|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกาศจังหวัด
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
ปรับปรุงล่าสุด : 18 ก.พ. 65

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-18022565-6.pdf (610 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 326 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 .....
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในการเลือกสรร.
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
26 ส.ค. 65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี และสำนักงาน..
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่าย...เพิ่มเติม
21 มิ.ย. 65 ประกาศทางเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑
09 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล...
20 พ.ค. 65 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
02 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาการจราจร
02 มี.ค. 65 ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี)
18 ก.พ. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
27 ม.ค. 65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
21 ม.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
07 ม.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สนจ.รบ.)
29 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สนจ.รบ.)
08 ธ.ค. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
02 ก.ย. 64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (สนง.พาณิชย์)
30 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
28 มิ.ย. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สนง.ประกันสังคม)
24 มิ.ย. 64 ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work Form Home)
21 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินเบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
07 เม.ย. 64 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
12 มี.ค. 64 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดราชบุรี...
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ในสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่า
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 มิ.ย. 62 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
17 พ.ค. 62 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่ห้องประชุมและอาคารประชุม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22 พ.ย. 60 การมอบอำนาตให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (4521/2560)
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)
13 พ.ย. 60 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
24 ต.ค. 60 การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
20 ต.ค. 60 การขอหนังสือรับรอง
24 ต.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจ (จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
06 ต.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3965)
10 ต.ค. 60 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (3964)
04 ต.ค. 60 การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซ์้อจัดจ้าง
29 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผานการประเมินความรู้ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
08 ก.ย. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ปกครอง)
07 ก.ย. 60 สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวังจากการตรวจสอบโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
28 ก.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
01 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ปกครอง)
25 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 (สนจ.)
21 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ที่ทำการปกครอง)
17 ส.ค. 60 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.อุตสาหกรรม)
07 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
08 ส.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ทำการปกครอง)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTION SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE 2.5 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DUTASTERIDE 0.5 MG CAPSULE(โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
06 ก.ค. 60 จัดซื้อเต็นท์ตำบลเกาะพลับพลา จำนวน 30 หลัง(อบต.เกาะพลับพลา)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าต่างและกันสาดห้องผู้ป่วย(โรงพยาบาลโพธาราม)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(เทศบาลเมืองโพธาราม)
06 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (มาตรวัดน้ำชำรุด) ของกองการประปา(เทศบาลเมืองโพธาราม)
06 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1,075 เครื่อง (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำประปา(เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 ก.ค. 60 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2560รอบ6เดือนแรก
19 มิ.ย. 60 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรี
16 พ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (1881/2560)
24 เม.ย. 60 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21 เม.ย. 60 สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
21 เม.ย. 60 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 เม.ย. 60 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
22 มี.ค. 60 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 มี.ค. 60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดราชบุรี
14 มี.ค. 60 บัญชีบริหารวงเงิน 1 เม.ย. 60
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1
02 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปีงบประมาณ 2560
09 ก.พ. 60 ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ ครั้งที่ 1
23 ม.ค. 60 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
16 ม.ค. 60 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
04 ม.ค. 60 คำสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (14/2560)
04 ม.ค. 60 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (13/2560)
29 ธ.ค. 59 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2559รอบ6เดือนหลัง
23 พ.ย. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4296/2559)
14 พ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4295/2559)
21 ต.ค. 59 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
11 ต.ค. 59 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
13 ก.ย. 59 แบบรายงานการบริหารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
08 มิ.ย. 59 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
06 มิ.ย. 59 คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
02 พ.ค. 59 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
30 มี.ค. 59 คำสั่งจังหวัดราชบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
24 มี.ค. 59 บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
10 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559
02 มี.ค. 59 รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
02 มี.ค. 59 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
01 ก.พ. 59 การสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งหัวหน้าผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรงมหาดไทย และผู้รักษาการ
28 ม.ค. 59 แต่งตั้งผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
27 ม.ค. 59 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
22 ม.ค. 59 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด)
20 ม.ค. 59 รายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
15 ม.ค. 59 สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
12 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 25820995  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU