|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00655267  
   ขณะนี้  00000026   
 
 
 
 
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชนเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ค่ำวันที่ 19 ก.พ. 62 เวลา 20.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2562 โดยก่อนเริ่มพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นได้นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี สัมโมทนียคาถาถึงหลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชา วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นับเป็นวันสำคัญตามพุทธประวัติ โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีไถ่ชีวิตโค เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 19 ก.พ. 62 วัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 จัดพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยโคที่รับมอบในครั้งนี้ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว เพื่อมอบให้เกษตรกร ที่แสดงค ...
  
จิตอาสาจังหวัดราชบุรี ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดวัด
วันที่ 12 ก.พ. 62 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำจิตอาสาจังหวัดราชบุรีร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาศาสนสถานในพื้นที่ให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และเหมาะแก่การเข้ามาทำบุญ ณ บริเวณ วัดคุ้งกระถิน ซึ่งมีอุโบสถหลังเก่าที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ลานวัด เจดีย์ พระอุโบสถ และปรับภูมิทัศน์ พร้อมกันนี้จิตอาสายังเข้าทำความสะอาด วัดศาลเจ้า และวัดตรีญาติ ซึ่งอยู่ในพ ...
  
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคให้ประชาชนฟรีที่อำเภอสวนผึ้ง ราชบุรี
วันที่ 8 ก.พ. 62 ที่โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาคม นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27, มูลนิธิแสง – ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, และจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจรักษาทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่แล ...
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
08 ม.ค. 62 กาาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  (505 KB)
09 พ.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1002 KB)
26 ต.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบา..  (71 KB)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (651 KB)
06 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์..  (146 KB)
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดิน..  (138 KB)
16 ก.ค. 61 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล..  (1283 KB)
09 ก.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (547 KB)
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
 
15 ก.พ. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ(บริ..  (51 KB)
15 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)  (93 KB)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6(สสจ.รบ.)  (99 KB)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ(ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10)  (107 KB)
13 ก.พ. 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปกครองจังหวัดราชบุรี)  (38 KB)
13 ก.พ. 62 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดโครงการสนับสนุนการจัดงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี(ปก..  (76 KB)
08 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทำการปกครองจังหวั..  (63 KB)
08 ก.พ. 62 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ (สนง...  (175 KB)
06 ก.พ. 62 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปกครองจังหวัดราชบุรี)  (43 KB)
31 ม.ค. 62 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (เทศบาลตำบลบ้านไร่)  (90 KB)
 
20 ก.พ. 62 การจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (279 KB)
18 ก.พ. 62 แนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด  (91 KB)
11 ก.พ. 62 การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้า..  (1015 KB)
06 ก.พ. 62 แบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์  (46 KB)
06 ก.พ. 62 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (1964 KB)
30 ม.ค. 62 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำ..  (1206 KB)
23 ม.ค. 62 แบบประเด็นการตรวจติดตามฯ ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย..  (124 KB)
16 ม.ค. 62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..
14 ม.ค. 62 การจัดงานเทศกาลแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี  (2104 KB)
08 ม.ค. 62 การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (1418 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 21591023  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU