|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00844522  
   ขณะนี้  00000029   
 
 
 
 
รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการ
รายละเอียดบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
  
ราชบุรีจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
เช้าวันนี้(๑๙ มกราคม ๒๕๖๔) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ด้วยสำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ โดยมี พลอากาศตรี สุพิ ...
  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดราชบุรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ผืน ไปมอบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอเป็นผู ...
  
จังหวัดราชบุรีตั้งด่านรอยต่อจังหวัดใกล้เคียงคัดกรองโควิด-19
วันที่ 13 ม.ค. 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดตรวจ-จุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่บริเวณห้าแยกห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นรอยต่อกับ จ.กาญจนบุรี และ จ.นครปฐม จุดนี้ได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จาก ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. เพื่อคัดกรองผู้เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
12 ม.ค. 64 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (4111 KB)
08 ม.ค. 64 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ..  (1253 KB)
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  (2604 KB)
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี..  (2839 KB)
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง..  (2629 KB)
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3642 KB)
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  (1551 KB)
 
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง เจดีย์หัก-หนอ..  (156 KB)
21 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง เตาปูน-เบิกไพร เป็นช่วงๆ (แ..  (159 KB)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงจุดเสี่ยง เขาวัง-น้ำพุ(แขวงทางหลวงราชบุรี)  (51 KB)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง ราชบุรี-แก้..  (51 KB)
14 ม.ค. 64 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกสัมมาราม(แขวงทางหลวงราชบุรี..  (52 KB)
14 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระของสัญญาหรือข้อ..  (384 KB)
07 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจ..  (55 KB)
06 ม.ค. 64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ เรือนแถว 6 ห้อง ของสำนักงานที่ดินจัง..  (86 KB)
30 ธ.ค. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดพเนินพลู ต..  (105 KB)
30 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ (ปกครองจังห..  (39 KB)
 
15 ม.ค. 64 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  (2436 KB)
15 ม.ค. 64 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปนะจำปี พ.ศ. 2563 และแบบประวัติ/ราย..  (1239 KB)
08 ม.ค. 64 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564  (845 KB)
23 ธ.ค. 63 แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (1114 KB)
04 ธ.ค. 63 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ..  (3114 KB)
02 ธ.ค. 63 แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว..  (4116 KB)
30 พ.ย. 63 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  (4222 KB)
26 พ.ย. 63 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  (3979 KB)
12 พ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (804 KB)
30 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  (2770 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23410531  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU