|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
01215390  
   ขณะนี้  00000022   
 
 
 
 
 
 
  
ราชบุรีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ที่เรือนจำกลางราชบุรี
วันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่เรือนจำกลางราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว และข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยแต่ละครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะมีพิธีถวายราชสดุดีทั้ง ๓ พระองค์ คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำหรับแพทย์ ...
  
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/95342

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 2565 ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรา ...
  
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ที่ลำห้วยง่องแง่ง อำเภอบ้านโป่ง
จ.ราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ที่ลำห้วยง่องแง่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/91174

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พลตรี มนิต ศิริรัตนากูล ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภา ...
  
มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมที่ จ.ราชบุรี
มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมที่ จ.ราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/84102

วันที่ 23 มี.ค. 2565 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง เมมโมแกรม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ซึ่งมูลนิธิกา ...
 
 
จิตอาสา
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
20 พ.ค. 65 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวั..  (2075 KB)
02 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โคร..  (152 KB)
02 มี.ค. 65 ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ปฏิรู..  (230 KB)
18 ก.พ. 65 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับผู้แทนจังหวัดและร..  (610 KB)
27 ม.ค. 65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำน..  (309 KB)
21 ม.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สำน..  (323 KB)
07 ม.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (208 KB)
29 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ..  (1311 KB)
08 ธ.ค. 64 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสด..  (765 KB)
06 ก.ย. 64 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ..  (2077 KB)
 
20 พ.ค. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)  (701 KB)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหม้อ-เลี่ยงเมืองราช..  (1147 KB)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 13 บ้านโรงข้าวส..  (1222 KB)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหัวทุ่ง-ห้วยยาง(อบจ...  (1115 KB)
18 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสายปลักแ..  (1078 KB)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมสุข ล๊อค1(อบจ.ราชบุรี)  (1156 KB)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนแร่-เข..  (1174 KB)
12 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดห้วยปลาดุก (อบจ.ราชบุรี)  (1058 KB)
10 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณสายโคกหม้อ-บางลี่(สำนักงานเ..  (1062 KB)
10 พ.ค. 65 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายวัดเตาอิฐ-บ้านหนองม่วง(อบจ.ราชบุร..  (973 KB)
 
28 เม.ย. 65 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565  (366 KB)
05 เม.ย. 65 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ปี 2565  (2472 KB)
29 มี.ค. 65 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/256..  (4708 KB)
23 มี.ค. 65 แบบ OIT ปี 2565  (185 KB)
21 มี.ค. 65 กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค..  (3932 KB)
21 มี.ค. 65 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"
23 มี.ค. 65 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล...  (2068 KB)
16 มี.ค. 65 การจัดงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ร..  (811 KB)
02 มี.ค. 65 การดำเนินการความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมต..  (1603 KB)
02 มี.ค. 65 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและป..  (357 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 24229868  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU