|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00897673  
   ขณะนี้  00000007   
 
 
 
 
  
จ.ราชบุรีฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรควันแรกคึกคัก
วันที่ 7 มิ.ย. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวันนี้จังหวัดราชบุรีได้รับวัคซีน เพื่อฉีดให้กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และทุกอำเภอ แบ่งเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา 7,500 โดส และซิโนแวค 4,080 โดส โดยวันนี้(7 มิ.ย. 64) เป็นวันแรกที่ จราชบุรีได้ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี มีประชา ...
  
ผู้ว่าฯราชบุรีตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน
ผู้ว่าฯราชบุรีตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน

จ.ราชบุรีสนธิกำลังเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แนวชายแดน

วันที่ 1 มิ.ย. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา ที่มีพื้นที่ติดตามประเทศเมียนมา โดยมีทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่ว ...
  
ราชบุรีบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ราชบุรีบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เช้าวันนี้(31 พฤษภาคม 2563)เวลา 11.30 น.ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถ ...
  
กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์
กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวม 1,270,000 ให้โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เช้าวันที่ 18 พ.ค.64 ที่โรงพยาบาลราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน จาก กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวม 1,270,000(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
21 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินเบ่งรัฐบาล..  (1573 KB)
07 เม.ย. 64 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทน..  (794 KB)
12 มี.ค. 64 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขอ..  (2257 KB)
17 ก.พ. 64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับผู้แทนจังหวัดและร..  (925 KB)
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (4111 KB)
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..  (1253 KB)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  (2604 KB)
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี..  (2839 KB)
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
 
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (55 KB)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา เพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว(แขว..  (55 KB)
08 มิ.ย. 64 ประกาศผลการประกวดราคา ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (54 KB)
08 มิ.ย. 64 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(อำเภอบ้านโป่ง)  (47 KB)
04 มิ.ย. 64 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง จำนวน 1 คัน (โรงพยาบาลเจ..  (67 KB)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว (แขวงทางห..  (177 KB)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง ห้วยศาลา-จอมบึง (แขวงทางหลวงราชบุ..  (149 KB)
28 พ.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ เป็นช่วงๆ (แขวงทางหลว..  (200 KB)
14 พ.ค. 64 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกฝนร่างกาย (สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (76 KB)
14 พ.ค. 64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสถานีอนามัยหลังเก่า รพ.สต.ยางหัก อ.ปากท่อ(สาธารณสุขจัง..  (150 KB)
 
31 พ.ค. 64 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 2564  (862 KB)
28 พ.ค. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน..  (867 KB)
27 พ.ค. 64 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นและไม่ต้องอยู่ในบัง..  (3268 KB)
24 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรา..  (1999 KB)
19 พ.ค. 64 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับปร..
30 เม.ย. 64 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ..  (4240 KB)
27 เม.ย. 64 เร่งรัดดำเนินการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณองจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบ..  (294 KB)
21 เม.ย. 64 ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา  (165 KB)
20 เม.ย. 64 การแต่งตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน  (1486 KB)
24 มี.ค. 64 การตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Trans..
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23612126  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU