|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 พ.ศ. 2566 - 2570
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
01818144  
   ขณะนี้  00000057   
 
 
 
 
 
 
  
ผู้ว่าฯราชบุรีนำข้าราชการทำกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 2565
https://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/123570

เช้าวันที่ 28 กันยายน 2565 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. ที่เสาธงหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งเมื่อ เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้แทนประชาชน และเจ้าหน้ ...
  
จ.ราชบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เสริมสร้างความเข้มแข็ง...
จ.ราชบุรีจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เสริมสร้างความเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/122701

วันที่ 23 ก.ย. 2565 ที่อาคารราชบุรีเกมส์ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้หมู่บ้านก ...
  
องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษา อ.สวนผึ้ง-อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
องคมนตรีตรวจเยี่ยม ร.ร.โครงการกองทุนการศึกษา อ.สวนผึ้ง-อ.บ้านคา จ.ราชบุรีhttps://ratchaburi.prd.go.th/.../detail/id/33/iid/121325

วันที่ 16 ก.ย. 2565 ที่โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสานต่อพระราชประสงค ...
  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิต..
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๔ราชบุรี
บ่ายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า"ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ...
 
 
จิตอาสา
 
 
Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
16 ก.ย. 65 การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  (301 KB)
26 ส.ค. 65 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานจังหวัดราชบุรี)  (2211 KB)
06 ก.ค. 65 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจัง..  (1642 KB)
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (561 KB)
21 มิ.ย. 65 ประกาศทางเบี่ยงการจราจรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑  (509 KB)
09 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองต..  (1056 KB)
20 พ.ค. 65 การสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวั..  (2075 KB)
02 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โคร..  (152 KB)
02 มี.ค. 65 ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ปฏิรู..  (230 KB)
 
30 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์(เทศบาลตำบลทุ่งหล..  (902 KB)
30 ก.ย. 65 เผยแพร่แผนการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (782 KB)
29 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก(ที..  (1006 KB)
29 ก.ย. 65 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ที่ว่าการอำเภอบางแพ)  (560 KB)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดวัชพืช(อบจ.ราชบุรี)  (1029 KB)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 คัน(อบจ.ราชบุรี)  (948 KB)
27 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก(อบจ.ราชบุรี)  (1097 KB)
26 ก.ย. 65 การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565(สำนักง..  (882 KB)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง(อบจ.ราชบุรี)  (1263 KB)
23 ก.ย. 65 ประกวดราคาจ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร(อบจ.ราชบุรี)  (981 KB)
 
29 ก.ย. 65 อนุบัญญัติ ตามประมวลกฏหมายยาเสพติด
26 ก.ย. 65 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจรา..  (4490 KB)
22 ก.ย. 65 รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ..  (730 KB)
20 ก.ย. 65 ประชาสัมพันธ์การจัด "โครงการอ่ารสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 ..  (283 KB)
14 ก.ย. 65 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบ..  (2170 KB)
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงการดำเนินการเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ (มีผลบังคับ ๒ ..
12 ก.ย. 65 กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือสมค..
29 ส.ค. 65 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหัวข้อวิชา การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ..  (102 KB)
29 ส.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการส..  (77 KB)
26 ส.ค. 65 ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 25293713  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU