|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00666805  
   ขณะนี้  00000033   
 
 
 
 
  
ผลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด
เวลา 20.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 62 ที่บริเวณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี บนเวทีกลาง นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการในการออกผลสลากกาชาดการกุศล ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2562 ซึ่งมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเป็นกรรมการและสักขีพยาน

สำหรับรางวัลที่ 1 ในปีนี้คือ รถยนต์เก๋ง โดยผลรางวัลที่หนึ่งและเลขท้ายสามตัวมีดังนี้ รางวัลที่หนึ่งคือ 38952 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 200 รางวัลคือพัดลมตั้ง ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก
วันที่ 31 มี.ค. 62 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น Super Biker ซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ บุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรักนายภิญภัค ปานณรงค์ ซึ่งเป็นผู้พิการขาลีบ, ครอบครัวจักรยานอุ่นไอรักนายเจตน์ ชัยชาติ นางศรีรัตน์ ชัยชาติ เด็กหญิงธีราพร ชัยชาติ, แข็งแกร่ง กา ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำ 2562
วันที่ 31มี.ค.62 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี ภายในพิธีได้นิมนต์พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี มาให้ศิลให้พร และประธานในพิธีได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี แก่ข้าราชการผู้มาร่วมงาน

จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นเพื่อยกย่องเช ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 08.45 น. วันที่ 31 มี.ค. 62 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชสมัยแห่งการครองราชย์นั้น ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา การต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ภายในในพิธี มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมวางพา ...
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
 
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..  (90 KB)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3087 (แขวงทางหล..  (133 KB)
11 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสืทธืภาพทางหลวงหมายเลข 3291 (แขวงทางหล..  (136 KB)
11 เม.ย. 62 รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ (แขวงทางห..  (499 KB)
01 เม.ย. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรร..  (113 KB)
01 เม.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างและซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (ปกครอง)  (48 KB)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการคมนาคม(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (150 KB)
26 มี.ค. 62 ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า(พาณิชย์จังหวัดราชบุรี)  (68 KB)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถเก๋ง ฮอนด้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (57 KB)
21 มี.ค. 62 ประกวดสอบราคาซื้อรถกระบะ โตโยต้า(เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี)  (55 KB)
 
10 เม.ย. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  (64 KB)
05 เม.ย. 62 การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (459 KB)
04 เม.ย. 62 การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม..
01 เม.ย. 62 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2562 ในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง  (608 KB)
29 มี.ค. 62 หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (365 KB)
25 มี.ค. 62 การจัดการแสดงมหรสพเนื่องในวันจักรี  (1041 KB)
25 มี.ค. 62 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (204 KB)
21 มี.ค. 62 มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำพิธีจัดทำน้ำอภืเษกของจังหวัดราชบุรี  (946 KB)
21 มี.ค. 62 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)  (1251 KB)
21 มี.ค. 62 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน  (3314 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21742891  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU