|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00822009  
   ขณะนี้  00000036   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์รับบิณฑบาตร ซึ่งม ...
  
จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย (รุ่นอายุ 13-15 ปี และรุ่นอายุ 16-18 ปี)
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลชาย (รุ่นอายุ 13-15 ปี และรุ่นอายุ 16-18 ปี) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับภูมิภาค ประจำปี 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย (รุ่นอายุ 13-15 ปี และรุ่นอายุ 16-18 ปี) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานในระดับอ ...
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมจุดเทียน
ค่ำวันที่ 13 ตุลาคม 2563) เวลา 19.19 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
  
จังหวัดราชบุรีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ที่ อ.ดำเนินสะดวก
วันที่ 13 ต.ค. 63 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำ ณ บริเวณลำประโดง อ.ดำเนินสะดวก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่างพร้อมใจร่วมปรับภูมิทัศน์ริมลำประโดง ขุดลอกเก็บวัชพืช เพื่อเป ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี..  (2839 KB)
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง..  (2629 KB)
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3642 KB)
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  (1551 KB)
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
11 มี.ค. 63 ยกเลิกการจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2563"  (725 KB)
 
14 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโ..  (54 KB)
08 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินแ..  (36 KB)
08 ต.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักงานพ..  (73 KB)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  (112 KB)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  (112 KB)
29 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที..  (37 KB)
28 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่..  (88 KB)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ป้..  (70 KB)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564(..  (73 KB)
24 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโก-เขาแหลม(อำเภ..  (100 KB)
 
19 ต.ค. 63 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีน..  (1174 KB)
16 ต.ค. 63 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ..  (846 KB)
16 ต.ค. 63 การตรวจสอบพัสดุงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2563  (834 KB)
09 ต.ค. 63 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  (2000 KB)
06 ต.ค. 63 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 25..  (337 KB)
18 ก.ย. 63 วันพระราชทานธงชาติไทย  (1361 KB)
14 ก.ย. 63 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563  (389 KB)
08 ก.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (854 KB)
03 ก.ย. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  (1671 KB)
03 ก.ย. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที..  (1486 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23236102  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU