|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
 สพม.พระนครศรีอยุธยา
 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดราชบุรี (พมจ.ราชบุรี)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
06310805  
   ขณะนี้  00000070   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี(ธ.)เป็นพระราชาคณะชั้นราช
เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี(ธ.)เป็นพระราชาคณะชั้นราช
เวลา 17.30 น. วันที่ 15 ก.ค. 2567 ที่วัดอัมรินทราราม จ.ราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงช ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีมุทิตาสักการะแด่เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตินิกาย ในโอกาสได้รับเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสิริวัชร์ ภัทรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอมรินทราราม จังหวัดราชบุรี ...
  
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดพิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ พระปิฎกโกศล ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์...
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจัดพิธีรับสัญญาบัตร พัดยศ พระปิฎกโกศล ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช
เวลา 16.30 น. วันที่ 15 ก.ค. 2567 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระปิฎกโกศล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพิธีมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนอ่านพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานให้พระปิฎกโกศล เป็นพระราชวชิราน ...
  
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม...
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
เวลา 10.00 น. วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ประกอบด้วยพระปิฎกโกศล เป็น พระราชวชิรานุส ...
  
พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล...
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ พิธีบรรพชาอุปสม ...
>
 
 
จิตอาสา
 
 
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
EIT
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ก.พ. 67 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  (621 KB)
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
 
18 ก.ค. 67 ยกเลิกประกาศ(อ.สวนผึ้ง)  (269 KB)
18 ก.ค. 67 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(อ.สวนผึ้ง)  (361 KB)
18 ก.ค. 67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(อ.เมืองราชบุรี)  (434 KB)
16 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง(อบจ.ราชบุรี)  (875 KB)
16 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบ Self Priming (อบจ.ราชบุรี)  (704 KB)
12 ก.ค. 67 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม (อำเภอสว..  (801 KB)
10 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ประตูรั้วสแตนเลสและป้ายสำนักงาน(สำนักงานที่ดินจั..  (590 KB)
09 ก.ค. 67 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (อบจ.ราชบุรี)  (694 KB)
09 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างจัดทำหลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ร..  (768 KB)
08 ก.ค. 67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)  (793 KB)
 
27 มิ.ย. 67 การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดราชบุรี  (792 KB)
20 มิ.ย. 67 เชิญเข้าร่วมงาน "THACCA SPLASH" - Soft Power Forum  (2870 KB)
17 มิ.ย. 67 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567  (1821 KB)
30 พ.ค. 67 เชิญร่วมงานกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด..  (922 KB)
28 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวั..  (2263 KB)
23 พ.ค. 67 การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญ..  (2352 KB)
01 พ.ค. 67 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ..  (152 KB)
11 เม.ย. 67 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2567  (166 KB)
25 มี.ค. 67 การจัดงานรัฐพิธี"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ..  (312 KB)
21 มี.ค. 67 การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการวของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำแผนพั..  (354 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 36287235  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU