กิจกรรมปั่นจักรยาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
กำหนดให้มีพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติืฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เส้นทางจักรยาน

จังหวัดราชบุรีกำหนดเส้นทางจักรยาน เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ระยะทาง 26 กิโลเมตร