|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกาศจังหวัด
จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิ.ย. 66

จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/192484
เช้าวันที่ 26 มิ.ย. 2566 ที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 มีพระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 และ 15 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร และเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในพิธีจังหวัดราชบุรีนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีพระธรรมปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ โดยมีข้าราชการ และประชาชนร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการ และประชาชนใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 50 รูป และปลูกต้นไม้ชื่อต้นบุนนาค ซึ่งคนไทยโบราณเชื่อว่าจะช่วยทำให้เป็นผู้มีความประเสริฐและมีบุญ และคำว่านาคยังหมายถึง พญานาคที่มีแสนยานุภาพ ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองภัย และยังสามารถทำเป็นสมุนไพรได้ทุกส่วน
โอกาสนี้จังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งเครื่องสักการะ พร้อมทั้งประดับตราสัญลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ บ้านเรือน หรือตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
////////////////////////////////////
 แนบแฟ้ม 1 : fjpg-26062566-59.jpg (619 KB)
     ชนิด: image/jpg   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 735 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
26 มิ.ย. 66 จังหวัดราชบุรี จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2566
26 มิ.ย. 66 จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...
12 มิ.ย. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ...
22 มี.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดราชบุรี
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดราชบุรี
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 .....
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรร.
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
26 ส.ค. 65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี และสำนักงาน..
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่าย...เพิ่มเติม
21 มิ.ย. 65 ประกาศทางเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑
09 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล...
20 พ.ค. 65 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
02 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร
02 มี.ค. 65 ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี)
18 ก.พ. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
27 ม.ค. 65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
21 ม.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
07 ม.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สนจ.รบ.)
29 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สนจ.รบ.)
08 ธ.ค. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง.พาณิชย์)
30 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ประกันสังคม)
24 มิ.ย. 64 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)
21 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินเบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
07 เม.ย. 64 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 มี.ค. 64 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ในสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่า
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 พ.ย. 60 การมอบอำนาตให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (4521/2560)
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)
13 พ.ย. 60 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
24 ต.ค. 60 การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
20 ต.ค. 60 การขอหนังสือรับรอง
24 ต.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจ (จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
06 ต.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3965)
10 ต.ค. 60 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3964)
04 ต.ค. 60 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซ์้อจัดจ้าง
29 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
08 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ปกครอง)
07 ก.ย. 60 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
28 ก.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปกครอง)
25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 (สนจ.)
21 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ที่ทำการปกครอง)
17 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.อุตสาหกรรม)
07 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
08 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ทำการปกครอง)
05 ก.ค. 60 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2560รอบ6เดือนแรก
19 มิ.ย. 60 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี
16 พ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1881/2560)
24 เม.ย. 60 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21 เม.ย. 60 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
21 เม.ย. 60 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 เม.ย. 60 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประมาณ 2560
09 ก.พ. 60 ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ม.ค. 60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
04 ม.ค. 60 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (14/2560)
04 ม.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (13/2560)
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27377367  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU