|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
   กิจกรรมผู้บริหาร
   ข่าวประกาศจังหวัด
   ข่าวประกวดราคา
   ข่าวบริการ
   ยุทธศาสตร์จังหวัด
   ผลการปฏิบัติราชการฯ
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข้อมูลเตือนภัย
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
   KM
   link
   กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
   ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
   โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
   ประชุม กรอ.จังหวัด
   ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการ
   ตัวชี้วัด
หน้าหลัก กิจกรรมผู้บริหาร
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
ปรับปรุงล่าสุด : 12 ก.พ. 61

ภาพเป็นข่าว
คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ประจำปี 2561

วันที่ 10 ก.พ.61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละ โดยมีสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี (สมาชิก อส.) จำนวน 3 กองร้อย ส่วนราชการร่วมในพิธี ซึ่งประกอบด้วยการจัดพิธีสงฆ์ การสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน และอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา ที่กำลังศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี รวม 87 ทุน

สำหรับกองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสำคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของข้าศึก ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม ป้องกันการจารกรรม และรายงานข่าว ช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ต้องการ เป็นกำลังสำรองสนับสนุนกำลังทหารเมื่อจำเป็น

วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
(จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง)
ข่าวอื่น ๆ ในหมวด 
20 ก.พ. 61 กองทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
20 ก.พ. 61 จังหวัดราชบุรีพร้อมเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน 21 กุมภาพันธ์นี้
12 ก.พ. 61 กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน
12 ก.พ. 61 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิง
12 ก.พ. 61 อำเภอวัดเพลงเปิดงาน”ตลาดถนนเพลินเพลง”
12 ก.พ. 61 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
12 ก.พ. 61 จังหวัดราชบุรีจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ 2018
07 ก.พ. 61 แถลงข่าวการจัดงาน "ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ”
02 ก.พ. 61 การประชุมทางวิชาการ "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอ
02 ก.พ. 61 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายด้านสังคมศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่จังหวัดราชบุรี
01 ก.พ. 61 จังหวัดราชบุรี สร้างเครือข่ายดึงทุกภาคส่วนร่วม เฝ้าระวังการทุจริต
29 ม.ค. 61 ชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีจัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน เน้นการป้องกันและสร้างเครือข่าย
25 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
25 ม.ค. 61 ราชบุรีนำนักเรียนระดับ ม.ต้น เข้าค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด
19 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดมณีลอย อำเภอปากท่อ
19 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 ม.ค. 61 ผู้ว่าฯราชบุรีราชบุรีนำข้าราชการเข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ
15 ม.ค. 61 ชาวมอญราชบุรี จัดงาน "กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี" หรือ "เจี้ยะโม่งโร่งโม่นเดิง ราชบุรี
15 ม.ค. 61 ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กจังหวัดราชบุรีคึกคัก
12 ม.ค. 61 ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน
11 ม.ค. 61 องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดราชบุรี
04 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีสรุปอุบัติเหตุ 7 วันแห่งความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต 5 คน
04 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2561
04 ม.ค. 61 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
29 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีนำนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่ บริการตรวจซ่อม รถยนต์ช่วงเทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรี เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร "เที่ยวฤดูหนาวเขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง
29 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
29 ธ.ค. 60 ราชบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
27 ธ.ค. 60 โครงการสืบสานศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
27 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
26 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรี ตั้งเป้าผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ ใน 7 วันแห่งความปลอดภัย
26 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีนำผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจเข้าค่ายบำบัด
25 ธ.ค. 60 พิธีมอบเงินทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในบรมราชานุเคราะห์
21 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการประชาชนท่ามกลางอากาศหนาว ที่อำเภอบ้านคา
21 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ เน้นบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
19 ธ.ค. 60 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่จังหวัดราชบุรี
12 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งภายใต้ตลาดประชารัฐ
12 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดปั่นจักรยานไปตามเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
12 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ปี 2560
04 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย
04 ธ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารบนถนนทุกเส้นในเขตเทศบาลเมือง
30 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา
30 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
28 พ.ย. 60 งานมหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปี 2560
22 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจำหน่ายเนื้อหมูประชารัฐ กิโลกรัมละ 75 บาท แก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ
22 พ.ย. 60 ราชบุรีจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560”
15 พ.ย. 60 จ.ราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
15 พ.ย. 60 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
14 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมรวมพลังชาวราชบุรีร่วมก้าวไปกับตูนบอดี้สแลม
13 พ.ย. 60 เปิดอย่างเรียบง่ายงาน“ปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลครั้งที่ 8”
08 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมพร้อมรับคณะวิ่งของ ตูน บอดี้สแลม โครงการก้าวคนละก้าว
07 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีตรวจสอบการใช้ข้าวเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยของสถานประกอบการ
06 พ.ย. 60 จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวโครงการตลาดประชารัฐ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
31 ต.ค. 60 ปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรม
27 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าในแม่น้ำแม่กลอง
27 ต.ค. 60 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานเตรียมงานถวายดอกไม้จันทน์
24 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธี รับไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
24 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
19 ต.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
18 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ เครื่องเสียง และแสงสว่าง คณะทำงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
16 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
14 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
12 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
10 ต.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในตำบลบางแพ
10 ต.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาดอกไม้จันทน์
10 ต.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา
05 ต.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ทุกชุดเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
28 ก.ย. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
25 ก.ย. 60 ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษศาสตร์พระราชาแก่คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จังหวัดราชบุรี
18 ก.ย. 60 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ตัวแทนของอำเภอและจังหวัด
07 ก.ย. 60 จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอวัดเพลง
07 ก.ย. 60 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
23 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดงานโอสถสภา โร้ด ทู ยูนิเวอร์ซิตี้ 2017 ติวเข้มเตรียมสอบของนักเรียนกว่า 4,000 คน
23 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
21 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
17 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอปากท่อ
17 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
15 ส.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
07 ส.ค. 60 ศาลจังหวัดราชบุรีจัดพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
02 ส.ค. 60 ผู้ตรวจราชการ4กระทรวงตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดราชบุรี
01 ส.ค. 60 ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
31 ก.ค. 60 เครือเจริญ โภคภัณฑ์จัดอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ” แก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี
31 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรี จัดงาน"เดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทน์ ราชบุรี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 ก.ค. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการเดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
31 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่วัดแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
31 ก.ค. 60 ราชบุรีจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับประชาชนสวมใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรม
26 ก.ค. 60 ราชบุรีจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
18 ก.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
14 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
11 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
07 ก.ค. 60 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษาวัดในจังหวัดราชบุรี
05 ก.ค. 60 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประเมินผลงานโครงการ
04 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรีรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
03 ก.ค. 60 จังหวัดราชบุรีออกบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่แก่ผู้ป่วยติดเตียง
29 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
28 มิ.ย. 60 คณะสงฆ์และพุทธบริษัทชาวราชบุรีกราบทูลถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร)
27 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรี จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560
27 มิ.ย. 60 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง
23 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
23 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ
23 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา
12 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคนหรือRatchaburi for All
12 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
12 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
12 มิ.ย. 60 ราชบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ
08 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ
08 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าประชารัฐ
06 มิ.ย. 60 จังหวัดราชบุรีพร้อมขับเคลื่อนสหกรณ์โคนมหนองโพเป็นเกษตรสีเขียว
06 มิ.ย. 60 ผู้ว่าฯ ราชบุรี แถลงข่าววาระการขับเคลื่อนจังหวัดราชบุรีเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
31 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีเตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามแหล่งน้ำ
30 พ.ค. 60 ชุมชนเทศบาลเขางูร่วมใจทำความสะอาดสวนสาธารณะ
25 พ.ค. 60 พอ.สว. จังหวัดราชบุรีนำหน่วยออกให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง
24 พ.ค. 60 องคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
24 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18 พ.ค. 60 ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จ.รบ.
16 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดสร้างเหรียญที่ระลึกสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี
11 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดศัตรูมะพร้าวจากหนอนหัวดำ
08 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารนำร่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
08 พ.ค. 60 จังหวัดราชบุรีเตรียมมอบบ้านพอเพียงแก่ผู้ด้อยโอกาส
08 พ.ค. 60 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี มอบดาวหกแฉกแก่ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน
24 เม.ย. 60 จังหวัดราชบุรีปล่อยปลายี่สกไทยเพื่อเพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำสาธารณะ
19 เม.ย. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการออกกำลังกาย ทั้งเต้นและทำความสะอาดลานหน้าศาลากลาง
19 เม.ย. 60 สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานพิธีฉลองพระสุพรรณบัฏ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะที่จังหวัดราชบุรี
19 เม.ย. 60 สมเด็จพระสังฆราชเสด็จไปทำบุญถวายบูรพาจารย์ ที่จังหวัดราชบุรี
11 เม.ย. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 60 จังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
04 เม.ย. 60 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี2560
23 มี.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
21 มี.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ที่วัดปรกเจริญ อำเภอดำเนินสะดวก
20 มี.ค. 60 ชาวอำเภอสวนผึ้งและส่วนราชการ จ.ราชบุรี ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าตลอดหน้าแล้งนี้
15 มี.ค. 60 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดราชบุรี
14 มี.ค. 60 ราชบุรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองกลุ่มที่ 4
14 มี.ค. 60 จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนในจังหวัด
08 มี.ค. 60 ราชบุรีมอบรางวัลผู้โชคดีถูกฉลากกาชาดการกุศล ในงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ปี 2560
07 มี.ค. 60 จังหวัดราชบุรีสร้างเครือข่ายอาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
03 มี.ค. 60 อำเภอดำเนินสะดวกแถลงข่าวจัดงาน “องุ่นหวาน ผลไม้ และของดีดำเนินสะดวก” ครั้งที่ 31
02 มี.ค. 60 งานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ปี 2560
22 ก.พ. 60 แม่ทัพน้อยที่1 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
22 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมธิดาโอ่งแข่งขันกินนมหนองโพ
17 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
17 ก.พ. 60 กิจกรรมสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม @ ราชบุรีเริ่มแล้ว
16 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง
16 ก.พ. 60 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามผลดำเนินงานกล้อง CCTV ราชบุรี
16 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรีสร้างความเชื่อมั่นคนราชบุรี กินข้าวราชบุรี
15 ก.พ. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าคณะจังหวัดเข้าสักการะสมเด็จพระสังฆราช
15 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมย่ำระฆังจำนวน 20 ครั้งในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
08 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง 2560 อลังการกว่าที่ผ่านมา
06 ก.พ. 60 จังหวัดราชบุรี จัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560
02 ก.พ. 60 ราชบุรีรวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์กุ้งเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำตามรอยพ่อ
19 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีนำหน่วยบริการส่วนราชการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
19 ม.ค. 60 ราชบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลฯ
18 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี)
18 ม.ค. 60 วันพระนเรศวรมหาราช ที่ราชบุรี
18 ม.ค. 60 เรือพระราชทาน"เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรีในจังหวัดรา
18 ม.ค. 60 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ราชบุรี
17 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
16 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
12 ม.ค. 60 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” จำนวน 14 ตำบล 192 หลัง
12 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
09 ม.ค. 60 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
09 ม.ค. 60 ราชบุรีประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ
09 ม.ค. 60 จังหวัดราชบุรีน้อมนำแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขยายผลสู่สถานศึกษา
28 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
26 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีขนข้าวสารอีก 86 ตัน
23 ธ.ค. 59 ตำรวจราชบุรีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2560
22 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานแสดงสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
21 ธ.ค. 59 อำเภอจอมบึงจัดงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 13
20 ธ.ค. 59 หน่วยทหารในจังหวัดราชบุรีลำเลียงข้าวสาร 46 ตันไปส่งให้กับผู้ซื้อในอำเภอดำเนินสะดวก
20 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีนำประชาชน 750 คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
11 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
06 ธ.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำประชาชนทุกหมุ่เหล่าจุดเทียนแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
06 ธ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
01 ธ.ค. 59 จ.ราชบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 พ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24 พ.ย. 59 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะสำหรับผู้ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
24 พ.ย. 59 งาน”ดรุณาวิชาการ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”
22 พ.ย. 59 "รวมพลังแห่งความภักดี”
22 พ.ย. 59 ราชบุรีจัดกิจกรรมซื้อข้าวช่วยเหลือชาวนา
18 พ.ย. 59 โครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2560
14 พ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
08 พ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “ราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ”
04 พ.ย. 59 รมว.ต่างประเทศ มอบ”ทุนมูลนิธิยุวทูตความดี”ที่ราชบุรี
04 พ.ย. 59 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีมอบวัวนมแก่เกษตรกรสืบสานอาชีพพระราชทาน
02 พ.ย. 59 ผู้ว่าฯราชบุรี มอบริบบิ้นดำจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
02 พ.ย. 59 พสกนิกรชาวราชบุรีรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
28 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาตรงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
28 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
28 ต.ค. 59 มูลนิธิไกรสิทธิการกุศลมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนพื้นที่โพธารามถวายเป็นพระราชกุศล
25 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1 พฤศจิกายนนี้
25 ต.ค. 59 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัลกาลที่ 5
20 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารครบ 7วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
17 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
17 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
17 ต.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายความอาลัยในหลวง
13 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมด้านการพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ประกอบการ
11 ต.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเปิดบริษัทประชารัฐขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียนกว่าสี่ล้านบาท
04 ต.ค. 59 ราชบุรีเร่งพัฒนาอาชีพและเสริมความรู้การเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง
03 ต.ค. 59 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีต้นแบบศูนย์ราชการสะดวก “GECC”
19 ก.ย. 59 จังหวัดราชบุรีเปิดนิทรรศการศูนย์บันดาลไทย เผยแพร่งานศิลปะแก่สาธารณชน
19 ก.ย. 59 ราชบุรีอบรมพัฒนาศักยภาพทีมขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลตามแนวทางประชารัฐ
15 ก.ย. 59 ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559
13 ก.ย. 59 จังหวัดราชบุรีนำหน่วยงานราชการออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลรางบัว
12 ก.ย. 59 จังหวัดราชบุรีร่วมลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้างส่วนราชการใสสะอาด
29 ส.ค. 59 ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
29 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรี จัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง
25 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำแม่กลอง
18 ส.ค. 59 ผู้ว่าฯราชบุรีอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพลตรีนวพัฒน์ มณีโชติ
16 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
14 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
14 ส.ค. 59 ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีนำประชาชนชาวราชบุรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
14 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลี้ยงอาหาร กลางวันผู้ต้องขังหญิง
14 ส.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
11 ส.ค. 59 ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ
09 ส.ค. 59 องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานที่จังหวัดราชบุรี
29 ก.ค. 59 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดราชบุรี
29 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
28 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
24 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข
24 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
15 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
14 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติ
11 ก.ค. 59 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สร้างข้าราชการในสังกัดเป็น คนเกษตรยุคใหม่ ที่จังหวัดราชบุรี
11 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีกำหนดเขตห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม
11 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
08 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
04 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง สร้างคนดีสู่สังคม
04 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีนำร่อง จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้เมืองแห่งความจงรักภักดี
01 ก.ค. 59 กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดระดมความคิดเห็นฯ เพื่อรองรับการลงทุน(Industrial Zoning) ประจำปีงบประมาณ 2559
01 ก.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพร้อมปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือ
28 มิ.ย. 59 แม่ทัพน้อย ที่ 1 ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยที่จังหวัดราชบุรี
27 มิ.ย. 59 เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
23 มิ.ย. 59 ราชบุรีอบรมสร้างความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบเรื่องการประกันสังคมตามมาตรา 40
22 มิ.ย. 59 ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรีมุ่งรักษามาตรฐานระดับเพชรครบทั้ง 3 ประเภท
20 มิ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ 70 ปี
20 มิ.ย. 59 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จัดมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
10 มิ.ย. 59 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล
08 มิ.ย. 59 เตรียมความพร้อมเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดราชบุรี
06 มิ.ย. 59 จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล
06 มิ.ย. 59 รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐที่จังหวัดราชบุรี
03 มิ.ย. 59 รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล
30 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
30 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ
24 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน
23 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
23 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประชุมความพร้อมในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
19 พ.ค. 59 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2559
16 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการเข้าตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านตำบลน้ำพุ
13 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดคัดสรร OTOP ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้
13 พ.ค. 59 ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
13 พ.ค. 59 จ.ราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 พ.ค. 59 คณะเยาวชนในโครงการปั่นจักรยานกตัญญู ร่วมรณรงค์ปลูกต้นไม้ที่จังหวัดราชบุรี
12 พ.ค. 59 จ.ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
10 พ.ค. 59 อำเภอบ้านคา ราชบุรีจัดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาประจำปี2559
10 พ.ค. 59 ผู้ว่าฯราชบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าถวายราชสดุดีป ระกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมง คล
02 พ.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายุฝน
27 เม.ย. 59 พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559
27 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
25 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรี ประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
25 เม.ย. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายสุนทร รักติประกร ที่จังหวัดราชบุรี
19 เม.ย. 59 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคให้ประชาชนฟรีที่อำเภอจอมบึง
18 เม.ย. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
13 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปล่อยปลาเนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย
13 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
12 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระสี่มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย
11 เม.ย. 59 กรมการทหารช่างราชบุรีเปิดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี 2559
07 เม.ย. 59 วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
05 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
05 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล
05 เม.ย. 59 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยแก่ข้าราชการ เน้นกฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณของทางราชการ
31 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
31 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 มี.ค. 59 หน่วยทหารและภาคเอกชนมอบแท้งค์น้ำพร้อมแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีบรรเทาภัยแล้ง
28 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีพิจารณาเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีก 19 กองทุน
25 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีกำจัดผักตบชวาคืนน้ำใสให้แม่น้ำแม่กลองและแหล่งน้ำสาธารณะ
25 มี.ค. 59 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่ราชบุรี บูรณาการแก้ไขปัญหาความต้องการให้ประชาชน
23 มี.ค. 59 อำเภอปากท่อแถลงข่าวงานวันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 20
23 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวคนพิการ
17 มี.ค. 59 ราชบุรีประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
17 มี.ค. 59 องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า
15 มี.ค. 59 ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง
14 มี.ค. 59 ผลสลากกาชาดการกุศล งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2559
14 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม เพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
10 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีดำเนินการเบิกจ่ายงบตำบลละ 5 ล้าน เกิน 50 เปอร์เซ็นต์
08 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีกำหนดแผนประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2559
07 มี.ค. 59 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 จัดกิจกรรมคาราวานคุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ
07 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีส่ง 22 ชนิดกีฬา ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
07 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรภาคตะวันตก ครั้งที่ 1
07 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดการแข่งขันส้มตำโอ่ง นำสาวน้ำหนักมากสร้างสีสันต์ในงานเที่ยวราชบุรีปี 59
07 มี.ค. 59 เดิน วิ่ง งานท่องเที่ยวราชบุรี คึกคัก และอบอุ่นมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัยร่วมกิจกรรม
07 มี.ค. 59 เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดประกวดพืชผักและผลไม้ ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง 2559
07 มี.ค. 59 เปิดงานท่องเที่ยวราชบุรีอย่างเป็นทางการแล้ว
03 มี.ค. 59 จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันดิน - วิ่ง ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2559
03 มี.ค. 59 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
29 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5
29 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนในจังหวัดราชบุรี
29 ก.พ. 59 ราชบุรี ปั่นจักรไปปลูกป่าปีที่ 2
26 ก.พ. 59 สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย
25 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบลธรรมเสน
23 ก.พ. 59 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
23 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้เกษตรกรตามพระราชดำริ
18 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2559
17 ก.พ. 59 เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดอบรมจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่
17 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน แก่นักเรียนด้อยโอกาสรวม 116 คัน
16 ก.พ. 59 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย
15 ก.พ. 59 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินติดตามการดำเนินงานการบริหารราชการในจังหวัดราชบุรี
13 ก.พ. 59 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
11 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีระดมทุกภาคส่วนเก็บผักตบชวาคืนน้ำใสให้แม่น้ำแม่กลอง
10 ก.พ. 59 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
03 ก.พ. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมมอบนโยบายรัฐบาลแก่ส่วนราชการที่อำเภอโพธาราม
03 ก.พ. 59 จังหวัดราชบุรีพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
27 ม.ค. 59 ราชบุรีจัดพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
27 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่อำเภอปากท่อ
25 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงในการสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาไฟป่า
19 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีดำเนินการโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
19 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
15 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีวาง 5 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
12 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีเตรียมแผนพัฒนาโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรี บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็ก
07 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อากาศหนาวเย็น
06 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีประชุมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เน้นห้ามขาดน้ำอุปโภค บริโภค
05 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ รถจักรยานยนต์ยังเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
01 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2559
01 ม.ค. 59 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องแน่น
29 ธ.ค. 58 ผู้ว่าฯ ราชบุรี สั่งคุมเข้มห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่รถโดยเด็ดขาด
29 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
29 ธ.ค. 58 ราชบุรีจัดรณรงค์ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก
25 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
25 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
23 ธ.ค. 58 ราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคม
23 ธ.ค. 58 เอกชนทำพิธีรับมอบโดมหลังคาคลุมสนามให้โรงเรียนวัดห้วยหมูเพื่อการศึกษา
21 ธ.ค. 58 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ “ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อ”
17 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระสังฆราช
14 ธ.ค. 58 วปอ. 2556 มอบห้องสมุดและเครื่องกรองน้ำแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
14 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรี จัดขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
10 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประดับไฟและปรับปรุงสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด "ทำดีแบบในหลวง”
10 ธ.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
10 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีบูรณาการ ทหาร ตำรวจ ขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม
10 ธ.ค. 58 ผู้ว่าฯจังหวัดราชบุรีนำประชาชนชาวราชบุรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินบำบัดผู้ติดยาเสพติด
10 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีรับมอบของพระราชทานในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ" ประชาชนเข้ารับอย่างคึกคัก
10 ธ.ค. 58 พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ธ.ค. 58 ราชบุรีจัดเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
04 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีพร้อมแล้วกับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
04 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการน้้าพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่บ้านพักผู้สูงอายุเบธานี
03 ธ.ค. 58 พสกนิกรชาวราชบุรีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02 ธ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดยิ่งใหญ่งาน สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี
26 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
25 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีซ้อมปั่นจักรยานตามเส้นทางจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
23 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี
19 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลองแบบบูรณาการ
16 พ.ย. 58 วันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่ราชบุรี
05 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม“ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”
04 พ.ย. 58 ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการบันทึกเทปถวายพระพรในหลวง
03 พ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีวันแรกของการลงทะเบียนปั่นเพื่อพ่อ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจนต้องแจกบัตรคิว
29 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีกำหนดเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
28 ต.ค. 58 อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
27 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพิ่มความรู้ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
26 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน 122
26 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดอบรมส่วนราชการในการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กร
25 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช
21 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
20 ต.ค. 58 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยยากไร้ ที่จังหวัดราชบุรี
20 ต.ค. 58 ราชบุรีจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
19 ต.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศล‘พระสังฆราชฯ’
19 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for dad
16 ต.ค. 58 ผู้ว่าฯ ราชบุรี นำพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7
12 ต.ค. 58 ชาวบ้านโป่งแต่งชุดขาว ร่วมถือศิลกินเจตลอด 11 วัน
09 ต.ค. 58 ราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
08 ต.ค. 58 ราชบุรีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ
06 ต.ค. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมทูลเกล้าฯ ถวาย อาหารขึ้นชื่อในท้องถิ่น
01 ต.ค. 58 องคมนตรีปาฐกถาพิเศษ การทรงงานของในหลวง
30 ก.ย. 58 องคมนตรีเปิดตลาดนัดความดีราชบุรี ภายใต้แนวคิด สร้างสังคมคุณธรรมด้วยพลังแห่งการให้
28 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศิล 5 ในโอกาสขับเคลื่อนโครงการเกิน 50 เปอร์เซ็น
25 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ
24 ก.ย. 58 โรงพยาบาลราชบุรีจัดงานวันมหิดล "ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย"
22 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด น้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ
21 ก.ย. 58 ผู้ว่าฯราชบุรีนำส่วนราชการลงนามถวายพระพรในหลวง
21 ก.ย. 58 ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
10 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเดิน วิ่ง รำลึก 102 ปี สโมสรเสือป่า
08 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2558
08 ก.ย. 58 ราชบุรีจัดกิจกรรม ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
07 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมสถานที่รับเสด็จ ที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง
07 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ ปั่นทั่วไทย “Bike for All”
07 ก.ย. 58 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดศูนย์บันดาลไทยนำร่องที่จังหวัดราชบุรี
03 ก.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงแนวนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง
02 ก.ย. 58 ราชบุรีจัดงาน”วันกินกุ้งปลอดสาร สืบสานประเพณี และของดีบางแพ”
31 ส.ค. 58 สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ
26 ส.ค. 58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
25 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
25 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
24 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน พร้อมมอบหนังสือสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแก่ราษฎรชาวอำเภอสวนผึ้ง
20 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์
20 ส.ค. 58 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจัดงานฉลองรางวัลพระราชทาน
20 ส.ค. 58 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดราชบุรี เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผู้บริโภค
18 ส.ค. 58 การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
13 ส.ค. 58 พสกนิกรจังหวัดราชบุรีร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรี พร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
10 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีเปิดเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “ปั่นปลอดภัย ปั่นรักษ์สวนผึ้ง”
10 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
10 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ 8 ยุทธศาสตร์
10 ส.ค. 58 สิ่งของพระราชทาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เดินทางมาถึงจังหวัดราชบุรี เมื่อเวลา 17.00 น.
05 ส.ค. 58 เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี
05 ส.ค. 58 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการรวมพลังชาวราชบุรีจงรักภักดีราชจักรีวงศ์
05 ส.ค. 58 จังหวัดราชบุรีนำน้ำดื่มพระราชทานออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย
02 ส.ค. 58 ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี แถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
30 ก.ค. 58 ราชบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน
30 ก.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำนักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรม Bike for mom
28 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 ก.ค. 58 พสกนิกรชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
24 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์
23 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล
22 ก.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเร่งติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
21 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
20 ก.ค. 58 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่พบประชาชนที่จังหวัดราชบุรี
16 ก.ค. 58 ราชบุรีจัดโครงการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
15 ก.ค. 58 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจังหวัดราชบุรี
15 ก.ค. 58 แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองพลพัฒนาที่ 1 ราชบุรี
09 ก.ค. 58 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรีจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ คัดเลือกตัวแทนระดับภาค
07 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรี เริ่มซ้อมปั่นจักรยาน“BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
02 ก.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
30 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
30 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน
26 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีแสดงพลังทุกฝ่ายต้านภัยยาเสพติด
25 มิ.ย. 58 สภากาชาดไทย มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี
23 มิ.ย. 58 ครือข่ายเยาวชนภาค 7 จัดมหกรรมต้านภัยยาเสพติด ที่จังหวัดราชบุรี
19 มิ.ย. 58 เกษตรกรในจังหวัดราชบุรีนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษมาจำหน่าย ภายใต้ตลาดนัดสีเขียว
17 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM
17 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน เมืองโอ่งวิชาการ 58 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
17 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
17 มิ.ย. 58 ชาวราชบุรี ร่วมใจปลูกป่าตามโครงการวันต้นไม้ประจำของชาติ ประจำปี 2558
16 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีดำเนินโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
11 มิ.ย. 58 องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
10 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ลดมลพิษในแหล่งน้ำ
08 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
08 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีวางเป้าหมายทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกกว่า 800 ไร่
04 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2558
04 มิ.ย. 58 ราชบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระเบียบรถตู้
04 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา
03 มิ.ย. 58 นักเรียนจังหวัดราชบุรีคว้า 2 รางวัลระดับประเทศ ในการเข้าร่วมแข่งขันสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
02 มิ.ย. 58 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมประกอบพิธี เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
02 มิ.ย. 58 จังหวัดราชบุรีจัดเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 58 ราชบุรีปิดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองรุ่นที่3
28 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรี เตรียมลงแรงกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำพร้อมกันทั้งจังหวัด
28 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นอกสถานที่ครั้งแรกที่อำเภอบ้านโป่ง
26 พ.ค. 58 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เข้านมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์ จังหวัดราชบุรี
25 พ.ค. 58 ข้าราชการและประชาชน จังหวัดราชบุรี เข้าวัดทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด
25 พ.ค. 58 กรมที่ดินมอบโฉนดที่ดิน 60 พรรษา 60 ร้อยแปลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
25 พ.ค. 58 กรมการทหารช่างราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่ารักษาต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ที่อำเภอสวนผึ้ง
21 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
14 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ส่งเสริมการจำหน่ายแบบเป็นผลเพื่อการบริโภคได้ราคาสูง
12 พ.ค. 58 คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี
12 พ.ค. 58 หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรียังระดมเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง
11 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ
08 พ.ค. 58 ป.ป.ช.จัดอบรมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริตที่จังหวัดราชบุรี
08 พ.ค. 58 รมต.มหาดไทย ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
07 พ.ค. 58 จังหวัดราชบุรีร่วมกับภาคเอกชนมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการชั้นผู้น้อย
28 เม.ย. 58 ผู้ว่าฯ ราชบุรี ประเดิมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
28 เม.ย. 58 ผู้ว่าฯราชบุรี นำข้าราชการและประชาชน เข้าวัดน้อมนำหลักธรรมคำสอนมากล่อมเกลาจิตใจ
28 เม.ย. 58 จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พร้อมกำหนดแผนระยะ 5 ปี
24 เม.ย. 58 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการของโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอโพธาราม
24 เม.ย. 58 งานมะม่วงและของดีปากท่อ นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกลับบ้านคึกคัก
16 เม.ย. 58 จังหวัดราชบุรีสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
16 เม.ย. 58 จ.ราชบุรี ร่วมกับ อบจ.ราชบุรี เปิดสะพานลำเรียงพืชผลทางการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
16 เม.ย. 58 ชาวไทยรามัญ-มอญราชบุรี ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ “สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์”
10 เม.ย. 58 องคมนตรีบรรยายหลักการทรงงานของในหลวง ที่จังหวัดราชบุรี
10 เม.ย. 58 กรมการทหารช่างราชบุรีจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี 2558
08 เม.ย. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
02 เม.ย. 58 จังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
01 เม.ย. 58 รมต.ยุติธรรมมอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ที่จังหวัดราชบุรี
31 มี.ค. 58 วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
31 มี.ค. 58 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
31 มี.ค. 58 รมต.วัฒนธรรมเปิดงานมหัศจรรย์ 8 ชาติพันธุ์
19 มี.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดซ้อมแผนเต็มรูปแบบประเภทอัคคีภัยและรังสีในโรงพยาบาล
18 มี.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
16 มี.ค. 58 ผลสลากกาชาดการกุศล งานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ประจำปี 2558
16 มี.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดประกวดธิดาโอ่ง น้ำหนักมากที่สุดในการประกวด 135 กิโลกรัม
12 มี.ค. 58 กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เน้นมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหานอกระบบอย่างยั่งยืน
12 มี.ค. 58 ราชบุรีจัดโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558
09 มี.ค. 58 เดิน วิ่ง งานท่องเที่ยวราชบุรี คึกคัก นักวิ่งต่างจังหวัดครองถ้วยโอเวอร์ออล
09 มี.ค. 58 เริ่มแล้วงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
05 มี.ค. 58 จังหวัดราชบุรีไถ่ชีวิตโค ถวายเป็นพระราชกุศล
03 มี.ค. 58 ราชบุรีมอบเครื่องช่วยฟังและรักษาโรคทั่วไปกับประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
03 มี.ค. 58 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
03 มี.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และนมัสการพระมหาธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา
03 มี.ค. 58 ราชบุรีเปิดโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในนิคมอุตสาหกรรม
26 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง ปี 2558
24 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคการเกษตร
23 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่พระทางน้ำปลูกจิตสำนึกเห็นถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง
17 ก.พ. 58 ผู้ว่าฯ ราชบุรี มีนโยบายให้เปิดตลาดนัดเกษตรกร ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ หน้าศาลากลางจังหวัดทุกสิ้นเดือน
13 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานไชน่าทาวน์ 2015 ในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
13 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียนผ่านคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด
13 ก.พ. 58 ราชบุรีพาวเวอร์มอบเงินสนับสนุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ครบรอบปีที่ 10
13 ก.พ. 58 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการใช้ศิลปะร่วมสมัย
10 ก.พ. 58 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)
05 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง
05 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีจัดเตรียมแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี
04 ก.พ. 58 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2558
29 ม.ค. 58 ราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2558
29 ม.ค. 58 พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
27 ม.ค. 58 พิธีเดินสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดจังหวัดราชบุรี
26 ม.ค. 58 พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) รุ่นที่ 4
21 ม.ค. 58 ราชบุรีจัดงาน “ วันกินหมูโพธารามและไหว้หัวหมู 558 หัว”
21 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีดำเนินการมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศิล 5
21 ม.ค. 58 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี อบรมชุมชนรอบตำบลเขาชะงุ้มจัดทำบัญชีครัวเรือน
20 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีนำผ้าห่มไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา ที่กำลังประสบภัยหนาว
19 ม.ค. 58 กรมการทหารช่างราชบุรีกระทำพิธีสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
19 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
19 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม ร่วมมือ สร้างเมือง นำอิฐสีทองต่อเป็นจิ๊กซอว์หวังสร้างเป็นจุดถ่ายภาพ
19 ม.ค. 58 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2558
12 ม.ค. 58 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับส่วนราชการเตรียมพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย
09 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีมอบเกียรติบัตรนักเรียนและเยาวชน เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และให้เข้าชมห้องทำงาน
09 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแก่เด็กและเยาวชนพิการ
08 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
07 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการปฏิรูปประเทศ เพื่อส่งต่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ
07 ม.ค. 58 จังหวัดราชบุรีสรุปอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ รถจักรยานยนต์ยังเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
06 ม.ค. 58 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดราชบุรี 1 ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
06 ม.ค. 58 สตรีราชบุรีเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
29 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
29 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีจัดเก็บวัชพืชในคลองบางสองร้อย ในกิจกรรมคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ
22 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีจัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต้อนรับปีท่องเที่ยววิถีไท
19 ธ.ค. 57 คณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 4 รองนายกรัฐมนตรี
19 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีมอบโล่รางวัลราชบุรีอภิวัฒก์ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
19 ธ.ค. 57 ราชบุรีจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอสวนผึ้ง
17 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีจัดงานวันคนพิการสากล หลายหน่วยงานร่วมมอบความสุข
12 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรี จัดงานยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2557
09 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม วันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
02 ธ.ค. 57 พสกนิกรชาวราชบุรีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
02 ธ.ค. 57 กองพลพัฒนาที่1 ราชบุรีจัดกิจกรรมชุมชนรอบค่ายเฉลิมพระเกียรติในหลวง
02 ธ.ค. 57 จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี
27 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีจัดงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาต่ำกว่าทุน
26 พ.ย. 57 ราชบุรีเปิดงาน”โอทอป ภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น”
26 พ.ย. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พบคณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมประจำปี 2557
26 พ.ย. 57 คณะข้าราชการระดับสูง จากประเทศบังคลาเทศศึกษาดูงานพื้นที่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดราชบุรี
25 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
25 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีน้อมใจถวายราชสักการะวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
25 พ.ย. 57 ราชบุรีแถลงข่าว"ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี"
24 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีจัดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
20 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการประชาชนภายใต้โครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่อำเภอบ้านคา
19 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีจัดงานแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ภายใต้กิจกรรม รวมใจภักดิ์ คนรักในหลวง
19 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีจัดประชุมผู้ประกอบการร้านเกม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
19 พ.ย. 57 เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยเรือพระราชทาน “เวชพาหน์”
17 พ.ย. 57 เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ให้บริการรักษาฟรีในเขตจังหวัดราชบุรี
14 พ.ย. 57 พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
10 พ.ย. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกำชับให้บุคลากรสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
07 พ.ย. 57 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีจัดประชุมสถานศึกษาขับเคลื่อน“ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี&
05 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี
05 พ.ย. 57 จังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 ต.ค. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวปากท่อ สนองนโยบาย คสช.
31 ต.ค. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมพบนักเรียนหน้าเสาธง
28 ต.ค. 57 กองทัพภาคที่ 1 และจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
28 ต.ค. 57 ราชบุรีแถลงข่าวลอยกระทงประจำปี 2557
21 ต.ค. 57 จังหวัดราชบุรีประชุมส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย
21 ต.ค. 57 ราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
15 ต.ค. 57 จังหวัดราชบุรีมอบเงินรางวัลรวม 270,000 บาท แก่นักกีฬาชาวจังหวัดราชบุรีทีมชาติไทยชุดเอเชี่ยนเกมส์
14 ต.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี แถลงข่าว "ปีนเขาเข้าถ้ำจอ
14 ต.ค. 57 จังหวัดราชบุรีมอบแว่นสายตาพระราชทานในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
14 ต.ค. 57 จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.แล
07 ต.ค. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมหาแนวทางการจัดการแหล่งน้ำ กรณีชาวบ้านตำบลคลองข่อยขอพระราชทานคลองส่งน
07 ต.ค. 57 จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
06 ต.ค. 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการลงนามถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
03 ต.ค. 57 ผวจ.ราชบุรีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านรับมอบนโยบายการทำงาน
03 ต.ค. 57 ผวจ.ลงพื้นแก้ปัญหาน้ำแก่ชาวนา
03 ต.ค. 57 ผวจ.ราชบุรีคนใหม่มอบนโยบายแก่ส่วนราชการ
 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 15323452  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU