|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
    โครงสร้างจังหวัดราชบุรี
    อำนาจหน้าที่จังหวัดราชบุรี
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00831060  
   ขณะนี้  00000035   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 พ.ย. 63 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายพวงมาลาต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสา ...
  
สมัชชาสุขภาพ จ.ราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ 24 พ.ย. 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดเวที สมัชชาสุขภาพจังหวัดราชบุรี และการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดราบุรี และสมาคมสร้างเสริมพลังสังคมราชบุรี จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2 ประเด็น คือความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกรณี โรคอุบัติใหม่ และทบทวนการขับเคลื่อนระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค ...
  
ราชบุรีมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19ในโครงการ "รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้าม
บ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19 ในโครงการ "รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ"ตามที่สภากาชาดไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดทำโครงการ"รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงานข้ามชาติ" เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกทั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกักกันโรคและขาดแคลนอาหาร หรือประสบว ...
  
ขนส่งราชบุรี เปิดประมูล ทะเบียนรถหมวด กม. ซึ่งมีความหมายว่า “การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง”
วันที่ 7 พ.ย. 63 ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมืองราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดการเปิดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถสวย หมวด กม. ครั้งที่ 9 จำนวน 301 หมายเลข โดยมี นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิด และมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ ซึ่งครั้งนี้ได้กำหนดจัดประมูลวันที่ 7 พ.ย. 2563 วันเดียว และมีเจ้าของรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงร่วมประมูลในครั้งนี้อย่างคึกคัก
โดยแผ่นป้ายทะเบียนรถสวยในครั้งนี้ ทางขนส่ง จ.ราชบ ...
 
 
ขอเขิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
 
 
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary - AIPA)
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
29 ต.ค. 63 การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย  (2604 KB)
14 ต.ค. 63 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี..  (2839 KB)
03 ส.ค. 63 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนส..  (634 KB)
29 ก.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบ..  (640 KB)
21 ก.ค. 63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง..  (2629 KB)
17 ก.ค. 63 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำป..  (3642 KB)
13 ก.ค. 63 ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏืบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส..  (618 KB)
10 ก.ค. 63 รับสมัครสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน  (1551 KB)
20 มี.ค. 63 มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  (1162 KB)
12 มี.ค. 63 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disea..  (483 KB)
 
26 พ.ย. 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทและปรับปรุงพื้นบริเวณหน..  (91 KB)
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน..  (80 KB)
22 ต.ค. 63 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เทศบาลตำบลหนองโพ)  (72 KB)
14 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองโ..  (54 KB)
08 ต.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ปกครองจังหวัด กลุ่มการเงินแ..  (36 KB)
08 ต.ค. 63 ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) โดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักงานพ..  (73 KB)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี  (112 KB)
29 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ม.4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี  (112 KB)
29 ก.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานที..  (37 KB)
28 ก.ย. 63 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า หมู่ที่10 บ้านหนองหิน ตำบลท่..  (88 KB)
 
26 พ.ย. 63 กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ  (3979 KB)
12 พ.ย. 63 การจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (804 KB)
30 ต.ค. 63 ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ  (2770 KB)
28 ต.ค. 63 การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ  (3476 KB)
28 ต.ค. 63 การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF  (2587 KB)
27 ต.ค. 63 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2556) เรื่อง ให้ดอกไม้เพลิงเป็..  (1707 KB)
27 ต.ค. 63 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  (1458 KB)
19 ต.ค. 63 การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีน..  (1174 KB)
16 ต.ค. 63 การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ..  (846 KB)
16 ต.ค. 63 การตรวจสอบพัสดุงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2563  (834 KB)
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ITA จังหวัดราชบุรี
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
Q&A
Socail Network
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 23279615  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU