|   Thai Language English Language 
 
 
 
 
?????? ???????????????e???? ???????e???? ????????? ????????  
 
 
    ประวัติจังหวัด
    สัญลักษณ์จังหวัด
    ข้อมูลทั่วไปจังหวัดราชบุรี
    ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด
    เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
    ประวัติอำเภอ
    แผนที่จังหวัดราชบุรี
ถวายพระพรออนไลน์
ถวายพระพรออนไลน์
ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
Attractions in Ratchaburi
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
กฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
เว็บบอร์ดจังหวัดราชบุรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กอ.รมน.จว.รบ.
ศตส.จ.รบ.
 
 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (คลังจังหวัด)
 ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัดและตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
โครงการศึกษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  ทั้งหมด
00638771  
   ขณะนี้  00000015   
 
 
 
 
  
จังหวัดราชบุรี ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เช้าวันที่ 18 ม.ค.61 ที่โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมือง ซึ่งเมื่อวันที่ ปี 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย ”

ทั้ง ...
  
จังหวัดราชบุรีจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มเพื่อประชาชนที่วัดมณีลอย อำเภอปากท่อ
วันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่วัดมณีลอย หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยนำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่มีปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยการก่อสร้างท่อดันน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่สามารถใช้งานได้, การเปิด ปิด การระบายน้ำจากคลองห้วยโรง, การก่อสร้างทางห ...
  
จังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เช้าวันที่ 17 ม.ค.2561 ที่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึ ...
  
ผู้ว่าฯราชบุรีราชบุรีนำข้าราชการเข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เช้าวันนี้(16 มกราคม 2561) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการเข้าวัดทำบุญจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 ที่วัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัด ในวันธรรมสวนะหรือวันพระ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อง ...
 
 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 
 
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 
 
คลังข่าวมหาดไทย
 
 
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 
 
รายงานแถลงผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน
 
 
รอบวันทันข่าวราชบุรี
 
15 ม.ค. 61 รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปี..  (579 KB)
04 ม.ค. 61 คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (5276)  (1368 KB)
22 ธ.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (2010 KB)
01 ธ.ค. 60 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4775/2560)  (203 KB)
01 ธ.ค. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4774/2560)  (1444 KB)
30 พ.ย. 60 ซักซ้อมความเข้าใจการมอบอำนาจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  (243 KB)
30 พ.ย. 60 มอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (326 KB)
22 พ.ย. 60 การมอบอำนาตให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (4521/2560)  (1986 KB)
14 พ.ย. 60 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (4429/2560)  (144 KB)
13 พ.ย. 60 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดรา..  (129 KB)
 
19 ม.ค. 61 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ด..  (147 KB)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 8 (สำนักจัดการทรัพยา..  (142 KB)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 6 (สำนักจัดการทรัพยา..  (143 KB)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 2 (สำนักจัดการทรัพยา..  (142 KB)
19 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เข้าช้างเผือกที่ 1 (สำนักจัดการทรัพยา..  (140 KB)
17 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะฯ ตำบลนค..  (73 KB)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรั..  (140 KB)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรั..  (138 KB)
16 ม.ค. 61 ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ หมู่ 8(สำนักจัดการทรั..  (141 KB)
15 ม.ค. 61 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ..  (1746 KB)
 
15 ม.ค. 61 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  (1634 KB)
11 ม.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6   (3583 KB)
04 ธ.ค. 60 โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น  (2045 KB)
04 ธ.ค. 60 เชิญร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"  (279 KB)
01 ธ.ค. 60 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล..  (716 KB)
29 พ.ย. 60 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522  (1011 KB)
28 พ.ย. 60 การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (รายสัปดาห์)  (436 KB)
24 พ.ย. 60 แบบรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ..  (33 KB)
23 พ.ย. 60 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวพันธุ์ข้าว  (55 KB)
17 พ.ย. 60 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี  (428 KB)
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
   วาระงานผู้บริหาร
วาระงานผู้บริหาร
การประชุมจังหวัดราชบุรี
โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
Ratchaburi Geographic Information System
ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
รายงานงบทดลอง
รายงานข้อมูลสนับสนุนปฏิบัติการ คสช.
การจัดการความรู้จังหวัดราชบุรี
เกร็ดความรู้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดจังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดที่ 12
ระบบฐานข้อมูลบุคคล
ราชบุรีใสสะอาด
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดราชบุรี
กระทู้ถาม-ตอบปัญหากับหน่วยตรวจสอบภายใน
   ร่วมโหวตแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีในระดับใด
 
 
 
 
 
 ให้คะแนน     แสดงผลโวต 
Edit Vote
Powered by PBRU
เว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

 
สำนักงานจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
คุณเข้าชมลำดับที่ 14997047  นับ 15 กันยายน 2552
Powered by PBRU