|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร

ยังไม่มีข้อมูล

ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
16 ก.ค. 67 เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี(ธ.)เป็นพระราชาคณะชั้นราช
16 ก.ค. 67 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดพิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ พระปิฎกโกศล ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์...
16 ก.ค. 67 องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม...
16 ก.ค. 67 พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล...
16 ก.ค. 67 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดมหาธาตุวรวิหาร ไปยังกระทรวง...
09 ก.ค. 67 จ.ราชบุรีประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
09 ก.ค. 67 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ...
09 ก.ค. 67 จังหวัดราชบุรีประกอบพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระโกสินารายณ์ เพื่อเชิญไปประกอบพิธี...
26 มิ.ย. 67 ราชบุรีจัดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”ภายใต้ ชื่อรวมพลังไทยสร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัย...
26 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
20 มิ.ย. 67 ราชบุรีเปิด "โครงการสวนพุทธเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล..
20 มิ.ย. 67 องคมนตรีเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้า ด้านการบริหารจัดการขยะ...
20 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีงานรณรงค์เผยแพร่สินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ตลาดหน้าฟาร์ม เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร...
20 มิ.ย. 67 ราชบุรีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี..
20 มิ.ย. 67 ผู้ว่าฯราชบุรีตรวจเยี่ยม ให้ข้อแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ตามโครงการ "ทางนี้
19 มิ.ย. 67 ราชบุรีประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษก"พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทีย
17 มิ.ย. 67 ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพตลาดโอ๊ะป๋อย-เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง...
17 มิ.ย. 67 เขาประทับช้างเทรล ครั้งที่ 35...
17 มิ.ย. 67 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือก สว.ระดับจังหวัด ที่จ.ราชบุรี...
17 มิ.ย. 67 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน ช่วงนครปฐม..
17 มิ.ย. 67 ปลัดวธ.ใส่บาตรพระล่องแพตลาดโอ๊ะป๋อย-เคาะเกราะไม้ไผ่เปิด “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง...
14 มิ.ย. 67 พิธีมอบมอบต้นไม้แก่ส่วนราชการ ตาม"โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
13 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีมอบบ้าน ในโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO 2566 ที่อ.บางแพ
05 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีจัด เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....
05 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
05 มิ.ย. 67 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
05 มิ.ย. 67 จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2567...
05 มิ.ย. 67 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
05 มิ.ย. 67 จ.ราชบุรีจัด เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส..
05 มิ.ย. 67 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์(อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ)...
24 พ.ค. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
24 พ.ค. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
23 พ.ค. 67 พุทธศาสนิกชนชาวราชบุรีร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 67 รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
23 พ.ค. 67 จังหวัดราชบุรีจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
21 พ.ค. 67 ราชบุรีมอบประกาศนียบัตร การประกวดผักและผลไม้โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ...
21 พ.ค. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
20 พ.ค. 67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี จัดเสวนาการขับเคลื่อน Soft power จังหวัดราชบุรี...
17 พ.ค. 67 ราชบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ...
17 พ.ค. 67 จ.ราชบุรี จัดทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมชมห้องต่างฯ ที่ เรือนจำกลางเขาบิน ปี 2567
02 พ.ค. 67 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผ้าพื้นถิ่นที่เป็นสุดยอดของจังหวัดราชบุรี...
02 พ.ค. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
02 พ.ค. 67 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
02 พ.ค. 67 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ
30 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...
26 เม.ย. 67 ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด...
26 เม.ย. 67 งานเทศกาลกินกุ้ง และของดีอำเภอบางแพ 2567
25 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
24 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
24 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
24 เม.ย. 67 ผู้ว่าฯราชบุรีเป็นประธานในพิธีลาสิกขาสามเณร ตาม "โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
11 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเพิ่มปริมาณ เป็นแหล่งอาหารและอาชีพแก่ประชาชน...
11 เม.ย. 67 จ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ 2567
11 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และเปิดศูนย์ป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์..
11 เม.ย. 67 ผลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
11 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้ถนนทุกสายสวยงาม...
11 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้ถนนทุกสายสวยงาม...
11 เม.ย. 67 ผู้ว่าฯราชบุรี พร้อมกาชาดราชบุรีเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย...
11 เม.ย. 67 ราชบุรีจัดกิจกรรมการแสดงเดินแบบ“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด...
11 เม.ย. 67 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ...
04 เม.ย. 67 ราชบุรีจัดพิธีบรรพชาสามเณร ตาม "โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ...
01 เม.ย. 67 งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาดราชบุรี 2567
01 เม.ย. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติลงอย่างงดงาม พร้อมส่งไม้ต่อให้ จ.ชลบุรีเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 40 ป
27 มี.ค. 67 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุทาภรณ์ เสด็จทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี ๒๕๖๗ ...
27 มี.ค. 67 เทศบาลเมืองราชบุรีจัดสงกรานต์ ถนนข้าวไข่เจียว อิ่มและเปียกที่เดียวกัน
26 มี.ค. 67 ราชบุรีจัดกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
21 มี.ค. 67 ผู้ว่าฯ ราชบุรี พร้อมประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี เปิดงาน ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และของดี...
21 มี.ค. 67 จ.ราชบุรีเปิดศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์คอมมานด์ เพื่อประมวลสรุปและรายงานผลการแข่งขัน "ราชบุรีเกมส
19 มี.ค. 67 จ.ราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรบนสะพานM4 กลางแม่น้ำแม่กลอง เสริมสิริมงคลเมืองราชบุรี
18 มี.ค. 67 ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ...
12 มี.ค. 67 ราชบุรีส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดและสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้)..
07 มี.ค. 67 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย จปร.
28 ก.พ. 67 ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน...
28 ก.พ. 67 ตำรวจราชบุรี จัดประชุม กต.ตร.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2567 และมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นสวัสดิการ...
28 ก.พ. 67 ผู้ว่าฯราชบุรี นำส่วนราชการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด บ้านตะโกปิดทองและโรงเรียน ตชด บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผ
28 ก.พ. 67 ราชบุรีจัดพิธีลงนาม MOU สร้างภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน "สถานศึกษาสีขาว"
28 ก.พ. 67 จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567...
28 ก.พ. 67 ราชบุรีออกหน่วยโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข...
28 ก.พ. 67 จ.ราชบุรี ประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567...
28 ก.พ. 67 ราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา...
16 ก.พ. 67 ราชบุรีจัดกิจกรรม Kick Off "ราชบุรีร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์"
16 ก.พ. 67 ผู้ว่าฯราชบุรี นำข้าราชการ และชาวจังหวัดราชบุรี แสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
13 ก.พ. 67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพตำรวจ ที่ถูกชายเมาแล้วขับชนอาการสาหัส...
13 ก.พ. 67 จ.ราชบุรี จัดประเพณีแห่พระทางน้ำ รำลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ...
07 ก.พ. 67 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก จัดพิธีมอบหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา...
05 ก.พ. 67 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดชุมชน Soft power ณ วัดพระศรีอารย์
02 ก.พ. 67 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานด้านการเกษตร...
16 ม.ค. 67 งานวันครู ปี 2567 ที่ จ.ราชบุรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ครูสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข
16 ม.ค. 67 ราชบุรีจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร
12 ม.ค. 67 จังหวัดราชบุรีทำบุญเมือง 207 ปี นางรำกว่า 2,000 คน รำบรวงสรวงศาลหลักเมือง
10 ม.ค. 67 ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการ และประชาชน ออกกำลังกาย เดินขึ้นลงเขาแก่นจันทน์ชมธรรมชาติและมุมสูง...
04 ม.ค. 67 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง
04 ม.ค. 67 ผู้ว่าฯราชบุรีออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล..
04 ม.ค. 67 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
04 ม.ค. 67 ผู้ว่าฯราชบุรี นำส่วนราชการและประชาชนทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2567
04 ม.ค. 67 ราชบุรีจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗
20 ธ.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์...
20 ธ.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์...
20 ธ.ค. 66 อ.จอมบึง จัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5 สืบสานประเพณีของดีอ.จอมบึง ครั้งที่ 20
19 ธ.ค. 66 ราชบุรีมอบรางวัลให้แก่ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวด “โครงการประกวดชุมชน...
18 ธ.ค. 66 ราชบุรีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการด้านแรงงาน...
14 ธ.ค. 66 เกษตรราชบุรีจัดกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก้ไขต้นเหตุฝุ่นPM2.5 ที่ จอมบึง
07 ธ.ค. 66 หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านคา...
07 ธ.ค. 66 ราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ...
06 ธ.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
06 ธ.ค. 66 ราชบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม...
06 ธ.ค. 66 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
24 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง
24 พ.ย. 66 จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อ.สวนผึ้ง
22 พ.ย. 66 องคมนตรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ...
22 พ.ย. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566...
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีร่วมงาน"วันสถาปนาครบรอบ ๑๓ ปี สภาเกษตรกรแห่งชาติ"
21 พ.ย. 66 ราชบุรีสนธิกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ปะ-ฉะ-ดะ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี
21 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีชวนเที่ยวตลาดวิถีชุมชน “ร่มพญาไม้” จ.ราชบุรี
21 พ.ย. 66 เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาร
15 พ.ย. 66 ศูนย์ยุววาทศิลป์วัดพระศรีอารย์นำนักเรียนเข้าพบผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง...
15 พ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ร่วมแรงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารไว้กินในครัวเรือน
10 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมพิจารณาให้ความเห็นและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา...
09 พ.ย. 66 ราชบุรีประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน...
08 พ.ย. 66 สโมสรโรตารีพลอยราชบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต กาย สูงวัยใจเกินร้อย
08 พ.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น เน้นบริหารงานประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุด
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯ ราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2566
30 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี...
30 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า...
30 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีแสดงความยินดีนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานสักการะศาลเจ้ากวนอูและงานสืบสานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2566
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผล...
16 ต.ค. 66 ราชบุรีทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส "วันนวมินทรมหาราช"
16 ต.ค. 66 จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.ดำเนินสะดวก
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
16 ต.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปี 2566
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายส่วนราชการ อ.จอมบึง อ.เมืองราชบุรี ฝากทำงานเหมือนครอบครัวเดียวกัน
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีลงพื้นที่มอบนโยบายส่วนราชการ อ.สวนผึ้ง เน้นปัญหาความยากจน ยาเสพติด สถานที่ท่องเที่ยว..
12 ต.ค. 66 ผู้ว่าฯราชบุรีมอบนโยบายทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน...
08 มิ.ย. 66 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ราชบุรี
08 มิ.ย. 66 จ.ราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
29 พ.ค. 66 ราชบุรีเปิดงานตลาดนัดความสุขชุมชน ครั้งที่ 6
26 พ.ค. 66 งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2566
04 เม.ย. 66 ผู้ว่าฯราชบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมอบธงการแข่งขันกีฬา“ราชบุรีเกมส์” และ“เมืองโอ่งเกมส์” ...
24 มี.ค. 66 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบขาเทียมตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน...
09 มี.ค. 66 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม...
08 ก.พ. 66 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.2566 แก่อาสาสมัคร พอ.สว. ...
07 ก.พ. 66 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จ.ราชบุรี
30 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ และพิธีมอบหนังสือ...
30 ต.ค. 66 สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมติดตามการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม...
27 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดงานวันกาแฟ ส่งเสริมการปลูกกาแฟโรบัสตาตะนาวศรีราชบุรี
16 ม.ค. 66 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2566
12 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา...
09 ม.ค. 66 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 36287302  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU