|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00785374  
   ขณะนี้  00000049   
 
 
 
 
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรับมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่นวัตกรรมจากมูลนิธิเอสซีจี
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรับมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่นวัตกรรมจากมูลนิธิเอสซีจีในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง
วันที่ 19พ.ค.63 ที่อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการรับมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ จากมูลนิธิเอสซีจี โดยนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ SCG พร้อมด้วย นายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามครา ...
  
จังหวัดราชบุรีรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัทGEMS PAVILION ส่งมอบไปยังพัฒนาการอำเภอเพื่อมอบให้กับประชาชน
จังหวัดราชบุรีรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัทGEMS PAVILION ส่งมอบไปยังพัฒนาการอำเภอเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ในพื้นที่
เช้าวันนี้(12 พ.ค.2563) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพ จากบริษัทGEMS PAVILION โดยมีนายปิยะ อัจฉริยะศรีพงศ์ ประธานบริษัทGEMS PAVILION เป็นผู้ส่งมอบถุงยังชีพดังกล่าว จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย : ข้าวสาร 1 ถุง 5 กิโลกรัม ปลากระป๋อง 1 แพค ถุงขยะ 1 แพค ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก 1 กล ...
  
ราชบุรีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 5 พ.ค. 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลูกต้นมะค่าโมง รวม 250 ต้น ที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ มาตั้งแต่ปี 2 ...
  
โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับมอบอาคารคลินิกโรคทางเดินหายใจ เฝ้าระวังการติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป
โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับมอบอาคารคลินิกโรคทางเดินหายใจ เฝ้าระวังการติดเชื้อไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป ช่วยคัดกรองผู้ป่วยถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับโรค
วันที่ 5 พ.ค. 63 ที่บริเวณด้านข้างตึกอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบและเปิดอาคาร คลินิกโรคทางเดินหายใจ ( ARI Clinic ) พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องตรวจ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการสร้างจากคุณวิทรัส คุณวีราภรณ์ เรืองปัญญาวุฒิ บริษัท วิทวี จำกัด เป็นเงินจานวน 2,500,000 บาท ( 2.5 ล้านบาท ) ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"  (725 KB)
21 ม.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (748 KB)
26 พ.ย. 62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานองหน่วยงานภาครัฐ  (4084 KB)
08 ต.ค. 62 กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)ใ..  (425 KB)
12 ก.ย. 62 ผลการอนุมัติโครงการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ..  (4225 KB)
07 ส.ค. 62 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3339 KB)
11 ก.ค. 62 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข..  (222 KB)
21 มิ.ย. 62 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  (1158 KB)
 
26 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอาหาร(ถุงยังชีพ) (ปกครองจังหวัดราชบุรี)   (71 KB)
26 พ.ค. 63 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใ..  (37 KB)
22 พ.ค. 63 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (78 KB)
22 พ.ค. 63 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน  (45 KB)
19 พ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด(ร..  (87 KB)
19 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุร..  (17 KB)
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ตอนเตาปูน-..  (56 KB)
14 พ.ค. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื..  (52 KB)
29 เม.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำ เตาปูน-เบิกไพร(แขวงทางหล..  (150 KB)
29 เม.ย. 63 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง ขยายไหล่ทาง จากบ้านคา ไปโป่งกระทิง(แขวงทางหลวงราช..  (54 KB)
 
27 พ.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร&quo..  (3812 KB)
26 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..  (325 KB)
08 พ.ค. 63 แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO..
01 พ.ค. 63 การจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563  (242 KB)
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10668)  (1052 KB)
16 เม.ย. 63 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานราชพิธีฯ (ว 10667)  (2411 KB)
13 เม.ย. 63 แบบแจ้งรายชื่อโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  (76 KB)
08 เม.ย. 63 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
01 เม.ย. 63 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2563  (515 KB)
01 เม.ย. 63 แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (83 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook ศูนย์ดำรงธรรม
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 22787119  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU