|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
01588465  
   ขณะนี้  00000025   
 
 
 
 
 
 
  
ราชบุรีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
ราชบุรีบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เช้าวันนี้(๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ค่ำวันที่ 28 ก.ค. 2565 เวลา 19.19 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระ ...
  
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ...
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 ก.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำกล่าวถวายราชสดุดี และนำข้ ...
  
จิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส...
จิตอาสาพระราชทานร่วมกันพัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/110363

วันที่ 28 ก.ค. 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณวัดอรัญญิกาวาส ...
 
 
จิตอาสา
 
 
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจัง..  (1642 KB)
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (561 KB)
21 มิ.ย. 65 ประกาศทางเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑  (509 KB)
09 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (1056 KB)
20 พ.ค. 65 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวั..  (2075 KB)
02 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โคร..  (152 KB)
02 มี.ค. 65 ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ปฏิรู..  (230 KB)
18 ก.พ. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและร..  (610 KB)
27 ม.ค. 65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (309 KB)
21 ม.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สำน..  (323 KB)
 
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านบ่อ-บ้านวั..  (1048 KB)
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือพอนทูน1ลำ และรถขุดตีนตะขาบบูมยาว..  (931 KB)
11 ส.ค. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(เรือกำจัดวัชพืช15ลำ และชุดเครื่องหาง..  (942 KB)
08 ส.ค. 65 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการขุดลอกลำห้วยหลังโรงเรียนบ้านตากแดด ..  (518 KB)
05 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตากแดด-โพหัก(อบจ.ราช..  (1095 KB)
05 ส.ค. 65 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง(โรงพยาบาลสวนผึ้ง)  (1070 KB)
05 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรวมมิตร) (อบจ.ราชบุรี)  (980 KB)
03 ส.ค. 65 ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)   (1351 KB)
02 ส.ค. 65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก(อำเภอบางแพ)  (3714 KB)
02 ส.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำตำบลท่าเคยพร้อมอัฒจันทร์(อบจ.ราชบุรี)  (1112 KB)
 
10 ส.ค. 65 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and Intern..  (2183 KB)
05 ส.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร..  (2324 KB)
26 ก.ค. 65 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย  (1329 KB)
22 ก.ค. 65 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิ..  (1670 KB)
19 ก.ค. 65 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 11 ฉบ..
18 ก.ค. 65 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพร..  (2747 KB)
12 ก.ค. 65 คู่มือประชาชน เรื่อง แนวปฏิบัติของประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
08 ก.ค. 65 การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้..  (907 KB)
08 ก.ค. 65 ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  (1483 KB)
28 มิ.ย. 65 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 24853973  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU