|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00645660  
   ขณะนี้  00000046   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล อัฐมรามาธิบดินทร
เช้าวันที่ 9 มิ.ย.2561 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานวันวันที่ระลึกวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล อัฐมรามาธิบดินทร ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งวันที่ 9 มิถุนายน เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร จังหวัดราชบุรีได้พิธีถวายพวงมา ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคกลาง
จังหวัดราชบุรีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคกลางภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
เช้าวันนี้5 มิถุนายน 2561)ที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคกลางภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซึ่งกรมการข้าวได้กำหนดให้จัดขึ้นทั้งหมด 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันที่ 27 พ.ค. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมงาน พร้อมแต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง

โดยกิจกรรมตลอดทั้งงานประกอบด้วย นิทรรศการทางพระพุ ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมตลาดริมน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
บ่ายวันที่ 26 พ.ค. 61 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำนักปั่นทั้งข้าราชการ และประชาชน กว่า 100 คน ร่วมทำกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย กีฬานันทนาการเชิงท่องเที่ยว ปั่นชมตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ซึ่งอำเภอวัดเพลง ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยว
สำหรับเส้นทางปั่นรวมระยะทางทั้งหมด 43 กิโลเมตร เริ่มต้นจากวัดพระคริสหฤทัยอำเภอวัดเพลง มุ่งหน้าไปยัง วัดโขลงสุวรรณคีรี เข้าเส้นทางอ้อมเมืองดอนตะโกใช้เส ...
 
 
Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
30 พ.ค. 61 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดราชบุรี  (3588 KB)
04 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด..  (226 KB)
02 พ.ค. 61 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (586 KB)
27 เม.ย. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำ..  (432 KB)
20 เม.ย. 61 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สำนักงานจังหวัด)  (164 KB)
11 เม.ย. 61 ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤต..  (1967 KB)
15 มี.ค. 61 แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประม..  (862 KB)
06 มี.ค. 61 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สนง.สหกรณ์จังหวัด)  (2179 KB)
29 ม.ค. 61 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  (4622 KB)
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
 
21 มิ.ย. 61 การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(โรงพยาบาลราชบุรี)  (109 KB)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ..  (4395 KB)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังน้ำเ..  (643 KB)
15 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ(สำนักจัดการทรัพยากรป่..  (134 KB)
11 มิ.ย. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรช่วงฤดูแล้ง ..  (1008 KB)
08 มิ.ย. 61 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวั..  (1484 KB)
04 มิ.ย. 61 ขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอนโรงจอดเรือยนต์ดับเพลิง(เทศบาลเมืองราชบุรี)  (114 KB)
01 มิ.ย. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ.เมืองราชบุรี)  (33 KB)
31 พ.ค. 61 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย..  (1467 KB)
24 พ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(สำนักงานพลังงานจังหวัดราช..  (175 KB)
 
06 มิ.ย. 61 ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
04 มิ.ย. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ..  (77 KB)
01 มิ.ย. 61 EB3 (4)  (18 KB)
01 มิ.ย. 61 EB3 (3)  (29 KB)
28 พ.ค. 61 การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (116 KB)
10 พ.ค. 61 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล  (797 KB)
01 พ.ค. 61 การออกหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่  (2083 KB)
30 เม.ย. 61 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  (1404 KB)
18 เม.ย. 61 การประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเ..  (1811 KB)
18 เม.ย. 61 การบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสื..
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 17410618  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU