|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
ปรับปรุงล่าสุด : 24 มี.ค. 66

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161ที่ราชบุรี
วันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบขาเทียมพระราชทานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และแพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีด้วย โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เลือกจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่ จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 เพื่อให้บริการทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ในระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2566 ซึ่งจังหวัดราชบุรีเห็นความสำคัญและได้ดำเนินการสำรวจผู้พิการขาขาดในจังหวัดราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมีผู้พิการสนใจลงทะเบียนขอเข้ารับบริการทำขาเทียม จำนวน 138 คน จากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการออกหน่วยทำขาเทียม ทราบว่ามีผู้พิการขาขาดมารับบริการทำขาเทียม จำนวน 127 คน ได้รับขาเทียมพระราชทาน จำนวน 81 ขา และมีผู้พิการขาขาดที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมทำขาเทียม จำนวน 45 รายซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะประสานให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องติดตามผู้พิการกลุ่มนี้ให้ได้รับการดูแลและเตรียมความพร้อมร่างกาย เพื่อเข้ารับทำขาเทียมที่โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงซึ่งมีโรงงานขาเทียมพระราชทานที่เป็นสาขาหนึ่งของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สิ่งประทับใจที่ได้เห็น คือการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ และช่างทำขาเทียม ที่มาจากทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำขาเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการขาขาด โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ตั้งเช้าตรู่ จนถึง 3 - 4 ทุ่ม และได้เห็นรอยยิ้มของผู้พิการที่รอคอยขาเทียมอย่างมีความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน เคลื่อนที่ ครั้งที่ 161 บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ กรมการทหารช่าง ที่สนับสนุนกำลังพลจิตอาสา ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ที่สนับสนุนอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรอำนวยความสะดวก ในการจัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้พิการและญาติ การไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ที่สนับสนุนรถไฟฟ้าสำรอง ทำให้ทีมช่างสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองราชบุรี ที่สนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในการบริการทำขาเทียม เกษตรและสหกรณ์จังวัดราชบุรี ที่สนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้งสื่อและอุปกรณ์ฝึกอาชีพแก่ผู้พิการและญาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรี ที่สนับสนุนบุคลากรร่วมออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ฝึก ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้
000000000000000000000000 รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว ภาพ
//ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
(จำนวนผู้เข้าชม 2683 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
24 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง
24 พ.ย. 66 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อ.สวนผึ้ง
22 พ.ย. 66 องคมนตรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ...
22 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566...
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีร่วมงาน"วันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ"
21 พ.ย. 66 ราชบุรีสนธิกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปะ-ฉะ-ดะ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีชวนเที่ยวตลาดวิถีชุมชน “ร่มพญาไม้” จ.ราชบุรี
21 พ.ย. 66 เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาร
15 พ.ย. 66 ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์นำนักเรียนเข้าพบผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง...
15 พ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ร่วมแรงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารไว้กินในครัวเรือน
10 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา...
09 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...
08 พ.ย. 66 สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กาย สูงวัยใจเกินร้อย
08 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เน้นบริหารงานประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯ ราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2566
30 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...
30 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานสักการะศาลเจ้ากวนอูและงานสืบสานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2566
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผล...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช"
16 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.ดำเนินสะดวก
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายส่วนราชการ อ.จอมบึง อ.เมืองราชบุรี ฝากทำงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีลงพื้นที่มอบนโยบายส่วนราชการ อ.สวนผึ้ง เน้นปัญหาความยากจน ยาเสพติด สถานที่ท่องเที่ยว..
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน...
08 มิ.ย. 66 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ราชบุรี
08 มิ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
29 พ.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
26 พ.ค. 66 งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
04 เม.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบธงการแข่งขันกีฬา“ราชบุรีเกมส์” และ“เมืองโอ่งเกมส์” ...
24 มี.ค. 66 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
09 มี.ค. 66 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม...
08 ก.พ. 66 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.2566 แก่อาสาสมัคร พอ.สว. ...
07 ก.พ. 66 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี
30 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และพิธีมอบหนังสือ...
30 ต.ค. 66 สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมติดตามการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...
27 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดงานวันกาแฟ ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี
16 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566
12 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
09 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27916936  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU