|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
02073282  
   ขณะนี้  00000067   
 
 
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีนำจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ที่ อ.บางแพ
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/137759

วันที่ 25 พ.ย. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำตำบลดอนคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี 2565
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/131689

วันที่ 2 พ.ย. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
  
จ.ราชบุรีจัด เดิน วิ่ง ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8...
จ.ราชบุรีจัด เดิน วิ่ง ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จังหวัดราชบุรี
เช้าวันที่ 30 ต.ค. 2565 นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบ ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมอบผ้าไตรพระราชทาน
บ่ายวันที่ ๑๙ตุลาคม๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เข้ารับมอบผ้าไตรพระราชทานที่พระราชทานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าองค์กรอิสระ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ที่ทำเนียบองคมนตรี โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน เพื่อนำไปจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพร ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  (301 KB)
26 ส.ค. 65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2211 KB)
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจัง..  (1642 KB)
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (561 KB)
21 มิ.ย. 65 ประกาศทางเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑  (509 KB)
09 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (1056 KB)
 
01 ธ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.(สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง)  (1092 KB)
30 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร(อบจ.ราชบุรี)  (1022 KB)
29 พ.ย. 65 ขายทอดตลาด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน(แขวงทางหลวงราชบุร..  (1495 KB)
29 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร(อบจ.ราชบุรี)  (1199 KB)
28 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม(สำนักงานประกันสังคมจั..  (834 KB)
25 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)  (997 KB)
25 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)  (1213 KB)
24 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.ราชบุรี)  (991 KB)
22 พ.ย. 65 ประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการจำนวน 1 หลัง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร..  (1235 KB)
22 พ.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)  (1111 KB)
 
30 พ.ย. 65 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมห..  (2980 KB)
25 พ.ย. 65 คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปี 2565  (942 KB)
25 พ.ย. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕  (99 KB)
23 พ.ย. 65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตขอ..
22 พ.ย. 65 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในควา..  (2939 KB)
17 พ.ย. 65 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ..  (880 KB)
14 พ.ย. 65 ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความ..  (3976 KB)
10 พ.ย. 65 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ..  (2077 KB)
01 พ.ย. 65 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็..  (769 KB)
19 ต.ค. 65 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า..  (909 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 25819992  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU