|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
สำนักงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
BCG Smart Ratchaburi
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
03814843  
   ขณะนี้  00000019   
 
 
 
l
 
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรีออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์ พอ.สว. ให้แก่ประชาชน ที่อำเภอสวนผึ้ง
วันที่ 23 พ.ย. 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการแพทย์ ...

  
จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่อ.สวนผึ้ง
วันที่ 23 พ.ย. 2566 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำข้าราชการ และประชาชน กล่าวและปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาล ...
  
องคมนตรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ...
องคมนตรี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ที่ จ.ราชบุรี
วันที่ 22 พ.ย. 2566 ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ราชบุรี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในก ...
  
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566...
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 2566 และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้สละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้เป็นกองทุนต่อสู้เอาชนะยา ...
 
 
 
 
จิตอาสา
 
 
ช่องทางติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน
 
 
เรียกช่าง
 
 
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
 
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ฯ
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
GD Catalog ระดับพื้เนที่
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
30 ต.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแ..  (338 KB)
30 ต.ค. 66 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการส่วนภูมิ..  (391 KB)
13 ก.พ. 66 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565  (483 KB)
23 ม.ค. 66 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดรา..  (951 KB)
04 ม.ค. 66 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (2192 KB)
03 พ.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี  (1904 KB)
12 ต.ค. 65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สัง..  (737 KB)
07 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1..  (1172 KB)
05 ต.ค. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสม..  (246 KB)
16 ก.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ..  (3795 KB)
 
01 ธ.ค. 66 ขายทอดตลาด(โรงพยาบาลบ้านโป่ง)  (747 KB)
29 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)  (1304 KB)
20 พ.ย. 66 ขายทอดตลาด (สนจ.รบ.)  (1577 KB)
10 พ.ย. 66 ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรี อบจ.ราชบุรี เฟสติวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ..  (1407 KB)
03 พ.ย. 66 ประกวดราคา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี)  (918 KB)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)  (1414 KB)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)  (1458 KB)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)  (1408 KB)
02 พ.ย. 66 ประกวดราคา(อบจ.ราชบุรี)  (1449 KB)
31 ต.ค. 66 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (เทศบาลเมืองจอมพล)  (1536 KB)
 
27 พ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม..  (1380 KB)
21 พ.ย. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  (1086 KB)
13 พ.ย. 66 การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงม..  (206 KB)
30 ต.ค. 66 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า..  (885 KB)
30 ต.ค. 66 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  (697 KB)
04 ต.ค. 66 คำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  (214 KB)
03 ต.ค. 66 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
25 ก.ย. 66 การประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่่เพื่อบรรลุเป้าหมาย SD..  (1853 KB)
11 ก.ย. 66 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ..  (2122 KB)
07 ก.ย. 66 การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 ทรัพย์สินที่ได้จากเงินงบประมาณจังหวัด  (944 KB)
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
กรอ.จังหวัดาชบุรี
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเเรือน
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
E-Service
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางแจ้งเรื่อง
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 27916952  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU