 ต.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี...
06 ต.ค. 65 การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัครเป็นสมาชิก APCAD
04 ต.ค. 65 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
29 ก.ย. 65 อนุบัญญัติ ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด
26 ก.ย. 65 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
22 ก.ย. 65 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐ
20 ก.ย. 65 ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอ่ารสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพส
14 ก.ย. 65 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงการดำเนินการเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลบังคับ ๒ กันยายน ๒๕๖๕)
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรง..
29 ส.ค. 65 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัย..
29 ส.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่าย...
26 ส.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
26 ส.ค. 65 ขอเชิญแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมงานประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลับและแบ่งปันข้อมูล...
19 ส.ค. 65 แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม)
30 ต.ค. 66 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference...
05 ส.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
26 ก.ค. 65 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย
22 ก.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กค ๒๕๖๕
19 ก.ค. 65 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 11 ฉบับ
18 ก.ค. 65 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา...
12 ก.ค. 65 คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
08 ก.ค. 65 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
08 ก.ค. 65 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
28 มิ.ย. 65 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
22 มิ.ย. 65 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
16 มิ.ย. 65 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์...
27 พ.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.65
25 พ.ค. 65 การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
28 เม.ย. 65 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565
05 เม.ย. 65 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2565
29 มี.ค. 65 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
23 มี.ค. 65 แบบ OIT ปี 2565
21 มี.ค. 65 กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค...
21 มี.ค. 65 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"
23 มี.ค. 65 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล...
16 มี.ค. 65 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
02 มี.ค. 65 การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา...
02 มี.ค. 65 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ...
23 ก.พ. 65 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
15 ก.พ. 65 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
02 ก.พ. 65 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
24 ม.ค. 65 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 65 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ ปี พ.ศ. 2565
11 ม.ค. 65 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
05 ม.ค. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
30 พ.ย. 64 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร
16 พ.ย. 64 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
15 พ.ย. 64 ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.
25 ต.ค. 64 การรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล
15 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
14 ต.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
20 ก.ย. 64 ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง
16 ก.ย. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน...
14 ก.ย. 64 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
14 ก.ย. 64 โครงการสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรภาครัฐ
24 ส.ค. 64 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522
13 ส.ค. 64 แจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินทุกกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่ง...
04 ส.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
03 ส.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 ก.ค. 64 การประชุมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์)
12 ก.ค. 64 โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไข ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง หลุมดิน - ต.ห้วยชินสีห์
02 ก.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2564
22 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่ง Communication Officer
31 พ.ค. 64 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2564
28 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 พ.ค. 64 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นและไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วย...
24 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการนับสนุนทางการเงิน
19 พ.ค. 64 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
30 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564
27 เม.ย. 64 เร่งรัดดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2562
21 เม.ย. 64 ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา
20 เม.ย. 64 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน
24 มี.ค. 64 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment -OIT)
09 มี.ค. 64 รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
09 มี.ค. 64 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์&qu
02 มี.ค. 64 การศึกษาอบรมหลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)
23 ก.พ. 64 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 64 การจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
04 ก.พ. 64 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
26 ม.ค. 64 ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด
25 ม.ค. 64 รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
15 ม.ค. 64 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
15 ม.ค. 64 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปนะจำปี พ.ศ. 2563 และแบบประวัติ/รายงาน
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 36287171  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU