|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
 สพม.พระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
05823172  
   ขณะนี้  00000045   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเพิ่มปริมาณ เป็นแหล่งอาหารและอาชีพแก่ประชาชน...
จ.ราชบุรีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงแม่น้ำแม่กลอง เพื่อเพิ่มปริมาณ เป็นแหล่งอาหารและอาชีพแก่ประชาชนริมน้ำ
วันที่ 11 เมษายน 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม "คืนชีวิตกุ้งก้ามกราม สู่สายน้ำสร้างอาชีพ" ที่บริเวณท่าน้ำวัดสุรชายาราม หรือวัดหลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นตามโครงการ "คืนชีวิตกุ้งก้ามกราม สู่สายน้ำสร้างอาชีพ" อีกทั้งเป็นไปตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขจัดความยากจน ซึ ...
  
จ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ 2567
จ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในวันสงกรานต์ 2567
วันที่ 10 เมษายน 2567 จ.ราชบุรีจัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โดยมีนายปิติพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ชมรม สมาคม และประชาชนชาวราชบุรี สรงน้ำพระ และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 เพื่อความเป็ ...
  
จ.ราชบุรีปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และเปิดศูนย์ป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์..
จ.ราชบุรีปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และเปิดศูนย์ป้องกันและและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567
วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ.ราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 จังหวัดราชบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ องค์กรภาครัฐภาคเอกชน อาสาสมัคร จิตอาสา ร่วมเปิดศูนย์ เพื่อร่วมบูรณาการหน่วย ...
  
ผลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
ผลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
เวลา 17.30 น. วันที่ 9 เมษายน 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการในการออกผลสลากกาชาดการกุศล ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งมีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกรรมการและสักขีพยาน ที่เวทีกลางงานกาชาดฯ บริเวณหน้า อบจ.ราชบุรี
สำหรับรางวัลที่ 1 ในปีนี้คือ รถยนต์รถ SU ...
>
 
 
จิตอาสา
 
 
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
EIT
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.พ. 67 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (621 KB)
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
 
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม(อบจ.ราชบุรี)  (1643 KB)
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(อบจ.ราชบุรีึ)  (1386 KB)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงราชบุรี)  (699 KB)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (709 KB)
19 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (677 KB)
19 เม.ย. 67 ประกวดราคาซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)  (1253 KB)
18 เม.ย. 67 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน..  (1407 KB)
17 เม.ย. 67 เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมหอประ..  (741 KB)
17 เม.ย. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งส..  (641 KB)
17 เม.ย. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเ..  (1816 KB)
 
11 เม.ย. 67 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2567  (166 KB)
25 มี.ค. 67 การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ..  (312 KB)
21 มี.ค. 67 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการวของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนพั..  (354 KB)
05 มี.ค. 67 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศ..  (2141 KB)
22 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์สื่อสารและเผยแพร่กรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความยั่งยืนและกา..  (1233 KB)
14 ก.พ. 67 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภา..  (687 KB)
12 ก.พ. 67 เผยแพร่ผลงานสื่่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.  (599 KB)
03 ม.ค. 67 ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (4983 KB)
02 ม.ค. 67 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ..  (1924 KB)
25 ธ.ค. 66 เอกสารประกอบการประชุม การจัดงาน "ทำบุญเมืองราชบุรี"  (4776 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 30226986  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU