|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
ปรับปรุงล่าสุด : 20 ก.ย. 64

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
 แนบแฟ้ม 1 : fpdf-20092564-60.pdf (93 KB)
     ชนิด: application/pdf   ดาวน์โหลด
(จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา
11 ต.ค. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (อำเภอบางแพ)
01 ต.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น(อำเภอบางแพ)
29 ก.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและสาขา จำนวน 65 รายการ
27 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลของ อ.บ.ต.ห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ(หลังที่2) อำเภอปากท่อ
20 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
20 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ(แบบแชมเปญ) บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
20 ก.ย. 64 แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เลขที่2(สำนักงานจังหวัด)
17 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อำเภอบ้านคา)
14 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโชคพิชิตฟาร์ม - ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนโคกสูง-หนองเป็ด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มประสิทธิภาพ ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
13 ก.ย. 64 ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลราชบุรี(ครั้งที่2)
09 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อำเภอบ้านคา (อำเภอบ้านคา)
07 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ(แบบเเชมเปญ) บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
07 ก.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยต้นสำโรง ม.9 ต.บางแพ(อำเภอบางแพ)
03 ก.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น (อำเภอบางแพ)
02 ก.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนจ.รบ.)
02 ก.ย. 64 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สนจ.รบ.)
01 ก.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ บริเวณโรงเรียนวัดน้ำพุ(อำเภอเมือง)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลบ้านไร่ ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมือง(อบจ.ราชบุรี)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ถนน สายบ้านอ่างทอง-บ้านท่าช้าง(อบจ.ราชบุรี)
31 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านหนองเจ๊ ต.เจดีย์หัก(อบจ.ราชบุรี)
30 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยตาเมือง 2 ม.1 ต.แพงพวย(อบต.แพงพวย)
27 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP/Network Camera พร้อมติดตั้ง(อบจ.ราชบุรี)
26 ส.ค. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน(เทศบาลตำบลด่านทับตะโก)
25 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย 18/1 ม.3 (เทศบาลหลักเมือง)
25 ส.ค. 64 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะ(คลองยายนาค) ม.4-5 ต.บ้านไร่ (อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อรถบดสั่นสะเทือน จำนวน 1 คัน (อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง อบต.เขาชะงุ้ม-วัดเขาพระ(อบจ.ราชบุรี)
20 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแยกพงสวาย 14 (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
20 ส.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองสะแก ม.1 ต.วังเย็น(อำเภอบางแพ)
18 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองซอย4 (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
16 ส.ค. 64 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานปศุุสัตว์จังหวัด)
16 ส.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองลัดชู (อบต.แพงพวย)
22 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(อ.บางแพ)
19 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา(อำเภอเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 64 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(โรงพยาบาลราชบุรี)
13 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนวัดท่าเรือ ม.2 ต.แพงพวย(อบต.แพงพวย)
09 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงผิวถนน คสล. ซอยข้างรั้ววัดบางลี่ฯ(เทศบาลหลักเมือง)
09 ก.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (อำเภอบ้านโป่ง)
07 ก.ค. 64 ประกวดราคาจ้างโครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ค. 64 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (อำเภอเมืองราชบุรี)
05 ก.ค. 64 ร่างขอบเขตงาน ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (อำเภอเมืองราชบุรี)
02 ก.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี)
30 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ พร้อมผิวจราจรถนน ม.9 ต.พงสวาย(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
23 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(อำเภอบ้านโป่ง)
21 มิ.ย. 64 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
21 มิ.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
16 มิ.ย. 64 ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(ปกครองอำเภอบ้านโป่ง)
16 มิ.ย. 64 ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง(ปกครองอำเภอบ้านโป่ง)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา เพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
08 มิ.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(อำเภอบ้านโป่ง)
04 มิ.ย. 64 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน (โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว (แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัยหลังเก่า รพ.สต.ยางหัก อ.ปากท่อ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 64 ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี2563 โดยวิธิขายทอดตลาด(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด)
28 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ที่ว่าการอำเภอบางแพ)
26 เม.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี)
23 เม.ย. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 3 หลัง
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมะนาว
19 เม.ย. 64 ประมูลขายทอดตลาดห้องน้ำผู้พิการ จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแรต
19 เม.ย. 64 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (อำเภอบางแพ)
16 เม.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (อำเภอบ้านโป่ง)
16 เม.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 20 รายการ (อบต.หนองโพ)
16 เม.ย. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 20 รายการ (อบต.หนองโพ)
01 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
01 เม.ย. 64 ประกวดราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตรและวัดเกาะ(โยธาธิการและผังเมือง)
01 เม.ย. 64 ประกวดราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อม (โยธาธิการและผังเมือง)
01 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
29 มี.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงาน (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
24 มี.ค. 64 ขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัย(หลังเก่า) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง
18 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการขยายช่องทางและเพิ่มรายได้ตลาดสินค้าเกษตร(พาณิชย์)
18 มี.ค. 64 ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
17 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงย่านชุมชน ตอนราชบุรี-ปากท่อ(สำนักงานทางหลวงที่15)
17 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว(สำนักงานทางหลวงที่15)
17 มี.ค. 64 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการ(ปกครองจังหวัด)
17 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ที่ว่าการอำเภอบ้านคา)
16 มี.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่(สำนักงานทางหลวงที่15)
08 มี.ค. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี)
05 มี.ค. 64 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี)
25 ก.พ. 64 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน20รายการ (ตำบลหนองโพ)
24 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพัก 2 ห้องนอน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
23 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 ก.พ. 64 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณหลังปั้ม ปตท. ถนนบ้านดอนตูม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
22 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย่านชุมชน ตอน ราชบุรี-ปากท่อ(สำนักงานทางหลวงที่15)
19 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทาง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
19 ก.พ. 64 ประมูลเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ติดตั้งตู้หยอดเงินขายเครื่องดื่ม จำนวน3แห่งๆละ1ตู้
17 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
17 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคา เพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ หลุมดิน-ห้วยชินสีห์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง หนองตะแครง-ลูกแก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ดันท่อลอดลำห้วยอีโป่ง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มงานปกครอง(ที่ทำการปกครองจังหวัด)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ หลุมดิน-ห้วยชินสีห์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนแยกหนองปลาหมอ ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ก.พ. 64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว(สำนักงานทางหลวงที่15)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบ้านซ่อง (โยธาธิการและผังเมือง)
02 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง หนองตะแครง-ลูกแก เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดันท่อลอดลำห้วยอีโป่ง ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
02 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพัก 2 ห้องนอน(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
01 ก.พ. 64 ประกวดราคาจ้างเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย(เทศบาลตำบลบัวงาม)
28 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางกระ ต.หนองกลางนา ความยาว 120 ม.
28 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
27 ม.ค. 64 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
27 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อมและกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
25 ม.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง เจดีย์หัก-หนองหอย (แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง ราชบุรี-แก้มอ้น(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกสัมมาราม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(อ.บางแพ)
07 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีที่ 1
06 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ
30 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า
30 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
30 ธ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
29 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ
29 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดคลองโพธฺ์ หมู่ 5 ตำบลท่าราบ
29 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
22 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2564
18 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ที่มิใช่จากการใช้งานปกติ(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
18 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อ.จอมบึง
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ ฯลฯ (โยธาธิการและผังเมือง)
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2ชั้น (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงให้เป็นห้องประชุม ขนาด 135 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสิงห์
17 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคนจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ ของโรงพยาบาลสวนผึ่ง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสาธารณสุข(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
15 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
15 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
09 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE
09 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 ธ.ค. 63 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
04 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อ.จอมบึง
04 ธ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ที่ทำการปกครองจัีงหวัดราชบุรี)
02 ธ.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
26 พ.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทและปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าสำนักงานที่ดิน(โพธาราม)
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เทศบาลตำบลหนองโพ)
14 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโก-เขาแหลม
08 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี)
08 ต.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
29 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที่ทำการปกครองจังหวัด
28 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ป้องกันควบคุมโรคที่5)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ป้องกันควบคุมโรคที่5)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโก-เขาแหลม(อำเภอบ้านคา)
23 ก.ย. 63 ขายทอดตลาดวัสดุไม้เนื้อแข็งที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราบุรีหลังเดิม
22 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาด
18 ก.ย. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ.บางแพ)
17 ก.ย. 63 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง
17 ก.ย. 63 ราคากลาง โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(หลังเก่า)เพื่อใช้เป็นสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง
15 ก.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา)
15 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว
09 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกและลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบล ม.1-12 ต.แพงพวย
09 ก.ย. 63 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อโรคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 ชุด
08 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2564
02 ก.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ส.ค. 63 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ (ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
31 ก.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
11 มิ.ย. 63 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 59 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ้านไท แยกชลประทาน ม.8
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก หน้าวัดบ้านกุ่ม
05 มิ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาคต(ด้านขวาคลอง)
26 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
26 พ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครอง)
22 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
22 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
19 พ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด(รพ.สต.ดอนทราย)
19 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ตอนเตาปูน-เบิกไพร
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
29 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำ เตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ขยายไหล่ทาง จากบ้านคา ไปโป่งกระทิง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายทางซอยบ้านไท แยกคลองชล ม.8 (อำเภอบางแพ)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม (อำเภอบางแพ)
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง
28 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
24 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองตาคต(ด้านขวาคลอง) อำเภอบางแพ
24 เม.ย. 63 ราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
24 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (สนจ.รบ.)
24 เม.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)ใช้ในโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
22 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนบางแพ-บางพรม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 เม.ย. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 63 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 327 รายการ(อบต.หินกอง)
20 เม.ย. 63 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 327 รายการ(อบต.หินกอง)
16 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถาน(แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ตอนเตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 เม.ย. 63 ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ)ใช้ในโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน(ปกครองจังหวัด)
15 เม.ย. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครอง)
10 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนบางแพ-บางพรม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานขยายไหล่ทางจากบ้านคา ไปโป่งกระทิง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 เม.ย. 63 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 รายละเอียดประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 เม.ย. 63 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
08 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขา และเรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดิน สาขาจอมบึง
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
01 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์
26 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(เป็นช่วงๆ)
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(เป็นช่วงๆ)ตำบลน้ำพุ
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(เป็นช่วงๆ)ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทานกรับใหญ่
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกหนองใยบัว
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกวัดบ้านเลือก
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทาน ตำบลเขาชะงุ้ม
26 มี.ค. 63 ประกาศผลประกวดราคา กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกไพรสะเดา
26 มี.ค. 63 รายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าพนักงานที่ดินสาขาและเรือนแถว 6 ห้อง
25 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง
24 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
24 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกดีเชล (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร)
24 มี.ค. 63 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ
24 มี.ค. 63 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
19 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ(สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
19 มี.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
17 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3206)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ทางหลวงหมายเลข 3090)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ทางหลวงหมายเลข 3526)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชล(ทางหลวงหมายเลข3394)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว(ทางหลวงหมายเลข 32)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(ทางหลวงหมายเลข 4)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(ทางหลวงหมายเลข 3208)
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอด่านช้าง
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอสวนผึ้ง
12 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน คทช.อำเภอทองผาภูมิ
11 มี.ค. 63 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
11 มี.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก(ดีเชล) 1ตัน 4ประตู จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุร)
11 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
10 มี.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
06 มี.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
06 มี.ค. 63 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานปกครอง จังหวัดราชบุรี
05 มี.ค. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
03 มี.ค. 63 ถอนคืนเงินหลักประกันสัญญา(ที่ทำการปกครอง อ.ดำเนินสะดวก)
28 ก.พ. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
27 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสินค้า Ratchaburi Premium
27 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินและบัญชี)
28 ก.พ. 63 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง
26 ก.พ. 63 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่่งริมแม่น้ำแม่กลอง(บริเวณวัดลาดเมธังกร)
26 ก.พ. 63 ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่่งริมแม่น้ำแม่กลอง(บริเวณวัดพญาไม้)
25 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
24 ก.พ. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โรงพยาบาลปากท่อ)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
20 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา)
19 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพงสวาย)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตราสินค้า Ratchaburi Premium
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ5-6(สาธารณสุขอำเภอจอมบึง)
12 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางระบบสาย LAN พร้อมตัวกระจายสัญญาณ (ปกครอง)
07 ก.พ. 63 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปค)
07 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง(ปกครอง)
07 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัด)
07 ก.พ. 63 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)
06 ก.พ. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ประจำปี2563
05 ก.พ. 63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
04 ก.พ. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
30 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางแพ
28 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
27 ม.ค. 63 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโพธาราม
23 ม.ค. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
17 ม.ค. 63 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
16 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา
14 ม.ค. 63 จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอปากท่อ
13 ม.ค. 63 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
07 ม.ค. 63 ยกเลิกโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง หมู่ที่1,4,5และ6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
06 ม.ค. 63 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการย้อม ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์(วิทลัยเทคนิคโพธาราม)
16 ธ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและบ้านโป่ง
20 พ.ย. 62 ยกเลิกประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
24 ต.ค. 62 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
18 ต.ค. 62 ประกาศประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บางแพ)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.วัดเพลง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมือง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.วัดเพลง)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(อ.บางแพ)
26 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา(อ.วัดเพลง)
23 ก.ย. 62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 (เทศบาลเมืองราชบุรี)
23 ก.ย. 62 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
19 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ.โพธาราม)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6นิ้ว 8แห่ง(อำเภอโพธาราม)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอโพธาราม)
18 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ2563(สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5)
18 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน9แห่ง(อำเภอบางแพ)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้านในเขตตำบลคลองข่อย จำนวน 4 จุด (อ.โพธาราม)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ในเขตตำบลหนองกวาง 8 จุด (อ.โพธาราม)
17 ก.ย. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (อ.วัดเพลง)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองภายใน ต.คุ้งกระถิน (อ.เมือง)
17 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ (อ.บางแพ)
17 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง (อ.บางแพ)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 3 ต.คุ้งกระถิน (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจัางก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 6 ต.หินกอง (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 ต.คูบัว (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5,6,7 ต.คุ้งน้ำวน (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสายคลองจิกกานเหลือง หมู่ที่ 3 ต.พิกุลทอง (อ.เมือง)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี (อ.เมืองราชบุรี)
16 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2,3 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี (อ.เมืองราชบุรี)
16 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ.วัดเพลง)
16 ก.ย. 62 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง (รพ.สต.บ่อกระดาน)
16 ก.ย. 62 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4 โครงการ (อำเภอวัดเพลง)
12 ก.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิกุลทอง(สสจ.รบ.)
11 ก.ย. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จังหวัดราชบุรี)
10 ก.ย. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)
03 ก.ย. 62 จำหน่ายพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลโพธาราม)
27 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
27 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า(สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
23 ส.ค. 62 การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และความจำเป็นต้องใช้งานในราชการ(โรงพยาบาลราชบุรี)
23 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดใหม่ต้นกระทุ่ม(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
22 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการเพาะชำกล้าไม้(ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี)
20 ส.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09 ส.ค. 62 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพ จำนวน 3 รายการ(สสจ.รบ.)
09 ส.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อ.วัดเพลง)
09 ส.ค. 62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพัก ผวจ.(จังหวัดราชบุรี)
09 ส.ค. 62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี)
05 ส.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อำเภอวัดเพลง)
09 ส.ค. 62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอวัดเพลง)
30 ก.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ (สสจ.รบ.)
19 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสวนผึ้งระดับโลก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
18 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(จังหวัดราชบุรี)
18 ก.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(จังหวัดราชบุรี)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่อเที่ยวและบริการ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ก.ค. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 1 รายการ (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
10 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม(จังหวัดราชบุรี)
08 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อำเภอจอมบึง)
03 ก.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (อำเภอจอมบึง)
27 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อำเภอสวนผึ้ง)
21 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สสจ.รบ.)
14 มิ.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคสโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)
10 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
04 มิ.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
24 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำห้วยอ่างทอง (อำเภอเมืองราชบุรี)
17 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอเมือง)
16 พ.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อำเภอเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 62 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(ปกครองจังหวัด)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่า(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
07 พ.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
30 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อำเภอบ้านคา)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ท้องถิ่น)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวง)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหลวง)
11 เม.ย. 62 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ (แขวงทางหลวง)
01 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (โยธา)
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ปกครอง)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถเก๋ง ฮอนด้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถกระบะ โตโยต้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
06 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคา (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
28 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยว (ปค.)
28 ก.พ. 62 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ (สสจ.รบ.)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
26 ก.พ. 62 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล(กาชาดจังหวัดราชบุรี)
21 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด(สนจ.รบ.)
15 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
15 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
13 ก.พ. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
08 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทำการปกครองจังหวัด)
08 ก.พ. 62 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ (สนง.ธนารักษ์)
06 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)
31 ม.ค. 62 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (เทศบาลตำบลบ้านไร่)
23 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
23 ม.ค. 62 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง (อ.วัดเพลง)
23 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบติดตั้ง (อ.วัดเพลง)
21 ม.ค. 62 ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
21 ม.ค. 62 ระกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ม.ค. 62 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมส่วนประกอบ(สำนักงานที่ดินจังหวัด)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
11 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
11 ม.ค. 62 เผยแพร่โครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนและคนพิการ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อ.บ้านโป่ง)
10 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถ(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
10 ม.ค. 62 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.วัดเพลง)
09 ม.ค. 62 เผยแพร่ประกาศ(ราคากลาง)(ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัด)
09 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมือง)
04 ม.ค. 62 ยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก(แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 ม.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้าย(อ.บ้านโป่ง)
24 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (อ.ปากท่อ)
21 ธ.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.วัดเพลง)
21 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.วัดเพลง)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำ(สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมูที่ 5 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร หมู่ที่ 15 (อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
14 ธ.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักสวนป่าแปรรูป จำนวน 46 กอง(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 เผยแพร่ประกาศราคากลาง(สนง.ที่ดินจังหวัดราชบุรี)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังใหม่
12 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 ธ.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ.ปากท่อ)
11 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดช่องลม (โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ
04 ธ.ค. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
03 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ต.เขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
29 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
28 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พ.ย. 61 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
26 พ.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเพื่อการท่องเที่ยว(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
23 พ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สนจ.รบ.)
14 พ.ย. 61 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมผ้าด้วยอุณหภูสูง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 พ.ย. 61 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
29 ต.ค. 61 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสื่อสารการสอนออกแบบสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม(เทคนิคโพธาราม)
26 ต.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง (อ.บ้านโป่ง)
19 ต.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) ปรับปรุงรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
16 ต.ค. 61 สอบราคาซื้อถุงยังชีพโครงการ"บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"ประจำปี2562 (เหล่ากาชาดจังหว
02 ต.ค. 61 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำเภอบางแพ)
26 ก.ย. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ก.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสภานที่ราชการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
05 ก.ย. 61 จำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
23 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
20 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวกลุ่มทวารวดีท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 บ้านหนองตาหลวง ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
17 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ต.ห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
15 ส.ค. 61 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าเกริงกระเวียจังหวัดกาญจนบุรี(อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ
15 ส.ค. 61 การประมูลขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
10 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกรองน้ำแบบผิวดิน จำนวน 2 แห่ง ตำบลห้วยไผ่ (อ.เมืองราชบุรี)
09 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
08 ส.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
06 ส.ค. 61 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
06 ส.ค. 61 ประกวดราคาซื้อเส้นด้ายฝ้าย เบอร์ 40s/2 เมอร์เซอร์ไรด์(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
26 ก.ค. 61 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ก.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร (อ.เมือง)
12 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างขนถุงไปรษณีย์เส้นทางสาย ศป.ราชบุรี-สวนผึ้ง(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
12 ก.ค. 61 การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ราชบุรี)
21 มิ.ย. 61 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(โรงพยาบาลราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง(อ.สวนผึ้ง)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10)
11 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง (อ.เมืองราชบุรี)
08 มิ.ย. 61 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
04 มิ.ย. 61 ขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอนโรงจอดเรือยนต์ดับเพลิง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
01 มิ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)
31 พ.ค. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเขียว-ท่าไม้แดง
24 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 พ.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1-4 ต.ดอนคลัง (อ.ดำเนิน)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (อ.ดำเนินสะดวก)
19 พ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) อ.ดำเนินสะดวก
15 พ.ค. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อแมน) ประปา(อ.ดำเนิดสะดวก)
11 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(อ.ดำเนิดสะดวก)
08 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลดอนคลัง (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา (PN16)(SDR11) ขนาด dia 140 มม. ฯ (อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยง ฯ (อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ อ.ดำเนินสะดวก)
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) อ.ดำเนินสะดวก
07 พ.ค. 61 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฯ อ.ดำเนินสะดวก)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3090 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3273 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3206 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ค. 61 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบั(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
27 เม.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เพื่อปฏิบัติงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดรา
09 เม.ย. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองบ้สนโป่ง)
09 เม.ย. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราดยางพาราแอสฟัลติก(อบต.เกาะพลับพลา)
30 มี.ค. 61 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านสงเคราะห์ผู้ยากไร้ (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
30 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3-5 (ถนนสายดอนทอง) ต.แพงพวย (อบต.แพงพวย)
30 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
26 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างจัดจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 3 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อ.วัดเพลง)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (อ.วัดเพลง)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
22 มี.ค. 61 ประกาศผลการประกวดราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)
22 มี.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(อบต.คุ้งพยอม)
22 มี.ค. 61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)
21 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.บ้านคา)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ.วัดเพลง)
15 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายใหญ่ ต่อเติม หมู่ที่ 5 ตำบลจอมประทัดฯ(อ.วัดเพลง)
13 มี.ค. 61 ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลโพธาราม)
12 มี.ค. 61 ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 3 คัน (สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 มี.ค. 61 ประกาศการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ(โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท้าวอู่ทอง (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay สายท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 5 (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Overtay ทางเข้าบ้านหนองกระเฉด (อบต.ปากท่อ)
09 มี.ค. 61 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลดงปากท่อ (อบต.ปากท่อ)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล น้ำยาล้างจาน สบู่อาบน้ำ แป้งเด็ก (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์เก๋ง (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล รถยนต์กระบะ (กาชาด)
07 มี.ค. 61 สอบราคาซื้อของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ทีวี ตู้เย็น พัดลม (กาชาด)
28 ก.พ. 61 ประกาศราคาจ้างดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
27 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่อเที่ยวจังหวัดราชบุรี(สำนักงานการท่อเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี)
23 ก.พ. 61 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 2 (ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
23 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2560(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองธง-บ้านคา(อ.บ้านคา)
20 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 2 (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางฯ ต.หินกอง (อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพิทาบฯ ม.10 ต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
13 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ ม.5 ต.ชำแระ อ.โพธาราม
09 ก.พ. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
07 ก.พ. 61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ (อ.สวนผึ้ง)
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.1 ต.ชำแระ
06 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.9 ต.บ้านเลือก
05 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อ(อ.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำ (BOILER)จำนวน 1 เครื่อง(สถาบันการอีวศึกษาภาคกลาง 4)
02 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 ต.ชำแระ
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศาลเจ้าพ่อมะขามเอน-หนองกลางเนิน (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยบัวขาว (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหนองหมี-บ้านกล่วย ล็อก 2 (อ.สวนผึ้ง)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันดิน ม.1 ต.บ้านเลือก
01 ก.พ. 61 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด(ขนส่งจังหวัดราชบุรี)
01 ก.พ. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร(อ.บางแพ)
01 ก.พ. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่อเที่ยวเชิงอนุรักษ์(โยธาธิการและผังเมือง จว.รบ.)
01 ก.พ. 61 การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรศณีย์(ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี)
01 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.บางแพ)
30 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 10 ม.6 ต.ชำแระ
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
26 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สสจ.รบ)
25 ม.ค. 61 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) (สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)
23 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
23 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น(อ.บางแพ)
19 ม.ค. 61 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนกระเบื้อง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 8 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 1 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
17 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ตำบลนครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
15 ม.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ (อ.บ้านโป่ง)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
12 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป หมู่ที่ 4 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
11 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองห้วยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
05 ม.ค. 61 ปรพกาศซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 )
05 ม.ค. 61 ประกาศขายทอดตลาดครุภัญฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด(แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4)
05 ม.ค. 61 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีปรพกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลังวัดดอนคา (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
29 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
27 ธ.ค. 60 รายละเอียดการคำนวนราคากลาง (อ.บางแพ)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตาคต บริเวณท่าราบ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดสมถะ (โยธาธิการและผังเมือง)
27 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 11 ซ้าย(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 คำนวณราคากลางจัดจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านลำน้ำ - บ้านบางแขม(อ.บางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปา (อ.ปาดท่อ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (อำเภอบางแพ)
22 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อำเภอบ้านคา)
20 ธ.ค. 60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 3 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อ.ปากท่อ)
19 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต(อ.ปากท่อ)
18 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ต.นครชุมน์(อ.บ้านโป่ง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ เขาพลอง ม.10 ต.เกาะพลับพลา (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง ม.1 ม.6 และ ม.7 ต.หินกอง (อ.เมือง)
15 ธ.ค. 60 สอบราคาซื้อถุงยังชีพ โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(เหล่ากาชาดจังหว
13 ธ.ค. 60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำห้วยแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 )
13 ธ.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยางพารายืนต้น สวนป่าทองผาภูมิ (อุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 ธ.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเหมืองปะติ (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 เผยแพร่ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรีปี 2561 (อ.บ้านคา)
12 ธ.ค. 60 ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม(อำเภอบางแพ)
12 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนราดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อ.ปากท่อ)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯต.เกาะพลับพลา(อ.เมืองราชบุรี)
08 ธ.ค. 60 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ต.หินกอง(อ.เมืองราชบุรี)
07 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางแพ
04 ธ.ค. 60 ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)โครงการขุดลอกลำห้วยแก้ว หมู่ ๙ ตำบลเขาขลุง(อ.บ้านโป่ง)
04 ธ.ค. 60 ราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อำเภอปากท่อ)
04 ธ.ค. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบ้านคา)
04 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาบ้ารเหล่ามะละกอ (อ.ปากท่อ)
01 ธ.ค. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอบางแพ)
01 ธ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเล็กพร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านคา(อำเภอบ้านคา)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการกำจัดผักตบชวาในลำคลองฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกลำห้วยแก้วฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะฯ(อ.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง (อ.เมือง)
28 พ.ย. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทุ่งพิทาบ (อ.เมือง)
27 พ.ย. 60 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อำเภอปากท่อ)
27 พ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าครั้งที่ 1 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
13 พ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ ครั้งที่ 2 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.น้ำพุ)
01 พ.ย. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
10 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ต.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ(เทศบาลเมืองท่าผา)
05 ต.ค. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)
29 ก.ย. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 (สนจ.)
22 ก.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลกระจับ(เทศบาลตำบลกระจับ)
18 ก.ย. 60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 ก.ย. 60 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศครั้งที่ 2 (สนจ.รบ.)
08 ก.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บ้านโปง)
07 ก.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัด)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 )
28 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 4 โครงการ และ 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(สำนักงานป้องกันโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5)
28 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้ง ข้าวสาร(รพ.ราชบุรี)
28 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 12 เดือน(รพ.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL BISUPLHATE 75 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล 5 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประมูลซ์้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งครบวงจร (ทต.กระจับ)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกและบำรุงป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติก จำนวน 6 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ (ทม.ราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุกส่วนบุคคล ขนาด 1 ตัน (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ (ทต.บ้านสิงห์)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซ์้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (ทม.โพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีฝึกนิศิษย์คณะวนศาสตร์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยพิิทักษ์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (อบต.เจดีย์หัก)
25 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่อยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา OLANZAPINE 10 MG. ORALLY DISINTEGRATING TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE 3.75 MG. (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DASATINIB 70 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบบันทึกภาพได้พร้อมอุปกรณ์บริเวณเรือนเพาะชำและโรงพัสดุ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 60 ประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 48 ชุด(เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 8 ห้องเรียน(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างงานโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการทำความสะอาด(เทศบาลเมืองโพธาราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้ว(อบต.วัดแก้ว)
25 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วม(สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกซอย(อบต.เจดีห์หัก)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 โครงการ (อบจ.รบ.)
25 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
23 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
23 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร(แขวงการทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศจังหวัดเชียงราย ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 จำนวน 5 ฉบับ(ป่าไม้จังหวัดเชียงราย)
21 ส.ค. 60 โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-หาดขี้นก หมู่ที่ 8(อบต.เกาะพลับพลา)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3090(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอัตราย ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3206(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208(แขวงทางหลวงราชบุรี)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารที่ทำการ(อบต.ด่านทับตะโก)
21 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เ?ศบาลตำบลจอมบึง)
21 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร(สนง.สบับสนุนบริการสุขภาพเขต 5)
18 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลชำแระ(อบจ.)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล(ทม.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ทม.ท่าผา)
18 ส.ค. 60 ประมูลงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(อบต.เจดีย์หัก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก(ทต.เจ็ดเสมียน)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ERYTHOPOETIN ALPHA 40,000 IU. FOR INJECTION(โรงพยาบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 การประมูลราคาให้เช่าท่าเรือและท่าข้าม(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งการ์ดเรลภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจ้าง จำนวน 4 โครงการ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง(เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและอาคารศูนย์บริการ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
18 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหนึ่งช่องทาง หมู่ที่ 1(อบต.ด่านทับตะโก)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(โรงพยาบาลราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
18 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สนจ.รบ.)
18 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (สนจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(อบจ.รบ.)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คลส. พร้อมขยายถนน (เทศบาลตำบลบ้านไร่)
17 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ(อบต.ป่าหวาย)
17 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานด้านหลังสำนักงานป้องกันฯ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำและจ้างเหมาปรับปรุงถนน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG / 0.6 ML INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นสำหรับห้องศูนย์กลางข้อมูล (โรงพยาบาลราชบุรี)
17 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา NILOTINIB 150 MG CAPSULE (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4(อบต.ปากแรต)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดบ่อพักท่อระบายน้ำ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงชุดสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข 323,3525,3090,3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 330 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3291(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.(เทศบาลตำบลบ้านไร่)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4)
15 ส.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก(อบต.เกาะพลับพลา)
15 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนงน 1,028 เครื่อง (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
15 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE 100 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4(แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง(แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
11 ส.ค. 60 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์(อบต.เตาปูน)
11 ส.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน(อบต.ห้วยไผ่)
11 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล.(ครั้งที่ 3)(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
11 ส.ค. 60 ประมวลจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าภาย(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์ เขาแหลม(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพัก เขาแหลม(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ สามร้อยยอด(พื้นที่อนุรักา์ที่ 3)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 6 ครอบครัว(บริการสุขภาพเขต 5)
10 ส.ค. 60 ประมูลจ้างจำนวน 4 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(เทศบาลเมืองราชบุรี)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
10 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับภูมิทัศน์(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
10 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น(เรือนจำกลางราชบุรี)
10 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE (โรงพยาบาลราชบุรี)
10 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลานจอดรถในอุทยานแห่งชาติ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักาษืที่ 3)
10 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง(สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 )
09 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 )
09 ส.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 2 ชั้น (อบต.สามเรือน)
09 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนทรงพล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
09 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3)
09 ส.ค. 60 ประมูลจ้างจำนวน 2 รายการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
04 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซุ้มโครงเหล็กรูปพรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
04 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ใส่น้ำ (ถังน้ำ) เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อชุมชน(เทศบาลเมืองท่าผา)
04 ส.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ(เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)
04 ส.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน(สนง.สบับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี)
04 ส.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างแบบ LED (เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)
03 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร 5 โครงการ (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสือป่า (เทศบาลเมืองราชบุรี)
03 ส.ค. 60 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน 2 โครงการ (อบต.เกาะพลับพลา)
03 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อและระบบกรองน้ำ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 ส.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 2 โครงการ(อบจ.รบ.)
02 ส.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ(เทศบาลตำบลทุ่งหลวง)
02 ส.ค. 60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลเขางู)
02 ส.ค. 60 จัดซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้งในสนามเด็กเล่น(โรงเรียนวัดบ้านกล้วย)
02 ส.ค. 60 เผยแพร่ราคากลาง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)
02 ส.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 ส.ค. 60 โครงการกล้องวงจรปิดและระบบน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ(อบต.แพงพวย)
02 ส.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 5(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการจัดทำตาข่ายกันนอพิราบและทาสี(เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 ก.ค. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ(อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทับใต้(อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายพญาไม้-โคกหม้อ(เทศบาลตำบลหลักเมือง)
31 ก.ค. 60 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.)
31 ก.ค. 60 สอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 (อบต.ปากแรต)
31 ก.ค. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ(เทศบาลตำบลหนองโพ)
31 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการ บริเวณจุดชมวิวป้อมปี่(พื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
31 ก.ค. 60 การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่ 3(สสจ.สมุทรสงคราม)
31 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.)
24 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนกล้วย
20 ก.ค. 60 จำหน่ายพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลโพธาราม)
20 ก.ค. 60 สอบราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน(สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี)
20 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล(เทศบาลเมืองท่าผา)
20 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนพร้อมรั้วด้านหน้า(เทศบาลเมืองราชบุรี)
19 ก.ค. 60 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(เทศบาลตำบลเขางู
19 ก.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(อบต.ปากแรต)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างที่ทำการอุทยานขนาดเล็ก(พื้นที่อนุรักษ์ที่3)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
19 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน)
17 ก.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
17 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดอาคารศูนย์โรคเรื้อนเขต 5 ราชบุรี(สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลซื้อรถโดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมภายในศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนทรงพล(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 ก.ค. 60 ประกวดจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 10 ล้ออบต.ยางหัก)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางเท้าริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 ก.ค. 60 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเพชรเกษมเก่า(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 4,5,6 (อบต.ดอนแร่)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาถนนเพชรเกษม(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อประธานจ่ายน้ำ(เทศบาลเมืองราชบุรี)
14 ก.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเจดีย์หัก(เทศบาลเมืองราชบุรี)
13 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
13 ก.ค. 60 ประมูลจ้างงานก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ (อบต.วัดแก้ว)
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบต.สี่หมื่น)
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างหลังคาคลุมถนน BBL (โรงเรียนวัดบ้านกล้วย)
12 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี(เทศบาลเมืองราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
12 ก.ค. 60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา TRAMADOL 37.5 MG. + PARACETAMOL 325 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5 MG.(โรงพยาบาลราชบุรี)
12 ก.ค. 60 สอบราคาโครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา (เทศบาลตำบลเขาขวาง)
12 ก.ค. 60 ประมูลซื้อรถยนต์ตู้เครื่องยนต์ดีเซล(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
03 ก.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกหนองกลางด่าน(เทศบาลตำบลกรับใหญ่)
03 ก.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป จำนวน 1 กอง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(เทศบาลตำบลด่านทับตะโก)
03 ก.ค. 60 ประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ(อบต.บ้านบึง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(โรงเรียนวัดเขาวัง)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
03 ก.ค. 60 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด(สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10)
03 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสายนำสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด(เทศบาลเมืองท่าผา)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดบ่อพักระบายน้ำ(เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา QUETIAPINE FUMARATE 50 MG. TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบต.หนองโพ)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้าง โครงการจัดทำประตูรั้วเข้า-ออกโรงเรียนเทศบาล 1(เทศบาลเมืองราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา KETOANALOGUE & NITROGEN FREE ESSENTIAL(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE 60 MG. SR TABLET(โรงพยาบาลราชบุรี)
28 มิ.ย. 60 การขายทอกตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน(เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10)
28 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน(จังหวัดชัยภูมิ)
23 มิ.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(โรงพยาบาลปากท่อ)
23 มิ.ย. 60 ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 โครงการ (อบจ)
23 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนน 3 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์เยาวชน(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาออกแบบประติมากรรมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์(เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
22 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 3 โครงการ (อบต.สามเรือน)
22 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอบแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
22 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการโดยวิธีสอบราคา(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
21 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยรางอำพัน เชื่อมต
21 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ตำบลดอนกระเบื้อง
19 มิ.ย. 60 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
16 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 2 โครงการ(อบจ.)
14 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าหญ้าแฝก (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
14 มิ.ย. 60 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ(แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป
14 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ(เทศบาลเมืองโพธาราม)
14 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ะประปา ถนนไกรเพชร(เทศบาลเมืองราชบุรี)
13 มิ.ย. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
13 มิ.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
13 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหริมเหล็ก (อบต.เกาะพลับพลา)
13 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 152 รายการ (โรงเรียนเทศบาล 5)
12 มิ.ย. 60 การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์(ไปรษณีย์)
12 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน(โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการปลูกป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
08 มิ.ย. 60 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง (อบต.แพงพวย)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.แพงพวย)
08 มิ.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เทศบาลเมืองราชบุรี)
08 มิ.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมโมดูลตรวจ(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
08 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอิ่มอุ่น (เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
06 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา ARIPIPRAZOLE 15 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อยา CYCLOSPORINE 25 MG. CAPSULE หรือ CICLOSPORINE 25 MG. CAPSULE (โรงพยาบาลราชบุรี)
06 มิ.ย. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงและก่อสร้างถนน รวม 3 โครงการ (อบจ.)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อมาตรวัดประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เทศบาลเมืองโพธาราม)
02 มิ.ย. 60 ประมูลซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน (อบต.สามเรือน)
02 มิ.ย. 60 ประมวลจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งไล่ไก่ (อบจ.)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
02 มิ.ย. 60 ประกวดประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 สอบราคาจ้างงานดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบรั้วไฟฟ้า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
02 มิ.ย. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง(สำนักบริหารพื้นที่อ
02 มิ.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (เทศบาลเมืองราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SWAL (อบจ.ราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 60 การเรียกสอบราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา STRONTIUM RANELATE 2 GM. SACHE (โรงพยาบาลราชบุรี)
30 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
30 พ.ค. 60 กเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโ
30 พ.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม)
30 พ.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
29 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
29 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ 2 โครงการ (โครงการชลประท
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE 500 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ สามทางเหล็กหล่อฯ พร้อมอุปกรณ์ (โครงการชลประทานราชบุรี)
25 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบล หมู่ที่ 1-9ตำบลห้วยไผ่ (อบจ.)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่อเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
25 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบ 3 ครอบครัว (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3)
24 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
24 พ.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)
22 พ.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง (เทศบาลตำบลกระจับ)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ESOMEPRAZOLE 40 GM. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ESCITALOPRAM 20 GM. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
22 พ.ค. 60 สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกและปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ (อบต.บ่อกระดาน)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เกษตรจังหวัดราชบุรี)
22 พ.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (อบต.ปากแรต)
22 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
22 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา OXALIPLATIN 100 MG. / 20 ML.SOLUTION FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 17(อบต.เขาขลุง)
16 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา IDARUBICIN HYDROCHLORIDE 10 MG. INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เทศบาลเมืองโพธาราม)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนเขางู (เทศบาลเมืองราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเดินเท้า ค.ส.ล. (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (อบต.แพงพวย)
16 พ.ค. 60 การประมูลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย หมู่ที่ 6
16 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการกั้นห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)
09 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้าฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
09 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.รบ.)
09 พ.ค. 60 ยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
09 พ.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเสือป่า (เทศบาลเมืองราชบุรี)
05 พ.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)
05 พ.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ 3 โครงการ(เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
05 พ.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่และยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ (เทศบาลเมืองท่าผา)
04 พ.ค. 60 ประกาศผลปรับลดราคางานประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ประกาศผลปรับลดราคางานประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ (เทศบาลตำบลหลักเมือง)
04 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงป่าปีที่ 3 (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี)
04 พ.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
03 พ.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโรงพยาบาล - บ้านฆ้อง (เทศบาลเมืองโพธาราม)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อยา RALOXIFENE 60 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
03 พ.ค. 60 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(โรงเรียนวัดเขาวัง)
01 พ.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
02 พ.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล5)
28 เม.ย. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
28 เม.ย. 60 ประกวดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
28 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน(เทศบาลเมืองท่าผา)
27 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี)
27 เม.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (อบต.ท่าชุมพล)
27 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
27 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองท่าผา)
27 เม.ย. 60 การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญวัดพิกุลทอง (อบต.พิกุลทอง)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 (อบต.หนองโพ)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมผิวจราจร 3 โครงการ (เทศบาลตำบลบ้านเลือก)
27 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา PYRITINOL diHCL 200 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
27 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 1)
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทย่ศาสตร์เพื่อการศึกษา (โรงเรียนวัดเขาวัง)
25 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์(ไตเทียม)จำนวน 3 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
25 เม.ย. 60 สอบราคาก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
21 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ ท่อสั้นเหล็กหล่อฯ ท่อเหล็กกล้าฯ GATE
21 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
21 เม.ย. 60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยตะแคง-ห้วยจำปา (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 4)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนเทศบาล 4)
20 เม.ย. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี)
20 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ( อบจ.ราชบุรี )
20 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขเมืองบางคนที)
20 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองบางคนที)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.เกาะพลับพลา)
20 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา LEVOCETIRIZINE diHCL 5 MG. TABLET (โรงพยาบาลราชบุรี)
19 เม.ย. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
19 เม.ย. 60 สอบราคาโครงการขุดลอกคลองและโครงการปรับปรุงผิวจราจร(เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน)
19 เม.ย. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ (ที่ทำการสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียน (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
19 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างและบำรุงถนน 3 โครงการ (อบจ.ราชบุรี)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สาธารณสุขเมืองสมุทรสงคราม)
19 เม.ย. 60 แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (อบต.ยางหัก)
12 เม.ย. 60 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ 10 ล้อ (อบต.ยางหัก)
12 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล)
12 เม.ย. 60 การประมูล โครงการปรับปรุงพร้อมก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษ (อบต.แพงพวย)
12 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
12 เม.ย. 60 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
12 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว
12 เม.ย. 60 สอบราคาโครงการบำรุงรักษาท่อน้ำประปา (เทศบาลตำบลเขาขวาง)
12 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานจังหวัดราชบุรี)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 7-8) (อำเภอสวนผึ้ง)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (เทศบาลตำบลหนองโพ)
11 เม.ย. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (เทศบาลตำบลหนองโพ)
11 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (อบต.แพงพวย)
07 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จังหวัดสมุทรสงคราม)
07 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อยา COLISTIMETHATE 150 MG.FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
07 เม.ย. 60 ระกาศประมูลจำหน่ายไม้สัก (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
07 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดแยกสับปะรด (เกษตรจังหวัดราชบุรี)
07 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน,จ้างปรับปรุงผิวจราจร,สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(อบต.ตะนาวศรี)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน จำนวน 1 คัน (อบต.หนองอ้อ)
05 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี)
05 เม.ย. 60 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (รร.เทศบาลหลักเมือง)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ (อบต.เจดีย์หัก)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 โครงการ (อบต.เจดีย์หัก)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay และซ่อมทางผิวจราจร (อบต.หนองกระทุ่ม)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก)
05 เม.ย. 60 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (พลังงานจังหวัดราชบุรี)
05 เม.ย. 60 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ระบบน้ำการเกษตรแบบสปิงเกอร์ พื้นที่ 90 ไร่ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปา (เทศบาลเมืองราชบุรี)
31 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM.FOR INJECTION (โรงพยาบาลราชบุรี)
31 มี.ค. 60 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
31 มี.ค. 60 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายตัวรถขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง)
29 มี.ค. 60 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ (อบจ.)
29 มี.ค. 60 สอบจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานน้ำดืม (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (อบต.หนองโพ)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลราชบุรี)
29 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลดำเนินสะดวก)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล (อบต.ท่าชุมพล)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ (เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเบสอินดิเคเตอร์และเครื่องสกรูเพส (สหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก ขนาด 1 ตัน (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อถังหมักอาหารสัตว์ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (โรงพยาบาลโพธาราม)
29 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์ (ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีั)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศโภชนาการ จำนวน 1 งาน (โรงพยาบาลราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากป่าด่านช้าง (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
29 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (อบต.แก้มอ้น)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
29 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 มี.ค. 60 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
24 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
24 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล
23 มี.ค. 60 จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดิน 325 และหมู่ที่ 8,9,10 ตำบลดำเนินสะดวก
23 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งท่อระบบผสมสารเคมีในท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 500 มม. พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบ
23 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,028 เครื่อง
21 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก)
21 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดอุบล (อบจ.รบ.)
21 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลเบิกไพร เชื่อมต่อ (อบจ.รบ.)
20 มี.ค. 60 ประมูลจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมถังโฟมในตัว (ทต.บ้านสิงห์)
20 มี.ค. 60 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบมีระบบสุญญากาศ (รพ.ดำเนินสะดวก)
20 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ (รพ.นครชัยศรี)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบปลอดมลพิษ ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ฯลฯ (อบต.วัดแก้ว)
19 มี.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีสุราษฎร์ ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ่)
19 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE (รพ.รบ.)
19 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลวัดไทรฯ (ทม.โพธาราม)
19 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
16 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.รบ.)
16 มี.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
16 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
16 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ สายพุพิน ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมและเครื่องเสียงเคลื่อนที่) (ทม.บ้านโป่ง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
15 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
15 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโคกสูง (อบต.เขาขลุง)
15 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (๙๐.๑๕.๑๘.๐๒) (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
15 มี.ค. 60 ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
14 มี.ค. 60 สอบราคาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ (อบต.เกาะพลับพลา)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนหลังสถานีรถไฟช่วงวงเวียนช้าง ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐ จุด (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (สสจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายเขา หมู่ที่ ๑๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ เลียบคลองชลประทาน (อบจ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา FENOFIBRATE ๒๐๐ MG.CAP ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.บ้านโป่ง)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE ๔ MG. CONTROL RELEASE TABLET (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE ๑๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
14 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านนายชำนาญ (อบต.หนองกระทุ่ม)
13 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (รพ.โพธาราม)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ฯลฯ (รร.รุจิรพัฒน์)
13 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง (รร.วัดพเนินพลู)
13 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลบ.ม./ช.ม. (ทต.ทุ่งหลวง)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM ๕๐ MG./ML. (รพ.รบ.)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
13 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. ๗๐ MG.+VITAMIN D๓ ๕,๖๐๐ IU.TABLET (รพ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ สายบ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ฯ จากสะพานข้ามคลองหนองรี ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำตำบลหินกอง หมู่ที่ ๙ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 มี.ค. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองคัน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อยา TELMISARTAN ๔๐ MG.+HCTZ ๑๒.๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
12 มี.ค. 60 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๗ (อบต.ด่านทับตะโก)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด ๒๐ ลบ.ม./ช.ม. ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ หมู่ที่ ๙ สายหนองช่องลม ๑ (อบจ.รบ.)
12 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ สายบ้านโป่งใหญ่ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (อ.สวนผึ้ง)
10 มี.ค. 60 ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (ระดับ 7-8) (อ.สวนผึ้ง)
05 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ฯลฯ(ครั้งที่ ๒) (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
05 มี.ค. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ (ทต.ดำเนินสะดวก)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงาน รับ – ส่ง ผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.โพธาราม.)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผุ้ป่วย ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.บ้านโป่ง)
05 มี.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 มี.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู และปรับปรุงผิวถนน ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
28 ก.พ. 60 สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ โคม LED ๗ เมตร หมู่ที่ ๕ (อบต.เขาขลุง)
28 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
28 ก.พ. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรงยกระดับ หมู่ที่ ๑๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายหนองไผ่ – หนองตาอ้น (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายมะค่า – พุลุ้ง หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายพุน้ำร้อน – บ่อน้ำพุร้อน หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองสำโรง – สำนักมะเขือ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองพันจันทร์ – หนองตาเล็ก (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายวัดเขาผึ้ง หมู่ที่ ๗ (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถุนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองกอก-หนองข่อย (อบจ.รบ.)
22 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ - ๔ ตำบลน้ำพุ ฯลฯ (อบจ..รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่องจี้ endocut จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ฯลฯ (ร.ร.บ้านจอมบึง ฯ)
22 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านป่าไม้กาญจนบุรี ฯลฯ (สำนักฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
22 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.รบ.)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกและลงลูกรัง ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเรือ (อบต.แพ.งพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการประชาชนตำบลแพงพวย (อบต.แพงพวย)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕.๑ หมู่ที่ ๔ (อบต.แก้มอ้น)
22 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเปลี่ยนแทงค์น้ำหมู่บนบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๓ (อบต.แก้มอ้น)
18 ก.พ. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (งวดที่ ๑) (องค์การอุตสาหกรรมฯ)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่อง Microdebride จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๓,๕๐๐ โหล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ฯลฯ (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจก (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าชนิด X-ray ผ่านได้ (รพ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ หมู่ ๙ ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนลาดยาง ฯลฯ สายป่าหลวง-ทัพโพธิ์ทอง (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ สายท้าวอู่ทอง (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ สายท่าไม้แดง-ห้วยไทร (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลพรัอมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พร้อมระบบระบายน้ำ) ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ดำเนินสะดวก)
14 ก.พ. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายเขาช้าง-หนองน้ำใส หมู่ที่ ๘ (อบต.หนองกระทุ่ม)
14 ก.พ. 60 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บัวงาม)
14 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
11 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ ฯลฯ (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฯลฯ (สนง..เกษตร จ.รบ.)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
11 ก.พ. 60 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ฯ สายแยกเข้าบ้านลุงถวิล (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หมู่ที่ ๓ (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๙ หมู่ที่ ๒ (อบต.ท่านัด)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ชุมชน หมู่ ๑๕ (ทม.ท่าผา)
11 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บริเวณหลังบ้านคุณธเนศ (ทม.ท่าผา)
11 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อยา ITOPRIDE HCL ๕๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
11 ก.พ. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยลูกนก หมู่ที่ ๙ (อบต.เกาะพลับพลา)
10 ก.พ. 60 สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (ทม.โพธาราม)
11 ก.พ. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน ผญ.จักรกฤษ พื้นที่หมู่ที่ ๑ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
04 ก.พ. 60 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบฯ ๒๕๕๙ (รพ.ดำเนินสะดวก)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯ สายบ้านหนองกบ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายหนองหมี – บ้านกล้วย ล็อค ๑ หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุมพล (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯลฯ จากสี่แยกวัดกำแพงใต้ (อบจ.รบ.)
04 ก.พ. 60 ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคุณภาพ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
04 ก.พ. 60 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการห้องเรียนคุณภาพ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
02 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายสังเวียน (ทต.ดำเนินสะดวก)
02 ก.พ. 60 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณข้างบ้านนายสังเวียน (ทต.ดำเนินสะดวก)
02 ก.พ. 60 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณตำบลเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ทม.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 60 ประมูลเช่าที่ดินบริเวณตำบลเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ทม.บ้านโป่ง)
02 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน (อบต.บ้านม่วง)
02 ก.พ. 60 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยางฯ สายเลียบคลองชลประทาน (อบต.บ้านม่วง)
31 ม.ค. 60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ (อบต.ดอนกระเบื้อง)
26 ม.ค. 60 การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายมะขามเอน (อบต.ท่าเคย)
26 ม.ค. 60 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
26 ม.ค. 60 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ศูนย์ศึกษาฯ เขาชะงุ้มฯ)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายปากดง-วัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ซอยคึกฤทธิ์ (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายเลียบคลองหลังวัดแก้ว (อบต.วัดแก้ว)
14 ม.ค. 60 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (ทต.บ้านสิงห์)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ฯ เลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่านัด (อบจ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรสามัคคี หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
14 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
14 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟสาธารณะ High Mast (อบต.พิกุลทอง)
14 ม.ค. 60 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (สนง.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
14 ม.ค. 60 ประมูลซื้อ ฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บัวงาม)
05 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทม.บ้านโป่ง)
05 ม.ค. 60 ประมูลไม้ยางยืนต้นตายในที่ราชพัสดุ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
05 ม.ค. 60 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
05 ม.ค. 60 ประมูลจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.ราชบุรี)
05 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๖๙ สายทาง ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ฯลฯ บริเวณวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ ฯลฯ บริเวณวัดใหญ่นครชุมน์ (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ บริเวณวัดถ้ำน้ำ (สนง.ยผ.จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
03 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
03 ม.ค. 60 สอบราคาซื้อขวดเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพจากเลือดแบบอัตโนมัติ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
03 ม.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปากท่อ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
03 ม.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
03 ม.ค. 60 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
30 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเตืมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3 (สนจ.)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ (ดีเซล) ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (พร้อมระบบระบายน้ำ) (ทต.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องไตเทียม (รพ.ดำเนินสะดวก)
30 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ฯลฯ (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะนัมมทา ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณสวนสุขภาพ ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดอมรินทราราม ฯลฯ (ยผ.จ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานกีฬา หมู่ที่ ๓ ตำบลจอมบึง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) แยกหนองกวาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ธ.ค. 59 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ธ.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
23 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณลานจอดรถ ฯล ฯ (ทม.ท่าผา)
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตำบลสวนกล้วย
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 จากบ้านคุณมงคล ปานจับ ฯ ตำบลดอนกระเบื้อง
22 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ฯ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง
21 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต PaveMent in-Place-Recycling (อ.เมืองราชบุรี)
15 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำขาว ม.7 บ้านห้วยผาก (อ.สวนผึ้ง)
13 ธ.ค. 59 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบPavement in-Place Recycling(อ.เมืองราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 บ้านหนองจาน (อ.เมืองราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
13 ธ.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 การประมูลจ้าง ฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหลวง (อบต.แพงพวย)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (อบต.บ้านบึง)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายทางบ้านหนองม่วง (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายท้าวอู่ทอง (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนพิทักษ์ (อบจ.รบ.)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) (รพ.บ้านคา)
13 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมรางระบายน้ำ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมฯ ราชบุรี)
13 ธ.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ผช.สุเทพ ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
13 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างบริการผู้ให้บริการหรือจัดการงานแสดงสินค้า (๙๐.๑๕.๑๘.๐๒) (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
09 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาวังสดึงษ์-บ้านตากแดด ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมือง)
09 ธ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกโดยวิธี Pavement In-Place Recycling (อ.เมือง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองหิน - บ้านกล้วย ม.10 ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายโป่งนกกระทา (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนรอบอ่างเก็บน้ำม.1 ต.ท่าเคย(อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.10 บ้านหนองหิน ต.ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.5 บ้านจัดสรร ต.ท่าเคย (อ.สวนผึ้ง)
07 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนหลังคาสถานีรถไฟ ช่วงชุมชนโรงธูป (ทม.บ้านโป่ง)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ คลองตาคต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คลองลำห้วยโรง (อ.ปากท่อ)
07 ธ.ค. 59 ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
06 ธ.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอปากท่อ ฯลฯ (อ.ปากท่อ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
05 ธ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ฯลฯ (รพ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลจอมบึง (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒-๕ ตำบลสร้อยฟ้า (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารฯลฯ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
30 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
28 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๔ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างสินค้าอื่น ๆ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
28 พ.ย. 59 การประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.คุ้งกระถิน)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาล (ทม.บ้านโป่ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) (ทม.โพธาราม)
28 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สพป.รบ.๑)
28 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (สพป.รบ.๑)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ (รพ.สวนผึ้ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๓,๕๐๐ โหล (รพ.รบ.)
28 พ.ย. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
28 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ฯลฯ (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
24 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำฯ ตำบลดอนกระเบื้อง
24 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านม่วง
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะพลับพลา)
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
23 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสีข้าว ฯลฯ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.รบ.)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.บ่อกระดาน)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งแจง (อบต.แก้มอ้น)
23 พ.ย. 59 การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (อบต.หนองโพ)
23 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
22 พ.ย. 59 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๔ ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
22 พ.ย. 59 ราชบุรีจัดกิจกรรมซื้อข้าวช่วยเหลือชาวนา
18 พ.ย. 59 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะบริเวณสี่แยกบ้านน้ำพุ (อ.เมืองราชบุรี)
16 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี)
16 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ ๓ (อบต.แก้มอ้น)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
16 พ.ย. 59 ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ (สนง.กส.จ.รบ.)
16 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อเครื่องสีข้าวและเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ฯลฯ (สนง.กส.จ.รบ.)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ (อบต.แพงพวย)
11 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๒/๒๘ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์หลอดฮาโลเจน (รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
11 พ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาที่จอดรถ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (ร.ร.ธรรมศาสตร์-จุฬา๒)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร แบบ ป.๑ก. ฯลฯ (ร.ร.วัดหนามพุงดอ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (สพป.รบ.๑)
11 พ.ย. 59 สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ฯลฯ (สพป.รบ.๑)
11 พ.ย. 59 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.หนองโพ)
11 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (อบจ.รบ.)
10 พ.ย. 59 ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
07 พ.ย. 59 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านดอนตาสน ม. 8 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ฯลฯ (ปค.อ.บางแพ)
03 พ.ย. 59 ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๓๐๑/๒๖ ฯลฯ (ร.ร.น้ำตกห้วยสวนพลู)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ฯลฯ (ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ และซ่อมแซมบ้านพักครู (ร.ร.วัดเขาวัง)
03 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ (ร.ร.บ้านเบิกไพร)
03 พ.ย. 59 ขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี
03 พ.ย. 59 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค.จ.รบ.)
02 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
28 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
27 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทีทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (ร.ร.สินแร่สยาม)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สสจ.รบ.)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี)
27 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ตำบลแก้มอ้น (อบต.แก้มอ้น)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.โพธาราม)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (รพ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสำนักงาน สบส เขต ๕ จังหวัดราชบุรี (สนง.สนับสนุนฯ สุขภาพเขต ๕ จ.ร
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ และส้วม แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ (ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง)
22 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อร่วมเวชภัณฑ์ (ยา) ระดับจังหวัด ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ปากท่อ)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
22 ต.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
22 ต.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ทม.รบ.)
22 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.๑ก. ฯลฯ (ร.ร.บ้านโป่ง)
22 ต.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๙ (อบต.ด่านทับตะโก)
18 ต.ค. 59 ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร ฯลฯ (สนง..พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
18 ต.ค. 59 ขายทอดตลาดบ้านพักปลัดจังหวัดราชบุรี (ปค..จ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
18 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
18 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตฯ)
18 ต.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักสถานีอนามัย จำนวน ๑ หลัง (สสจ.รบ.)
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัด
17 ต.ค. 59 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี (กษ.จ.รบ.)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี (กษ.จ.รบ.)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕)
13 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
13 ต.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ต.ค. 59 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ทต.หลักเมือง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ทต.หลักเมือง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองโพ (ทต.หนองโพ)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Glipizide ๕ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
13 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Pioglitazone ๓๐ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Meropenam ๑ mg. for injection (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
09 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Enalapril Maleated ๕ mg. tablets (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Fenofibrate ๒๐๐ mg.cap (รพ.บ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาแรงงานรับ – ส่งผู้ป่วย ห้องผ่าตัด (รพ.รบ.)
09 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.ดำเนินสะดวก)
09 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยาง ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
09 ต.ค. 59 สอบราคาค่าเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) (รพ.ดำเนินสะดวก)
06 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
06 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) (ทต.หลักเมือง)
06 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Manidipine Hcl ๑๐ mg. (รพ.รบ.)
06 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา Levofloxacin ๒๕๐ mg.injection (รพ.บ้านโป่ง)
05 ต.ค. 59 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
05 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL ๑๐ MG. (รพ.รบ.)
05 ต.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งพื้นยางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.ด่านทับตะโก)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงฯ)
02 ต.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รพ.รบ.)
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๓๘ รายการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.กระจับ)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
23 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาช้าง ฯลฯ (อบต.หนองกระทุ่ม)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
23 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิเวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่ศูนย์เยาวชน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬาเมืองคนงาม ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้า อบต.วัดแก้ว แห่งใหม่) (อบต.วัดแก้ว)
24 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมณ ๒๕๖๐ (สนจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 ประมูลค่าเช่าส้วมสาธารณะเทศบาล (ทม.โพธาราม)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างบำรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ฯลฯ (ทม.รบ.)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ รวม ๕ แห่ง (อบจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนพิทักษ์ (อบจ.รบ.)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
16 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเหวี่ยง, ตู้อบลมร้อน) (ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก)
16 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีฯ) (ศูนย์วิจัยฯ ภาคตะวันตก)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างราวกั้นอันตราย (ทต.กระจับ)
16 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำฯลฯ (ทต.กระจับ)
16 ก.ย. 59 ขายทอดตลาด (เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เรือนจำกลางเขาบิน)
16 ก.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีต ฯลฯ (อบต.บ้านไร่)
13 ก.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สถานีอุตุฯ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (ร.ร.หนองโพวิทยา)
13 ก.ย. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ฯลฯ (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทต.กระจับ)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา MONTELUKAST SODIUM ๑๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา INSURIN GLARGINE PRE-FILLED PEN ๑๐๐ IU/ML. (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาซื้อยา FOSFOMYCIN SODIUM ๔ MG.INJECTION (รพ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในสถานที่ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
13 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สนจ.รบ.)
08 ก.ย. 59 ประมูลการงานจ้างเหมาบริการกองช่าง ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
08 ก.ย. 59 ประมูลการงานจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
08 ก.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (รพ.บ้านโป่ง)
08 ก.ย. 59 สอบราคายา Methyldopa 250 mg tablet (รพ.โพธาราม)
07 ก.ย. 59 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
01 ก.ย. 59 จ้างขุดลอกคลองเดิมพร้อมกำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ 8,9,10 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
29 ส.ค. 59 ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
29 ส.ค. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ (อบต.ท่าเคย)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางวาส ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสายนำส่งสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
29 ส.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างงปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ (เรือนจำเก่า) (ทม.รบ.)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูง ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงฯ)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
29 ส.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (อบจ.รบ.)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการจัดทำฝาตะแกรงรางยู หมู่ที่ ๑๔ บ้านการเคหะฯ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑๐ บ้านเจดีย์หัก (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเจดีย์หัก (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งปอ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเจ๊ (อบต.เจดีย์หัก)
26 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
26 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
25 ส.ค. 59 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
25 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
25 ส.ค. 59 ประมูลจ้างฯ งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูล ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
25 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ฯลฯ (อบต.หนองกวาง)
25 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ทม.บ้านโป่ง)
25 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.หนองกวาง)
18 ส.ค. 59 ประกวดราคาซื้อสารเคมีกำจัดยุง ซีต้าไซเปอร์เมทิน ๒% จำนวน ๒,๔๕๐ ลิตร (สสจ.ราชบุรี)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน ๒ ชุด สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา (ร.พ.ร
18 ส.ค. 59 สอบราคายา Gemfibrozil ๖๐๐ mg tablet (ร.พ.โพธาราม)
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแพงพวย (อบต.แพง
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ช่วงที่ ๓) สายบ้านอดีตผู้ใหญ่จักรกฤษ พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลประสาท
18 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แบบมีไฟฟ้า) จำนวน ๗ บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ
18 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ (ร.พ.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 59 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ – ขนส่ง รายการรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน ๑ คัน (
15 ส.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๔ หลัง (สสจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวโพ (อบจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กรูปแชมเปญเพื่อเป็นหอถังส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
15 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ๖ ล้อ (ทม.รบ.)
15 ส.ค. 59 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ปค.จ.รบ.)
09 ส.ค. 59 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) (เรือนจำกลางราชบุรี)
09 ส.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
09 ส.ค. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพนังกันดิน ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง (อบต.พิกุลทอง)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูซอยบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ (ทม.ท่าผา)
09 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาฝายทดน้ำหนองเต่าดำ ๑ ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (อบจ.รบ.)
09 ส.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ทม.บ้านโป่ง)
09 ส.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
09 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ทต.กระจับ)
03 ส.ค. 59 ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
03 ส.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำภายในศูนย์เยาวชนฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) หมู่ที่ ๓ (อบต.ปากแรต)
03 ส.ค. 59 สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN ๓๐๐ IU (รพ.รบ.)
03 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางบ่อพักน้ำ คสล. (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ สายเหล่ามะละกอบน (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ส.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลอง ๑๘ (อบต.ดอนทราย)
25 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
25 ก.ค. 59 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic ฯลฯ (รพ.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก (อบต.ยางหัก)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (สสจ.รบ.)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๒
25 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรีนยการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำทรงแชมเปญฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔ (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดโคม LED (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ชนิดเสา HIGHT MAST (อบต.ปากแรต)
16 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse osmosis)) (รพ.ดำเนินสะดวก)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาตำบลห้วยไผ่ (อบต.ห้วยไผ่)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ทม.บ้านโป่ง)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ (อบจ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนกระทุ่ม (อบจ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
16 ก.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน ๒ โครงการ (อบต.ท่าราบ)
16 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ทม.ท่าผา)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯลฯ อบต.สี่หมื่น)
16 ก.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
16 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.บางแพ)
16 ก.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
13 ก.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพหมู่ที่ 3 (อบจ.รบ.)
13 ก.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยูตาลิปตัส (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนบ้านสวนกล้วย ๗ (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรังสายบ้านลุงสุข-อ่างเก็บน้ำ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายบ้านลุงกระรอก (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายวัดบ่อหวี-ห้วยผาก (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำตะเคียนทอง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลงลูกรัง สายหน้าวัดสวนผึ้ง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีวังตาล, ถนนสุขาวดี ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนทางข้ามทางรถไฟ ฯลฯ ( (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (ทต.เขาขวาง)
12 ก.ค. 59 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุ้นหัวใจ (รพ.ดำเนินสะดวก)
12 ก.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ทต.เจ็ดเสมียน)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ Mediastinum ชนิดวิดิทัศน์ (Video mediastinoscopy) จำนวน ๑ ชุด (รพ.ราชบุร
01 ก.ค. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ที่จะทำออกจากสวนป่าดอนแสลบ-เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (องค์การอุตสาหกรรมป่
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG. TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด (รพ.ราชบุรี)
01 ก.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ หลัง (รพ.สวนผึ้ง)
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (อบต.แก้มอ้น)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารและเครื่องเสียง จำน
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML. INJECTION (ร.พ.ราชบุรี)
01 ก.ค. 59 เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดสอดแขน จำนวน ๑๓ เครื่อง (
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งโคมไฟกิ่งเดี่ยวสูง ๗ เมตร จากแยกถนนเลียบคลองชลประทาน
01 ก.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูง HIGH MAST ภายในเขตเทศบาลเมืองท่าผา (ทม.ท่าผา)
01 ก.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้งตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ และโรงเร
01 ก.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเล็ก(ดีเซล) (อบจ.ราชบุรี)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ริมแม่นำ้แม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทม.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลงหินคลุกและลงลูกรัง (อบต.แพงพวย)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๑/๑ (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายสวนพระหฤทัย ๒ (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนลาดยางฯ สายพงสวาย-บางป่า (อบจ.รบ.)
24 มิ.ย. 59 ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบ IP พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ทม.บ้านโป่ง)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการเครื่องหมายจราจรพร้เอมติดตั้ง (อบจ.รบ.)
22 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาพประจำตำบลคุ้งกระถิน หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
22 มิ.ย. 59 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ เป็นชนิดรถยนต์ ๑๐ ล้อ (ทต.หนองโพ)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (ร.พ.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. บริเวณพงสวาย ซ. 33 ม.6 ต.พง
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒) (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาต
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปา ม.16 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ ม.1๘ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างขุดลอกลำรางสาธารณะ ม.๘ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) ม.1๑ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างติดตั้งแผงเหล็กลูกฟูกกั้นถนน (การ์ดเรล) ม.13 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.๑๗ (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 (อบต.ปากแรต)
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอิ่มอุ่น ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.รา
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ร.พ.ปากท่อ)
15 มิ.ย. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 1 จ.กาญจนบุรี แปลงปี 2518 งวดที่ 1 จ
15 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ม.4 บ้านหนองจอกบน ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (อบ
06 มิ.ย. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารฯ ที่ ๓)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (มูลนิธิ รพ.รบ.)
06 มิ.ย. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักแปรรูป (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
06 มิ.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.เจ็ดเสมียน)
06 มิ.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด รวม ๙๐๒ รายการ (สสอ.โพธาราม)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ทม.โพธาราม)
06 มิ.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน (ทต.กระจับ)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงแขมเปญ (อบต.หนองโพ)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๑๓ (อบจ.รบ.)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกิมเซียงกง (อบจ.รบ.)
05 มิ.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายหนองหมี-บ้านกล้วย (อบจ.รบ.)
31 พ.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้ยางยืนต้นตายในที่ราชพัสดุ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านคา (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อส่งน้ำ PE ขนาด ๔” หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพันจันทร์ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคา (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลอกท่อระบายน้ำโดยใช้รถดูดแรงดันสูง (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลกระจับ หมู่ที่ ๑๑ (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวงาม (อบจ.รบ.)
30 พ.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาขลุง)
30 พ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ (อบต.ด่านทับตะโก)
30 พ.ค. 59 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน (รพ.รบ.)
24 พ.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยตะแคง หมู่ที่ื 10,11,12 ต.เกาะพลับพลา (อ.เมือง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองสามเรือน-บางปา ต.สามเรือน หมู่ 1-7 (อ.เมือง)
18 พ.ค. 59 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ (ทม.บ้านโป่ง)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ฯลฯ (สพม.๘)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ประกอบอาหาร ฯลฯ (รพ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๗๐๐ ชิ้น (รพ.โพธาราม)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์ (Fiberoptic Videosope) (รพ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ ขุด (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่า (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐)
18 พ.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านฆ้อง (อบจ.รบ.)
18 พ.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (รพ.บ้านโป่ง)
18 พ.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ฯ (Overlay)สายหลังสถานีรถไฟ (อบจ.รบ.)
13 พ.ค. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
13 พ.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 (สนจ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง (สสจ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ใช้การไม่ได้ (รพ.ดำเนินสะดวก)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.ดำเนินสะดวก)
10 พ.ค. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ทม.บ้านโป่ง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ร.ร.เทศบาลหลักเมือง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หลักเมือง)
10 พ.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
10 พ.ค. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ )
04 พ.ค. 59 ราคากลางงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
04 พ.ค. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระทุ่ม (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทราย (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองข่อย (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ฝั่งใต้) (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแซ่ตั้น (ช่วงที่ ๑) (อบจ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๕๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๘๕ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจโดยใช้หัวกรอกากเพชร (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (รพ.โพธาราม)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถสุขาเคลื่อนที่ (ทม.ท่าผา)
27 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE ๕๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาขุนแสนซอย ๑ (ทต.สวนผึ้ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยตาม่วง (อบต.แก้มอ้น)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา NICARDEPINE ๑๐ MG ./๑๐ ML. (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา ZOLEDRONIC ACID ๕ MG ./๑๐๐ ML. (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE (รพ.รบ.)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ) (รพ.บ้านโป่ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ผสมยาเคมีบำบัดฯ) (รพ.บ้านโป่ง)
25 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
25 เม.ย. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.บ้านโป่ง)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ (รพ.โพธาราม)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา ETANERCEPT ๒๕ MG. (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา OL ANZAPINE ๑๐ MG. ZYDIS (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา PACLITAXEL ๓๐๐ MG. (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN ๓๐๐ IU (รพ.รบ.)
18 เม.ย. 59 รายละเอียดโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
17 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
17 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๘ รายการ (ทม.โพธาราม)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายระบบ UHF-FM ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงพลาสติก) (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๕๘๒ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๖๐๒ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาสวนป่าเดิม (๑,๔๕๐ ไร่) (สำนักจัดการฯ ป่าไม้ที่ ๑๐)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL ๖.๒๕ MG.TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
17 เม.ย. 59 สอบราคางานจ้างตัดเย็บชุดเครื่องนอนผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
17 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าพิมพ์ รพ.ราชบุรี) (รพ.รบ.)
17 เม.ย. 59 ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังตรุ ฯลฯ (อบต.พังตรุ)
17 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ฯลฯ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
08 เม.ย. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
04 เม.ย. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
04 เม.ย. 59 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (อบต.บ่อกระดาน)
04 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ (รพ.บ้านโป่ง)
04 เม.ย. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนข้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง (ทม.บ้านโป่ง)
04 เม.ย. 59 ประมูลซื้อฯ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง แบบ ๖ ล้อ (อบต.แพงพวย)
04 เม.ย. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ
04 เม.ย. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบัวงาม (อบจ.รบ.)
29 มี.ค. 59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
24 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งห้องเรียน ๒๑๖ จำนวน ๕๑ เครื่อง (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
24 มี.ค. 59 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ (อบต.เจดีย์หัก)
24 มี.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ (อบต.เกาะศาลพระ
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๕-๘ ตำบลท่านัด (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๗ บ้านหนองฟัก (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE ๑๐๐ MG./TABLET (รพ.รบ.)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลปูหญ้า ฯลฯ (อบต.หนองโพ)
24 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
24 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED (อบต.ท่าชุมพล)
18 มี.ค. 59 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา (ทต.บ้านไ
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเมตตาฯ ชั้น ๔ (รพ.รบ.)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (อบจ.รบ.)
18 มี.ค. 59 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ (ครั้งที่ ๒) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ ศส.ปชต. ฯลฯ (กกต.จ.รบ.)
18 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ข้ามคลองจุดที่ ๓) ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายระบบ UHF-FM บริเวณสี่แยกปากท่อ (อบต.ดอนทราย)
18 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก-รางเสน่ห์ฯ (อบต.หนอ
15 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
10 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ (ทต.บ้านเลือก)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตาหลวง (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรถุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ..รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ ตำบลเจดีย์หัก (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตาเล็ก (อบต.หนองพันจันทร์)
10 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CIlOSTAZOL ๑๐๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
10 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา CALCIUM POLYSTYLENE SULFONATE ๕ GM.SACHE (รพ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทม.บ้านโป่ง)
10 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3 ช่องทาง ม.5 บ้านถ้ำหิน ต.สวนผึ้ง (อ.สวนผึ้ง)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ (อบต.ตะนาวศรี)
03 มี.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ฯลฯ (ถนนสายช่องมะกล่ำ-เขาวังสดึงษ์) (อบต.เกาะพลับพล
03 มี.ค. 59 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) (อบจ.รบ.)
03 มี.ค. 59 สอบราคาซื้อยา SILDENAFIL ๒๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
03 มี.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิดรถยนต์ ๑๐ ล้อ (อบต.ท่าเคย)
03 มี.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู๋ที่ ๔ ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
03 มี.ค. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู๋ที่ ๔ ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
03 มี.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี(อำเภอบ้านโป่ง)
03 มี.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
29 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
29 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ ๒ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
29 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สนง.สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
29 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร ASPHALT CONGRETE (อบต.เกาะพลับพลา)
26 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (ครั้งที่ 3) (รพ.เจ็ดเสมียน)
24 ก.พ. 59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
24 ก.พ. 59 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
21 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม (รพ.โพธาราม)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อยา IRBESARTAN ๓๐๐ MG.+ HCTZ ๑๒.๕ MG. TABLET (รพ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน ๖,๒๐๐ กิโลกรัม (รพ.รบ.)
21 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ จำนวน ๑๕๒ รายการ (สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสันดอน-เขาสามประแจ หมู่ที่ ๑๒ (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาโพ ตำบลดอนคา (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแคพซีล บริเวณถนนสายบ้านรางข่อย – บ้านบางตาล (อบจ.รบ.)
21 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย (สนง.อธิบดีผู้พิพากษา
17 ก.พ. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อ.บ้านโป่ง)
17 ก.พ. 59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อ.บ้านโป่ง)
11 ก.พ. 59 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตรฯหมู่ 5 ถึงหมู่ 3 ต.น้ำพุ
11 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตรฯหมู่ 5 ถึงหมู่ 3 ต.น้ำพุ
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร (อบต.บ่อกระดาน)
11 ก.พ. 59 สอบราคาจัดจ้างถมปรับพื้นที่ดินบริเวณ 7 ไร่ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน (รพ.บ้านโป่ง)
11 ก.พ. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.19 (บ้องตี้) (ป่าไม้ที่ 10)
05 ก.พ. 59 สอบราคาเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมหอถังน้ำประปา ม.1 ต.น้ำพุ (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 30 ลบ.ม. ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพุตะเคียน ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงจุดชมวิว หมู่ที่ ๙ ตำบลดำเนินสะดวก ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
05 ก.พ. 59 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประปาผิวดิน ฯลฯ (ทต.หลุมดิ
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (ทม.โพธาราม)
05 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามไปบึงกาจับ) (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งแฝก-แยกบ้านตากแดด (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านหนามพุงดอ (อบจ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ สายด่านทับตะโก-หนองไผ่ (สองฝั่ง) (ทต.ด่านทับตะโก)
05 ก.พ. 59 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าทองผาภูมิ ฯลฯ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๗๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
05 ก.พ. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.กระจับ)
05 ก.พ. 59 สอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำประปา (ทม.รบ.)
05 ก.พ. 59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด นอกเงินทุน (ครั้งที่ ๒) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
03 ก.พ. 59 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (รพ.เจ็ดเสมียน)
01 ก.พ. 59 ร่างประกาศและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงกระจับฯ (อ.บ้านโป่ง)
31 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ สวนป่าทองผาภูมิ แปลงปี ๒๕๓๐ (ครั้งที่ ๑) (องค์การฯ ป่า
31 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (ทม.โพธาราม)
27 ม.ค. 59 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ แปลงปื 2530 งวดที่ ๑ จำนวน ๔๐ กอง (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
27 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE ๕๐๐ MG. (รพ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนคลัง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ คันคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายปลักแรด-หนองหิน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (เสาไฮแมท) (ทต.กระจับ)
27 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
22 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๖ (ทม.รบ.)
22 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล (ทม.รบ.)
22 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (กอ.รมน.จังหวัด รบ.)
22 ม.ค. 59 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ฯลฯ (อบต.บางป่า)
22 ม.ค. 59 สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (การเคหะแห่งชาติ)
22 ม.ค. 59 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทานราขบุรี)
22 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
22 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อชุด Manifold Oxygen Fully Automatic จำนวน ๓ ชุด (รพ.รบ.
20 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร (ทต.บ้านสิงห์)
20 ม.ค. 59 จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ครั้งที่ ๒) (ทต.หนองโพ)
20 ม.ค. 59 ประมูลจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนวัดบางโตนด เป็นที่ทำการองค์การ ฯลฯ (อบต.บางโตนด)
20 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็กเก็บน้ำทรงฟุตบอล ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
20 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา GLIMEPIRIDE๒ MG. + METFORMIN HCL ๕๐๐ MG.SR TABLET (รพ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ สาธารณะป่าสะเดา ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.บ้านฆ้อง)
20 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
20 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา OXCARBAZEPIN ๓๐๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
20 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.กระจับ)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่เมนท์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและติดหอถังประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
16 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ที่ ๓)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๖ (ทม.รบ.)
16 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน้ำโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลำห้วย ฯลฯ (โครงการชลประทาน ราชบุรี)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
16 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา VERO CELLS RABIES VACCINE (รพ.รบ.)
16 ม.ค. 59 ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองราชบุรี ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
13 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล ม.4 ต.คุ้งน้ำวน (อ.เมืองราชบุรี)
12 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลานตลาดนัดการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกบ(อ.บ้านโป่ง)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกลาง-หมู่กระเหรี่ยง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนลูกรังบดอัดสายดอนไผ่พัฒนา ๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ม.ค. 59 ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๑๙ (สำนักจัดการฯ ที่ ๑๐)
12 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB ๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
12 ม.ค. 59 สอบราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ร.ร.หนองโพวิทยา)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตำบลหนองปลาหมอ(อ.บ้านโป่ง)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ม.6 ต.หลุมดิน (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ม.4 ต.หลุมดิน (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำภายในพื้นที่การเกษตร ม.3 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคสแตนเลส ม.1 ต.พิกุลทอง (อ.เมืองราชบุรี)
11 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อเพื่อดำเนินโครงการจัดหาระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านคลองเตย ม.7 ต.พงสวาย (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.4 ต.สามเรือน (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างขุดลอกหนองหม้อข้าวหม้อแกง ม.1 ต.สามเรือน (อ.เมืองราชบุรี)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
08 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (อบต.เขาขลุง)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑,๒,๓ (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแดง-พุบอนล่าง (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำรางสาธารณะ (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลตาหลวง (อบจ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE ๓.๗๕ MG. (รพ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อยา DESFLURANE INHALATION SOL ๑๐๐ % (รพ.รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
08 ม.ค. 59 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
08 ม.ค. 59 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งฯ หมู่ที่7 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่6 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนท์ประปาฯ หมู่ที่5 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งฯ หมู่ที่4 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งฯ หมู่ที่3 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบประปาฯ หมู่ที่2 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
06 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบประปาฯ หมู่ที่1 ต.บ้านม่วง(อ.บ้านโป่ง)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น ม.6 ต.เจดีย์หัก (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายโคกใหม่นาดี ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านตากแดด ต.เขาแร้ง (อ.เมืองราชบุรี)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
04 ม.ค. 59 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๕ เป็นบึงประดิษฐ์ (ทม.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองตะแคง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๕, ๙ , ๑๒ และหมู่ที่ ๑๕ (อบจ.รบ.)
04 ม.ค. 59 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายบึงกาจับ หมู่ที่ ๖-๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
30 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างขยายท่อเมนท์ประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ(อำเภอเมืองราชบุรี)
30 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างขยายท่อเมนท์ประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ(อำเภอเมืองราชบุรี)
30 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถังน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ (อ.เมืองราชบุรี)
30 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมหอถังน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ (อำเภอเมืองราชบุรี)
30 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (อ.บ้านโป่ง)
29 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาดตลาดนัดการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกบ (อ.บ้านโป่ง)
29 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานตลาดนัดการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกบ (อ.บ้านโป่ง)
29 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๕ เป็นบึงประดิษฐ์ (ทม.รบ.)
29 ธ.ค. 58 ยกเลิกการประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ทม.รบ.)
29 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ฯลฯ (รพ.รบ.)
29 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อ พีวีซี. ฯ ข้อโค้งพีวีซี. ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
29 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อ พีวีซี. ฯ ข้อโค้งพีวีซี. ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
29 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อ (AC) ฯ ข้อต่อท่อ (AC) ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
28 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตำบลหนองปลาหมอ (อ.บ้านโป่ง)
28 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ตำบลหนองปลาหมอ (อ.บ้านโป่ง)
25 ธ.ค. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (สนจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ยกเลิกการดำเนินการสอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร ฯลฯ (รพ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมก่อสร้างสะพานคอนกรีต ฯลฯ (อ.บางแพ)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายหนองธง-บ้านคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายโรงเลื่อย-เขาปากกว้าง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองเต่าดำ-ซอนต้า หมู่ที่ ๑๓ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองส่งน้ำชลประทาน ๘L-๑R (ฝั่งขวา) ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองอู่เรือ หมู่ที่ ๙ บ้านฟากห้วย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก) (รพ.ปากท่อ)
22 ธ.ค. 58 ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายแบบยกเท จำนวน ๑ คัน ฯลฯ (ทต.บ้านเลือก)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาซื้อชุดสถานีลูกข่ายเครื่องกระจายเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายเขาไก่แจ้ - ไร่คริสต์ หมู่ที่ ๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
22 ธ.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด นอกเงินทุน (แขวงการทาง รบ.)
22 ธ.ค. 58 จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ทต.หนองโพ)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา SEVOFLURANE ๒๕๐ ML. (รพ.รบ.)
22 ธ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา TENECTEPLASE ๘,๐๐๐ U. (๔๐ MG.) (รพ.รบ.)
21 ธ.ค. 58 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
16 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ (ทต.ทุ่งหลวง)
16 ธ.ค. 58 ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ
16 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
16 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กจ.๑๙ (บ้องตี้) (สำนักฯ ป่าไม้
16 ธ.ค. 58 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุน ฯ (แขวงการทาง รบ.)
16 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณข้างศาลา SML ฯลฯ (อบจ.รบ.)
16 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังเย็น ฯลฯ (อบจ.รบ.)
16 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเบิกไพร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
16 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ (สนง.โยธา ฯ จ.รบ.)
15 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
15 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน (ทต.เบิกไพร)
14 ธ.ค. 58 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
14 ธ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
13 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
13 ธ.ค. 58 ประมูลซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
13 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
13 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
13 ธ.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์คอมพิวเตอร์ชนิด Full Color Outdoor (P๑๐) (ทม.โพธาราม)
13 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
13 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
10 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะหลังคาโครงเหล็ก (รพ.รบ.)
10 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อที่ ๕ เป็นบึงประดิษฐ์ (ทม.รบ.)
10 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
10 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัย ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
10 ธ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
09 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างส่องสว่างบริเวณถรรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ 2 ต.น้ำ
09 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างส่องสว่างบริเวณถรรทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง หมู่ 2 ต.น้ำ
09 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเรียบลำห้วยอ่างทองถึงฝายน้ำล้น หมู่ 2 ต.อ่างทอง(อ.
09 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเรียบลำห้วยอ่างทองถึงฝายน้ำล้น หมู่ 2 ต.อ่างทอง(อ.
09 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตะโก(อ.เมืองราชบุรี)
09 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตะโก(อ.เมืองราชบุรี)
08 ธ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ(อ.บ้านโป่ง)
04 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
04 ธ.ค. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คัน (อบต.ดอนทราย)
04 ธ.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)ครั้งที่ ๓ (สนง..สรรพสามิตพื้นที่ รบ.)
04 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
04 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) ฯลฯ (รพ.เจ็ดเสมียน)
04 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ วัดพระศรีอารย์ (ทต.บ้านเลือก)
04 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ วัดโบสถ์ (ทต.บ้านเลือก)
04 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
03 ธ.ค. 58 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
03 ธ.ค. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอบ้านโป่ง(อ.บ้านโป่ง)
03 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 อ.บางแพ จ.ราชบุรี
03 ธ.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อ.บางแพ จ.ราชบุรี
03 ธ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี
02 ธ.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่(อ.เมืองราชบ
02 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่(อ.เมืองราชบุรี)
01 ธ.ค. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
01 ธ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จ.รบ.)
01 ธ.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการถมที่ดินปรับพื้นที่ ฯลฯ (อบต.บ้านไร่)
30 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดราชคาม ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
30 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณหน้าวัดหลุมดิน ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
30 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณหน้าวัดท่าราบ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
30 พ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ (ทต.ทุ่งหลวง)
30 พ.ย. 58 ขายทอดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบฯ ๒๕๕๙ (รพ.บ้านโป่ง)
30 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอาวาส ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
30 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ (อบต.บ้านบึง)
30 พ.ย. 58 ซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ ๒) (บ.ไปรษณีย์ไทย จก.)
27 พ.ย. 58 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
26 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ.)
26 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการถมดินที่ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกาะศาลพระ (อบต.เกาะศาลพระ
26 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ แห่ง (รพ.รบ.)
26 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อเครื่องเปิดกะโหลกศีรษะตัดและกรอกกระดูกด้วยความเร็วสูง จำนวน ๒ เครื่อง (รพ.รบ.)
26 พ.ย. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
26 พ.ย. 58 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๔๗ รายการ (สสจ.รบ.)
26 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเขาพระเอก ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
26 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
26 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ (อบต.เขาขลุง)
26 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
26 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
23 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
23 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
23 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.รบ.)
23 พ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ (อบต.หินกอง)
23 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (อบต.หนองอ้อ)
23 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่ซีล หมู่ที่ ๑๐ (อบตเขาขลุง)
23 พ.ย. 58 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ.)
18 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อโครงการการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ฯ (ร.ร.อนุบาลราชบุรี)
17 พ.ย. 58 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17 พ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
17 พ.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงคริสต์ – ธารน้ำร้อนบ้านห้วยผาก หมู่ที่ ๗ (อบจ.รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ (แขวงทางหลวง รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ (แขวงทางหลวง รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ฯลฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี (สนง.เกษตร จ.รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารหน้าสำนักงานพร้อมทางลาดคนพิการ ฯลฯ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
17 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและปรับระดับถนน ฯลฯ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
16 พ.ย. 58 สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร (รพ.รบ.)
16 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
16 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อสูบน้ำดิบโรงสูบวัดช่องลม (ทม.รบ.)
16 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า (ทต.บ้านฆ้อง)
16 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง จำนวน ๑๑ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
16 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) (ทต.บ้านฆ้อง)
16 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
16 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ร.ร.อนุบาลราชบุรี)
16 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
16 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยไร่นอก หมู่ที่ ๑ (อบต.ป่าไก่)
16 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ (อบต.ป่าไก่)
16 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะสระโกสินารายณ์ (ทม.ท่าผา)
16 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เสริมผิว AC บ้านโคกใหม่-บ้านเขารัง (อบต.เขาแร้ง)
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านใหม่สี่หมื่น (อบต.สี่หมื่น)
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
15 พ.ย. 58 จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ทม.รบ.
11 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (อบต.หนองโพ)
11 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองข่อย (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 58 ประมูลจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายแบบยกเท จำนวน ๑ คัน (ทต.บ้านเลือก)
11 พ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
11 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ (ร.ร.บ้านหนองไผ่)
11 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ (ร.ร.บ้านท่ายาง)
11 พ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ โรงเรียนวัดหนองอ้อ ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
11 พ.ย. 58 ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
11 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสถานีอนามัยโกรกสิงขร (อบต.ด่านทับตะโก)
11 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (อบต.ด่านทับตะโก)
11 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบกระบะ) (อบต.ด่านทับตะโก)
10 พ.ย. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน (ทต.หลักเมือง)
09 พ.ย. 58 โครงการวางระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6และ หมู่ 7ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
05 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลว (Feeding bag) (รพ.โพธาราม)
05 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) (เรือนจำกลางเขาบิน)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ (ร.ร.วัดโพธิศรี)
05 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านน้ำพุ (อบต.น้ำพุ)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
05 พ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
05 พ.ย. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (สสจ.รบ.)
05 พ.ย. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (รพ.สวนผึ้ง)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (รพ.สวนผึ้ง)
05 พ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๕)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 พ.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๙๑ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
05 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน ๕ รายการ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
05 พ.ย. 58 ประมูลการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
05 พ.ย. 58 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลบ.ม. ชนิด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (ทต.บ้านสิงห์)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช ฯลฯ (อบจ.รบ.)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยแห้ง (อบต.ตะนาวศรี)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายบ้านห้วยม่วง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (อ.โพธาราม)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๓/๒๗ (ร.ร.บ้านหนองปากชัฏ)
05 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านคา (อ.บ้านคา)
04 พ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (รพ.เจ็ดเสมียน)
04 พ.ย. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค ๑ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
04 พ.ย. 58 ประมูลซื้อพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทม.รบ.)
04 พ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ สาธารณะป่าสะเดา (ทต.บ้านฆ้อง)
04 พ.ย. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ บ้านหัวสระ (อบจ.รบ.)
04 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอกบน (อ.บ้านคา)
03 พ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
03 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบ สปช.๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง (ร.ร.บ้านหนองตาเนิด)
02 พ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกา (ทม.บ้านโป่ง)
28 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE ๐.๑๕ % (รพ.รบ.)
28 ต.ค. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหมือนตายัง-ดอนโบสถ์ อ.วัดเพลง
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๒๐๓๐ (อบจ.รบ.)
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๓๔ (อบจ.รบ.)
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๗๖ (อบจ.รบ.)
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๔๐๓๕ (อบจ.รบ.)
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๒๐๐๖ (อบจ.รบ.)
27 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๒๔ (อบจ.รบ.)
26 ต.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเหมือนตายัง-ดอนโบสถ์ หมู่ 10 ต.วัดเพลง
22 ต.ค. 58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อบจ.)
22 ต.ค. 58 สอบราคาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
22 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี) (สำนักบริหารฯ ที่
22 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ) (สำนักบริหารฯ ที่ ๓)
22 ต.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
22 ต.ค. 58 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง (รพ.รบ.)
22 ต.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
21 ต.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ (ร.ร.บ้านหนองปากชัฎ)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (ร.ร.บ้านท่ามะขาม)
21 ต.ค. 58 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
21 ต.ค. 58 สอบราคาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนสายทาง รบ ๓๑๑๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนแร่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๑๕๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๑๓๓ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๒๐๑๙ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๔๙ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๒๐๕๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๑๒๔ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 ประมูลจ้างขุดลอกลำห้วยน้ำขาวพร้อมคันกั้นน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 ประมูลจ้างขุดลอกลำห้วยหนองมะค่า-มะขามเอน และก่อสร้างฝายน้ำล้น ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๕๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๙๓ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
21 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๘๖ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕ - ๖ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๒๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๒๐๕๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๐๒๖ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รบ ๓๐๔๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รบ ๒๐๖๖ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๔๐๔๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๑๑๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 ต.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน รบ ๓๑๒๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
15 ต.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
15 ต.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สสอ.โพธาราม)
15 ต.ค. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (สสจ.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมสะพาน ฯลฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวง รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ ๒) (รพ.โพธาราม)
09 ต.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการเดินท่อประปาตำบลเจดีย์หัก ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
09 ต.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
09 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ ๒) (สสจ.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน (ทม.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ฯลฯ (ทม.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (เรือนจำเก่า) ฯลฯ (ทม.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (ทม.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อยา DEFERASIROX ๒๕๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
09 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อยา TRAMADOL ๓๗.๕ MG. + PARACETAMON ๓๒๕ MG. TABLET (รพ.รบ.)
09 ต.ค. 58 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 1 - 4) (สนจ.รบ.)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ (ตอนราชบุรี-แก้มอ้น) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ (ตอนราชบุรี-แก้มอ้น) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยห้องสมุดประชาชน ฯลฯ (ทม.รบ.)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร (ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวง (ตอนหนองตะแครง-ลูกแก) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๔ และ ๓๒๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
07 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง (ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
05 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จ.รบ.)
05 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จ.รบ.)
05 ต.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง (รพ.รบ.)
05 ต.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพัสดุกองช่าง (ทม.บ้านโป่ง)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.โพธาราม)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ ขนาด ๑๒ คัน (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จ.รบ.)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชายหญิง ฯลฯ (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จ.รบ.)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ฯลฯ (รพ.สวนผึ้ง)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำวน ๔ สายทาง ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟัน ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
05 ต.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๙๑ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
05 ต.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 (สนจ.รบ)
05 ต.ค. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหว้ัดราชบุรี (สนจ.รบ.)
30 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (สสจ.รบ.)
30 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
30 ก.ย. 58 ประกวดราคาจ้างฯ จำนวน ๔ โครงการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ฯลฯ (ทต.เขางู)
30 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
30 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อยา PIOGLITAZONE HCL ๔๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
30 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อยา DOXAZOSIN MESYLATE ๔ MG. CONTROL RELEASE TABLET (รพ.รบ.)
29 ก.ย. 58 เอกสารสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางถนนสายเบิกไพร-เขางู ช่วงสี่แยกชลประทานทางเข้าวัดรับน้ำ
29 ก.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นทางถนนสายเบิกไพร-เขางู ช่วงสี่แยกชลประทานทางเข้าวัดรับน้ำ
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๕ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๔ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๙ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๑๖ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๑ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ที่ ๔ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๔ (อบต.ปากแรต)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กและติดตั้งฝา คสล. (อบต.หนองโพ)
25 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อยา FOSFOMYCIN SODIUM ๔ GM. INJECTION (รพ.รบ.)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
25 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาตีเส้นจราจร ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
25 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
25 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักเมือง ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
24 ก.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานและกระเบื้องหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี
23 ก.ย. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกั้นดินและรั้วสำนักงาน ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ด่านทับตะโก)
23 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านทะเลค้าน หมู่ที่ ๔ (อบต.วัดยางงาม)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดิน ใต้สะพานบริเวณศาลต้นไทร หมู่ที่ ๑ (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดำเนินสะดวก (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ฯลฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ จุด (อบต.หนองกระทุ่ม)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยปู่ชัยวรรณ) (อบต.สี่หมื่น)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลสี่หมื่น (ครั้งที่ ๒) (อบต.สี่หมื่น)
23 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ภายในหมู่ที่ ๘ บ้านดอนเข้ารีต (อบจ.รบ.)
23 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชภายในตำบลพิกุลทอง หมู่ที่ ๑-๖ (อบจ.รบ.)
23 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชบริเวณลำห้วยหุบไม้นวล และสระเก็บน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชภายในลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ ๔, ๕ (อบจ.รบ.)
23 ก.ย. 58 สอบราคาขุดขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองสังข์ (อบจ.รบ.)
23 ก.ย. 58 ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบย้อมสี (Mini Color Machine) (วท.โพธาราม)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
23 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
22 ก.ย. 58 เลื่อนวันขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ื๔ จ.รบ.)
21 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
21 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
21 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๖ รายการ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
21 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างวางท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านท่ามะขาม ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
21 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ (รพ.ดำเนินสะดวก)
21 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อยา OCTREOTIDE ACETATE ๑๐๐ MCG./ML. (รพ.รบ.)
21 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารศูนย์กีฬา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
21 ก.ย. 58 ยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
17 ก.ย. 58 ประมูลจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ /ร.ร.เทศบาล ๑-๕ (ทม.รบ.)
17 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย (ทต.กระจับ)
17 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร (ทต.กระจับ)
17 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
17 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ และครุภัณฑ์โรงงาน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้านโป่ง)
17 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ ฯลฯ (อบต.ท่าชุมพล)
15 ก.ย. 58 การจำหน่ายหุ้น ฯลฯ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
15 ก.ย. 58 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๔.๑ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุถมโรคที
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.รบ.)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
15 ก.ย. 58 จำหน่ายพัสดุของสถานธนานุบาล (ทม.บ้านโป่ง)
15 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใข้หมดความจำเป็น (เศษอาหารฯ) (เรือนจำกลางเขาบิน)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ BTU ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ (ทม.ท่าผา)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงระบบให้บริการประชาชน ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ทม.บ้านโป่ง)
15 ก.ย. 58 ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๑๖ จุด ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ฯลฯ (อบต.ท่านัด)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ (อบต.ท่านัด)
15 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีสุข หมู่ ๗ (อบต.ท่านัด)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง (ทต.ด่านทับตะโก)
13 ก.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมปรับระดับปากบ่อพักถนน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗๘ รายการ (ทต.ทุ่งหลวง)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ฯลฯ (อบต.ท่าชุมพล)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ฯลฯ (อบต.ท่าชุมพล)
13 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
10 ก.ย. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
10 ก.ย. 58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
10 ก.ย. 58 ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าเพดานและกระเบื้องหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถบริเวณถนนตรงข้ามโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนจ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลดูแลความสะอาด ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายห่อ ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อตาข่ายกันนก พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)
09 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
09 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองใหญ่ตาคต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบเตือนสีเหลืองใช้พลังงาน solar cell ฯลฯ (อบต.เบิกไพร)
09 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
07 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถกระบะ (รถกู้ชีพ กู้ภัย) ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
07 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน (ทม.รบ.)
07 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
07 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง (อบต.หนองโพ)
07 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการงานติดตั้งป้ายเหล็กบอกชื่อซอย หมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
07 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
07 ก.ย. 58 ประมูลจ้างงานโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้า ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
07 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช))
07 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗๘ รายการ (ทต.ทุ่งหลวง)
07 ก.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตีเส้นจราจร ฯลฯ (ทม.รบ.)
07 ก.ย. 58 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ รายการ ฯลฯ (ทม.รบ.)
07 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯลฯ และถนน คสล. ภายในตำบล ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
07 ก.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ครั้งที่ ๒ (สนง.สรรพสามิตฯ รบ.)
07 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ฯลฯ (ทต.กระจับ)
04 ก.ย. 58 ประกวดราคาจ้างจัดงานตลาดโคยกี๊ราชบุรี ๒๐๐ ปี และงานของดี Ratchaburi Premium ฯลฯ (สนจ.รบ.)
04 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี E-bidding (จังหวัดราชบุรี)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองท่าผา (ทม.ท่าผา)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบถังพลาสติก จำนวน ๒๕๐ ใบ (ทม.ท่าผา)
03 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
03 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว จำนวน ๑๐ ห้อง ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
03 ก.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประธานส่งนำ้ถนนเจดีย์หักฝั่งซ้าย ฯลฯ (ทม.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ โครงการ (อบต.ดอรคลัง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณะและเก็บผักตบ ฯลฯ (อบต.ดอรคลัง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุรองพื้น (ดินและลูกรัง) พร้อมลานคอนกรีต ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายข้างวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ RO ๖,๐๐๐ ลิตร/วัน พร้อมการติดตั้ง (ทม.โพธาราม)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถ (ทต.กระจับ)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ (ทต.กระจับ)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล (ทต.กระจับ)
01 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลประสาทสิทธิ์ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ และหมู่ที่ ๖ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ๑ ถนนบ้านท่าผัก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ๑๐ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายท่าไม้แดง - ห้วยไทร หมู่ที่ ๖ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายโป่งเก้ง-โป่งนกกระทา หมู่ที่ ๑๒ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลขุนพิทักษ์ หมู่ที่ ๑,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกลำห้วยยางเหนิอ หมู่ที่ ๑๑-๑๗-๑๕ ตำบลเขาขลุง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองระบายน้ำ ร.๕ ขวา ประดู่ และคลองระบายน้ำ ร.๖ ขวา ประดู่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลเจดีย์หัก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 ก.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากล (ทม.โพธาราม)
01 ก.ย. 58 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้่ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (ทต.กระจับ)
01 ก.ย. 58 ประมูลซื้อรถกระเช้า ชนิดรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯลฯ (อบต.ปากช่อง)
01 ก.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดระบบกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส (ก่อสร้างเพิ่มเติม) ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
01 ก.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างหลังคาแท็งค์ประปาพร้อมระบบตกตะกอน ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
26 ส.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับสายโป่งเจ็ด – ลำบัวทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
26 ส.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะนาวศรี ฯลฯ (อบจ.รบ.)
26 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
26 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง (ทม.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
26 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์)
26 ส.ค. 58 ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง ฯลฯ (รพ.รบ.)
26 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตบอล ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
26 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE ๒๐๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
25 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL FUMARATE ๕ MG. TABLET (รพ.รบ.)
25 ส.ค. 58 สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ทต.กระจับ)
25 ส.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ทต.ทุ่งหลวง)
25 ส.ค. 58 สอบราคาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมงานบ่อพักน้ำเรียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๓๗ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
24 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครูและโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ นิ้ว ครั
24 ส.ค. 58 ประมูลจ้างตามโครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะ ม.๑๓ บ้านท่าอีปะ ต.ด่านทับตะโก และโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณ
24 ส.ค. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๓ (ทม.บ้านโป่ง)
24 ส.ค. 58 ประมูลซื้อจอแสดงภาพ LED พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวข้องบนเวทีด้านในอาคารศาลาประชาคม (ทม.บ้านโป่ง)
20 ส.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินและรั้ว ฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
20 ส.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อตาข่ายกันนก พร้อมติดตั้ง (ทต.ด่านทับตะโก)
20 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างทำหนังสือประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดราชบุรี ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๔๐๔๑ ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สายเลี่ยงเมืองราชบุรี ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ป้ายและเครื่องหมายจราจร สายเลี่ยงเมืองราชบุรี ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
20 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัยสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ – บ่านไร่โคก ฯลฯ (แขวงทางหลวงชน
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๓) (ทม.รบ.)
18 ส.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯลฯ (ครั้งที่ ๒) /ร.ร.เทศบาลวัดโชคฯ (ทม.โพธาราม)
18 ส.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น ฯลฯ ครั้งที่ ๒/ร.ร.เทศบาลวัดไทรฯ (ทม.โพธาราม)
18 ส.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น ฯลฯ ครั้งที่ ๓/ร.ร.เทศบาลวัดโชคฯ (ทม.โพธาราม)
18 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงงานต่อเติมห้องเก็บอุปกรณ์สื่อสุขศึกษาฯ (รพ.รบ.)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา Imipenem ๕๐๐ mg. and Cliastation ๕๐๐ mg. ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
18 ส.ค. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.หินกอง)
18 ส.ค. 58 สอบราคาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ระบบ (สสจ.รบ.)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านห้วยยางโทน)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านเขาถ่าน)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม)
18 ส.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดแคทรายฯ)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดแคทรายฯ)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านห้วยผาก)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา ALTEPLASE (rT-PA) (รพ.รบ.)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
18 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเวียงทุน)
18 ส.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ยกสูง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านตลาดควายฯ)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.อนุบาลปากท่อ)
18 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำวน ๔ รายการ (รพ.รบ.)
18 ส.ค. 58 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา
18 ส.ค. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา
18 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเขางู (เทศบาลเมืองราชบุรี)
18 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ)
16 ส.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
16 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดการจราจรของตำรวจจราจร (ทม.โพธาราม)
16 ส.ค. 58 ประมูลจ้างงานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเจดีย์หัก ฯลฯ (อบต.เจดีย์หัก)
16 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ดำเนินงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย รบ.๔๐๒๙ ฯลฯ (แขวงท
16 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๓๐๑๒ ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
13 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดน้ำพุ)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.อนุบาลเมืองราชบุรี)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยตะแคงฯ)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านเขาถ้ำ)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยหมูฯ)
13 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดน้ำพุ)
10 ส.ค. 58 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคาฯ
10 ส.ค. 58 ร่าง TOR โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนคา
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.อนุบาลวัดเพลง)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.วัดแจ้งเจริญ)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.,มหาราช ๗)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.วัดสันติการาม)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.อนุบาลเมืองราชบุรี)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านห้วยศาลา)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยไผ่)
09 ส.ค. 58 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) (เรือนจำกลางราชบุรี)
09 ส.ค. 58 จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (อบจ.รบ.)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา TRAVOPROST ๐.๐๐๔ % EYE DROP (รพ.รบ.)
09 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบปฏิบัติการ (Operating System ) พร้อม Application ฯลฯ (สพป.รบ.๒)
09 ส.ค. 58 สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
09 ส.ค. 58 สอบราคาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
09 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.รบ.)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดด่านทับตะโก)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเจติยาราม)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านหินสี)
06 ส.ค. 58 สอบราคาขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.รุจิรพัฒน์)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) (รพ.รบ.)
06 ส.ค. 58 ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (รพ.รบ.)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.หนองโพวิทยา)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านบ่อหวี)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดสันติการาม)
06 ส.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.วัดสันติการาม)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.น้ำตกห้วยสวนพลู)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๓ รายการ (ร.ร.บ้านลำพระ)
06 ส.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๑ (อบต.เขาขลุง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ (อบต.เขาขลุง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.วัดเวียงทุน)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.บ้านท่ามะขาม)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านหนองนกกะเรียน)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดปากท่อ)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาถ้ำกุญจร)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา BORTEZQMIB ๓.๕ MG..Injection (รพ.รบ.)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา CILOSTAZOL ๑๐๐ MG..TABLET (รพ.รบ.)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านจอมบึง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดนาขุนแสน)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดบางลี่)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร.ร.วัดยอดสุวรรณคีรี)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดดอนตลุง)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยไผ่)
06 ส.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยไผ่)
06 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านบึง)
05 ส.ค. 58 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อฯ (ทต.บ้านสิงห์)
05 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑ งาน (ร.พ.โพธาราม)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ (ร.ร.บ้านโป่ง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิม หมู่ที่ ๕ (อบต.หนองกระทุ่ม)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเขาช้าง หมู่ที่ ๗ (อบต.หนองกระทุ่ม)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดลาดบัวขาว)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พวง ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาส้ม)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุ ฯลฯ ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโชค ฯ (ทม.โพธาราม)
05 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสัง ฯลฯ (อบต.รางบัว)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายภายในตำบล ฯลฯ (อบต.บ่อกระดาน)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดหนองอ้อ)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดม่วง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดโกสินารายน์)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.วัดม่วง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านโป่ง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
05 ส.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
05 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา Levofloxacin sterile solution for injection ๒๕๐ mg/๕๐ ml. (รพ.บ้านโป่ง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.สี่หมื่น)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปลายหมู่ ๕) (อบต.สี่หมื่น)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปา ม.๔ ต.สี่หมื่น (อบต.สี่หมื่น)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น (ซ.นายพิชัย ก้อนทอง) (อบต.สี่หมื่น)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซ.บ้านธวัชชัย โกญจนาท) (ทต.ด่านทับตะโก)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้าง ฯลฯ โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (สระเก่าหนองไผ่ล่าง) ม.๖ บ้านหนองไผ่ ฯลฯ (สนง.ป้
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้าง ฯลฯ โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ (ขยายสระเก่า) ม.๔ บ้านพุคาย ฯลฯ (สนง.ป้องกันฯ จ.
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองยืมและกำจัดวัชพืช ฯลฯ (ม.๕ ถึง ม.๗ ต.นางแก้ว) (ทต.เขาขวาง)
05 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองยืมและกำจัดวัชพืช ฯลฯ (ม.๓ ต.นางแก้ว) (ทต.เขาขวาง)
05 ส.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมตรีสุริยวงศ์ ฯลฯ (ทม.รบ.)
03 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา Rabies vaccine injection ๐.๕ ml ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
03 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อยา Rabies vaccine injection ๐.๕ ml ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
03 ส.ค. 58 สอบราคาจ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ทม.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ /โรงเรียนเทศบาล ๑ ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทม.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ /โรงเรียนเทศบาล ๕ ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทม.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบสายนำส่งสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
29 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อกล้าไม้ ฯลฯ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาถนนไกรเพชร ถนนบ้านปรก (ทม.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
29 ก.ค. 58 สอบราคาก่อสร้างกำแพงรั้วอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ฯลฯ (สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี)
29 ก.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกั้นดินและรั้วฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มข ๒๕๒๗ ลำห้วยพุบอนเหมืองปะติ ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มข ๒๕๒๗ (บริเวณบ้านนางพิมพ์ ทุโดด) ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มข ๒๕๒๗ ลำห้วยเหมืองปะติ ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มข ๒๕๒๗ ลำห้วยหุบมะกรูด ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ มข ๒๕๒๗ ลำห้วยพุบอน ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
29 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.บ้านหนองใยบัว)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างออกแบบพร้อมทั้งจัดทำสมุดบันทึกและสมุดฉีก (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
29 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯลฯ (ร.ร.มหาราช ๗)
29 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง (ทต.ด่านทับตะโก)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
27 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (รพ.รบ.)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาจ่า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเขาถ้ำกุญชร ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายเขากลางเนิน หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
27 ก.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดช่องลม ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) (สสจ.รบ.)
27 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ฯลฯ (อบต.ด่านทับตะโก)
27 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนทางลงหน้าห้องน้ำสาธารณะฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
26 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
26 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.รบ.)
26 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
26 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างฯ ก่อสร้างถนนลูกรังต่อจากสะพานทางหลวงชนบทข้ามคลองบัวงาม ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ่)
23 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อและติดตั้ง ชุดลูกข่ายเครื่องรับกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
23 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ด่านทับตะโก)
23 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
23 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อมอเตอร์ขับเคลื่อนรถเข็นอาหารผู้ป่วย จำนวน ๒ เครื่อง (รพ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวโพ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านซุกหว้า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลปากแรต ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคุ้งน้ำวน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคลัง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำพุ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติฯลฯ (รพ.รบ.)
23 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างทาสีอาคารตึกกุมารเวชกรรม ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
21 ก.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
21 ก.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
21 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๔ (อบต.บ่อกระดาน)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๓ (อบต.บ่อกระดาน)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๒๒ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณพื้นที่โรงเรียน อบจ.รบ. ๑ (วัดห้วยปลาดุกฯ) (อบจ.รบ.)
20 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังมะนาว (อบจ.รบ.)
20 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลธรรมเสน (อบจ.รบ.)
20 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๔ ตำบลพิกุลทอง (อบจ.รบ.)
20 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ฯ) (รพ.รบ.)
20 ก.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
20 ก.ค. 58 ประมูลจ้างฯ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (อบต.บ้านคา)
20 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อยา ROSUVASTATIN ๒๐ MG.TABLET (รพ.รบ.)
20 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๘ (อบต.เขาขลุง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาขลุง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ (อบต.เขาขลุง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ทม.รบ.)
20 ก.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ฯลฯ (ทต.สวนผึ้ง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู (ทม.รบ.)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวง ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้าทอง ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
20 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ (รพ.เจ็ดเสมียน)
20 ก.ค. 58 ประกวดราคาโครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน ๓ โครงการ ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
20 ก.ค. 58 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
20 ก.ค. 58 ประมูลซื้อ “รถดับเพลิงชนิดถังในตัว จำนวน ๑ คัน” ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
20 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๘ (อบต.เขาขลุง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังเหล็ก หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อกล้องโทรทีศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Network Camera (อบต.เขาแร้ง)
20 ก.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๙๑ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
20 ก.ค. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (อบต.หินกอง)
20 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.รบ.)
17 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
17 ก.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน ๒ รายการ (รพ.ราชบุรี)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อยา DONEPEZIL HCL ๑๐ MG. ORODISPERSIBLE TABLET (รพ.ราชบุรี)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ) (รพ.บ้านโป่ง)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ฯลฯ (อบต.บ่อกระดาน)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๔๔ ยูนิต ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
13 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.รบ.)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อกล้าไม้ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ (สพม.๘)
13 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย (รพ.บ้านโป่ง)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน (อบต.ตะนาวศรี)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลในช่องปาก) (สสจ.รบ.)
13 ก.ค. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.ดำเนินสะดวก)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ (รพ.โพธาราม)
13 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สสจ.รบ.)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (รพ.โพธาราม)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้าโป่ง)
13 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รพ.โพธาราม)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจในเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง (สสจ.รบ.)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
13 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ ฯลฯ (บ.ไปรษณีย์ไทย จก.)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ฯลฯ (อบต.ดอนทราย)
13 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวัดยางงาม ๔๙ (อบต.วัดยางงาม)
13 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ (อบต.วัดยางงาม)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (ทม.ราชบุรี)
13 ก.ค. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒๐ รายการ (อบต.ท่าชุมพล)
13 ก.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ซีซี (สสจ.รบ.)
10 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ฯลฯ (สสจ.รบ.)
10 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
10 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง (รพ.ราชบุรี)
10 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อยา TERIPARATIDE ๖๐๐ MCG./๒.๔ ML. INJECTION (รพ.ราชบุรี)
10 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศฯลฯ (รพ.โพธาราม)
10 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯลฯ (ทม.โพธาราม)
10 ก.ค. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าสถานีตำรวจภูธรโพธาราม (ทม.โพธาราม)
10 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
10 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๙๖ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
10 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ จ้างเหมาดำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาเร่งด่วนปี ๒๕๕๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงปี ๒๕๕๘ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
10 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการเตรียมความพร้อมรับปีดินสากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(สนง.พัฒนาที่ดินเขต 10)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กคลองบางสองร้อย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดระบบกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส (ก่อสร้างเพิ่มเติม) ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
07 ก.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
07 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทต.หลักเมือง)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนขนย้ายขยะมูลฝอยเก่า ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดิน ใต้สะพานบริเวณศาลต้นไทร ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
07 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนน SMLฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๕ คน (รพ.โพธาราม)
07 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL สายบ้านห้วยม่วง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
07 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
07 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทต.ด่านทับตะโก)
07 ก.ค. 58 ยกเลิกประมูลซื้อ “รถดับเพลิงชนิดถังในตัว จำนวน ๑ คัน” ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
07 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ฯลฯ (รพ.รบ.)
07 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
07 ก.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงฯ จำนวน ๑ คัน E01/2558 (ทต.เจ็ดเสมียน)
02 ก.ค. 58 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ความจุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ลบ.ม. ชนิด ๖ ล้อ (ทต.บ้านสิงห์)
02 ก.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.ป่าหวาย)
02 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
02 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กพักน้ำ ฯลฯ (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘)
02 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ/ร.ร.เทศบาล ๕ (ทม.รบ.)
02 ก.ค. 58 ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ/ร.ร.เทศบาล ๑ (ทม.รบ.)
02 ก.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ (สำนักบริหารฯ ที่ ๓)
02 ก.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานสาย ๔ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
02 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
02 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผีหลอก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
02 ก.ค. 58 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลอง ๘ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
02 ก.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
02 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ มีที่นั่งใม่ต่ำกว่า ๔๕ ที่นั่ง (อบจ.รบ.)
01 ก.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
01 ก.ค. 58 เอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
01 ก.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างหอถังประปาบาดาล ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ
30 มิ.ย. 58 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา
30 มิ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา
30 มิ.ย. 58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่เพื่อัดทำห้อง Server (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อ HYDROXYUREA ๕๐๐ MG. CAPSULE (รพ.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (รพ.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ฯลฯ (รพ.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯลฯ (ทม.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตซอล ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ สายหนองจอก-ป่าชุมชน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา (ทม.รบ.)
30 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีอนามัยบ้านฆ้อง ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการขยายถนน คสล. (อบต.บ่อกระดาน)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านกำนันสงคราม ฯลฯ (อบต.บ่อกระดาน)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ ฯลฯ (อบต.บ่อกระดาน)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ทม.รบ.)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ฯลฯ (อบต.หนองกระทุ่ม)
30 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ (อบต.บ้านบึง)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ (อบต.แพงพวย)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฉุกเฉิน (ลิฟท์) (ทม.ท่าผา)
30 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
30 มิ.ย. 58 ประมูลซื้อ โครงการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้เทคโนโลยี (CCTV) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.ศรีดอนไผ่)
29 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดและปรับปรุงห้องน้ำ (สนจ.รบ)
29 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปูพื้นสนามฟุตซอล (ชนิดโพลีพร็อพ ฯ) (ทต.บ้านชัฎป่าหวาย)
29 มิ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อฯ การซื้อจัดหาท่อโค้งเหล็กกล้าฯ หน้าจานตีเหล็กกล้าฯ ท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประท
29 มิ.ย. 58 ประกวดราคาซื้อฯ การซื้อจัดหาท่อโค้งเหล็กหล่อฯ ท่อสั้นเหล็กหล่อฯ ท่อเหล็กกล้า ฯลฯ (โครงการชลประทาน ร
29 มิ.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ คาวาซากิ) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
24 มิ.ย. 58 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
24 มิ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
24 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อพัสดุ ชุด ACB สวิทซ์สำหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าฯลฯ (รพ.โพธาราม)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา ฯลฯ (ทม.รบ.)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทม.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักบุคลากรของเทศบาล(แฟลต) (ทม.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (รพ.โพธาราม)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมฯลฯ โดยทำการขุดลอกคู/คลอง (อบต.เขาแร้ง)
24 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) (ทม.รบ.)
24 มิ.ย. 58 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา
24 มิ.ย. 58 ร่าง TOR โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าวัดดอนคา หมู่ที่ 6
24 มิ.ย. 58 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด(สนจ.รบ)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น ฯลฯ (อบต.ปากแรต)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อด้ามจับปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง ฯลฯ (รพ.รบ.)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ (รพ.รบ.)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP Camera ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองปากดง (ทต.ทุ่งหลวง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหินสีเก่า (ทต.ทุ่งหลวง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา ๒ (ทต.ทุ่งหลวง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยร่วมใจ (ทต.ทุ่งหลวง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลำห้วยแห้ง (ทต.ทุ่งหลวง)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก) (รพ.โพธาราม)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๒ คน (รพ.โพธาราม)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ทต.กระจับ)
23 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๓) (รพ.ปากท่อ)
23 มิ.ย. 58 ประมูลซื้อ “รถดับเพลิงชนิดถังในตัว จำนวน ๑ คัน ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
23 มิ.ย. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ (ทม.โพธาราม)
23 มิ.ย. 58 ยกเลิกประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ฯลฯ (อบต.อ่างหิน)
23 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ (รพ.เจ็ดเสมียน)
23 มิ.ย. 58 ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโดยวิธีการประมูลการจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
23 มิ.ย. 58 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพ ฯลฯ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
23 มิ.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) (สนง.สรรพสามิตพื้นที่ รบ.)
23 มิ.ย. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณคูบัว) (สนง.โยธาฯ)
23 มิ.ย. 58 การซื้อจัดหาท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและวางเรียง(โครงการชลประทานราชบุรี)
23 มิ.ย. 58 การซื้อจัดหาท่อเหล็ก ขนาด ศก.๔๐๐ ม.ม. ยาว ๖.๐๐ ม. หนา ๖ ม.ม.ปลายเรียบ พร้อมวางเรียง(โครงการชลประทานร
23 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางขึ้นช่องตะโกป
22 มิ.ย. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดและปรับปรุงห้องน้ำ
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายมะเดื่อเหลือง-ป่ามะค่า (อบต.ยางหัก)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
19 มิ.ย. 58 จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้ในราชการ (ทต.ด่านทับตะโก)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนี่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ฯ) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขาด ๘ ลบ.ม. ฯลฯ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องผู้ป่วยพิเศษ พร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราเคปซีล ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ทต.ด่านทับตะโก)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM ฯลฯ (อบต.ท่าชุมพล)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง (ทม.รบ.)
22 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงถนนสายทางขึ้นช่องตะโกปิดทอง บ้านตะโกปิดทอง ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบท จ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 ร่าง TOR โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเบิกไพร
18 มิ.ย. 58 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเบิกไพร
18 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุงานงานครัว รายการถุงขยะ (รพ.โพธาราม)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแร่ ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโดยวิธีการประมูลการจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ทม.บ้านโป่ง)
18 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาโดยวิธีการประมูลการจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น (ทม.โพธาราม)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกฯ สายจุดชมวิวห้วยคอกหมู ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านอ่างหิน-บ้านหนองปากทาง หมู่ที่ ๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ – ๔ ตำบลท่านัด ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลตาหลวง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งน้อย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
17 มิ.ย. 58 เอกสารสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง(4R2R) หมู่ที่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
17 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลอง(4R2R) หมู่ที่ 10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
15 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงหลังแบบอัตโนมัติ)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ ทรงพลวิทยา (ทม.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (ทม.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปามหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ (อบต.ป่าหวาย)
15 มิ.ย. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ทม.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ (อบต.วัดยางงาม)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ (อบต.วัดยางงาม)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณข้างคลองห้วยกรวด (อบจ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ โคกตะมั่ง ๒ (อบจ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ (อบจ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.ราชบุรี)
15 มิ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.รางบัว)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ทต.กระจับ)
15 มิ.ย. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ทม.บ้านโป่ง)
15 มิ.ย. 58 ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๘ (อบต.เกาะศาลพระ)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดถนนชนิดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๐ (อบต.เขาขลุง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ฯลฯ (อบต.ท่านัด)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (สสจ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางซาด (ทต.ทุ่งหลวง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองวัวดำ ซอย ๓ (ทต.ทุ่งหลวง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอก ซอย ๒ (ทต.ทุ่งหลวง)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานบล็อก คสล.ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการย้าย/ปรับปรุงศาลาพักร้อน ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
15 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.รบ.)
15 มิ.ย. 58 ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
11 มิ.ย. 58 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบอาหารและส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งหน้าต่างบานกระจก กรอบอลูมิเนียม ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ โครงการ (ทม.ท่าผา)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเทพื้น คสล.บริเวณหน้าอาคาร ๕ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) (สสจ.รบ.)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายภายในหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ คลองไส้ไก่ ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
11 มิ.ย. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพ ฯลฯ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ (อบต.ปากแรต)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (อบต.ปากแรต)
11 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ (อบต.ปากแรต)
09 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านห้วยม่วง (อบต.ตะนาวศรี)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๗ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ทต.หลักเมือง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ข้ามคลองจุดที่ ๒) (ทต.ประสาทสิทธิ์)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ (เรือนจำกลางเขาบิน)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายชื่ออาคารศาลาประชาคม (ทม.บ้านโป่ง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบพิเศษ) (รพ.รบ.)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา (ทม.รบ.)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า) ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (สถานีอนามัยตำบลบ้านฆ้อง) ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
08 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ฯลฯ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) (สสจ.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนทางเชื่อมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทต.หลักเมือง)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ทต.หลักเมือง)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต (ทต.หลักเมือง)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด ๑๐ ที่ (ทม.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด ๑๐ ที่ (ทม.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด ๑๐ ที่ (ทม.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๑ (อบต.ท่านัด)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองขุด (อบต.ท่านัด)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๗ (อบต.ท่านัด)
03 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ฯลฯ (วัดโชค) (ทม.โพธาราม)
03 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ฯลฯ (วัดโชค) (ทม.โพธาราม)
03 มิ.ย. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ฯลฯ (วัดไทรอารีรักษ์) (ทม.โพธาราม)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (หัวตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ) (รพ.รบ.)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำแนวกันชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ฯลฯ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ปากท่อ)
03 มิ.ย. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดิน ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
03 มิ.ย. 58 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑-๕ (ทม.รบ.)
29 พ.ค. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ (อบต.อ่างหิน)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
29 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฯลฯ (รพ.เจ็ดเสมียน)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.รบ.)
29 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ ฯลฯ (แขวงทางหลวง รบ.)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รพ.รบ.)
29 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ โครงการจัดซื้อสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา
29 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ (อบต.ป่าหวาย)
29 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯลฯ (โครงการชลประทาน รบ.)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ จำนวน ๒๒๑ รายการ (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ฯลฯ จำนวน ๑๑๘ รายการ (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 58 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ฯลฯ (อบต.หนองกระทุ่ม)
28 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ร.พ.โพธาราม)
28 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM. INJECTION (รพ.รบ.)
28 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ ทรายหยาบน้ำจืด (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ จัดหาเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ Vertical split case ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ ทรายหยาบน้ำจืด (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ จัดหาท่อ (AC) ฯ , ข้อต่อท่อ (AC) ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ จัดหาท่อ (AC) ฯ , ข้อต่อท่อ (AC) ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ จัดหา GATE VALVE ฯ , จีโบลท์ ฯ , AIR VALVE ฯ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (โครงการชลประทาน
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ ทรายหยาบน้ำจืด (โครงการชลประทานฯ)
28 พ.ค. 58 ประกวดราคาซื้อฯ ท่อพีวีซี. แข็งแบบปลายบานฯ ข้อโค้งพีวีซี ฯลฯ (โครงการชลประทานฯ)
27 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี (ทม.บ้านโป่ง)
27 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
27 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อบจ.รบ.)
27 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
27 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าพร้อมดูแลเกาะกลางถนนแสงชูโต (ทม.ท่าผา)
27 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประกอบอาหาร ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
27 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างงานกิ่สร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓(บ้านโป่ง))
24 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
24 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
24 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
24 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL ๗๕ MG.TABLET (รพ.รบ.)
24 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
24 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงรั้วสถานีอนามัยบ้านเก่า หมู่ที่ ๕ (ทต.บ้านฆ้อง)
24 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาย้ายแท้งค์น้ำ/ถ้งน้ำเหล็ก (ทม.บ้านโป่ง)
24 พ.ค. 58 ประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ่)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวทาง Asphalt Concrete Overlay สายบ้านหนองน้ำใส (ทต.ทุ่งหลวง)
19 พ.ค. 58 สอบราคาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชภายในตำบลดำเนินสะดวก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านบ่อหวี-อ่างเก็บน้ำบ่อหวี (อบต.ตะนาวศรี)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๔๐ ที่ พร้อมติดตั้ง (ทม.รบ.)
19 พ.ค. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๒๙ รายการ (ทด.จ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ (ทม.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตฯลฯ (รพ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อคู่มือตามคู่มือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ (รพ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา ฯลฯ (ทม.รบ.)
19 พ.ค. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ทต.หลักเมือง)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นหลักคลองแคระ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปาภูมิภาคจังหวัดราชบุรีในเขตตำบลบางป่า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
19 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำริมถนนเพชรเกษม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ทต.หนองโพ)
15 พ.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ฯลฯ ( ทม.บ้านโป่ง)
15 พ.ค. 58 จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (สนง.เศรษฐกิจฯ เขต ๑๐)
15 พ.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (อบต.บ้านคา)
15 พ.ค. 58 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
15 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการส่งเสริมฯ เส้นทางจักรยานทั่วประเทศ สายเส้นทางตามแนวถนนทางหลวงชนบท อำเภอสว
15 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการส่งเสริมฯ เส้นทางจักรยานทั่วประเทศ สายเส้นทางเลี่ยงเมืองราชบุรี (อบจ.รบ.)
15 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ) (รพ.บ้านโป่ง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๕๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
15 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำวน ๕ โครงการ (อบต.บ้านบึง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) (รพ.วัดเพลง)
15 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างโครงการกปรับปรุงถนนลาดยาง จำวน ๕ โครงการ (อบต.บ้านบึง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อชั้นวางอุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลส (รพ.รบ.)
15 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงทางหลวงราชบุรี)
15 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.โพธาราม)
15 พ.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.โพธาราม)
15 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ (อบต.เขาขลุง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (อบต.เขาขลุง)
15 พ.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงถนนลาดยาง ฯลฯ (ทต.กระจับ)
12 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ ๓๐ องศา (รพ.รบ.)
12 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงท่าใหญ่ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ (อบจ.รบ.)
12 พ.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนคา (อบจ.รบ.)
12 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (EKG monitor) (รพ.ดำเนินสะดวก)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงฯ) (รพ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.บ้านโป่ง)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อยา FACTOR IX CONCENTRATE (รพ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ (ร.ร.วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.ปากท่อ)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็ก) (สสจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔, ๕ (อบต.หนองบัว)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (รพ.รบ.)
11 พ.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาอเนกประสงค์ฯลฯ (อบต.หนองกลางนา)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณะในเขตเทศบาล (ทต.กระจับ)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตาหลวง (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองข่อย-หนองกอก (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดเพลง (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘, ๙ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๒ (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำต่อแพศาลาแดง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนแร่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคตา ฯลฯ (รพ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล (รพ.รบ.)
11 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด) (รพ.รบ.)
10 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่) (รพ.บ้านโป่ง)
10 พ.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (สพม.๘)
10 พ.ค. 58 ประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายต่อเนื่องได้ไม้น้อยกว่า ๔ ภาพต่อรอบ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
10 พ.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง ชั้น 2 ฯลฯ (ทม.โพธา
10 พ.ค. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธารา
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหลวง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างค่าขุดสระน้ำ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองนกกระเรียน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗ ตำบลจอมประทัด ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ หลังวัดโคกหลวง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทานสาย ๔ ซ้าย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นบริเวณลำห้วยผาก หมู่ที่ ๕ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองยายจู ฯลฯ (อบจ.รบ.)
01 พ.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อเจ็ดศอก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
30 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์)
30 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการในการตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสีย ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
30 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ทต.หลักเมือง)
30 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง/ผลไม้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ร.ร.เทศบาลหลักเมือง)
30 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
30 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ (ร.ร.บ้านตะโกล่าง)
30 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการฉาบผิวลาดยาง Para Slurry Seal สาย รบ.๔๐๖๔ ฯลฯ (แขวงทางหลวงฯ)
30 เม.ย. 58 ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
28 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำวน ๑๑๓ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุฯ)
28 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) (รพ.โพธาราม)
28 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างหมาก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์บริเวณโรงฆ่าสัตว์ (ทม.รบ.)
28 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุฯ)
28 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๗๐ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๕)
28 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯลฯ /บ้านหนองเต่าดำ (ปภ.จ.รบ.)
28 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ฯลฯ จำนวน ๑๔๙ รายการ (ทม.บ้านโป่ง)
28 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ฯลฯ/ร.ร.เทศบาลวัดโชคฯ (ทม.โพธาราม)
27 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ (ทม.รบ.)
27 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ฯ) (รพ.รบ.)
27 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ซอย ๑๑ (ทม.รบ.)
24 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทต.กระจับ)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดมลพิษ ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำในแม่น้ำคูคลอง ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ฯ) (รพ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (หลอดเลือดเทียมชนิดมีวงแหวน) (รพ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม /ร.ร.เทศบาล ๓ ประชายินดา (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้านโป่ง)
24 เม.ย. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปาหลัก ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
24 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดง) (รพ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางขึ้น – ลง สำหรับผู้พิการ (ทต.กระจับ)
24 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ (รพ.โพธาราม)
24 เม.ย. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
24 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อ INSULIN GLARGINE PRE – FILLED PEN ๑๐๐ IU./ML (รพ.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง จำนวน ๒ รายการ (ทม.รบ.)
24 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.บ่อบำบัดเสีย (ทม.รบ.)
23 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนน ฯลฯ (แขวงทาง
21 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบ
21 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ ปรับปรุงถนนสายทางขึ้นช่องตะโกปิดทอง ฯลฯ (แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี)
21 เม.ย. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทม.บ้านโป่ง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดควัน) ครั้งที่ ๒ (รพ.ปากท่อ)
21 เม.ย. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รพ.ปากท่อ)
21 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒) (รพ.ปากท่อ)
21 เม.ย. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (รพ.ปากท่อ)
21 เม.ย. 58 ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีและสารเคมีป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ (สสจ.รบ.)
21 เม.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลำห้วยทับใต้ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองโสน-ทุ่งนา หมู่ที่ ๕ (ทต.ทุ่งหลวง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองถม ซอย ๗ (ทต.ทุ่งหลวง)
21 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ (รพ.โพธาราม)
20 เม.ย. 58 สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ที่ให้ทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยทั่วไป (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รพ.รบ.)
20 เม.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯลฯ เชื่อมระหว่าง วิศวเสนานิคม ซอย ๔ (ทม.รบ.)
20 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ทม.บ้านโป่ง)
20 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
20 เม.ย. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
20 เม.ย. 58 สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ฯ (การเคหะแห่งชาติ)
20 เม.ย. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
19 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาจำแนกตะเกอนปัสสาวะ) (รพ.รบ.)
19 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ฯลฯ (สสจ.รบ.)
19 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี (ทม.บ้านโป่ง)
19 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ชุดถุงเจาะเก็บเกล็ดเลือด) (รพ.รบ.)
19 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาปริมาณ HBV DNA) (รพ.รบ.)
19 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาปริมาณ HBV DNA) (รพ.รบ.)
19 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) (รพ.รบ.)
19 เม.ย. 58 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ บ้านวังปลา ตำบลแก้มอ้น ฯลฯ (อบต.แก้มอ้น)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎรยินดี ซอย ๓ (ทม.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (ทม.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ หมู่ที่ ๒ บ้านไพรสะเดา (อบต.ดอนทราย)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพชรโสภา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยผาก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวาย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.รบ.)
10 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุบอนล่าง (อบต.บ้านบึง)
10 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.รุจิรพัฒน์)
09 เม.ย. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำ (สนง.ป้องกันฯ)
09 เม.ย. 58 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ฯลฯ (อบต.อ่างหิน)
09 เม.ย. 58 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลัง (ทม.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองตาคต-ดำเนินฯ หมู่ที่ ๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหมู่ที่ ๘, ๙ (คลอง ๑๐) ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านเขาปิ่นทอง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชุมพล ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาหลวง-ช่องมะกล่ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สะพานข้ามคลองรางนายร้อย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ไทรงาม หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุก-ลูกรังในเขต ฯลฯ (อบต.ดอนคลัง)
09 เม.ย. 58 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ฯ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ฯลฯ (อบต.ป่าไก่)
09 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (รพ.รบ.)
09 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช คลองหนองบางงู หมู่ที่ ๖ (ทต.เจ็ดเสมียน)
09 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/รพส.ต.บ้านไร่ (สสจ.รบ.)
09 เม.ย. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ฯลฯ (อบต.เบิกไพร)
09 เม.ย. 58 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
09 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสด ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
09 เม.ย. 58 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) หน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
09 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน/ร.ร.เทศบาลวัดไทร ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.รุจิรพัฒน์)
09 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.วัดสันติการาม)
09 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (ร.ร.วัดน้ำพุ)
08 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี)
08 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. (ทต.ด่านทับตะโก)
08 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (รพ.รบ.)
08 เม.ย. 58 สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน (รพ.สวนผึ้ง)
08 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) ฯลฯ (สสจ.รบ.)
08 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกายภาพบำบัด ฯลฯ (โรงพยาบาลบางแพ)
07 เม.ย. 58 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๒ คัน ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
07 เม.ย. 58 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีฯ ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒) (รพ.บ้านโป่ง)
07 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) (สสจ.รบ.)
07 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อยา TELMISARTAN ๔๐ MG.+HCTZ ๑๒.๕ MG.Tablet (รพ.รบ.)
07 เม.ย. 58 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบล็อกวาล์ว–หนองโก หมู่ที่ ๖ (อบต.เบิกไพร)
02 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ (ทต.กระจับ)
02 เม.ย. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยฯลฯ (ทม.ท่าผา)
02 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างมืออัตโนมัติ ฯลฯ (รพ.วัดเพลง)
02 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) (ร.ร.อนุบาลปากท่อ)
02 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN ๕๐ MG./ML.๕ ML INJ. (รพ.รบ.)
02 เม.ย. 58 สอบราคาซื้อยา TICAGRELOR ๙๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
02 เม.ย. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ (ทม.รบ.)
02 เม.ย. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดระบบกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส (ก่อสร้างเพิ่มติม) (อบต.บ้านบึง)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง สูง ๒๐ เมตร ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (สสจ.รบ.)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันฯ ภัยแล้ง/บ้านพุคาย ฯลฯ (ปภ.จ.รบ.)
26 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันฯ ภัยแล้ง/บ้านธรรมเสน ฯลฯ (ปภ.จ.รบ
26 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยศัลยกรรม ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บบัตรเวชระเบียน (รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด ๖๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ)
26 มี.ค. 58 ประกวดราคาซื้อเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
26 มี.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ/ร.ร.เทศบาล ๑ (ทม.รบ.)
26 มี.ค. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน ฯลฯ/ร.ร.เทศบาล ๕ (ทม.รบ.)
26 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงงานฟาร์ม ฯลฯ (วท.เกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี)
26 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา (ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง)
25 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต.คุ้งน้ำวน
25 มี.ค. 58 ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ฯลฯ (สสจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนถมดินเรียงหินป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
25 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
25 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ฯลฯ (แขวงทางหลวงราชบุรี)
25 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ราชบุรี)
25 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า จำวน ๒ รายการ (ทต.หลักเมือง)
25 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓ (รพ.ดำเนินสะดวก)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง ฯลฯ (อบต.หินกอง)
25 มี.ค. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
25 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ (ปภ.จ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
25 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตรอบศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.ด่านทับตะโก)
25 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น ฯลฯ (สสจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน (ทม.บ้านโป่ง)
25 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (ทต.กระจับ)
25 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา (รพ.ราชบุรี)
25 มี.ค. 58 สอบราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.หนองโพ)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖,๘ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนิน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ ๔ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฟัก หมู่ที่ ๗ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเกษตร หมู่ที่ ๑๔ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 ประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองตาคต (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
25 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๕/๓ หมู่ที่ ๑ (อบจ.รบ.)
24 มี.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
23 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.ปากท่อ)
23 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
23 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปลูกป่า ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
23 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างซ่อมแซมปูพื้นหินขัด บานเลื่อนประตูสแตนเลส (สพป.รบ.เขต ๒)
20 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ทม.ราชบุรี)
20 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน (ทม.ราชบุรี)
20 มี.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายคลองบางสองร้อย หมู่ที่ ๑ (ทต.เขาขวาง)
20 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
20 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ฯลฯ (สพป.รบ.เขต ๒)
20 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ (พิพิธภัณฑสถานฯ ราชบุรี)
20 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ปากท่อ)
20 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบ interactive พร้อมติดตั้ง (ร.ร.เบญจมราชูทิศฯ)
20 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
20 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (ทต.บ้านฆ้อง)
18 มี.ค. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม (ปภ.)
17 มี.ค. 58 ประมูลซื้อฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (อบต.หนองกบ)
17 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักศึกษาแพทย์ ๔๔ ยูนิต ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ (อบต.บ้านคา)
17 มี.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่มิใช่การแพทย์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
17 มี.ค. 58 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ (อบต.ดอนกระเบื้อง)
17 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงอาคารแฟลตสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ/บ้านโป่ง (การเคหะแห่งชาติ)
17 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงอาคารแฟลตสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ/ราชบุรี (การเคหะแห่งชาติ)
17 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ (รพ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ (รพ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ฯลฯ (อบต.ปากแรต)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารและรั้วพร้อมประตู ฯลฯ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (ทม.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนไกรฤกษ์ (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้านโป่ง)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
17 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (รพ.ราชบุรี)
17 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทม.บ้านโป่ง)
14 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อพัดลมระบายอากาศ (เรือนจำกลางเขาบิน)
14 มี.ค. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๔ บ้านจอมปราสาท (อบต.คลองข่อย)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม ร.ร.เทศบาล ๕ (ทม.รบ.)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม ร.ร.เทศบาล ๑ (ทม.รบ.)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ Slurry Seal สายห้วยม่วง ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบ้านท่ามะขาม ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ Cape Seal ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
14 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ (รพ.ราชบุรี)
14 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด IP Network Camera (ทต.หลักเมือง)
14 มี.ค. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโก ฯลฯ (อบต.อ่างหิน)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อ, ตู้ดูดควัน) (รพ.ปากท่อ)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสวนสาธารณะบึงกระจับ (ทต.กระจับ)
14 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
12 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายดอนกรวย ฯลฯ (อบต.ท่านัด)
12 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ ๓ (อบต.ท่านัด)
12 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อ Asphalt Concrete (HOT MIX) (แขวงทางหลวงราชบุรี)
12 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด ๑๐ ที่ /ร.ร.เทศบาล ๑ (ทม.รบ.)
12 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียนขนาด ๑๐ ที่ /ร.ร.เทศบาล ๕ (ทม.รบ.)
12 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ฯลฯ (สนง.ประมง จ.รบ.)
12 มี.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ หลั.ง (ทม.รบ.)
12 มี.ค. 58 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกสินารายณ์ ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
12 มี.ค. 58 ประมูลฯ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ (ทต.บ้านเลือก)
12 มี.ค. 58 ประมูลฯ งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ (บ้านขนุน) (ทต.บ้านเลือก)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (รพส.ต.ดอนคา) (สสจ.รบ.)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (รพส.ต.ยางหัก) (สสจ.รบ.)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม /ร.ร.เทศบาล 3 ประชายินดี (ทม.บ้านโป่ง)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (รพส.ต.บ้านไร่) (สสจ.รบ.)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกสอบราคาจ้างเสริมผิวทาง Asphalt Concrete Overlay สายบ้านหนองน้ำใส ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
12 มี.ค. 58 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ฯลฯ (ทต.กระจับ)
10 มี.ค. 58 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV RNA ในเลือด) (รพ.รบ.)
10 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างหมาจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมพิมพ์ตราสัญลักษณ์ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ฯลฯ (ทม.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดช่องลม ฯลฯ (ทม.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๙๔ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลท่าชุมพล ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนยกระดับลูกรังสายโชคพิชิตฟาร์ม-ท่าเคย ฯลฯ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๖ (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาหลวง (อบจ.รบ.)
10 มี.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ฯลฯ/คลองหลวงสิทธิ์ (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ต.ประสาทสิทธิ์ (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาขยายถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ต.เบิกไพร (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินพร้อมกำจัดวัชพืชคลองในคุ้ง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวทุ่ง-ห้วยยาง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
09 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ทต.หลักเมือง)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (อบต.หนองโพ)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (อบต.หนองโพ)
09 มี.ค. 58 ยกเลิกการประกาศประกวดราคาโดยวิธีการประมูลการจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น (ทม.โพธาราม)
09 มี.ค. 58 ประมูลซื้อฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ทต.บ้านชัฏป่าหวาย)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณท่อบล็อก ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
09 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์พ่วงครบชุด จำนวน ๑ ชุด (ทต.ดำเนินสะดวก)
09 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายทางเข้าอำเภอดำเนินสะดวก ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
06 มี.ค. 58 เอกสารสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
06 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
03 มี.ค. 58 ประกาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
03 มี.ค. 58 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
02 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัย ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.).
02 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (ร.ร.วัดดีบอน)
02 มี.ค. 58 สอบราคาซื้อยา DIOSMIN ๔๕๐ MG./Total Flavonoides ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
02 มี.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าไทรโยค 1 (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 มี.ค. 58 ประมูลจำหน่ายไม้ยาง ที่ทำออกจากที่สาธารณประโยชน์ (องค์การฯ ป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
02 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.เขาขวาง)
02 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ฯลฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
02 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) บริเวณถนนไกรเพชร (ทม.ราชบุรี)
02 มี.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (หลังเก่า) บริเวณถนนไกรเพชร (ทม.ราชบุรี)
02 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพุบอนล่าง ฯลฯ (อบต.บ้านบึง)
02 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายคันคลองส่งน้ำฯ (ทต.เจ็ดเสมียน)
02 มี.ค. 58 สอบราคาเสริมผิวทาง Asphalt Concrete Overlay สายบ้านหนองน้ำใส-บ้านหนองกระทุ่มฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
02 มี.ค. 58 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ (ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์)
27 ก.พ. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (อ.เมืองราชบุรี)
22 ก.พ. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรือนผลิตปุ๋ย (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ) (สนง.เกษตร จ.รบ.)
19 ก.พ. 58 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฝายทุ่งกระถินพร้อมขุดลอกดินหน้าฝาย (โครงการชลประทานราชบุ
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (อบต.หนองอ้อ)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (อบจ.รบ.)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (อ.บ้านคา)
18 ก.พ. 58 ประกวดราคาครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.กระจับ)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยแยกหลังโรงพิมพ์ผดุงศิลป์ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ รพส.ห้วยยางโทน (สนง.สสจ.รบ.)
18 ก.พ. 58 ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ทม.ราชบุรี)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแสดงกิจกรรม คนเมืองอาทต์ราชบุรี (ทม.ราชบุรี)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ข. ฯลฯ (ร.ร.วัดห้วยตะแคง)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ หลัง (ร.ร.บ้านหนองสีนวล)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารห้องสมุด และระบบไฟฟ้า ฯลฯ (ร.ร.มหาราช 7)
18 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารหอนอนนักเรียน (ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
17 ก.พ. 58 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรฯ บ้านหนองสะแก-บ้านห้วยไร่
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ ๗ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่ซีล หมู่ที่ ๑๐ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่ซีล หมู่ที่ ๕ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๖ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาขลุง)
17 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) รพส.ยางหัก (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
17 ก.พ. 58 สอบราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ขนาด ๖๓๐ MA (รพ.ราชบุรี)
17 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงรถตักหน้าขุดหลัง (ทม.บ้านโป่ง)
17 ก.พ. 58 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโก (อบต.อ่างหิน)
17 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (รถสองชั้น) จำวน ๖ คัน (ทม.ท่าผา)
17 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล)) (ทม.ราชบุรี)
17 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (ทต.บ้านฆ้อง)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
12 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รพ.โพธาราม)
12 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (รพ.โพธาราม)
12 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งประลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง, ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (อบต.พิกุลทอง)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง จำนวน ๒ โครงการ (อบต.พิกุลทอง)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกพัฒนา (ครั้งที่ ๓)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกถนนเข้าโคกหม้อ (ครั้งที่ ๓) (ทม.บ้านโป่ง)
12 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี ลว. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ (รพ.ปากท่อ)
12 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
12 ก.พ. 58 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ชาย-หญิง ฯลฯ (เรือนจำกลางราชบุรี)
12 ก.พ. 58 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
12 ก.พ. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
12 ก.พ. 58 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐)
11 ก.พ. 58 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯลฯ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
11 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (อาคารอเนกประสงค์) (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
11 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
11 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างงานจัดทำลานกางเต็นท์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
11 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ทต.กระจับ)
11 ก.พ. 58 ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice (รพ.ราชบุรี)
10 ก.พ. 58 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนิน ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
10 ก.พ. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.พ. 58 ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (รพ.ราชบุรี)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน ๖ รายการ (ทม.ราชบุรี)
09 ก.พ. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกระทุ่ม (อบต.หินกอง)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ (อบต.เขาขลุง)
09 ก.พ. 58 ประมูลจำหน่ายล่วงหน้าไม้ยางพารา สวนป่าทองผาภูมิ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
09 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจวัดระดับบิริรูบินทางผิวหนังฯ) (รพ.ราชบุรี)
09 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า (เรือนจำกลางเขาบิน)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ฯลฯ (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
09 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าแบบเสาสูง พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ทต.กระจับ)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL สายรอบหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก (อบต.ตะนาวศรี)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL สายห้วยม่วง-หนองตาดั้ง (อบต.ตะนาวศรี)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL สาย อส.วัง หมู่ที่ ๕ (อบต.ตะนาวศรี)
09 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องเรียนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (ร.ร.อนุบาลจอมบึง)
05 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (ทต.กระจับ
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี (รพส.ยางหัก) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี (รพส.ดอนคา) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี (รพส.บ้านไร่) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี (รพส.ห้วยยางโทน) (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
05 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ทม.บ้านโป่ง)
05 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ (เรือนจำกลางเขาบิน)
05 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
05 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย) (รพ.ราชบุรี)
05 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (จุดที่ ๒) สายบ้านผู้ใหญ่จักรกฤษ หมู่ที่ ๑ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
05 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนโคมประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดเดิม (ทม.บ้านโป่ง)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งประลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศจังหวัดราชบุรี (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
05 ก.พ. 58 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง (อบต.หนองโพ)
05 ก.พ. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าไก-ดอนมะนนท์ (อบต.ป่าไก่)2
05 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
04 ก.พ. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนไกรฤกษ์ (ทม.บ้านโป่ง)
04 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ทม.ราชบุรี)
04 ก.พ. 58 สอบราคาจัดจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (รพ.ราชบุรี)
04 ก.พ. 58 การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด (อบต.เกาะพลับพลา)
04 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่) (รพ.ราชบุรี)
04 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
04 ก.พ. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
29 ม.ค. 58 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน ขนาด 2 ชั้น (สนง.ที่ดิน)
28 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายการไฟฟ้า ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
28 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านรางสามหมื่น ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
28 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองสาธารณะพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
28 ม.ค. 58 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์ซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ (รพ.ราชบุรี)
28 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (รพ.ราชบุรี)
28 ม.ค. 58 ประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (ทม.โพธาราม)
28 ม.ค. 58 ประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนชนิด ๖ ล้อ โดยวิธีประมูล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนฯ ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้า อบต.คลองข่อย (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคันคลองระบายน้ำ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณคันคลองระบายน้ำ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าราบ-บ้านซ่อง (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (อบจ.รบ.)
28 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ ที่นั่ง (ทม.บ้านโป่ง)
23 ม.ค. 58 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้่างอาคารที่พักประชาชน ขนาด 2 ชั้น (สนง.ที่ดิน)
23 ม.ค. 58 ประมูลฯ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (อบต.บ้านไร่)
20 ม.ค. 58 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๕ โครงการ ฯลฯ (อบต.เกาะพลับพลา)
20 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
20 ม.ค. 58 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ฯลฯ (ทต.เบิกไพร)
20 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
20 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ เนื้อที่ ๑๑๒.๕๐ ตร.ม. (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที
20 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
19 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
19 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เบิกไพร ฯลฯ (อบต.เบิกไพร)
19 ม.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายพุพับ-หนองวัวดำ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
19 ม.ค. 58 ประมูลจ้างตามโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
19 ม.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของทางราชการ (ส่ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
18 ม.ค. 58 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงพัก ฯลฯ (ทต.ศรีดอนไผ่)
18 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยาง ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน (ทต.บ้านฆ้อง)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง (ทต.บ้านฆ้อง)
18 ม.ค. 58 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษา (ร.ร.วัดสันติการาม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมูที่ ๘ บ้านห้วยยาง (อบต.เตาปูน)
18 ม.ค. 58 ยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งมะสังข์ ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (สนง.สาธารณสุช จ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.โพธาราม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง (ทม.บ้านโป่ง)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อยา DESFLURANE INHALATION SOL ๑๐๐% (รพ.รบ.)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (ทม.โพธาราม)
18 ม.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (สนง.สาธารณสุข จ.รบ)
15 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ/ท่อน้ำทิ้ง (ทม.บ้านโป่ง)
15 ม.ค. 58 สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ ฯลฯ (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมพื้นทาง หมู่ที่ ๕ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสถาพร หมู่ที่ ๔ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (จุดที่ ๒) สายบ้านผู้ใหญ่จักรกฤษ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณบ้านเฮียใช้ หมู่ที่ ๒ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
25 ธ.ค. 57 ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) เทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
25 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโคกวัด ฯลฯ (อบต.ดอนกรวย)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
25 ธ.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวงาม-หนองสองห้อง (ทต.บัวงาม)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ฯลฯ (ร.ร.บ้านหนองนกกะเรียน)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑๐๖ ต (ร.ร.แคทรายวิทยา)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก) (รพ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสลายนิ่ว ฯลฯ (รพ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 ประมูลซื้อพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ฯลฯ (ทม.รบ.)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า (ส่ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
25 ธ.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) (สำนักอำนวยการประจำศาล จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (วัดมหาธาตุ) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมางานการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ห้องน้ำ) ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (ไทยประจัน) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
25 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับซองสอบราคา (อบต.ปากแรต)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ (อบต.ปากแรต)
25 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ (อบต.ปากแรต)
24 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักประชาชน ขนาด ๒ ชั้น (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
24 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (แม่น้ำภาชี) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
23 ธ.ค. 57 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ต.คุ้งพยอม
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกลาง (อบต.ดอนคลัง)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนดีศรีประจำตำบล (ร.ร.วัดแคทราย)
18 ธ.ค. 57 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.เขาขวาง)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลกลุ่มหนองโสน หมู่ที่ ๒ (อบต.เบิกไพร)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการถมดิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ หมู่ที่ ๑๐
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (อบต.หนองโพ)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทม.โพธาราม)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (ไทยประจัน) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคลองลัดพลี ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๒ (ทต.หลักเมือง)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
18 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (คูบัว) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
18 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (ครั้งที่ ๓) (อบต.ยางหัก)
16 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
16 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานประกวดสัตว์น้ำสวยงาม ฯลฯ (สนง.ประมง จ.รบ.)
16 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯลฯ (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
16 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนรนลาดยางแบบผิวเรียบ ชนิดแคปซีลฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
16 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานฯ (ร.ร.วัดห้วยหมู)
16 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ )
16 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างตามโครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE n ฯลฯ (อบต.หนองกระทุ่ม)
16 ธ.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักประชาชนชนาด 2 ชั้น (สนง.ที่ดิน)
16 ธ.ค. 57 เอกสารเพิ่มเติม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชุรี (หนังสือ...)
14 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทาวน ๑๐ คูหา ฯลฯ (กก.ตร.ฯที่ ๑๓)
14 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ ฯลฯ (วท.โพธาราม)
13 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ฯลฯ (สสจ.รบ.)
13 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
13 ธ.ค. 57 การจัดซื้อวัสดุกั้นรั้วตาข่ายเขตห้ามเข้า NO GO ฯลฯ (เรือนจำกลางเขาบิน)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ร.ร.วัดโคกพระเจริญ)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ทต.กระจับ)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน (ร.ร.วัดห้วยไผ่)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด (ร.ร.วัดด่านทับตะโก)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการระดับประถมศึกษา (ร.ร.รุจิรพัฒน์)
13 ธ.ค. 57 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนฯ (แขวงการทางราชบุรี)
13 ธ.ค. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุ นอกเงินทุน (แขวงการทางราชบุรี)
13 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างสร้างสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
12 ธ.ค. 57 เอกสารเพิ่มเติม การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ผวจ.รบ
12 ธ.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณเขาตกน้ำ) (สนง.ป้องกันฯ)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ฯลฯ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ฯลฯ (อบจ.รบ.)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ก. ฯลฯ (ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารแบบสร้างเอง (ร.ร.วัดโคกเจริญ)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. ฯลฯ (ร.ร.บ้านโป่ง)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ๔ หลัง (ร.ร.วัดยอดสุรรณคีรี)
12 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาไก่แจ้)
11 ธ.ค. 57 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายธารณะคลองชลประทาน ฯ ต.หนองปลาหมอ
11 ธ.ค. 57 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า HIGH MAST ตำบลนครชุมน์
11 ธ.ค. 57 ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตไฟฟ้าโคมกิ่งเดี่ยวบริเวณถนนสายหลังป่าช้าวัดยางหัก ต.ท่าผา
10 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างจัดทำลานกางเต็นท์ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
10 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างจัดทำและติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ฯลฯ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
10 ธ.ค. 57 ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของทางราชการ (ส่ำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
10 ธ.ค. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (ส่ำนักบริหารพื้นที่ฯ ๓)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ (วัดขนอน) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
10 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ (วท.ราชบุรี ๒)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมี) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ จ.รบ.)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต ฯลฯ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเลขวัฒนะโรจน์ (ร.ร.วัดห้วยไผ่)
10 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
08 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างขุดสระน้ำพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ 3 ต.ตะนาวศรี (อ.สวนผึ้ง)
08 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยบ้านห้วยม่วง หมู่ 3 ต.ตะนาวศรี (อ.สวนผึ้ง)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ร.ร.บ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิงสอง)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (๒ หลัง) (ร.ร.บ้านทุ่งกระถิน)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด แบบสร้างเอง (ร.ร.วัดสว่างอารมณ์)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร (ร.ร.กลุ่มนักข่าวหญิง ๒ (บ้านบ่อหวี))
05 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยอเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (สน.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.รบ.)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยาม ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
05 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ จำนวน ๓ รายการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเรือนนอน ฯลฯ (เรือนจำกลางเขาบิน)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
05 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
05 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งมะสังข์ หมู่ที่ ๔ ฯลฯ (อบต.เขาชะงุ้ม)
04 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ D๔ ฯลฯ (โครงการส่งน้ำฯ ดำเนินสะดวก)
04 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (ไทยประจัน) ((สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
04 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (โป่งกระทิง) ((สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
04 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี) ((สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
04 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ (อุทยานหินเขางู) (สนง.โยธาฯ
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านเนินแขก (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง (ทม.โพธาราม)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๘ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บริเวณบ้านห้วยยาง (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านเขาแจง (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓๗ รายการ ครั้งที่ ๒ (รพ.ราชบุรี)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงไร้สายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน ๗ โครงการ (อบต.หินกอง)
03 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา จำวน ๓ โครงการ ฯลฯ (อบต.หินกอง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๕๐ MG. TABLET (รพ.ราชบุรี)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ) (สสจ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค) (สสจ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ๒ ชั้น ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำ) ฯลฯ (สนง.ประมง จ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง (ทม.โพธาราม)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารระบบวิดิทัศน์ ชนิดรายละเอียดสูง (รพ.ราชบุรี)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่ ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ (รพ.โพธาราม)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อและอื่น ๆ) จำนวน ๔ รายการ (รพ.ราชบุรี)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ทต.กระจับ)
12 ธ.ค. 57 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑ และถังเก็บน่ำฝน ฝ.๓๓ ฯลฯ (สสจ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องล้างตัวกรองเลือด) (รพ.ดำเนินสะดวก)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและลิ่งปฏิกูล หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๐ (อบต.แพงพวย)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย (แขวงการทางฯ)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างสร้างลานรวบรวมผักผลไม้ส่งออกในและต่างประเทศ ฯลฯ (สนง.สหกรณ จ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
03 ธ.ค. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
03 ธ.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์(โยธา)
03 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2558 (สนจ.รบ.)
03 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณด้านหลังตลาดนัดอุดมฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ฯลฯ (แขวงการทางราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ตอนเจดีย์หัก-แก้วฟ้า) (แขวงการทางราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ) (แขวงการทางราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำน้ำตกเก้าชั้น (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านอ่างหิน ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างฯ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรุด (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ ท่อเหล็กกล้าฯ, ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ ซื้อทรายหยาบน้ำจืด (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ ซื้อทรายหยาบน้ำจืด (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ การซื้อท่อ (AC)ฯ ข้อต่อท่อ (AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กท่อฯ ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)ป
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ การซื้อท่อ (AC)ฯ ข้อต่อท่อ (AC)ฯ ท่อโค้งเหล็กท่อฯ ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
02 ธ.ค. 57 ประกวดราคาซื่อฯ จัดหาท่อเหล็กกล้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งเชื่อมและวางเรียง ฯลฯ (โครงการชลประทานร
02 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.เขาขวาง)
02 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (สลักพระ) (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
02 ธ.ค. 57 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (ทุ่งใหญ่) (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง
02 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่ารถ-เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ฯลฯ
01 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ฯลฯ (อบต.ยางหัก)
01 ธ.ค. 57 ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทม.รบ.)
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชั้นเดียว ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชั้นเดียว ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ ทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ ทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ฯลฯ (แขวงการทางราช
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ ทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ฯลฯ (แขวงการทางราชบุรี)
28 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ ทำการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ฯลฯ (แขวงการทางราชบุรี)
27 พ.ย. 57 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าโคมไฟกิ่งเดี่ยวบริเวณถรรสายหลังป่าช้าวัดยางหักติด 13 ตำบลท่าผา
27 พ.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าโคมไฟกิ่งเดี่ยวบริเวณถรรสายหลังป่าช้าวัดยางหักติด 13 ตำบลท่าผา
27 พ.ย. 57 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะสายเลียบคลองชลประทาน 5L-1Rซ้าย
27 พ.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะสายเลียบคลองชลประทาน 5L-1Rซ้าย
27 พ.ย. 57 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟ HIGH MAST ตำบลนครชุมน์
27 พ.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟ HIGH MAST ตำบลนครชุมน์
26 พ.ย. 57 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.คุ้งพยอม
26 พ.ย. 57 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.คุ้งพยอม
26 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาฯ งานซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดำเนินฯ-ประสาทสิทธิ์-หลักห้า (สนง.ทาง
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมา ฯ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแยกทางโค้งเส้นทางอันตรายในเส้นทางท่องเที่ยว (สนง.ทางห
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมา ฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเปรม-บ.เกาะแก้ว (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ .๓๐๐๓ (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ .๓๐๑๒ (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ .๔๐๐๘ (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เขากูบ-บ.ปากช่อง (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.รบ.๔๐๑๑-บ.หนองปากดง (สนง.ทางหลวงชนบท.จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยายนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
24 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลสกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง (ทต.กระจับ)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำควาสะอาดหอผู้ป่วยพิเศษ ๕ ชั้น (รพ.โพธาราม)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ (แขวงการทางราชบุรี)
20 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงการทางราชบุรี)
20 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงการทางราชบุรี)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๑๖ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๕ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาขลุง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (ทต.หลักเมือง)
20 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้และกำจัดวัชพืช (ทต.หลักเมือง)
20 พ.ย. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๕ รายการ (แขวงการทางราชบุรี)
20 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อ Asphalt Concrete (HOT MIX) (แขวงการทางราชบุรี)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย รบ.๔๐๑๗ (สนง.ทางหลวง
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๓๐๑๘ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลุมดิน หมู่ ๓ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.หนองง้าว-บ.เขาช้าง (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๔๐๐๒ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๓๐๔๓ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ทล.๓๓๑๓ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๕๐๔๘ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
19 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) (รพ.บ้านโป่ง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเว่า คงสอน ฯลฯ (
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุชาติ ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำหลังบ้านผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไสว ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน น.ส.ปัทมา ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคอกวัว ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยข้างบ้าน นายพยาน ฯลฯ (ทต.บ้านฆ
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพริ้ง คีรีวัน ถึงบ้านนางสุ่ม หลวงจันทร์ ฯ
19 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าศาลเจ้าโพธิ์ทอง ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
19 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงการทางราชบุรี)
19 พ.ย. 57 ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง
19 พ.ย. 57 ร่าง TOR โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
18 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง (สนง.ประมง จ.รบ.)
18 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อก๊าซคลอรีน (คลอรีนเหลว) (ทม.รบ.)
18 พ.ย. 57 สอบราคาจ้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) (อบต.หนองกระทุ่ม)
18 พ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อแบบฝึกหัดและหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง จำวน ๖๑ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๕)
18 พ.ย. 57 ประมูลซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟแสงสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ (อบต.ท่าชุมพล)
18 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
18 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองบัญชาการรัฐบาลมณฑลราชบุรี ฯลฯ (พิพิธภัณฑสถานฯ ราชบุรี)
18 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำวน ๒ รายการ (สนง.เกษตร จ.รบ.)
18 พ.ย. 57 ยกเลิกประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งมะสังข์ หมู่ที่ ๔ (อบต.เขาชะงุ้ม)
18 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจฯ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
18 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
18 พ.ย. 57 ยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยแยกถนนเข้าโคกหม้อ ครั้งที่ ๒ (ทม.บ้านโป่ง)
18 พ.ย. 57 ยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกพัฒนา ครั้งที่ ๒ (ทม.บ้านโป่ง)
18 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธารา
18 พ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองประทุน หมู่ที่ ๑๑ ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
18 พ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
18 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกแขก หมู่ ๘ ฯลฯ (อบต.ดอนกรวย)
14 พ.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการฯ
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.4042) (สนง.ทางหลวงช
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เขาพระ -บ.หัวนา) (สนง.ทางหลวงชนบ
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อสร้างถนนลาดยาง สามแยก ทล. 3206-บ.ลานคา) (สนง.ทางหลวงช
14 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ
14 พ.ย. 57 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานโครงการขุดลอกลำห้วยแห้ง บ้านพุคาย หมู่ที่ 4 (สนง.ป้องกันและบรรเทา
12 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๔๐๑๙ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
12 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ.๔๐๑๖ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
12 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้าง ฯ ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง ๙.๐๐ ม.ฯลฯ ( แขวงการทางราชบุรี)
12 พ.ย. 57 แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (จุดที่ ๒) ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
12 พ.ย. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หน่วย ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (สน
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ (เรือนจำกลางเขาบิน)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ (ทต.หนองโพ)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (ทต.หนองโพ)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อคุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจฯ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยโปรตีนจากสัตว์น้ำ (สนง.ประ
11 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.กระจับ)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อรถบรรทุกดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ทต.หลักเมือง)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพถ่ายเอ็กซเรย์ ฯลฯ (รพ.นครชัยศรี)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม (ยูนิตทำฟัน) (สสจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 ประมูลซื้อพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทม.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงเฟาว์เลอร์ ๓ ไก) (รพ.ราชบุรี)
11 พ.ย. 57 ให้เอกชนประมูลสิทธิในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ครั้งที่ ๔) (ทม.โพธาราม)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยอ้ายหลิว) หมู่ที่ ๑๘ บ้านหุบกระท้อน (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกรวย (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำตำบลวัดยางงาม หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อส่งน้ำดิบและป้องกันตลิ่งสระเก็บน้ำดิบพังทลายบ้านบ่อมะกรูด (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะศาลพระ (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนกล้วย (อบจ.รบ.)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๖ รายการ (รพ.โพธาราม)
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รพ.โพธาราม)
11 พ.ย. 57 จำหน่ายลิฟต์โดยสารสำนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ (ทม.บ้านโป่ง)
11 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริษัทรักษาความปลอดภัย (ทม.ท่าผา)
11 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (ทต.บ้านไร่
11 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (สนง.วธ.จ.รบ
08 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างดำเนินการโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯลฯ (สนง.ปภ.จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการขุดลอกลำห้วยแห้ง บ้านพุคาย ม.4 ต.ทุ่งหลวง (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคบซีล สายทุ่งตาลับ-หนองโก (อบต.หนองพันจันทร์)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ยกระดับ สายธนะลาภ-รางเสน่ห์ (อบต.หนองพันจันทร์)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๙ สายทาง (อบต.หนองพันจันทร์)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน) ฯลฯ (สนง.ประมง จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อผ้าห่ม, ปลอกหมอนและปลอกที่นอนสำหรับผู้ต้องขัง ฯลฯ (เรือนจำกลางราชบุรี)
07 พ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง (รพ.รบ.)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.หนองโพ)
07 พ.ย. 57 การเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและกำหนดเสนอราคา (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 การเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและกำหนดเสนอราคา (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 การเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางและกำหนดเสนอราคา (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ)
07 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น (สสจ.รบ.)
07 พ.ย. 57 แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวง
07 พ.ย. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (อบต.หนองอ้อ)
07 พ.ย. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฯ)
07 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ทต.หลักเมือง)
07 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงไฟฟ้า) (รพ.รบ.)
07 พ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) (สสจ.รบ.)
07 พ.ย. 57 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) (อบต.ปากช่อง)
07 พ.ย. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุง/ขยายสะพาน คสล. (ชั่วคราว) ข้ามคลองยายฉ่อง (ข้างวัดบัวงาม) (ทต.ประสาทสิทธิ์))
07 พ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อรถตักล้อยางแบบขับเคลื่อนด้วยตังเอง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (สน.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
07 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สนง.ทางหลวงชนบท จ
07 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนน (สนง.ทางหลวงชนบท
06 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 3090 (แขวงการทางราชบุรี)
06 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข 3208 (แขวงการทางราชบุรี)
03 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ทต.บ้านฆ้อง)
03 พ.ย. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธง สูง 20.00 เมตร พร้อมรากฐานและอุปกรณ์ครบชุด(ครั้งที่ 3) (ทต.บ้านฆ้อง)
03 พ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกวนผลไม้ (กระทะกวนผสม)ฯลฯ (สนง.กส.จ.รบ.)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตับเป็ด (อบต.ดอนคลัง)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.ปากช่อง)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างขยายถนนลูกรังสายเลียบคลองระบายน้ำ 1L - 3L - 4R (ฝั่งซ้าย) (อบจ.รบ.)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ถนนสายหนองตาเล็ก-หนองจอก หมู่ที่3,5,8,11 (อบจ.รบ.)
03 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดศิริเจริญเนินหม้อ ฯลฯ (สนง.
03 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดม่วง ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
03 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดโพธิ์ราชบูรณะ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ
03 พ.ย. 57 สอบราซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (สนง.พาณิชย์ จ.รบ.)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.เขาขวาง)
03 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.ห้วยไผ่)
03 พ.ย. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
03 พ.ย. 57 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.น้ำพุ)
03 พ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างชุดระบบกรองน้ำพร้อมถังน้ำใส (ก่อสร้างเพิ่มเติม) (อบต.บ้านบึง)
03 พ.ย. 57 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ทต.คลองตาคด)
30 ต.ค. 57 ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฯลฯ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
27 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงอู่ซ่อมกลางเป็นห้องประชุม
27 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ทต.กรับใหญ่)
27 ต.ค. 57 สอบราคาโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย (ทต.กรับใหญ่)
27 ต.ค. 57 ประกวดราคาซื่อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก (Fracture Table) (รพ.รบ.)
27 ต.ค. 57 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (อบต.เขาขลุง)
27 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
27 ต.ค. 57 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.หลักเมือง)
27 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ฯลฯ (ทต.เขางุ)
27 ต.ค. 57 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลฯลฯ (ทต.เขางู)
27 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) ฯลฯ (ทต.เขางุ)
27 ต.ค. 57 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.เขางู)
27 ต.ค. 57 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.ปากท่อ)
27 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
27 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ จุด (อบต.ตะนาวศรี)
27 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง (อบต.บ้านม่วง)
27 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทต.กระจับ)
27 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) (อบต.ตะนาวศรี)
27 ต.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ทต.หลักเมือง)
27 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
27 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ)
27 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) จำนวน ๑ หลัง (อบต.น้ำพุ)
26 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ภายในตำบลรางบัว ต้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
23 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งดีเซล (สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕)
23 ต.ค. 57 สอบราคาว่าจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแทพย์ (รพ.ราชบุรี)
23 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
23 ต.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera (ทต.ทุ่งหลวง)
23 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู หมูที่ ๒ (ทต.เขา
23 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู หมูที่ ๒ (ทต.เขาง
23 ต.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งมะสังข์ หมูที่ ๔ (อบต.เขาชะงุ้ม)
23 ต.ค. 57 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่า/ผลไม้ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ร.ร.เทศบาลหลักเมือง)
23 ต.ค. 57 ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (สถ.ศพด.๓) (อบต.ยางหัก)
22 ต.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดโพธิ์ราชบูรณะ (สนง.โยธา)
22 ต.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดโคกหม้อ (สนง.โยธา)
22 ต.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดม่วง (สนง.โยธา)
17 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (อบต.บ้านคา)
17 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์) (รพ.โพธาราม)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกพัฒนา (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้านโป่ง)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกถนนเข้าโคกหม้อ (ครั้งที่ ๒) (ทม.บ้านโป่ง)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา (เรือนจำเก่า) (ทม.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจัดจ้างทำถุงใส่ยาและสกรีน ฯลฯ (สสจ.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพุคาย-บ้านหนองตาจอน (ทต.ทุ่งหลวง)
17 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ฯลฯ สายบ้านหัวรอ-บ้านท่าชุมพล (อบจ.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ฯลฯ สายแยกทางหลวงชนบท รบ.๔๐๐๑ (อบจ.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ฯลฯ สายบ้านศรีสุราษฎร์-บ้านคลองดอนมะโนรา (อบจ.รบ.)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองบัวงาม บริเวณบ้านทนาย หมู่ที่ ๒ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
17 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมพื้นทาง หมู่ที่ ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.หนองโพ)
16 ต.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิทยาลัยเกษตรพุลุ้ง หมู่ที่ ๗ (อบต.เขาชะงุ้ม
16 ต.ค. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกแขก หมู่ที่ ๘ (อบต.ดอนกรวย)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.ท่าผา)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านหัวรอ-บ้านหุบพังพาย (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านรางม่วง-บ้านหนองชะนาง (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านแก้มอ้น-บ้านทุ่งเขาหลวง (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านบ่อ-บ้านวังน้ำเขียว (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านทุ่งแฝก-บ้านหนองปากดง (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านด่านทับตะโก-บ้านหุบพริก (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านดอนโพธิ์-บ้านวังคา (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ฯลฯ สายบ้านชัฏป่าหวาย-บ้านหนองจอก (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ (ทต.หนองโพ)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านห้วยน้อย-บ้านหนองตาจอน (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านหนองกบ-บ้านปากแรต (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายบ้านลำพระ-บ้านหนองจอก (อบจ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รพ.ดำเนินสะดวก)
16 ต.ค. 57 สอบราคาซื่อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง) (รพ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอดึงหลังอัตโนมัติ) (รพ.รบ.)
16 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า) (รพ.รบ.)
15 ต.ค. 57 สอบราคจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
10 ต.ค. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่ซีล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
10 ต.ค. 57 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.หนองอ้อ)
10 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกฯ)
10 ต.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมมาราม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
10 ต.ค. 57 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ฯลฯ (อบต.สร้อยฟ้า)
10 ต.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแทพย์ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
10 ต.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ฯลฯ ครั้งที่ ๔ (ทม.โพธาราม)
10 ต.ค. 57 ประกาศยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกพัฒนา ครั้งที่ ๑ (ทม.บ้านโป่ง)
10 ต.ค. 57 ประกาศยกเลิกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกถนนเข้าโคกหม้อ ครั้งที่ ๑ (ทม.บ้านโป่ง)
30 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
30 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (สนง.สหกรณ์ จ.รบ.)
30 ก.ย. 57 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดไร้สาย จำนวน ๓๘ ชุด (อบต.ดอนกรวย)
30 ก.ย. 57 ประมูลการจ้าง ฯ งานจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินพร้อมปรับปรงผิวจราจร ฯ (ทต.บ้านเลือก)
29 ก.ย. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
29 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งหน้าต่างบานกระจก กรอบอลูมิเนียม บริเวณระเบียงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห
29 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนพงสวาย-บางป่า ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
29 ก.ย. 57 ให้เอกชนประมูลสิทธิในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ครั้งที่ ๓) (ทม.โพธาราม)
29 ก.ย. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรังยกระดับ, ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
29 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างถนนลูกรังยกระดับ, ถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
29 ก.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสค. ๒ ชั้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.กรับใหญ่)
19 ก.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวฯ
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างค่าปรับปรุงบริเวณศาลาผู้สูงอายุ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มทางเข้าเขตตำบลหนองพันจันทร์ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงกรองน้ำ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ฯลฯ (ทม.รบ.)
18 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจรพร้อมติดตั้ง ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ฯลฯ (เรือนจำกลางราชบุรี)
18 ก.ย. 57 สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตันแบบดับเบิ้ลแคป (สนง.พลังงาน จ.รบ.)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินสถานที่ราชการ ฯลฯ (รพ.นครชัยศรี)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาทำความสะอาด ฯลฯ (รพ.นครชัยศรี)
18 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม (สสจ.สส.)
18 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯลฯ (สนจ..สส.)
18 ก.ย. 57 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ประปา (ทม.รบ.)
18 ก.ย. 57 ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทม.รบ.)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนจ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหอนาฬิกา (ครั้งที่ ๓) (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการและรักษาความลอดภัยสถานที่ราชการ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำวน ๖ โครงการ (อบต.ดอนทราย)
13 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ถุงมือผ่าตัด) ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อยา NILOTINIB ๑๕๐ MG. (รพ.ราชบุรี)
13 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง (เรือนจำกลางเขาบิน)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกถนนเข้าโคกหม้อ (ทม.บ้านโป่ง)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกพัฒนา (ทม.บ้านโป่ง)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมางานจ้างซ่อมบำรุงระบบ DMA ซ่อมบำรุง PRV ฯลฯ (กปภ.สาขาบ้านโป่ง)
13 ก.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๘๘ รายการ (ทม.โพธาราม)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (หมู่ที่ ๘) ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (หมู่ที่ ๔) ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
13 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู (หมู่ที่ ๑) ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
13 ก.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ขายซาก) ครั้งที่ ๔ (ทต.ดำเนินสะดวก)
11 ก.ย. 57 เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาโครงการฝายทดน้ำห้วยผาปกพร้อม
11 ก.ย. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาโครงการฝายทดน้ำห้วยผาปก ฯลฯ (โครงการชลประท
11 ก.ย. 57 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
11 ก.ย. 57 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลม ฯลฯ (โครงการชล
11 ก.ย. 57 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อจัดหาพร้อมขนย้ายคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๑๐ KSC ฯลฯ (โครง
10 ก.ย. 57 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกันดินพังลำห้วยภาชี หมู่ 1 ต.ตะนาวศรี (อ.สวนผึ้ง)
09 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ (อ.สวนผึ้ง)
09 ก.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี (ทม.ราชบุรี)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยฯ (ทม.ราชบุรี)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยโรงบำบัดน้ำเสีย (ทม.ราชบุรี)
09 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ซื้อเครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า) (รพ.รบ.)
09 ก.ย. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
09 ก.ย. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานตำบลกรับใหญ่ ฯลฯ (ทต.กรับใหญ่)
09 ก.ย. 57 ประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เรือนจำกลางเขาบิน)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ทม.บ้านโป่ง)
09 ก.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ หน่วย ฯลฯ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จำนวน ๔,๗๖๒ รายการ (ทม.ราชบุรี)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมใต้ถุนอาคาร ๓ เป็นห้องประชุม (ร.ร.วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา))
09 ก.ย. 57 สอบราคาโครงการย้ายระบบประปา หมู่ที่ ๒ ฯลฯ (อบต.เขาขลุง)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุประเภทถังขยะพลาสติก จำนวน ๑,๐๐๐ ถัง (ทต.ทุ่งหลวง)
09 ก.ย. 57 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศีกษา (ร.ร.บ้านโป่ง)
09 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (อบต.ป่าไก่)
09 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๖ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๗ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๓ (อบต.ปากแรต)
05 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (รพ.โพธาราม)
05 ก.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรี่ยนและอาคารประกอบ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯลฯ (ร.ร.บ้านดอนไผ่)
05 ก.ย. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
05 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างต่อเติมเชื่อมอาคาร ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
04 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
04 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเ
04 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.เกาะศาลพระ)
04 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
04 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
04 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก และปรับปรุงผิวถนน คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
03 ก.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งกันดินพังลำห้วยภาชี (อ.สวนผึ้ง)
03 ก.ย. 57 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวฯ
03 ก.ย. 57 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวฯ
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู จำวน ๒ หลัง (ร.ร.วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
03 ก.ย. 57 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยการลงหินคลุก ฯลฯ (อบต.หัวโพ)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานถนนคอนกรีตฯ (สายหนองตาคง) (อบต.หัวโพ)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดิน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ (อบต.หัวโพ)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตฯ (บ้านนายไพโรจน์ น้อยชม) (อบต.หัวโพ)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเส้นเลียบคลองรางกระดี่ ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองต้นตาล ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
03 ก.ย. 57 สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
03 ก.ย. 57 ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดกวาดถนนและทางเท้า ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน (ทม.ราชบุรี)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด) (รพ.บ้านโป่ง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๖ รายการ (ทต.ทุ่งหลวง)
03 ก.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๙ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
29 ส.ค. 57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป
29 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑๕๒ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๕)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามโรงเรียน ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. บริเวณคลองลัดพลี ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
29 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๐๔ รายการ (สนง.ที่ดิน จ.รบ.)
29 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งไฟฟ้าระบบแรงดันไอน้ำ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
29 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือเจาะและตัดกระดูกขนาดใหญ่ชนิดไร้สาย) (รพ.บ้านโป่ง)
29 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีสุริยวงศ์ ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
29 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้าง ฯลฯ การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ฯลฯ (โครงการชลประทานราชบุรี)
29 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ฯลฯ (ทต.เบิกไพร)
29 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.เบิกไพร)
29 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาคารผู้ต้องขัง) (เรือนจำกลางราชบุรี)
29 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
29 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อกรอบแว่นตาโลหะพร้อมเลนส์ จำนวน ๒ รายการ (ทม.ราชบุรี)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นแสนสนุกกระดานลื่น ปราสาทน้อย และชิงช้า (อบต.ปากแรต)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอยหลังโลตัส หมู่ที่ ๔ (อบต.ดอนทราย)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านดอนยายมอญ (อบต.ดอนทราย)
29 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดดอนทราย นลฯ (อบต.ดอนทราย)
28 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2558(สนจ.รบ)
27 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมพื้นทาง ฯลฯ ( ทต.ประสาทสิทธิ์)
27 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ฯลฯ ( ทต.ประสาทสิทธิ์)
27 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบัวงาม ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
27 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูอาคารศาลาประชาคม (ทม.บ้านโป่ง)
27 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อยา Rabies Vaccine ๐.๕ ml. Injection (รพ.ราชบุรี)
27 ส.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
27 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
27 ส.ค. 57 ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (อบต.ดอนกรวย)
27 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
27 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
27 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ทต.กระจับ)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๔๐ ที่นั่ง (อบจ.ราชบุรี)
26 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้) จำนวน ๑๒๕ ตัว (รพ.โพธาราม)
26 ส.ค. 57 สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง (รพ.ราชบุรี)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเชื่อมหมู่ที่ ๓) (อบต.สี่หมื่น)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบางนกแขวก-หมู่ที่ ๓) (อบต.สี่หมื่น)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านลุงสมาน) (อบต.สี่หมื่น)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างแทงค์น้ำ) (อบต.สี่หมื่น)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยหลัก ๓ R ฯลฯ (สนง.ทรัพยากรฯ จ.รบ.)
26 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำวน ๒ คัน (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ )
26 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
26 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
26 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศวีไอพี ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง (ทม.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา ฯลฯ (กปภ.บ้านโป่ง)
26 ส.ค. 57 ยกเลิกการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ฯลฯ (ทต.บ้านสิงห์)
26 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ (ร.ร.อนุบาลจอมบึง)
26 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ (อบต.ป่าไก่)
26 ส.ค. 57 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
26 ส.ค. 57 ร่าง TOR โครงการพัฒนาหมู่บ้านสินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ
22 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช๊อตหัวใจ) จำนวน ๑ รายการ (รพ.ราชบุรี)
22 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (แขวงการทางราชบุรี)
22 ส.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านพุหิน (อบจ.ราชบุรี)
22 ส.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสายโพธิ์คู่-หนองเสือ (อบจ.ราชบุรี)
22 ส.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายพร-คลองธรรมชาติ (อบจ.ราชบุรี)
22 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อบจ.ราชบุรี)
22 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธง สูง ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมฐาน (ทต.บ้านฆ้อง)
22 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย (อบต.ดอนทราย)
22 ส.ค. 57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ (รพ.โพธาราม)
21 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นสารเคมีชนิดอัดลม) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม ขุดลอก กำจัดวัชพืช กำจัดขยะ และอื่นๆ (อบจ.รบ.)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนหินคลุกลูกรังพร้อมกำแพงกันดินสายหนองปลาตะเพียน (อบจ.รบ.)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองบ่อดินและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๕ ตำบลวังมะนาว (อบจ.รบ.)
21 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลุกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทต.หนองโพ)
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.หัวโพ)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์รับโลหิตให้ธนาคารโลหิต ฯลฯ (รพ.ราชบุรี)
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (เรือนจำกลางราชบุรี)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
21 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและถนนลาดยางชนิดแคบซีล จำนวน ๖ โครงการ (อบต.ตะนาวศรี)
21 ส.ค. 57 ขายทอดตลาดรถราชการ ฯลฯ (สนง.ขนส่ง จ.รบ.)
21 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อโต๊ะเรียน มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้นักเรียน ฯลฯ (ร.ร.บ้านจอมบึง)
21 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (ทม.โพธาราม)
14 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์) (รพ.บ้านโป่ง)
14 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (รพ.รบ.)
14 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำวน ๓ รายการ (รพ.รบ.)
14 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.บ้านโ
14 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อบจ.รบ.)
14 ส.ค. 57 ประมูลขายทอดตลาด พัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ (ทต.บ้านไร่)
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
14 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไกรเพชร – ถนนรถไฟ (ทม.ราชบุรี)
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างคอกสัตว์ของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณเลียบคลองแค ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
14 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนของ ร.ร.เทศบาล ๒ ฯลฯ (ทม.ร
14 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาพร้อมติดตั้ง โครงการศูนย์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ ร.ร.เทศบาล ๓ (ทม.รา
14 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหอนาฬิกา (ครั้งที่ ๒) (ทม.โพธาราม)
14 ส.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางภายในสำนักงานเทศบาล (ทม.ราชบุรี)
14 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ (อบต.เขาแร้ง)
14 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหอนาฬิกา (ครั้งที่ ๒) (ทม.โพธาราม)
14 ส.ค. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
14 ส.ค. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเลียบคลองชลประทานรางเตาอิฐ บ้านรางเ
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต มอก. ชั้น ๓ หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางไสว พยัฆเลิศ (
14 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ สายหน้าศาลาประชาคม (อบต.ดอนคลัง)
13 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี (ตร.ภ.จ.รบ.)
13 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี (ตร.ภ.จ.รบ.)
13 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรหลักห้า จังหวัดราชบุรี (ตร.ภ.จ.รบ.)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยศัลยกรรม (รพ.ดำเนินสะดวก)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (อบจ.รบ.)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนศรีสุริยวงศ์ – เกาะกลางถนนเพชรเกษม (ทม.รบ.)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนไกรเพชร – ถนนนรถไฟ (ทม.รบ.)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจับ ๑๓ (ทต.กระจับ)
10 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงการทางราชบุรี)
07 ส.ค. 57 การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมบ้านพักพนักงาน (ทม.ราชบุรี)
06 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal (สนง.ทางหลวงชนบ
06 ส.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal (สนง.ทางหลวงชนบ
06 ส.ค. 57 แก้ไขข้อความในประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
06 ส.ค. 57 ประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล (ทม.บ้านโป่ง)
06 ส.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ทม.บ้านโป่ง)
06 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
06 ส.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแบบพาราเคปซิล หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
04 ส.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีสุริยวงศ์ ซอย ๕ (ซอยชาวดิน) (ทม.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ (ทม.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ (ทม.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการน้ำเสีย ฯลฯ (สนง.ทรัพยากรฯ จ.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มพี้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำ ฯลฯ (สนง.ทรัพยากรฯ จ.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ (เตาเผาทำลายซาก) ((สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ โครงการ (อบต.พิกุลทอง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ (อบต.พิกุลทอง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าริมถนนสายหลัก ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้นึ่งฆ่าเชื้อระบบไอน้ำ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำวน ๕ รายการ (รพ.ราชบุรี)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) (รพ.บ้านโป่ง)
04 ส.ค. 57 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทต.กรับใหญ่)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จำวน ๒๖๐ รายการ (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
04 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (แวน) ส่วนกลาง (ทต.ห้วยชินสีห์)
04 ส.ค. 57 มูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคี ๓ หมู่ที่ ๑ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ส.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองโรงเรียน หมู่ที่ ๗ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ส.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพลิกฟื้นธรรมชาติสัตว์น้ำลู่ลำน้ำแม่กลอง (สนง.ประมง จ.รบ.)
04 ส.ค. 57 ประมูลจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (ทต.บ้านสิงห์)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอมอล ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
04 ส.ค. 57 สอบราคาซื้อโต๊ะเรียน มอก. ๑๔๙๔-๒๕๔๑ และเก้าอี้นักเรียน มอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ ฯลฯ (ร.ร.บ้านจอมบึง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยแยกซอยผู้ใหญ่บุญ (ทม.บ้านโป่ง)
04 ส.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
04 ส.ค. 57 แจ้งเลื่อนวันเปิดซองสอบราคา (สนจ.รบ)
04 ส.ค. 57 แจ้งเลื่อนวันเสนอราคาและแข่งขันการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(สนจ.รบ)
31 ก.ค. 57 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557(สนจ.รบ)
29 ก.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบฯ ๒๕๕๗ (รพ.บ้านโป่ง)
29 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำวัสดุประชาสัมพันธ์ จำวน ๕ รายการ (สนง.ประกันสังคม จ.รบ.)
29 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองท่าสนุ่น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านไร่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคันคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๔) (แขวงการทาง รบ.)
29 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ
29 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างจัดทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (ทต.ดำเนินสะดวก)
29 ก.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ (ทม.โพธาราม)
29 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
25 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อยา Sodium Valproate 400 mg. Injection (รพ.ราชบุรี)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๔๐ ที่นั่ง (อบจ.รบ.)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ (แขวงการทางราชบุรี)
25 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าเรือ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง (ทต.บ้านไร่)
25 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้อย 1,2 หมู่ที่ 4 (ทต.บ้านไร่)
25 ก.ค. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯลฯ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
25 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (ทต.หลักเมือง)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ทต.หลักเมือง)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างต่อเติมเชื่อมอาคาร ๓/๑ กับ ๓/๒ และอาคาร ๓/๒ กับ ๔ โครงการต่อเติมอาคารเรียน (ร.ร.วัดเขาวัง
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(สนบ.พื้นที่อนุรักษ์ที่3 บ้านโป่ง)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง สูง ๒๐ เมตร โรงพยาบาลบ้านคา จำนวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๒) (สสจ.รบ.)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบสารสนเทศ อเล็กทรอนิกส์ฯ(อบต.เกาะศาลพระ)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์เด็กเล็ก ครั้งที่ 4 (ทม.โพธาราม)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2(ทม.โพธาราม)
25 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์สำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2556(ศ.ฝึกอบรมตร.ภาค7)
24 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของทางราชการ (สนจ.รบ.)
23 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (ทม.โพธาราม)
23 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
23 ก.ค. 57 ให้เอกชนประมูลสิทธิในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
23 ก.ค. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ที่ทำออกจากสวนป่าเกริงกระเวีย (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
23 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ครั้งที่ ๒ (จ.สมุทรสงคราม)
23 ก.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างโคมไฟส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาขลุง (อบต.เขาขลุง)
23 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ฯ (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓
23 ก.ค. 57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้าขุดหลัง) (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
23 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ชุดหัวเจาะคอนกรีตพร้อมติดตั้งประจำรถตักหน้า-ขุดหลัง) (ทม.รบ.)
23 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองต้นตาล ฯลฯ (ครั้งที่ ๒) (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ฯลฯ (รพ.รบ.)
23 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
22 ก.ค. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี (สนจ.รบ)
18 ก.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถดูดสิ่งโสโครก ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำวน ๗ เครื่อง (รพ.สวนผึ้ง)
18 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ ๗ บ้านเขาพระ (อบต.เตาปูน)
18 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้เด็กปฐมวัย ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
18 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อโครงการสร้างและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
18 ก.ค. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์ที่มิใฃ่การแพทย์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
18 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่) (รพ.บ้านโป่ง)
18 ก.ค. 57 ยกเลิกการสอบราคาซื้อยา Norepinephrine bitartrate ๔ mg./๔ ml. Injection (รพ.ราชบุรี)
18 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) (สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.รบ.)
18 ก.ค. 57 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาล, โครงการปรับปรุงถนนโชคชัย ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ขยายสะพาน คสล. ข้ามคลองยายฉ่อง (ข้างวัดบัวงาม) หมู่ที่ ๖ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมพื้นทาง หมู่ที่ ๕ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. สายบ้านนายสถาพร หมู่ที่ ๔ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. บริเวณสวนส้ม หมู่ที่ ๔ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ขยายสะพานบล็อก คสล. บริเวณบ้านนางซิ่วหยินฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์)
18 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขุดวางท่อระบายน้ำลอดถนน จำนวน ๒ จุด และขุดล่องน้ำข้างถนน ฯลฯ (ทต.ประสาทสิทธิ์
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ฯลฯ (สนง.พม.จ.รบ.)
10 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
10 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้าง ฯ ฉาบผิวลาดยาง Para Slurry Seal (สนง.ทางหลวงฯ จ.รบ.)
10 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้าง ฯ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สนง.ทางหลวงฯ จ.รบ.)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
10 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างกรงสัตว์ของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง))
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายบางแพ – สมุทรสงคราม (ทต.ดำเนินสะดวก)
10 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
10 ก.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บดอัดแน่น) และปรับปรุงถนนลาดยาง ฯลฯ จำนวน ๓ โครงการ (อบต.เขาแร้ง)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารสำนักงาน (ทม.บ้านโป่ง)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านเขาช้าง (อบต.หนองกระทุ่ม)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านเขาดิน (อบต.หนองกระทุ่ม)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่ที่ ๕ บ้านป่าขุย (อบต.หนองกระทุ่ม)
10 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุทำบ่อแก๊ซชีวภาพ (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
10 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างตัดชุดนักดนตรีกับคฑากรวงโยธวาทิต ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช))
10 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.บ้านม่วง ฯลฯ (อบต.บ้านม่วง)
07 ก.ค. 57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
07 ก.ค. 57 การจำหน่ายพัสดุ จำนวน ๔๒ รายการ (เครื่องเจียรมือ, เก้าอี้ทำงาน, โต๊ะนักเรียน ฯลฯ) (ทต.ด่านทับต
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน (ทม.โพธาราม)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อยา Sevoflurane Liquid ๑๐๐ % ๒๕๐ ml. (รพ.ราชบุรี)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
07 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
07 ก.ค. 57 ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อระบบเยี่ยมญาติ VDO CALL SYSTEM (เรือนจำกลางเขาบิน)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ฯลฯ (ทต.บ้านฆ้อง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อยา Meropenem ๑ mg. for Injection (รพ.รบ.)
07 ก.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างกรงสัตว์ของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อยา Paclitaxel ๓๐๐ mg. for Injection (รพ.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในเรือนจำฯ (เรือนจำกลางราชบุรี)
07 ก.ค. 57 ประมูลจ้างค่าวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลดอนแร่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู่ที่ ๕ (อบต.พิกุลทอง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาถมดินภายในที่ทำการ อบต.พิกุลทอง (อบต.พิกุลทอง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธง ฯลฯ (อบต.พิกุลทอง)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒ รายการ (ทม.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยดีรพัฒน์ (ทม.โพธาราม)
07 ก.ค. 57 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย (อบต.หินกอง)
07 ก.ค. 57 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย ฯลฯ (สพป.รบ.๑)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป ฯลฯ (รพ.เจ็ดเสมียน)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองต้นตาล ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงกำแพงกันดิน บริเวณคอสะพานข้ามคลองหลังศาลเจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด (สนง.สาธารณสุข จ.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้องขัง ชาย-หญิง (เรือนจำกลางราชบุรี)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งทองเที่ยว ฯลฯ (เก้าโจน) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งทองเที่ยว ฯลฯ (วัดม่วง) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำป้ายชี้ทางไปแหล่งทองเที่ยว ฯลฯ (บางกะม่า) (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
07 ก.ค. 57 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขึ้เขาวังสดึงษ์
07 ก.ค. 57 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขึ้เขาวังสดึงษ์(เขา จปร.)
07 ก.ค. 57 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ
07 ก.ค. 57 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ
07 ก.ค. 57 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ฯลฯ (ทต.เบิกไพร)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหารเหลว ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
07 ก.ค. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สพป.รบ.๑)
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำในพื้นที่ตำบลศรีดอนไผ่ฯลฯ (สนง.
07 ก.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมน้ำในพื้นที่ตำบลศรีดอนไผ่ฯลฯ (สนง.
30 มิ.ย. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมเชื่อมอาคาร ๓/๑ กับ ๓/๒ ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ) (รพ.บ้านโป่ง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจและลักษณะชีพจร) (รพ.บ้านโป่ง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมถนน ค.ส.ล. ข้างคอสะพานด่านใน
30 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย (เรือนจำกลางเขาบิน)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซีลและถนนลูกรัง จำนวน ๔ โครงการ (อบต.ตะนาวศรี)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างซ่อมรถดับเพลิง (อบต.ปากแรต)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพรัอมวางท่อระบายน้ำซอยดีรพัฒน์ (ทม.โพธาราม)
30 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาโบราณสถานโบราณวัตถุ (อบต.เจดีย์หัก)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ทต.กระจับ)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ร.ร.เทศบาล ๒ (วัดช่องลม)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ฯลฯ (ทม.รบ.)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา Metal Sheet ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.รบ.)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (ทม.บ้านโป่ง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Infant warmer จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารก ฯลฯ (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบ
30 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านคา (อ.บ้านคา)
25 มิ.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ.เมือง)
25 มิ.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขึ้นเขาวังสดึงษ์ (อ.เมือง)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. พร้อมเสริมแนวป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกรอบเรือนเพาะชำ (หลังปั๊ม ป.ต.ท.) (ทม.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (รพ.ดำเนินสะดวก)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (สนง.ปศุสัตว์ จ.รบ.)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเพาะเชื้อ ฯลฯ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
24 มิ.ย. 57 ประกาศจ้างเหมาเปลี่ยนมาตรวัดน้ำอายุเกิน ๑๐ ปี จำนวน ๙๐๐ เครื่อง (กปภ.บ้านโป่ง)
24 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ร.ร.เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (ทม.โพธาราม)
24 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศีกษา (ร.ร.บ้านจอมบึง (วาปีพร้อมาประชาศึกษา)
23 มิ.ย. 57 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง (สนง.โยธาฯ)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดรณรงค์อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำ ฯลฯ (สนง.ทรัพยากรฯ จ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน (ทม.รบ.)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (รพ.บ้านโป่ง)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างงานก่อสร้างคอกสัตว์ของทางราชการ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล (ทต.กระจับ)
23 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบความร้อน, เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
23 มิ.ย. 57 ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นสารเคมีและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ (สสจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒-๔ (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำพญา-ดอนพรม หมู่ที่ ๑,๒ (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหลักหก ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองดอนกระเบื้อง ฯลฯ (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังเขาช่องพราน หมู่ที่ ๒ (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ต่อจากถนนเดิม-ทางลงหนองยาว) (อบจ.รบ.)
23 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนเพชรเกษมสายใหม่ ถึงหมู่ที่ ๙ บ้านร่วมใจพัฒนา (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศ ฯลฯ (สนง.โยธาฯ จ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมูที่ ๙ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสนหลุม หมู่ที่ ๗ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองวังลึก หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนทราย (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ ๕-๗ ตำบลชำแระ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยเขาราบ หมู่ที่ ๕-๗ ตำบลเขาขลุง (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและทาสี ตีเส้นแบ่งช่องจราจร (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาขุดสระน้ำลำห้วยพุมะเดื่อ พร้อมอาคารระบายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๑๕ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปู่เจริญหน้าบ้านคุณอดินันท์ หมู่ที่ ๙ (อบจ.รบ.
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้ามคลองท่าผา-บางแก้ว หมู่ที่ ๒๐ (อบจ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (สนง.ขนส่ง จ.รบ.)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) (อบต.เขาขลุง)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) รพ.สต.เขาขลุง (สสอ.บ้านโป่ง)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟัน) รพ.สต.บ้านม่วง (สสอ.บ้านโป่ง)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงการทางราชบุรี)
19 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อระบบ EMDB PANEL เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ครั้งที่ ๒ (เรือนจำกลางเขาบิน)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต (ชนิดรถข้ามได้) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยสวนพลู ฯลฯ (อ.บ้านคา)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ทต.หลักเมือง)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (อบต.ปากแรต)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ทต.กรับใหญ่)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อบจ.รบ.)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ทม.โพธาราม)
18 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณสระว่ายน้ำ (ทม.โพธาราม)
18 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นฐ.)
18 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นฐ.)
20 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (กอ.รมน.จว.ร.บ.
12 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ฯลฯ (ร.ร.เทศบาล ๕ (พหลโยธินรามินทรภักดี)
12 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง (รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง)
12 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต) (รพ.ดำเนินสะดวก)
12 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ฯลฯ) (รพ.ดำเนินสะดวก)
12 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อยา DASATINIB ๕๐ MG. TABLET (รพ.รบ.)
12 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ร.ร.เทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
12 มิ.ย. 57 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเกาะ ฯลฯ (สนง
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อสื่อการเรืยนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ฯลฯ (อบต.หนองพันจันทร์)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแบเทคอนกรีต ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงสูบส่งน้ำระบบแรงดันน้ำประปา ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ (อบต.ตะนาวศรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (สพป.รบ.เขต ๒)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างต่อเติมเชื่อมอาคาร ฯลฯ (ร.ร.วัดเขาวัง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (รพ.ราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
11 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ การจ้างเหมาขุดลอกห้วยท่าช้างและห้วยสาขา (โครงการชลประทานราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ การจ้างเหมาขุดลอกห้วยหินเหล็กไฟ (โครงการชลประทานราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างฯ การจ้างเหมาขุดลอกห้วยสำนักไม้เต็งและห้วยสาขา (โครงการชลประทานราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล (อบต.เขาขลุง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณตลาดสนามหญ้า (ทม.ราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ (อบต.เขาขลุง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว ฯลฯ (ทม.บ้านโป่ง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗ (ทม.บ้านโป่ง)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงการทางราชบุรี)
11 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ทต.บ้านฆ้อง)
10 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวิเคราะห์ และแปรผลคุณภาพ ฯลฯ (สนง.ทส.จ.รบ.)
10 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อบจ.รบ.)
10 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างต่อเติมกันสาดโครงสร้างเหล็กมุงด้วยแผ่นเมทัลชีท (ทต.ดำเนินสะดวก)
10 มิ.ย. 57 จำหน่ายลิฟท์โดยสารสำนักงานเทศบาล (ทม.บ้านโป่ง)
10 มิ.ย. 57 สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๖ (อบต.เขาขลุง)
10 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแคปซีลและถนนลูกรัง จำนวน ๑๐ โครงการ (อบต.ตะนาวศรี)
10 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟจราจร จำนวน ๒ จุด (ทม.รบ.)
08 มิ.ย. 57 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. (สสจ.รบ.)
08 มิ.ย. 57 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้งถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ฯลฯ (ทต.หลักเมือง)
05 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ ฯลฯ (สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๑๐)
05 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้าง/โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ ๓๐๐๓ (สนง.ทางหลวงชนบท ฯ)
05 มิ.ย. 57 ประกวดราคาจ้าง/โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รบ ๔๐๒๙ (สนง.ทางหลวงชนบท ฯ)
05 มิ.ย. 57 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๐ รายการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนมนตรีสุริยวงศ์ ซอย ๓ (ทม.ราชบุรี)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งป้ายชื่อ ซอย-ถนน ฯลฯ (ทม.ราชบุรี)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียนในโครงการ ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาโครงการปรับปรุงวางท่อเมนประปาหลัก ฯลฯ (ทม.โพธาราม)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ฯลฯ จำนวน ๒๙๕ รายการ (ทม.โพธาราม)
05 มิ.ย. 57 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ฯลฯ (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน) (รพ.นครชัยศรี)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (ร.ร.บ้านหนองสีนวล)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (ร.ร.วัดเขาวัง)
05 มิ.ย. 57 สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ (สนง.ยผ.จ.รบ.)
30 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย รบ.๔๐๑๑ (สนง.ทางหลวงชนบท จ
30 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย รบ.๔๐๒๐ (สนง.ทางหลวงชนบท จ
30 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท ฯลฯ สาย รบ.๕๐๗๙ (สนง.ทางหลวงชนบท จ.
30 พ.ค. 57 ขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลหลักเมือง (ทต.หลักเมือง)
30 พ.ค. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักตัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
30 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกันสาดหน้าอาคารสำนักงาน (ทม.บ้านโป่ง)
30 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ (แขวงการทางราชบุรี)
29 พ.ค. 57 สอบราคาซื้อยา URSODEOXYCHOLIC ACID ๒๕๐ MG. CAPSULES (รพ.รบ.)
29 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตกสเตนเลส ฯลฯ (ทต.ดำเนินสะดวก)
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดแคะ ตำบลดอนไผ่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 พ.ค. 57 สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้าน นายจัด พรมประสิทธิ์ ฯลฯ (อบต.เขาแร้ง)
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานรางเตาอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนคลัง ฯลฯ (อบจ
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนมะนนท์ หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไก่ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง ฯลฯ (อ
29 พ.ค. 57 ประมูลจ้างค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองส่งน้ำ ฯลฯ (อบจ.รบ.)
29 พ.ค. 57 สอบราคาซื้อเตาต้มยางแอสฟัลท์ จำวน 1 เตา (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพร้อมทาสีอาคารเรียน (อาคาร 3) (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงค่าทาสีอาคารเรียน อาคาร 4 และอาคาร 5 (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมพร้อมทาสีอาคารเรียน (อาคาร 1) (ทม.บ้านโป่ง)
29 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE( สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.
29 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สนง.ทางหลวงชนบท จ.รบ.)
29 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน (ร.ร.สินแร่สยาม)
29 พ.ค. 57 ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ฯลฯ (รพ.โพธาราม)
28 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (แขวงการทางราชบุรี)
28 พ.ค. 57 ประมูลจำหน่ายไม้สักดัดสางขยายระยะ ฯลฯ (องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง)
28 พ.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ (สสจ.รบ.)
28 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างงานทาสีภายนอกอาคารสหกรณ์ฯ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี)
28 พ.ค. 57 แจ้งให้ผู้มีอาชีพรับจ้างเข้าเสนอราคา ฯลฯ (อบจ.รบ.)
26 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 57 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ฯลฯ สายบ้านนายทองใบ โพธิ์เนียม (ทต.บ้านฆ้อง)
22 พ.ค. 57 สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขากลอย ซอย ๕ ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
22 พ.ค. 57 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางเพรียว ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
22 พ.ค. 57 สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าเย็น ฯลฯ (ทต.ทุ่งหลวง)
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ฯลฯ (สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗)
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค
22 พ.ค. 57 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ฯลฯ จำนวน ๑๓๒ รายการ (ทม.บ้านโป่ง)
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/โครงการฉาบผิวลาดยาง ฯลฯ สายบ้านโคกหม้อ-บ้านยาง (สนง.ทางหล
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯลฯ สาย รบ.๓๐๘๗ (สนง.ทางหลว
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯลฯ สาย รบ.๔๐๑๖ (สนง.ทางหลว
22 พ.ค. 57 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์/โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ฯลฯ สาย รบ.๓๐๐๓ (สนง.ทางหลว
21 พ.ค. 57 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ฯลฯ (รพ.บ้านโป่ง)
21 พ.ค. 57 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ฯล